Ježiš Kristus.

24/01/2014 10:29

Ježiš Kristus.

Ku duši tohoto slávneho generáciou každej zeme poznaného proroka sa nesmierny omyl v uznávaní jeho postového mena stal keď celý váš svet s hlavou na zemi pokorne kľaňajúc sa jeho na kríži umučenej tvári vysiela k jeho menu svoje prosebné slová ako k tomu čo stvoril celý váš pozemský svet a umučenie jeho každá odroda cirkvi považuje za obrovskú obetu jeho duše prejavenej láskou k svojemu a jedinému Bohu čo neni pravdou ako píšu cirkevné zákony a slávni cirkevní hodnostári hlásajú veď to čomu vaše duše učia sa volá klaňať sa modlám môžete sa rovnako klaňať svojemu domácemu zvieraťu alebo čomukoľvek bude to považované za hriech čo znamená pokľaknite vždy len na krásnom a pokojnom mieste s prejavenou dostatočnou úctou a duševnou pokorou vždy len pred tvárou mojou Božou. Kto sa odteraz aj po prečítaní týchto odkázaných slov naďalej bude klaňať so všetkou úctou Kristovej tvári zaseje si na svoju dušu môj Boží hnev odmenou svojej nepochopenosti a neverectva v post vnesený mojou Božou vôľou duši zvanej Laura do postu ktorého sa pravé a správne pomenovanie volá Bohom poslaný posledný a jediný prorok na celej vašej zemi a prečo je to tak tak nad tým sa nezamýšľajte lebo aj tak do pochopenosti mojej Božej riadiacej vôle celý váš pozemský svet nikdy neprídete nakoľko som vaše mozgové centrá zasadil len do funkčnosti a pochopenosti vašich pozemských úvah no nikdy do mojich Božích skrz isté ich zlyhanie cez snahu vašu chápať Božiu pravdu hlbokú nie a vedzte tomu že tá ktorej meno spochybňujete a v poste haníte vnášaním do jej mozgových centier choroby schizofrénie je moja duša Laura tá ktorej schopnosti mojou vôľou darom odmeny za jej duševnú čistotu nadelené bude zachraňovať celý váš do apokalyptickej záhuby blížiaci sa deň po dni svet keď to čo dostať vy všetky duše do nápravy v svojom duševnom pochopení potrebujete sa nazýva oprava všetkých cirkevných schybení a falošných hlásaní čomu som v svojom výbere povolal v právomociach tohoto postu jedinú moje dieťa Lauru do sily ktorej obrovských schopností nepoznáte ich hraničnej veľkosti ani ona ešte sama v cítenej skromnosti a pokore svojeho veľkolepého predurčeného mena a preto nasledujte bez obáv všetky jej odovzdané z mojej Božej náruče varovné slová ktoré prijíma do každého dňa zápisom na biely papier počutým zreteľne mojim Božím slovom ktoré vám všetkým poslušnosťou svojej duše odovzdáva vo varovaniach ktoré budú vždy všetky do jedného a toho posledného naplnené lebo ich jej duši diktujem pre vás všetky duše z lásky k vám ja Boh sám a nešpiňte jej duševnú čistotu ani najmenším hanlivým slovom k tomuto jej predurčenému postu lebo cez jej ústa v slovách vyslovených preriekam ja Boh sám. Do križovanej a mučenej duše Krista Boh túto pravdu doteraz nikým neodhalenú vašim dušiam odosiela duševným príjmom skrz moju Lauru a naslúchajte jeho významu pozorne.
Do postu Krista som veľké nádeje vkladal a neustále obrovskú tiahu tohoto jeho zodpovedného duševného bremena nadnášal svojou Božou silou aby svoj predurčený krok v cieľom mojich k vašej zemi nezastavoval a naplnil to čo jeho duši predurčila moja Božia vôľa do ďalekej doby keď ešte ľudstvo nepoznalo výdobytky doby v jej napredovaní technického smeru. Obdaril som dušu Krista silou z mojej všemoci aby v hlásaní Božej pravdy činil pred zrakmi nevedomých a prostých ľudí veľkolepé zázraky vďaka ktorým bol nesmierne uznávaný a vážený a dobre hodnotený aj v pohľade mojom čo bolo však ale príčinou toho že nie žiaden apoštol ako biblia slovom káže ale on sám niekoľko krát v zbabelosti zaprel meno moje Božie za čo som neodsúdil jeho dušu ihneď a ponechával mu čas k duševnému zobudeniu a duševnej náprave čo však nevyužil pre dobro svojej duše a začal žiť svoj život obdivovaný všetkým v tej dobe prostým národom a aj vtedajšími kráľmi v nesmiernej pýche a samoľúbosti keď odmenou za môj Boží dar v činení zázrakov žal obrovské úspechy a obdiv u všetkých. Do môjho varovného počutím jeho dušou Božieho hlasu neniesol posluchom naplnenia a začal sa topiť v sláve svojeho mena ktorej silu veľkosti neuniesol a v tej dobe sa doslova sám sebe klaňal v blaženosti svojej duše čo on všetko nedokáže a môj Boží všemocný post si privlastnil v svojom práve uznávaný svetom. Keď v jeho duševnom schybení nebolo nádeje na jeho duševné prebudenie zabudol som vedome na jeho samoľúby post a prestal som jeho dušu chrániť čo skončilo jeho dobrovoľným ukrižovaním však nikdy za hriechy nikoho na vašej zemi ale za hriechy svoje páchané v duševnom jeho blúdení dovolil som tento strašný pre vaše duše akt aby som jeho dušu včas zachránil od tej záhuby ktorej sa blížila a to sa zatratenosť večná za napáchané hriechy a nepoučiteľnosť duše volá čo pre poučenie vás všetkých to znamená že sa celý váš svet klania duši tej ktorá v svojej slabosti nesmierne schybila a v dôležitých momentoch svojeho existenčného bytia svojeho Boha zaprela slovom že neverí v jeho existenčnosť a všetci tí ktorí o tejto nečakanej pravde odhalenej pochybujete sa stávate dušami vinnými keď to čo doteraz nevedeli ste a dostali ste mojim slovom do pravdy cez dušu Laury odkázané spochybňovať budete tak niesť na svojich dušiach bremeno takej sily budete až do tej doby v ktorej neoľutujete pred mojou Božou tvárou svoje duševné schybenie. Do Kristovej smrti sa neniesol cieľ jeho duševného vykúpenia za vaše všetky napáchané hriechy ale jeho duševné vykúpenie za hriechy svoje nezlúčiteľné v spojení duše a tela životom. Do Bohom odoslanej tejto Božej odkázanej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.