EDGAR CAYCE

06/06/2013 21:10

Edgar Cayce

Monika D. | 24.05.2013

Drahý Bože, drahá pani Laura.
Sú zaznamenané výklady E.Cayceho- spiaceho proroka, Božou pravdou?
Vrelá vďaka za všetky odpovede a rady.

Re:Edgar Cayce

Božia odpoveď | 06.06.2013

Do svetla pravdy Božej bolo slovo každé z úst tejto duše do vašeho pozemského sveta odoslané, ale čo sa odkázanosti Božích do zapisovaných publikačných textov týka, tak tam nastala z okruhu bažiacich duší vyšplhať sa po mene tohoto mojeho slávneho proroka do výslnia veľká zrada nielen jeho, ale aj Božieho mena, keď svoje svetom neuznané ako oni vo svojom duševnom vnútri cítili dokonalosti v ich lekárskych bádaniach a výskumoch boli tienené krásou pravdivostných slov tohoto človeka, ktorého dar poslanosti duše som v svojej vôli preniesol do duševného jadra mojej Laury dostaním znovuzrodením tejto duše a vkladom jej poznanosti do telesnej schránky mojej Laury obohateným o ďalšiu schopnosť, posielať neviditeľnú pravostnú tvár pekelných bytostí do územia, ktoré im v záslužnosti právom patrí a to sa pekelná zem nazýva, čo duša Cayceho do doby v ktorej žila v obohatenosti svojeho duševného predurčenia v duševnom základe nenosila, lebo to bola moja vôľa a samotný akt tejto dávnou dobou žijúcej duše, čo sa týka prenosu božích odkazov cez hypnotické snenie som ku Laurinej duši preniesol ako bdenie s nadpriemernou duchovnou obohatenosťou do poznanosti toho, čo svet nezná, lebo Boh túto prenesenú duševnú schopnosť Cayceho proroka zastaviť v náraste svojej sily nechcel jeho telesnou smrťou a zasiahol v následnej reinkarnačnej premene vo svojej vôli touto cestou a vsadil dušu tohoto proroka do telesnej schránky svojej Laury do cieľa naplnenosti tej úlohy v jej duševnom poslaní, ktorej aj keď sa voči Božej vôli častosťou svojej nespokojnosti a obáv z nepoznanosti svojeho veľkolepého postu predurčenosti bráni do nárastu sily jeho postupovosti nič nezmení, lebo takto rozhodol Boh, ktorého všemoc riadi celý váš svet a aj všetko čo bolo doň v mojej Božej vôli vložené či živé alebo neživé. Do Cayceho proroctiev bolo slovo mnohé z mojej odkázanej pravdy Božej pozmenené do cieľovej prospechovosti tých, ktorých duševným svojim poznaním v svojej od Boha požehnanej múdrosti tento dávny môj prorok zatienil a niesol neznajúc ich skryté duševné pohnútky, ich životné úspechy do hanby a potupy celej ich vedeckej múdrosti, cez ktorej poznania neprišli nikdy k takej úspešnosti jej napĺňaním ako dostávali v svojom navrátenom zdraví tí, ktorých chorým telám od Boha liečebné receptúry v svojom hypnotickom spánku deň čo deň odosielal príjmom od samotného Boha a ku tejto svojej poznanosti, ktorá sa týka vnesenia Cayceho duše do tela mojej Laury dostaňte svoju duševnú pochopenosť, že toto je z vôle Boha a nie určite jej vôľa byť vo vašich očiach slávna a zaujímavá. Lebo keby nebolo toho, že duša mojej Laury musí byť poslušná voči mojej Božej vôli, tak nebola by táto stránka, do ktorej Božie pravdy cez jej dušu odosielam a jej záujem by určite nebol internetový portál, ktorý nemá ani trochu rada ale bola to moja Božia vôľa cez ktorej silu a moju Božiu pomoc túto stránku bez akejkoľvek čo len najmenšej základnej znalosti či s počítačom alebo internetom vytvorila, čo by sa dalo považovať za doslova malý zázrak, lebo keď chce Boh čokoľvek dostať do náplne svojej vôle, dokáže aj zo zeme zdvihnúť všetko more a nevrátiť viac jeho existenčnosť na zem späť. Do každého Cayceho zápisku v každej jednej literárnej podobe bol pravostný odkaz od Boha odoslaných všetkých slov v ich častiach mnohých pozmenený alebo bez úpravy vymazaný editorom a nahradený jeho vlastným obsahom, z ktorého čítanosti vlastného svojeho ľudského poznania sa v úspešnosti v skrytosti tejto svojej nikomu nevypovedanej pravdy opíjal blaženosťou a spokojnosťou duševnou, že dokázal hoc nie čestným spôsobom odovzdať svetu to, čo skúmal on sám dlhé roky a zverejniť nemal šancu, lebo ešte žil ten Cayce, ktorý ho mal rád a jeho priateľstvu v svojej duševnej skromnosti a v svojej naivite dôveroval. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.