DUŠEVNÉ SFÉRY.

24/01/2014 14:42

Do nemeniteľného počtu vytvorených pre duše na druhej strane v mojej Božej vôli sa nesie ukazovateľ ich súčtu desať do hladín ktorých všetky prichádzajúce duše na druhý breh triedim podľa veľkosti počtov napáchaných hriechov. Za najbližšiu sféru do blízkosti mojeho Božieho svetla sa nesie veľkosťou konečného posledného čísla desiata v ktorej sa nachádzajú všetky duše tie ktoré do výslednosti skutkov páchaných na zemi bolo mnoho činov dobrých činených s dodržiavaním všetkých mojich postulátov Božích do duší ktorých som bol Boh ja v celom ich ťažkom pozemskom bytí jediný kráľ do úcty ktorého sa vskláňali v pokore do každého dňa a žiadne modly ako vy činíte touto dobou s nesmiernou úctou v Božích chrámoch nepoznali a dokázali s mojou Božou blízkosťou viesť dialógy každým dňom neustále čokoľvek donesené bolo do ich života ako bolesť duše ihneď kľakali na holú zem a pýtali moju Božiu pomoc ktorej odoslanosť som ich dušiam vždy s láskou poskytol. Bola preto táto najlepšia pre duše sféra nazvaná komunita dostaných všetkých duší po celý svoj život milujúcich Boha ktorej priestory obýva mnoho spokojných a Boha milujúcich duší v živote ktorých ani ten najväčší ich duševný bôľ Boha z ich duší nevytrhol. Do medzisfér od prvej až do tej poslednej sa nesú všetky sféry očistné v rôznorodosti napáchaných ich hriechov podľa stupnice Božieho výpočtu ich záťaže pre každú konkrétnu dušu. Do najbližšej sféry k vašej pozemskej zemi sa nesie sféra zvaná predpeklie vo vašom poznaní záhrobie do ktorej opustenosti takéto duše môžu uniknúť na zvolávací príkazný hlas kartárok a všetkých tých liečiteľov a veštcov ktorých úspešnosť a moc riadi satan do vyvolania ktorého na svoju pomoc použili kultové obrady a formule čiernej mágie čo nesmierne rád a ochotne sám pekelný kráľ im svoje služby ponúkne čo sami vidieť dokážete pri množstve liečiteľov a veštcov popri ktorých ponúkanom mene a sľubovanej ich pomoci ľuďom figuruje schopnosť okultizmu a mágie. Vedzte že ani jeden z nich Bohu neslúži v svojej schopnosti liečiteľskej ale pekelnej vašim očiam nevidenej zberbe. Do pozornosti stavte svoj duševný vklad do rúk toho liečiteľa do ktorého poznaného mena nesená je schopnosť ovládania magických rituálov ktorými chce a dokáže pomáhať ľuďom čo je veľké klamstvo a od takéhoto lekára či liečiteľa začnite tak rýchlo utekať že sa v behu zastavíte až pri svojej chalupe nakoľko sa neviditeľný záhrobný duševný svet stáva pre vás všetkých smrteľníkov nesmierne nebezpečný v útočení do pretočeného vašeho myslenia do zmeny charakteru a vašeho správania sa naraz vo vašom nepoznaní samého seba čo predstavuje dušiam vašim stratenie slobodnej vôle v ich područnom ovládaní a to môže byť váš duševný koniec čo sa týka spokojnosti a dobrého zdravia v živote lebo uniknuté záhrobné duše sú v svojich za života napáchaných hriechoch tie duše najhoršie a obývajúce najbližšie peklu sféru čo znamená navždy vyhýbať sa pre vás častým návštevám cintorínov netúžiť poznať osud svoj čítanosťou z vešteckých kariet u kartárok žiadnou veľkou svojou túžbou nekráčať za žiadnym akože anjelským písmom nazvaným v spájaní sa osôb s vešteckými schopnosťami akože s anjelmi. No nie sú to anjeli ako ich oni nepravým menom pomenúvajú ale smrť nosiaci démoni zrúdy tak pre vaše duše veľmi nebezpečné že okamihom odhalenia ich vzhľadu vašemu pohľadu zošaleli by ste okamžite a za týmito falzifikátmi chodíte s nádejou spoznať svoju budúcnosť vo veľkej túžbe keď len ja celý vašej budúcnosti obraz poznám jediný len ja Boh sám a ak jej dni chcete prežiť spokojní a dostatočne zdraví utiekajte sa vždy v svojej prosebnej modlitbe ku mne Bohu jedinému tomu do splniteľnosti ktorého všemoci sa nestáva jedno vaše vyslovené želanie nemožné naplniť ale do krokov svojich sa veďte vždy nasmerovaných po celý svoj život ku mojej Božej blízkosti ktorej náruč láskavá bude pre vašu bezpečnosť jediná a tá pravá v stisku ktorej zovretia budem vaše duše láskať a posiľňovať do celého vašeho života. Buďte dietky vy všetky moje spokojné len s duševným poznaní tým do ktorého drobných ukážok vám odhalím jeho pozadie a nepátrajte v svojej duševnej zvedavosti za vecami tajomnými a pre vás nadprirodzenými v svojich veľkých túžbach nakoľko vás takéto poznanie od nikoho neprivedie k pravej pravde ktorej odovzdanosť vašim dušiam odovzdávam ja Boh sám už v čítaných týchto mojich Božích odpovediach do ktorých pravdivosti sa ani najmenej nemusíte obávať či to je tak alebo náhodou nie inak lebo ja Boh sám vo veľkostnej svojej mocenskej sile bedlivo dozerám na duševný príjem tej duše ktorá v svojich drobných rukách neustále písací nástroj pevne drží a nikdy by som do odkazov jej dušou zapísaných omyl nevniesol jej oslabeným duševným príjmom v dostanosti ktorého sa každé jedno slovo kopíruje počutosťou jej podvedomia vychádzajúceho sa hlasu z mojich Božích úst do blízkosti jej duše do nesenosti ktorej veľkostného jej predurčeného postu som sám svoju vôľu vložil nakoľko sa táto duša stala vyvolená v mojej Božej vôli ako tá jediná biela kráľovná ktorej z mojej náruče žehnaná duševná sila stína pekelné hlavy všetkým temným nástrahám a navracia ich priamosťou cesty späť do pekla čo ešte nepoznáte ale čas nedlhý príde a meno tejto duše bude tak známe ako známe sa pre vaše poznanie nesú hviezdy filmové lebo sa do budúcnosti duševná jej predurčenosť naplní tak ako chce moja Božia vôľa čo pre vaše znanie poznaním znamená že do sily jej schopností nepátrajte a nehaňte jej v mojej Božej vôli zvolené postové meno predurčenosti keď ešte príde ten čas keď vaše duše zachráni od nevidených prichádzajúcich nebezpečí v svojej z mojej Božej náruče požehnanej moci v ktorej cítenosti sily nezastavila v svojej duši doteraz dych skromnosti a nesmiernej pokory. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.