CHOROBY MOZGU

14/12/2013 12:35

CYSTA NA MOZGU.

Po telefonáte ma následne navštívila staršia dôchodkyňa z Novej Dubnice. Nepamätám presne ale viem že mala vyše 70 rokov. Prosila ma o pomoc v tom zdravotnom probléme, že jej lekári diagnostikovali nádor na mozgu. Bála sa, lebo jej povedali že ju nemôžu operovať, lebo nádor je uložený na nebezpečnom mieste v mozgu. Navyše keďže má vysoký vek nemusela by sa prebrať z anestézie. Ja som sa bála tiež preto, lebo som si povedala: čo môžem pomôcť ja keď lekári nemôžu? Naveľa som sa odhodlala a prijala od Boha vtedy prvý krát veľmi nezvyčajnú pomoc pre túto ženu. Dostala od Boha modlitbu za záchranu svojeho zdravia a života. Hneď na mieste u mňa musela napísať na biely hárok papiera do každého rohu stručne jednou vetou prosbu k Bohu o odstránenie nádoru z mozgu. Tento hárok papiera mi bolo Bohom prikázané spáliť nad troma bielymi horiacimi sviečkami. Po spálení papiera som sa musela niekoľkokrát po sebe modliť Bohom mne poslanú modlitbu za uzdravenie tejto ženy. Ju som poslala domov s odkazom, že by sa mala modliť modlitbu ktorú ona od Boha dostala každý deň až do vymiznutia jej zdravotného problému. Za dlhší čas mi volala a povedala, že keď sa začala cítiť lepšie išla do nemocnice na kontrolu. Lekári zistili že nádor z mozgu zmizol. Neexistuje! Povedala mi ešte k tomu, že posledné týždne pred kontrolou v nemocnici jej vytekali z nosa- smrkala raz zelené, inokedy hnedé až čierne hlieny. Ona sama sa domnievala že jej tento nádor takto cez nos vytiekol. Čo je na tomto prípade zaujímavé, že táto stará žienka na rozdiel od iných prípadov nedostala na svoje vyzdravenie žiadne receptúry čo sa týka užívania byliniek, vitamínov a iných liečebných produktov. Náš láskavý, všemocný a milostivý Pán Boh ju uzdravil cez jej a moje modlitby a obrad, ktorý som na Jeho pokyn urobila.

Diagnóza od Boha:

Bolo toto spôsobené duševným preťažením, ktoré sa stalo tak silné, že telo svojou snahou duši pomôcť zastaviť chce silu trápenia cítenú už ako nezvládnuteľnú týmto ochorením, ktoré sa ukáže ako strata myslenia spôsobená cystou, ktorá bude svojim rozsahom blokovať dôležité centrá mozgovej činnosti, ktoré silu rozumu riadia a týmto zastavením ich činnosti sa mozog stane svojou funkciou nefunkčný do správnosti myslenia, ktoré jej dušu preťažilo tak veľmi, že sa telo začalo brániť práve zasiahnutím mozgu cystou, kedy sa táto žena viac nebude zamýšľať nad trápením, ktoré v živote cíti a stane sa silou choroby utlmené jej racionálne zmýšľanie. Keď sa tomuto vysvetleniu zamyslí tak pochopí, že sa dostala svojou dušou do tak veľkého trápenia, že stratiť slobodu duše mohla, ktorá sa stala okovaná tak veľmi, že telo dostalo príkaz duši od bolesti odľahčiť. Svojou bolesťou sa stala nástupom tejto choroby oslobodená od preťaženia duše, ktorej sa telo stalo osloboditeľom od záťaže. Svojou dušou pochopiť takú vec musí, že silou trápenia sa stala táto choroba mozgu vzniknutá, aby sa duša nestala preťažená silou bolesti, ktorú každý deň od života cítila. Bolo by dobre, keby do každého dňa slová tejto modlitby s dôverou odriekala, ktorej silu do vyslyšania sám Boh žehnať bude.

 

Modlitba k Bohu za odstránenie cysty z mozgu.

Bože láskou duše svojej sa k Tebe utiekam slovami tejto prosby, ktorou pomoc pýtam do straty cysty, ktorou je mozog môj ohrozený stratou sily zdravého myslenia. Staň sa Bože Ty sám svojou všemohúcnosťou lekárom tela môjho, ktorý duši odľahčiť od preťaženia touto chorobou vzniku cysty chcelo. Spáľ Bože túto cystu z mozgu môjho silou svojej lásky k duši mojej, ktorého žiar lúčov stopí každú jej cudziu bunku do nulovej podoby a vráti zasiahnutým bunkám späť ich silu obnovením životodárnej funkcie, ktorou boli tebou Bože poverené svojou prácou v tele. Staň sa Bože Ty sám uzdravovateľom mozgu môjho, ktorý sa stáva  silou rastu cysty slabý zdravo pracovať a riadiť moje myslenie tak, aby bolo správne a nepreťažovalo dušu. Stop túto cystu Bože silou svojej všemohúcnosti a lásky k mojej duši, lebo viem, že len Ty jediný na celom svete dokážeš telo moje uzdraviť aj bez zásahu lekárskeho skalpela. Svoj život a dušu odovzdávam Bože láskavo Tvojej vôli, ktorej sa poslušnosťou svojej duše k Tvojej pomoci odovzdávam s cítenou pokorou a stane sa život môj smerovaný len tak, ako Ty sám rozhodneš. Svojou láskou Ťa Bože vrúcne prosím o stratenie tejto cysty z môjho mozgu a ja Ti sľubujem, že svoje trápenie zo života duši mojej viac nikdy púšťať do jej hĺbky nebudem a stanem sa šťastiu zo života videného očami mojimi každý deň približovaná. Bože Otče môj, staň sa silou mojej duše Ty sám, keď život ktorý svojou dušou na tejto zemi žiť musím sa silou trápenia stal pre mňa tak ťažký, že ťarchu bolesti jeho som preniesla na svoju dušu tak veľkú, až sa preťažila a telo moje ochorieť muselo, aby duši od tejto záťaže odľahčilo. Staň sa Bože štítom mojej duše ochranným tak silným, že jeho bariéru neprerazí viac žiaden smútok a bolesť zo života. Chráň dušu moju a život môj tak veľmi, aká veľká je láska mojej duše k Tebe. Staň sa Bože svojou láskou k mojej duši hviezdou žiariacou najsilnejším svetlom v celom vesmíre, ktorej žiar svetla duši mojej silu späť posielať bude, aby dokázala život na tejto zemi ešte cítiť šťastím bez trápenia duše, ktoré ju celý život sprevádzalo. Slovom tejto prosby Ti Bože svoju lásku dušou cítenú ako najväčšiu do nebeských výšin odosielam s túžbou pokornou zdravie môjmu mozgu vrátiť spálením cysty do popola, ktorý sa stratí navždy vo vesmíre odnesený Tvojou milosrdnosťou a všemohúcnosťou z jeho vnútra a nikdy viac ohrozovať zdravie moje nebude. Len Teba Bože celý svoj život svojou láskou odmeňovať za vrátenie zdravia budem a Tebe svoju vďaku každý deň odosielať budem slovami láskavých modlitieb do nebeských výšin posielaných. Slovami tejto modlitby Ťa s pokorou Bože o zdravie späť vrátené prosím a do vyslyšania jej slov pochybovať nikdy nebudem. Amen.