BOH O KLIATBE DUŠE.

24/01/2014 11:22

Milí čitatelia! Tento odkaz na tému o kliatbe uvalenej na dušu človeka som pre Vás prijala do písma od samotného láskavého Boha. Až následne potom sa k tejto téme budem vyjadrovať ja.

Keby ste všetky vy nevedomé duše poslané mojou Božou vôľou na tento váš pozemský svet dokázali vidieť pôsobnosť odoslanej v slovách kliatobnej záťaže na všetky duše mocenskou jej silou dotykom zasiahnuté odmietli by ste na tejto zemi ďalej žiť v ďalšom očakávanom a nepoznanom naplnenom kliatobnom želaní nesmiernym strachom svojim duševným nakoľko aj keby bol telesný váš základ kliatobnou ťarchou do smrti uvrhnutý trpeli by ste všetky takéto duše aj po svojej smrti obývajúc tú sféru v ktorej dostávať bude vaša duša do pokračovanosti v jej utrpení kliatobný náklad z ktorého jarma vás vašeho utrpenia dokáže zbaviť len samotný Boh no priznajte si úprimne ešte žijúce tu na zemi do koľko percent z vás úprimne a pravoverne v moju Božiu existenčnosť verí a kto z vás nesie v tomto svojom pozemskom žití svoj každodenný duševný hlas do mojej Božej blízkosti veď som všetky z vás do jednej svojou láskou stvoril ktorej silu čistoty a úprimnosti som veril no zakopali ste postavenosť mojej všemohúcej existencie za satelitné novovytvorené nad planétou zem vedecké stanice od ktorých riadenosti a presných výpočtov sa domnievate že odhalíte v znaní mimozemské civilizácie a nové možné budúce žitie pre ďalšie generácie vďaka vedeckým vašim nadobudnutým experimentom kľakáte pred hmotou a neživou vedou ktorých poznaná sila vašim dušiam nikdy večný život nedá veď keď Boh bude chcieť zosypané budú všetky nepatriace vesmírne stanice na povrch vašej zeme v sekunde z nepatriacich ich blízkosti planét aby ste konečne pochopili silu mojej neprekonateľnej všemoci a neustále sa v svojej nevedomosti zahrávate s mojou Božou trpezlivosťou do konečnej hranice ktorej sa všetky duše tohoto sveta už s určitosťou blížite deň za dňom a spoliehate sa hlavne na moju nekonečnú láskavosť ktorej musím ako láskavý váš jediný Boh mať pre vás všetkých na celom svete neustále dosť lebo som Boh ktorého milosrdnosť znesie akejkoľvek potupy.

       Vedzte že moja Božia láska do duší celého sveta nemá konečného ohraničenia ale bude potrebné vašimi dušami aj jej nekonečné hranice v svojej odmene cítenosti vašej lásky vášmu Bohu potrebné rešpektovať dodržiavaním mojich svetu odoslaných Božích desatoro prikázaní do ktorých nestihla vaša katolícka zlá cirkev vniesť premeny.

         Ku tomuto mojemu odkázanému skrze duševného príjemcu moje dieťa Lauru Božiemu slovu vneste dôveru netienenú svojimi pochybovačnými úvahami či neni tento odkaz náhodou jej túžba po uznaní tohoto sveta alebo nejaká vážna duševná choroba nakoľko bola táto jej duša zvolená v mojej Božej vôli do záchrany celého vašeho pozemského sveta a všetci tí čo meno jej postu budú haniť a niesť na oltár hanby cítiť veľkostnú moju spravodlivú ruku v Božom dotyku na svoju dušu budú.

         Láskavo poznanosť mojeho Božieho mena pestujte v svojich dušiach pečlivo ako prenádherný talizman ktorého vyžarovaná sila z jeho vnútra vždy bude prúdiť k všetkým vašim oslabeným a chorým miestam vždy keď jej dotyk budete do pomoci svojeho tela a duše potrebovať v pripodobení ku cítenosti a pravostného citu lásky neseného do každého dňa každou dušou Božej mojej existencii.

         Kľakajte okamžite na holú zem a cítenosť svojej duševnej lásky mojej Božej tvári odosielajte každý deň keď len v tejto kráčanej duševnej ceste dokážete získať spasenie duše.

Do láskavej tejto od Boha odoslanej Božej odpovede bolo toto Božie odkázané jej slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto Bohom odoslaného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Moje slovo k tejto téme: Vznik a odstránenie kliatby z duše človeka.

Kliatba uvrhnutá na dušu človeka môže vzniknúť dvoma spôsobmi. Jeden je taký, že niekto na preklínanú osobu zle myslí, nepraje jej nič dobré, preklína zlým slovom. Je to väčšinou z nenávisti spôsobenej závisťou, hnevom na dotyčnú osobu, keď sa ľudia medzi sebou hádajú a vzájomne si ubližujú. Druhý prípad – je ten horší, keď kliatobnícka osoba chce druhému človeku ublížiť čiernou mágiou, satanistickými obradmi alebo inými zlými okultnými praktikami. V obidvoch prípadoch prekliata osoba trpí. Kliatba zasahuje jednu alebo aj viacero životných oblastí. Sú to buď choroby tela aj duše, nezdar v živote či už vo vzťahoch s okolím alebo v rodine, nedarí sa v pracovnej oblasti, v podnikaní...

           Kliatbu z duše človeka môže sňať jedine náš všemocný a láskavý Boh!!! Preto, lebo kto preklína druhého vedome alebo nevedome privoláva na pomoc zlé sily – satana. Zlé sily z duše prekliateho človeka nemá moc a silu odstrániť žiaden smrteľník. Jediný kto túto moc má je náš najmocnejší Pán Boh. Mala som mnoho prípadov v svojej praxi, kde ma navštívili prekliati ľudia, ktorí boli pred tým ako ma navštívili u viacerých liečiteľov a iných očisťovateľov duší a povedali že sa im nepomohlo. Ba naopak niektorým sa aj pohoršilo. Ja som sa ich pýtala na spôsob akým boli očisťovaní od kliatby. Všetci do jedného mi povedali, že okrem rôznych obradov a techník „ že vraj na očistu duše“ nikto z nich nespomenul Boha a Jeho očistnú silu. Spomínali len svoje meno a tvrdili, že oni sami zbavili dušu konkrétneho človeka od kliatby. Prisvojili si Božiu právomoc a silu. Čo nie je možné !!! Preto sa im nepomohlo, hľadali pomoc ďalej. Niektorí z nich skončili u mňa. Ja som im dala Bohom nadiktované a požehnané modlitby k nemu, takisto aj obrady na očistu duše od zla. Keď tieto modlitby v ktorých prosili samotného Boha o zbavenie kliatby z ich duší odriekali a činili Bohom zoslané obrady na očistu duše istý potrebný čas, kliatby sa zbavili. Mala som veľa ďakovných telefonátov, mnoho ľudí sa mi prišlo aj osobne poďakovať, že život sa im obrátil do dobrých koľají, problémy ako zdravotné tak aj iné sa odstránili. Každému z nich som povedala, že ich poďakovanie ma teší, ale v prvom rade by sa mali poďakovať Bohu, lebo len On ich kliatby a zlého života zbavil !!!