Boh do potrebnosti cirkvi dostaný v svojom zložení z troch rodinných súčastí.

24/01/2014 10:16

Božia moja navždy živúca existenčnosť neni utvorená spoločenstvom žiadnych ďalších osôb, ktoré do mojeho Božieho vnútra vstúpili, aby osamoteného Boha do jeho všemocnej sily doplnili a povzbudili k jeho riadiacej Božej práci pre celý váš nevedomý svet a čo vytvorilo moju trojjedinečnosť bola vaša katolícka nikdy od dávnych čias nepoučiteľná cirkev, ktorá keby pre získanosť svojej moci dokázala urobiť ešte viac šarapaty ako narobila s cítenosťou viery v Boha v dušiach nevedomých ľudí, tak by sama odstúpila najradšej zo zemského povrchu a prevtelila sa do mojej Božej existencie „ach keby to len bolo možné“ sníva od dávnych dôb. Tá by dokázala vychovať celý svet podľa svojich mocenských zákonov a majetky nepotrebovala by tak honobiť, lebo keby bola v samotnom Bohu patrila by jej celá zem aj s jej zemskou kôrou a takto neustále hladno po mamone a lačno po krutovládnej svojej moci katolícka celosvetová cirkev neustále túži keď Boh úmysly ich duševnej skrytosti vidí. Ušpinenosť duší cirkvi katolíckej je tak obrovská, že náleznosť miesta po ich telesnej smrti bude musieť Boh pre ich duševný pobyt zväčšovať, keď narastajúca túžba k ich vlastníckej moci, prekvitajúca pýcha v ich čiernych katolíckych dušiach a nespočítateľný mamon ktorý vlastnia nehľadiac na chudobu celého sveta, ba naopak, ako majú zo svojeho koláča ukrojiť radšej vyzývajú bohatých a nesú im vysvetlenosť ako to s láskou v srdci pre pomoc druhých urobiť ako vy všetky duše v slengu pozemskom tvrdíte „ nech sa nedajú vysmiať.“ Kopytami pekelných bytostí budú mnohé duše katolíckych cirkevných hodnostárov rozprášené po celom pekle do ktorého budú mojou Božou spravodlivosťou zasadené do tmy večnej, keď jediné svetlo pre ich oči duševné bude večne nehasnúci a pálivosti narastajúci pekelný oheň, žiar ktorého ich temným dušiam bude vysvetľovať duševné ich zblúdenie na zemi pozemskej. Do zloženia Boha sa nesnažte ani jedna z vás vkladať dušu nikoho, čo vašim predstavám celoživotne vtlačila katolícka cirkev do nesprávneho toho vašeho myslenia, že ja Boh jediná existencia pozostávam tvorený zo syna Ježiša Krista a z vymysleného ich pomúteným navždy katolíckym rozumom ducha svätého. Nič z týchto ich výrokov cirkevných sa nestáva pravda a kto mňa Boha bude už v tomto poučení duše aj naďalej považovať za trojboha ako cirkev káže, zapíše si po smrti svoje miesto pre svoju dušu do takej sféry, v ktorej Boh svojou blízkosťou lásky a ochrany pre duše nepoučiteľné nebude a ktoré sa budú učiť v nesmiernej čiernej tme v preplnenom pekle hľadať Boha vo svojom vnútri a v nesmiernom osamotení, v ktorom bude veľkosťou sily ohlušujúcej počuť len plač a dunivosť kopýt od pekelných bytostí. Čo myslíte, že potrebujem byť zložený zo syna ktorého som nikdy nemal, z neviditeľného ducha, ktorý radí mojej dokonalosti a všemúdrosti? Preberte sa všetky vy duše katolíckou cirkvou oklamané a silno podvedené do prestavby jej mocenských zákonov vašou poslušnosťou a oddanosťou ich bielym talárom navždy a pochopte to, že váš Boh bol,  bude a aj existuje vždy len samotný jeden, nepozostávajúci vytvorením zo žiadneho komunitného rodinného spoločenstva a vedzte tomu, že kedykoľvek upriamite svoj pohľad ku mne vašemu láskavému Bohu, že keď kedykoľvek zvoláte Bože stoj pri mne a nikdy moju dušu neopusť, lebo len Tvoju jedinú Božiu existenciu milujem a vždy milovať po celý svoj pozemský život budem, keď budem počuť váš duševný plač zodvihnem vás na svojich rukách zo zeme a opäť vstavím postavením na rovné a silné nohy v ďalšom ich životnom a odvážnom kráčaní. Žiadnu dušu nestratím zo svojeho ochranného Božieho pohľadu, ktorá svojeho Boha miluje a zaslepene nepočúva a nedodržiava cirkevné manipulačné kreácie do cieľa ich moci a jej večného zatratenia. Veď vy sa ako spravodlivého hnevu svojeho Boha a stratenosti jeho lásky k vašim dušiam oveľa viac obávate svojej katolíckej cirkvi, ako Boha samotného, aspoň vidíte ako sa v svojich mocenských cieľoch dlhými rokmi v svojom učení klamať duše nevedomé a pripravovať ich na duševné isté zatratenie zdokonaľuje. Len Boha jediného ctite v svojej láske, Boha jediného sa bojte keď chybujete, lebo len On jediný trestá a len On jediný trestá spravodlivo. Len pred Bohom jediným plačte a ľutujte hriechy všetky svoje, lebo len On jediný dokáže v svojej moci dostať ich navždy odpustenie a do zákonov katolíckej cirkvi kopnite navždy svojim nezáujmom navštevovať ich krásne chrámy, v ktorých Boha hania a zatláčajú za všetky modly postavené v chráme! Zabudnite na ich farizejské bohorúhačské cirkevné obrady a rituály navždy, lebo cez ich návštevy získate odmenou svojej nevedomosti navždy nie vykúpenie ale zatratenie duše navždy večné v navždy nehasnúcom horiacom pekle!  Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.