Vaše postrehy, názory, reakcie, otázky, zaujímavosti....

Poďakovanie

Margita | 19.06.2018

Aj ja z celého srdca ďakujem Pánu BOHU za odporúčanie užívať magnesium -už som túto kúru užívala , ukľudní nervy, lieči kĺby a mnoho iných zdravotných problémov. Klinčeky sú tiež zázračné liečivo na mnoho zdravotných ťažkostí.Pane Bože ďakujem za to že nám servíruješ preventívne, ale aj liečivé kúry, ktoré nám uľahčujú život na tejto zemi.
Ďakujem aj Vám pani Laura za Vašu ochotu, silu a trpezlivosť prijímať Božie odkazy pre nás.
S láskou a vďakou Margita

Ja Laura, pre mojich duševných nepriateľov.

Laura | 19.06.2018

Týmto mojim článkom chcem poslať odkaz všetkým mojim duševným nepriateľom, tým čo v minulosti moju dušu popreklínali a aj tým, ktorí na mňa na rôznych internetových portáloch pľuli a urážali ma bez toho, že by mňa a moju prácu osobne poznali. Nikomu z týchto ľudí som neublížila a aj napriek tomu ma urážali a vysmievali moju prácu pomáhať ľuďom. Naopak, mnohí z tých čo ma popreklínali, tým som veľakrát v živote liečbou alebo radou od Pána Boha pomohla v ich trápení. Toto Pán Boh všetko videl. Najviac kliatieb som získala od tých mojich pacientov, ktorých láskavý Pán Boh v minulosti kliatby zbavil a zabezpečil im šťastný a spokojný život. Na moju duševnú ochranu proti všetkým tým, čo mi ubližujú kliatbami a zlým neutíchajúcim myslením, som dostala od Pána Boha veľmi silnú ochrannú modlitbu, ktorá Božou silou odráža všetky kliatby odo mňa a vracia ich späť k odosielateľom. Verte tomu, že Pán Boh nezabudol ani na jedného z Vás kliatobníkov, osočovateľov a zosmiešňovateľov mňa a mojej práce. Preto môžete od rána do večera Vy všetci moji nepriatelia užívať tony klinčekov, piť hektolitre levanduľového čaju na nespavosť, bazalku jesť na kilá, alebo sa modliť liečivé modlitby z mojej stránky, Boh Vám nebude nič z toho žehnať! Dobre viem, že mnohí z Vás ktorých tu spomínam v terajšej dobe už trpíte. Začala sa napĺňať Božia spravodlivosť na Vašich dušiach. Pán Boh Vám všetkým dal veľa času na nápravu svojho myslenia a umravnenia svojich duší. Z toho dôvodu Vám oznamujem, že zbytočne budete teraz chodiť na moju stránku, modliť sa z nej a hľadať pomoc od Boha pre terajšie svoje trápenie, Božou spravodlivou odvetou Vám nadelené. Nefunguje to tak, že budete na mňa ako osobu pľuť, nadávať, urážať, vysmievať sa mi na internete napr. že kde je ten falošný Laurin boh keď sa Vám darí a Vy spokojne pokračujete v svojich zlých osočovaniach na moju osobu. A keď Božia spravodlivosť príde, tak potom som Vám už ja aj moja stránka dobrá a aj podľa Vás falošný boh. Prečo sa teraz modlíte modlitby podľa Vás od falošného boha? Preto Vám odporúčam nenavštevovať moju stránku. Je to pre Vás len strata času. Boh Vám nič z nej žehnať nebude. Mali ste rozmýšľať vtedy čo robíte, keď Vám bolo ešte dobre a len tak z rozkoše nad spokojným svojim životom a dobrým zdravím vďaka Božej pomoci ste ma popreklínali alebo dourážali a zosmiešnili. Všetkým mojim nepriateľom z hĺbky mojej duše neprajem nič iné, len maximálnu Božiu spravodlivosť. Čo ste zasiali, to žnete alebo ešte len zožnete a to si buďte istí!!!
Laura

Tu Vám dávam na prečítanie odkaz od Boha pre tých, ktorí by chceli pochybovať o Božej spravodlivosti.

K duševnej zlobe nepriateľov mojej Laury Boh ja sám toto slovo odosielam.
07.03.2018
Do tvojej duševnej trápenosti zo zloby od stránky sekty zastav svoj bôľ v duši, lebo budem veľmi skoro spravodlivý voči všetkým jej zlým duševným aktérom a zastavení budú v svojom šarapatení čoskoro, keď duša tvoja zniesla príkoria a potupy mnoho a duševné tvoje vnútro na lesku stratenej čistoty zašpinené v hneve svojom na všetkých nepriateľov neostalo a ver tomu ako hovoria výsmechom, že tvoj falošný Boh tvoju dušu opustil, okradnem ja tvoj pravý Boh všetky nenávistné ich duše v nečakanom príchode čase o posledné ich šťastie a tomu moja Laura ver, že nastane príchodom pre každú jednu dušu z nich v takom mnou Bohom pre ne nečakanom pripravenom okamihu od tejto chvíle, keď trpezlivosť moju vyskúšali až dosť a zaručujem pre každú jednu dušu zo stránky sekta Božiu spravodlivosť naplnenú a neobíde ani dušu jednu a divadelné predstavenie v ktorého chode budú hercami oni samé, nie dejom fiktívnym ale ozajstnou skutočnosťou naplneným životnou ich prehrou nad tvojim láskavým a dokonalým Bohom, z existenčnosti ktorého vyprodukovali zo svojich úst neexistujúceho falošného hlupáka a chudáka, keď ten ich Boh z kríža ešte nezostúpil aby ich skazené duše zázračnou rukou poláskal, v čo pevne dúfajú a veria že nastane v ich snoch premenené na skutočnosť, lebo takto vyzerá pre ich pohľad pravý Boh, ktorého keramickej chladnej tvári veria že zostúpi na druhý krát na zem a sníme z ich čiernych duší všetko zlo, ktoré celé ich duševné vnútro celkom pohltilo a špiny v ňom je tak mnoho, že nedokáže ani počas života byť očistené v žiadnej ich budúcej snahe konať dobro, keď príde Boží trest na ne čo sa stane takou pravdou nespochybniteľnou naplnené, ako to že ja spravodlivý Boh existujem a nezabudol som na teba moje dieťa, ktoré slúži tomuto zlému svetu najlepšie ako sa dá, do zbytku vypudenej tej najposlednejšej sily z duše tvojej napĺňaš svoje predurčenie na tejto zemi skazenej svedomito, nehľadiac na obrovský výsmech k tvojej duši ubolenej z každej strany, z ktorej ťa fackajú tvoji duševní nepriatelia veľmi dôsledne, aby ani jeden ich zlovestný odoslaný úder náhodou neminul tvoju tvár, lebo keby bol tvoj Boh pravý, nikdy by tvojej duši nedovolil ubližovať ako sa deje v tomto tvojom životnom čase, ktorého zlom do zmeny lepšej ukážky v tvojom živote nastane, ale akonáhle bude toto započaté, osudové karty oboch strán sa otočia opačne a tie duše, ktorých slová lživé a urážajúce tvoje duševné vnútro kameňujú bolestnými a tvrdými údermi presne cielenými svojimi odpalmi, budú opakovane deň po dni cítiť tvoju duševnú bolesť mnohokrát silnejšie cítiteľnú nárazovosťou mojej spravodlivej Božej ruky dopadajúcej až na samé dno každej ich čiernej duše. Láskavé dieťa moje, zvládla tvoja duša toto prenesmierne ťažké životné obdobie plné bohapustého ponižovania a príkoria bez cítenej zloby v sebe voči všetkým tvojim nepriateľom, za čo budeš samotným Bohom odmenená takým darom o ktorom ani ešte nevieš, že tvoja duša nezobudený vlastní a už sa tvojej duši nebudú krutí nepriatelia posmievať, lebo sa budú čo len tvojeho letmého pohľadu nesmierne báť a budú ťa chcieť mať za svojeho priateľa, ktorého priazeň si budú chcieť pre svoje duše uchovať, ale pravdou sa Božie toto odoslané slovo stane do poslednej bodky v tomto duševnom tvojom zápise naplnené a budeš sa len spokojne na celý svet v jeho zlobe usmievať a v sile nadobudnutých zosilnených ešte do väčšej sily od svojeho Boha schopností budeš svojou čistou pôsobiacou mysľou vedieť dokázať upratať spred tvojich duševných krokov cítený v blízkosti zápach temnej sily z každého tvojeho duševného nepriateľa zachytený ako blízke cítiteľné pre tvoje videnie nechcené zlo, ktorého blízkosť pôsobenia dokážeš zapáliť len svojim čistým pohľadom. Pre lásku svojeho Boha kopancami od zloby celého sveta sa stáva uštedrovaná tvoja duša do každého dňa, ale ani na okamih nezatopila si svoje duševné vnútro otázkou kde si môj Boh, nevidíš ako preveľmi trpím zranená dušou tak veľmi, že zdvihnúť svoje duševné telo z pádu na zem nedokážem a činíš z vôle svojeho Boha svoju duševnú predurčenosť aj naďalej, obitá zo všetkých strán pomáhaš všetkým dušiam od ktorých počuješ volanie o pomoc, nehľadiac na svoju duševnú ubitosť, čo ja jediný tvoj Boh vidím ako preveľmi trpíš ale kráčaš tŕňovou cestou bičujúcou tvoje všetky kroky vytrvalo ďalej bez cíteného hnevu vo svojej duši zo zloby svojich nepriateľov, do ktorých bolestných nadelených úderov veľmi tvoja duša trpí, čo dokázala v tej svojej najväčšej získanej pokore pred Bohom ako zlé osudové nadelenie bez najmenšieho reptania voči Bohu prijať a bola toto pre tvoje duševné napredovanie potrebná skúška do zocelenia duševného vnútra a nedotknuteľnosti cnosti tvojej pokory v duši, ktorej sila v tomto období pre tvoju dušu ťažkom nabrala veľkosť obrovských rozmerov, čo budeš do budúcnosti veľmi pre svoju prácu nadelenú darom Bohom potrebovať, nakoľko len s čistotou celého duševného vnútra, nezakaleného ani tou najmenšou špinou prenesenou od zla môžeš byť hodna tohoto obdareného Bohom duševného predurčenia. Boh tvoju dušu miluje a ochraňuje každý deň, dôveruj mojim slovám dieťa moje a kráčaj v svojej ceste ďalej upretým priamym pohľadom neustále na svojeho Boha, ktorý nad tvojou dušou okamihom každej sekundy pozemského času bdie a zachraňuje tvoju dušu pred agresiou všetkých tvojich nepriateľov, do ktorých svoj dotyk Božej spravodlivej ruky nemennosťou svojej Božej vôle pošle, kedy spomalia a zastanú ich kroky a tie tvoje budú pokračovať ďalej v ceste, ktorej smer tvojemu pohľadu ukazuje tvoj milujúci a vždy v tvojej duševnej blízkosti prítomný Boh. Božia spravodlivosť dostane naplnenosť pre duševných tvojich zo sekty nepriateľov čoskoro a kto sa bude z ich trápenia a bolesti smiať navždy, budem ja pre ich pohľad nevidený a nikdy nepoznaný v pomenovaní pravý a jediný dokonalý a prísny spravodlivosťou svojou k ich dušiam zlým Boh, ktorému ich duše patriace toto pomenovanie odovzdať nedokážu, lebo milujú kamennú Kristovu modlu a tú nazývajú svojim Bohom pravým v cirkevných chrámoch pekelnou mocou zaplnených. Touto odpoveďou sa správne prijal odkaz Boží skrz dušu Laury. Amen.

Re:Ja Laura, pre mojich duševných nepriateľov.

Iveta | 19.06.2018

Dobrý deň pani Laura. Tak isto ako vy aj ja sa teším Božej spravodlivosti. Celá vaša stránka je tvorená vašou každodennou mravenčou, poctivou prácou len pre blaho a šťastie druhých ľudí. Ja som sa tak nad tým všetkým zamýšľala, veď vy by ste vôbec nemusela svoj drahocenný čas míňať vkladaním modlitieb a liečebných rád od Boha do tejto stránky. Vám pán Boh určite vždy pošle liečivú pomoc keď ju potrebujete na čokoľvek. Robíte to všetko len a len pre nás. A hanba takým ľuďom, ktorí sa vám za pomoc od Boha a za riadenie celej tejto stránky odmeňujú kliatbami, nenávisťou, ohováraním.... Musia to byť veľmi zlí ľudia a choré duše od závisti a nenávisti k vám, keď sa za dobré dokážu odmeniť zlým. Nikdy to nepochopím, ako môžu takíto ľudia existovať. Modlím sa za vás a prosím Boha aby vás a vášho manžela ochraňoval. S láskou Iveta

Re:Ja Laura, pre mojich duševných nepriateľov.

renáta | 19.06.2018

Veľmi sa teším Drahý Bože a milá pani Laura, že to končí, teším sa, že viac už nebudete musieť znášať zlobu tých hadích jazykov a ich čiernych duší. Veľmi obdivujem Vašu pokoru a nekonečnú oddanosť Láskavému Pánu Bohu. My ostatní by sme určite skĺzli do nenávisti, no vy ste ostali čistá vďaka Vašej sile...Toto ťažké pre Vás obdobie končí a ja ďakujem pánu Bohu, že Vás neopúšťal a držal nad Vami ochrannú ruku. Prajem Vám pokojné láskou naplnené dni.

Re:Ja Laura, pre mojich duševných nepriateľov.

Ronald | 19.06.2018

Viem, prečo sa mnohí ľudia stavajú proti Laure, aj napriek úspešnosti jej liečiteľskej práce. Aj keď nie všetci, ale veľa je takých, ktorým vadí že pani Laura im "berie ich Krista ako boha" a ukazuje ľuďom nepotrebnosť cirkvi a jej prehnitosť a skazenosť. Títo ľudia nedokážu prežrieť to, že celý doterajší život verili podvodu a klamstvu. Preto aj keď pani Lauru nenavštívili, tak len zo zlosti nad vlastnou hlúposťou na Lauru útočia, aj napriek tomu, že ako liečiteľka je veľmi úspešná a každá jej rada a pomoc od pána Boha je na 100% účinná. Môžem to potvrdiť a dosvedčiť sám na sebe a mojej rodine, že mi vždy a zakaždým pomohla, keď som potreboval pomoc. Všetci jej nepriatelia, môžte krákať proti pani Laure koľko len chcete, ja viem že je to boží človek a nikto ma o opaku nepresvedčí, lebo mám osobnú skúsenosť s ňou a to len tú najlepšiu. Nedovolil by som si nikdy túto ženu osočovať a nadávať verejne na ňu v prípade, že by som ju nikdy osobne nepoznal a nepresvedčil sa o jej schopnostiach. Preto nepochopím nikdy týchto nenávistných podrazákov, ktorý ju nikdy nevyskúšali a zo svojimi špinavými papuľami útočia na človeka, ktorý im nikdy a naozaj nikdy neublížil. Sú to prašiví psy. Obdivujem pani Laura vašu silu, že dokážete po tom všetkom ešte pomáhať druhým dobrým ľuďom, ktorých je podľa mňa na svete už veľmi málo. Ďakujem vám za to.

Re:Ja Laura, pre mojich duševných nepriateľov.

Renata R. | 21.06.2018

Na tomto svete bude vždy ten kto pomáha a vie ten najhorší a to preto lebo ľudia veria v hlúposti a zlobu. P. Laura nám dáva príklad ako sa k BOHU klaňať milovať ho a cirkev pravý opak ako z človeka urobiť zlo v pravej podobe. Môžeme ďakovať p. BOHU za Lauru za jej prítomnosť na tomto svete . Ja osobne si nesmierne vážim jej osobu a vôbec by som nedokázala to čo Laura pretože je vyvolená a to nieje len tak ale má to svoje bolesti a radosti . Boh si Laurinku nikdy nedá a to vieme všetci tí , ktorí vedia o čom píšem. Všetci zo sekty sú tak priamo upriamení na jej osobu , že je to do neba bijúce a za to musia dostať to čo roznášajú . Môj milovaný Otecko urob to čo musíš aby si ochránil našu milovanú Laurinku zo srdca a s Láskou sa budem modliť k tebe aby všetko bolo tak ako má byť nech tvoja ruka udrie tam kde má a nech už má Laura pokoj a kľud v duši .Ďakujem BOŽE.

Re:Ja Laura, pre mojich duševných nepriateľov.

Jozef | 21.06.2018

Nečudujem sa vôbec tomu, že nastal čas božej spravodlivosti ktorá sa začala napĺňať na Lauriných nepriateľoch. V minulosti som čítal na čiernej stránke sekta ako gratulujú a podporujú tých, ktorí prekliali pani Lauru, dávajú im za to pochvalu a uznanie. Keby sme si odmysleli tú skutočnosť, že pani Laura je dobrá a o pravde a prijali to, čo oni tvrdia, že pani Laura je podvodník, aj tak by som si nikdy v živote nedovolil hoc aj na zlého človeka, čo samozrejme pani Laura nie je, sa takto verejne vyjadrovať a blahoželať tým, čo ju preklínajú. Tu je ukážka, akí sú to nenávisťou skazení ľudia. Toto sa proste nerobí. Ani podľa Boha, ani nijako inak. Toto robia ľudia, ktorí sú do hĺbky duše zlí. Neviem si ani predstaviť tú temnotu v dušiach takýchto ľudí, ktorou sú ovládaní. Preto si myslím, že Boží trest si plne zaslúžia. Tých urážok a maximálne vulgárnych na adresu pani Laury je na stránke sekta toľko, že sa nedajú ani spočítať. Uvediem len jednu z mnohých: keď upriamila svoju pozornosť opakovane na svojej stránke na modlitbu proti satanovi, reakcia na čiernej stránke sekta na pani Lauru a túto modlitbu bola: jebnutosť najvyššia. Rozum sa mi zastavuje. Bez komentára. Myslím, že sa rozum zastavuje každému normálnemu človeku, ktorý má v srdci aspoň trochu citu a dobroty. Tak ako pani Laura, aj ja prajem týmto ľuďom iba maximálnu božiu spravodlivosť za to svinstvo, ktoré na pani Lauru nahádzali.

Re:Ja Laura, pre mojich duševných nepriateľov.

Peter K. | 21.06.2018

Drahý Bože ,drahá pani Laura,chcel by som aj ja vyjadriť svoju podporu a tak isto sa teším Božej spravodlivosti ,čo sa týka Božej spravodlivej ruky na všetkých čo zbesilo a nesmierne urážlivo ubližovali človeku ktorý si plní Božiu vôľu do bodky a len a len pomáha všetkým trpiacim a s láskou nesmiernou odovzdáva od Pána Boha všetku pomoc a rady. Veru Pani Laura je dar do tejto zlej doby, od nášho všemocného Pána Boha, ktorý nám zoslal na túto zem, aby sme sa spamätali a našli jedinú pravdu že Boh je len jeden a cirkev je zlo a klamstvo nekonečné. Preto je smutné že sú tak zákerní a zlí ľudia, ktorí za to že niekto s láskou všetkým pomáha praje to najhoršie a útočí svojimi hnusnými vulgarizmami na dušičku najčistejšiu na tejto zemi Bohom danú, Našu drahú pani Lauru.Ja osobe a úprimne povedané, neviem kde by som teraz bez Božej pomoci bol a drahá pani Laura mi vždy v mojom trápení odovzdala vždy tú najsprávnejšiu pomoc od Pána Boha a vždy mi všetko s láskou vysvetlila a keď som bol smutný a nešťastný, ešte ma aj láskavý slovom podporila tak isto aj Pán Vladimír jej Láskavý pán manžel.Pani Laura je človek, ktorý nepozerá na seba a plní Božiu vôľu s láskou a nekonečnou silou ukazovať celému tomuto pomýlenému svetu jedinú pravdu na tejto krásnej Božej stránke plnej Božích modlitieb,Božích kréda a všetkého pre naše duše a telá liečivého.Ja si dovolím tvrdiť, že všetci neprajníci našej drahej pani Laury boli doteraz frajeri a vysmievali sa do nekonečna s Božích odkazov a modlitieb a priali len zlo tak ako oni sami sú v hĺbkach svojich duší zlý a zlo prajní ľudia,lebo pre jich je Boh ich Ježiško v kostole a nie ten Boh ktorý ich stvoril a dal im život, na toho zabudli.Teraz keď pocítia na svojej koži spravodlivosť Božiu, tak už by im boli dobré aj Božie modlitby ne tejto Božej stránke a recepty a v neposlednom rade Božia pomoc na každé trápenie.No Boh už dlho čakal než sa prebudia a než sa v pokore svojej zlej duše ospravedlnia Pánu Bohu aj pani Laure,no to sa nestalo a Boh ukáže svojou spravodlivosťou, týmto všetkým zlým dušiam, že ten Boh v ktorého pani Laura verí aj mi všetci čo nám Pán Boh pomáha a modlíme sa len ku nemu je naozaj skutočný a dokonale všemocný a spravodlivý.Tak ja len s hrdosťou, že môžem podporiť túto krásnu Božiu stránku a podporiť a zastať si láskavú pani Lauru Vám odkazujem, zasmejte sa naposledy všetci neprajníci a ohovárači zo stránky sekta a všetci kliatobníci, lebo dlho ste sa snažili ubližovať, no Boh je oveľa silnejší než vaše zlo z vašich duší smerujúce na pani Lauru a ako všetci vidíte, pani Laura ide ďalej v svojom predurčení Bohom daným a vy svoj krok určite zastavíte vo svojej nekonečnej zlosti a nenávisti. Vďaka Ti Bože za všetko, a že Tvoje Božie dieťa pozdvihneš a posilníš za jej napĺňanie Tvojej Božej vôle v pokore duševnej. Božia vôľa nech sa stane .

Re:Ja Laura, pre mojich duševných nepriateľov.

Vladimír | 21.06.2018

Krásne napísané pán Peter. Ďakujem a aj za manželku.

Cirkevný podvod a biblické rozprávky

Daniel | 11.06.2018

Musím reagovať na tieto do neba volajúce hlúposti, ktoré odpísali katolícki fanatici Petrovi K.

: Hriechy nehovoríš človeku ale Bohu. V prvotnej Cirkvi hriechy nielen že hovorili kňazovi, ale nahlas ich kričali pred celým spoločenstvom, nehanbili sa. Hovorili nahlas, aby každí v spoločenstve počul, čo porobili. Dnes už aj povedať jednej osobe, kňazovi, je hanba však? Ale Ty sa spovedáš Bohu, no kňaz ma moc zadržať hriech, poslať Ťa naspäť udobriť sa s bratom a až tak sa vrátiť, . Buď študuj teológiu a poznaj a odpovedaj správne, alebo si vymýšľaj SVOJ názor, ktorý ale nemá nič s učením od Boha inšpirovane a spísané vo sv. Pisme.

Už v prvej vete v ktorej cirkevný vygumovanec hovorí "hriechy nehovoríš človeku ale Bohu" sám sebe protirečí. On tvrdí že hriechy nehovoríš človeku ale Bohu, tak potom prečo by sme ich mali hovoriť kňazovi, keď naše hriechy počúva Pán Boh a ešte navyše ich kričali pred nejakým celým spoločenstvom. Je to výsostne súkromná a intímna vec medzi človekom a Pánom Bohom. Žiaden hriešnik nie je povinný vešať inému človeku na nos svoje hriechy, či už je to kňaz, rabín, alebo ktokoľvek iný, lebo ako tento katolík ani sám si neuvedomil akú hovorí pravdu a to je: Že hriechy nehovoríš človeku ale Bohu. To že kňaz má moc zadržať hriech, to je taký nezmysel ako že voda tečie smerom hore a nie dole. To je to, keď si cirkev vloží do svojich zákonov množstvo svojich vymyslených postulátov, ktorými chce zdôvodniť svoju opodstatnenosť tu na zemi. Odpustiť hriech môže jediný Pán Boh a to, že má moc nejaký človek alebo kňaz zadržať hriech, tak taký neexistuje, lebo už len tento samotný výraz "moc zadržať hriech" je obrovská hlúposť. Hriechy sa buď odpúšťajú alebo neodpúšťajú samotným Bohom, ale zadržanosť hriechu neexistuje. To si len cirkev vymyslela, aby mohli so svojimi ovcami manipulovať a robiť sa dôležití. Tento pisateľ posiela Petra študovať teológiu. Asi preto, že ten kto študuje teológiu, ten pozná pravdu. Božechráň, to by si už len Peter dal. Štúdiom teológie si nechať vymyť mozog a zničiť logické myslenie Bohom nám do vienka dané. Je to len znáška klamstiev opierajúca sa o rozprávkovú knihu zvanú biblia. Práve že je dobre, keď človek má svoj názor založený na pravde a logickej úvahe a nie na dogme, ktorou cirkev operuje a volá sa tisíckrát poprepisovaná a cirkvou zmanipulovaná biblia. Môžete sa čudovať, že nazývam katolíkov hlupákmi, ale oni hlupáci sú. Lebo práve oni tento SVOJ NÁZOR stratili, nemajú ho a ani základy logiky. Kristus nikdy v svojom živote nemenil vodu na víno, ani nechodil po vode. To že o tom píše biblia, nemusí byť zákonite pravda, lebo je to kniha rozprávok pre deti, akurát zložito napísaná, ktorej nielenže deti ale mnohokrát ani dospelí nerozumejú. Jedinú schopnosť od Boha danú mal a to, že vedel uzdravovať druhých ľudí. Ostatné sú len cirkevné klamstvá, aby mohli osobu Ježiša Krista glorifikovať a tým pádom neskôr označiť za Boha, aby ľudstvo celého sveta takto postupne a takticky odvádzali od viery v pravého jediného Boha. Ale tupý katolík uverí všetkému, čo ako rozprávky falošná cirkev vložila v minulých storočiach do biblie. Keby sa v biblii písalo, že Kristus navyše ešte aj lietal ako orol skalný, alebo že vedel chodiť pod zemou ako krtko, verili by tomu, lebo veď to ich "svätá kniha" biblia píše. Oni veria výmyslom a rozprávkam, lebo veria podvodnej cirkvi, ktorá sa zakladá tiež len na biblických klamstvách a rozprávkach pre malé deti. Nečudujem sa malým deťom keď veria rozprávkam, ale divím sa dospelým ľuďom ktorí by mali vedieť dokázať rozlíšiť pravdu a nekonečný blud. Lenže takého rozumného v kostole nenájdeš. Vyjadril som sa k prvému bludu, k ostatným dvom sa vyjadrím neskôr, lebo nechcem unavovať čitateľa už aj tak dosť dlhým článkom.

Odporúčam na prečítanie:
Dĺžka života Ježiša Krista.

Božia odpoveď:
Do všetkých dávnovekých spisov o pravdivosti Kristových životných krokov sa zápisy v tej dobe Kristoveho žitia napísali pravdivo a správne, len mnohé výňatky dlhými plynúcimi rokmi pozmenila katolícka oligarchia vo svoj mocenský prospech a mnohé zápisy z Kristoveho života naiscenovala ako fantastický rozprávkový dej pre malé deti, aby ukázala život Krista podľa svojeho scenára ako celosvetový veľkofilm, ktorého dej musí byť pravdivý, lebo ho režírovala cirkev sama. Pravdu o Kristovom živote a jeho zázrakoch zakomponovala do svojeho scenára ako skutočnosť, aj keď veľa zavádzajúcich informácií sa pod jej rúškom falše a ľsti dostalo do svetového počutia ako pravdy o živote Ježiša Krista, v ktorých sa nachádza viac lži ako pravdy ale čo je dôležité, že cirkev v svojej nadvláde nad všetkými zvíťazila aj v týchto rčeniach o Kristovi nad svetom a zmenila chod dejín podľa svojich zákonov učením vymysleným a nesprávnym, čím si privlastnila vlastne celý svet ktorý jej hlásaným slovám dôveruje našťastie až na ateistov, vďaka ktorých neviere v Boha nedokázali zhltnúť tieto jej falošné cirkevné koláče ako pravdu a nepočúvajú jej hlásania v kostoloch, lebo tam nechodia. Za jediný a pravdivý dokument o dĺžke Kristovho života na zemi sa nenesie ani jeden uschovaný na vašej zemi a najviac pravdivá sa nesie odpoveď od vašeho láskavého Boha a tá znie, že Kristus sa dožil veku päťdesiat dva rokov svojeho života, ktorý zakončil v ukrižovaní na kríži a čo sa týka zázrakov činených prostredníctvom vnesenej mojej Božej sily k jeho duši činil mnohé pre svet, ale čo ani najmenšou pravdou nie je, že kráčal po vodnej hladine bez čo len najmenšieho do nej ponorenia a neni ani pravdou premena vody na víno, čo sa stala len cirkevná fantázia vykresliť Krista na obraz Boha, ale čo ako zázraky dokázal bolo uzdravovanie ľudí z akýchkoľvek ochorení vtedajšej doby ktorých činil nespočetne mnoho, nakoľko to bolo v mojej Božej vôli požehnať mu dar takejto sily v uzdravovaní, lebo na celom svete sa zdravie každého jedného človeka stáva najviac hodnotené v túžbach chorých a ich snoch. Čudujete sa prečo ja Boh nemám katolícku cirkev rád, keď dejiny celej histórie ešte aj v dávnych pravdivých zápisoch zmazávala alebo pozmieňala v rukopisoch do takých informácií, ktoré jej moci pasovali a zosiľňovali nadvládu nad celým svetom, čo nedá sa nikdy odpustiť Bohom za zlo, ktoré týmto počinom spôsobili celému ľudstvu a vymodelovaný post Krista nad Boha postavila. Ja Boh sám tomuto vašemu svetu celému odkazujem, aby navždy ste opustili každú cirkev svoju do ktorej patríte dušami a v slobode svojeho srdca, mysle, duše a ducha sa svojou láskou odovzdali mne jedinému svojemu Bohu navždy, bez nálepky na svojom duševnom chrbte ktorej cirkevnej moci a vierovyznaniu patríte, lebo cirkví mnoho svet obsahuje a každá jedna vkladá do tej svojej, svoje ničivé diela pre duše v postulátoch, ktoré musí každá jedna duša v takomto konkrétnom spoločenstve rešpektovať a dodržiavať prísno, ale v oslobodenosti vašich duší od akejkoľvek cirkvi budú vaše duše navždy už patriť len mojej moci a ochrannej Božej náruči nesťahované z mojej blízkosti náručou cirkevných chápadiel a verte tomu, že každú jednu dušu navždy oslobodenú od cirkvi budem oveľa viac milovať a ochraňovať ako tú, ktorá bude vlastníckym duševným majetkom aj so všetkými názormi patriaca moci cirkvi. Preto aby vaše duše Boh miloval cirkev nepotrebujete ako schody do neba, ale len otvorené srdce a čistotu duše obsahujúcu veľkú a úprimnú lásku k Bohu. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.
Viac tu: http://www.liecitelka-laura.sk/news/dlzka-zivota-jezisa-krista/

Záznamy: 1 - 10 zo 76
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Pridať nový príspevok