Slovo Boha do duševných nepriateľov mojej Laury.

Slovo Boha do duševných nepriateľov mojej Laury.

Slovo Boha do duševných nepriateľov mojej Laury.

Bohom odoslané všetky zázračné pre vaše duše šifrované nepoznanými okrem vašeho Boha kódovými informáciami modlitby nikým, nebudem nikdy vypočúvať odriekaním z duševného vnútra takých duší, pre ktoré moja Laura nič neznamená a ocenená je u nich hanobením jej mena za všetko, čo pre dobro duševných zblúdencov koná. Zastavte všetci nepriatelia mojej Laury svoje prosebné slová cestou odriekaných modlitieb nadiktovaných do tejto stránky mojou všemocou Božou, lebo nebudú nikdy vypočuté ani náhodou pre môj hnev na vaše duše za vašu sebeckosť, vymodlievať si skrze ne pre svoje duše dobré zdravie a spokojnosť a nesmierne ubližovať tej, ktorej odovzdanosťou lásky ku všetkým duševne trpiacim všetky modlitby pre vás na túto stránku vložila netušiac, že sa z prosebníkov k Bohu z vašich duší voči nej stanú jedovatí hadi vypľúvajúci do každého dňa na moju Lauru veľké dávky smrtiaceho jedu čo Boh vidí a následne vašej duši odmení nepožehnaním ani jednej modlitby vami odriekanej, nakoľko asi ste zabudli že ja Boh som jediný na celom svete spravodlivý a trestajúci náležite bez ľútosti, čo si navždy zapamätajte vy duše nepriateľské všetky k mojej Laure. Ani jedna zlá duša v svojich úmysloch voči mojej Laure sa pred mojim Božím pohľadom do nevidenosti neskryje a preto odkazujem ja Boh svojim týmto slovom všetkým nepriateľom mojej Laury, aby všetky svoje prosebné modlitby ku mojej Božej existencii nahradili slovami úprimnej ľútosti svojimi dušami ku mne Bohu odosielanými a ľutovali tento svoj necharakter duševný každým dňom až do tej doby, kým ich dušiam neodošlem cítenosť že majú odpustené a budú do ďalšieho obdobia mojou láskou odmeňované a ochraňované za odčinenie tohoto svojeho zlého myslenia voči mojej Laure. Amen.

 

Odblokovala som pre vás stránku BOŽIE MODLITBY. Upozorňujem, že tieto modlitby k Bohu nie sú určené pre tých, ktorí uctievajú Ježiša Krista ako svojeho Boha. Katolíci, nemôžete mať predsa dvoch Bohov alebo neviem koľko ich vlastne ešte máte uložených v svojom duševnom sejfe. Vy sa modlite k svojej nedotknuteľnej modle Ježiša Krista, poriadne mu vybozkávajte v kostole prebodnuté zakrvavené nohy na kríži, poplačte si  zlomení v kolenách pred nimi vytiahnite modlitebnú knižku a pomodlite sa k nemu litánie, z ktorých množstva si tie správne pre seba určite vyberiete. Poproste svojeho pre vaše duše všemocného, falošného modlárskeho Boha Ježiša Krista o zázrak pre vás a utiekajte sa aj k svojej všemocnej modle panne Márii, ktorá sa vám možno zjaví aj vo vašej spálni pri modlení ak ostanete aj naďalej verní jej moci. Nezabudnite si uctiť svojou láskou a finančnou nemalou odmenou aj farára, ktorý vašu dušu takto zblbol, zmanipuloval, navždy stratil Božej láske a hodil satanovej moci do pekelného zovretia. Tieto modlitby na mojej stránke prenechajte pravoverným dušiam, ktoré veria úrimne v jediného a pravého, láskavého, dobrotivého, milostivého a všemocného Pána Boha. Každému podľa jeho duševných zásluh, súdiť vaše duše nad vašou slepotou a hlupotou voči Božím pravdám bude jediný Pán Boh svojou spravodlivosťou.