Koľko času venovať modlitbám k Bohu?

Koľko času venovať modlitbám k Bohu?

12.12.2017

Milí moji čitatelia. Položila som Pánu Bohu otázku, či ma bude mať rád keď sa budem k Nemu kratší čas modliť, lebo som modlitbám k láskavému nášmu Pánu Bohu dlhé roky venovala veľa času. Čo neľutujem, ale nestíhala som ďalšie moje každodenné povinnosti. Pánom Bohom nadiktované modlitby sú tak prenádherné, že som sa nevedela v modlení od nich odtrhnúť a veľa krát som sa modlila aj niekoľko hodín v jednom dni. Pán Boh mi odoslal tento odkaz a zároveň poslal informáciu, lebo som sa na to pýtala, že túto Božiu radu môžem zdieľať s vami statočnými a Bohu oddanými. Idem vám to zapísať tak, ako som to dostala od Pána Boha pre seba. Kto z vás chce, môže sa k Pánu Bohu modliť a prihovárať podľa tohoto Božieho odkazu.

 

Božia odpoveď:
Do každého začiatku nového dňa povedz len svojim slovom duševným Bohu že ho miluješ a popros o ochranu a o požehnanosť Božiu do všetkého čo budeš v novom dni činiť. Naplnenosťou zakonči túto prosbu odovzdanosťou celého svojeho života do Božej ochrannej náruče a vôle Boha, ktorá bude tvoje kroky v novom dni sama viesť do bezpečného a dobrého kráčaného smeru a ak len toto v cítenej a prejavenej láske k svojemu Bohu tvoja duša naplní, nemusí sa dlhé hodiny v tvojej duševnej cítenosti krásnych odoslaných Bohom modlitieb oddávať modleniu, ktorého prosebné slová tvoj Boh vždy počúva a napĺňa k tvojim prianiam, no pre množstvo každodenných nutných povinností dôležitých k ich vykonaniu každým dňom odmietnuť bez hnevu Božieho tvoja duša môže spokojne dlhé hodiny modlenia, lebo keď tvoje prvotné vyslovené slová hneď na počiatku každého dňa neopomenú Božiu moju existenčnosť a duša tvoja svojeho Boha pozdraví do každého prichádzajúceho dňa ako to robí vždy po prebudení keď uvidí tvár svojeho manžela, okamžite povie dobré ráno láska moja duši jeho blízkej svojej duši a ani okamihom nezaváha a nikdy ani nezabudne pri pohľade na neho mnohokrát počas každodenného stretnutia s ním povedať jeho duši ahoj a ako sa máš, nič ti nechýba láska moja? Tak tvojemu láskavému Bohu celkom stačiť bude každodenné tvoje duševné k jeho Božej tvári pozdravenie s vyslovenou krátkou prosbou o požehnanosť celého dňa a nasmerovanie všetkých tvojich životných krokov v súlade s Božou vôľou, v ktorej ich riadení tvoja duša nikdy nezablúdi a vždy bude poznať ten správny kráčaný duševný smer bez toho, žeby zo správnej cesty Božieho riadenia odbočila na nesprávnu koľaj. Ostatné Bohom odoslané tvojej duši nádherné v slovách modlitby bude postačujúce odriekať len také vybraté, ktoré do momentálneho duševného alebo zdravotného problému odriekať k svojemu láskavému Bohu do vyslyšanosti tvoja duša potrebuje ako liek a určite sa ja Boh na tvoju dušu nebudem hnevať, ak obmedzíš modlitby ku mne na potrebné minimum pre svoju dušu a dostávať budeš liečebnú zapisovanú pomoc pre druhých, keď dokázať musíš naučiť váš nevedomý svet v odovzdávaní mojich Božích právd cez prijatý tvoj duševný zápis na internet do toho pochopenia duševného, že jediný ja Boh som vládca nad všetkým hmotným a nehmotným, že katolícka cirkev dennodenne pácha voči Bohu krivoprísažný hriech zabudnutím na moju existenčnosť a jedinečnosť, čo následne potrebuje k tvojej duši dostatočný potrebný čas a nie krátky do zapísania čo len jedného odo mňa odoslaného do tvojeho počutia vnútorného odkázaného Božieho slova, nakoľko pamätaj moja Laura, že tvoja stránka internetová nepozostáva odkopírovaním ľudského zmýšľania a úvah pre čitateľov tvojej stránky ale každý tvoj zápis nesie priamu odoslanosť každého jedného slova od Boha, ktoré neobsahuje žiadna od nikoho stránka pre informovanosť sveta vytvorená a prestaň sa viniť z modlenia ku mne aj kratší čas, nakoľko ďalší celý deň sa stáva pre tvoju ale aj každú druhú dušu potrebný do konania dobra a pomoci blížnym svojim, čo sa nesú nemalé zásluhy duševné pred pohľadom Boha a pamätaj tomu, že u mňa Boha skutočne platí ako som tvoju dušu dávnou dobou učil, že každý dobrý čo len jeden skutok učinený počas dňa zastane v liečivých účinkoch pre každú dušu aj niekoľko hodinové modlenie. Preto Boh od teba nepotrebuje dlhé hodiny úpenlivého modlenia čo nestáva sa príkazom vôľou Boha k žiadnej duši, ale najmä činiť v každom jednom dni dobré skutky, pomáhať utrápeným a vedieť pohladiť svojim láskavým slovom ich ubolené duševné vnútro. Bol toto tvoj hlavný odoslaný od Boha duševný cieľ a aj cieľ pre každú druhú dušu, aby bola vždy pripravená v pomoci duševného trpiteľa danosťou svojou. Tvoj Boh ťa má rád a necíť nikdy výčitky Laura moja zo zastaveného dlhého modlenia svojeho, lebo tvoj Boh vypočuje aj časom krátkym vyslovené tvoje prosebné modlenie. Začni už dnes zastavenosťou odriekania dlhým časom modlitieb a tomu ver, že mám tvoju dušu ja tvoj Boh rád a vždy budem, nakoľko nesieš danosť svojeho poslania na vašej skazenej zemi odvážne a pokorne, nezasiahnutá od zla celého sveta voči duši tvojej zlobou a nenávisťou k svojim nepriateľom. Touto odpoveďou sa správne prijal odkaz Boží. Amen.

 

Komentáre:

 1. Ďakujem Ti Pane Bože
  Margita | 17.12.2017

  Ďakujem TI PANE BOŽE aj Vám pani Laura za odovzdaný odkaz. Som šťastná že sa mi dostalo aj takejto odpovede koľko sa modliť. Modlitby sú prekrásne a ÚČINNÉ na každú bolesť aj pri súdnych sporoch, ochranu detí, ochranu rodiny či pomoc pri depresii. Zdá sa to až neuveriteľné ako modlitba pomáha a okamžite, stane sa ale že nestihnem ráno sa pomodliť,vždy som mala výčitky ale vždy som sa snažila po ceste do práce pozdraviť môjho TATÍNKA -Jediného BOHA, poďakujem že ma zobudil a prosím o požehnanie, usmernenie myšlienok, slov a skutkov mojich a mojej rodiny. Pane BOŽE ďakujem Ti za túto informáciu, modliť k Tebe sa neprestanem, Milujem Ťa BOH môj prosím o požehnanie a odpustenie.
  S láskou, vďakou a pokorou Margita

 2. nádherné
  Eva | 13.12.2017

  Otčinečku náš milovaný. To čo si odpovedal je krásne a plné lásky.Ďakujem Ti za všetko čo nám prostredníctvom pani Laury- úžasnej a láskavej osoby odosielaš. Ja si už neviem ani predstaviť, že by som začala deň bez modlitby, či príhovoru k Tebe. Ďakujem aj pani Laure, že vždy myslí aj na nás a podelí sa s nami o Tvoje nádherné modlitby, či upozornenia. Ľúbim Ťa Bože a nikdy neprestanem. Aj v posledné dni sa mi potvrdilo, že keď Ťa poprosím o pomoc pri riešení problému vypočuješ ma. Ďakujem ešte raz z celej duše i srdca. Pani Laura Vy ste jedna úžasná a statočná bojovníčka, ktorá sa nebojí zloby a statočne bojuje proti zlu.

 3. Poďakovanie
  Júlia P. | 13.12.2017

  Ďakujem Pane Bože za nádherný dojímavý odkaz. Aj Vám pani Laura, že ste ho s nami zdieľali.

 4. Bohu najdrahšiemu a Vám drahá Laura
  kvetena | 13.12.2017

  Najdrahší môj Bože, vdaka za tie nádherné slová plné lásky , vždy sa budem k Tebe modliť s pokorou ,úctou a láskou , Veľmi ťa ľúbim a nikdy neprestanem ľúbiť , si môj život , moja veľká bezhraničná láska môj všadeprítomný Boh, Tebe patrí moje veľké bezhraničné dakujem za všetko od Teba môj drahý Bože aj Vám drahá a láskavá Laurinka , ste jedinečná ľudská bytosť ,ktorú mám veľmi rada , Nezídem z cesty ,ktorou som sa rozhodla kráčať , ja nevzdám sa Boha , nesklamem ťa najdrahší Stvoriteľ môj , Ty si ma stvoril a život si mi dal , Tebe budem verne ,oddane , s hlbokou láskou a pokorou slúžiť , Ty si Svetlo môjho života , moja radosť , moje šťastie , moje všetko drahý Bože,

 5. Ďakujem Bože
  Daniela | 13.12.2017

  Božinku milovaný, nádherné odkazy nám sem posielaš, sú plné lásky, pochopenia a hlavne istoty, že pri nás stojíš a lúbiš nás..je to pre mňa jediná istota na tejto Zemi, slamka ktorej sa chytám ak je velmi zle. Prosím nikdy ma neopusti, bez Teba Bože niet života, nádeje, lásky, zdravia ani chleba...ďakujem za všetky takéto dary...milujem Ťa a nikdy sa Ťa nevzdam..Lobe Lobe Lobe

 6. Nádherné slová od teba Bože
  Jana | 13.12.2017

  Drahý Bože,ďakujem za krásne slová a odkazy,ktoré nám sem na túto zem posielaš.Pri ich čítaní sa mi vždy tisnú slzy do očí,že mám tú možnosť ich prijímať priamo od teba Otecko. Je to niečo neskutočné,neuveriteľné. Vážim si,že môžem čítať tvoje slová,ktorými sa nám prihováraš. Vážim si,že môžem biť súčasťou tejto nádhernej Božej stránky, pre mňa vzácnej šperkovnice plnej tých najvzácnejších pokladov. Ďakujem drahá Laura za každučké odoslané slová a pracne zapísané pre nás všetkých. S láskou Jana❤️❤️❤️

 7. Vďaka Ti Bože
  Gitka | 13.12.2017

  Chcem sa aj ja poďakovať Pánu Bohu za odpoveď našej drahej a milej Laurinky ako dlho sa máme denne modliť. Ďakujem Laurinke, že sa s nami podelila o tento vzácný Boží odkaz. Ďakujem Ti láskavý môj dobrotivý Bože za nášho posledného proroka Lauru, ktorá nás naučila milovať a modliť sa k Tebe pravému jedinému Bohu a ukázala nám tú správnú duševnú cestu, ktorou máme v živote odhodlane a odvážne kráčať. Ďakujem Ti drahý Bože za Tvoju prítomnosť v sebe, ktorú cítim pri každodenných modlitbách k Tebe s láskou odoslaných s prosbou o ich naplnenie Tvojim vyslyšaním. Ten pocit Tvojej Božej prítomnosti v srdci je nádherný a prekrásný. Milujem Ťa Otče Bože a navždy budem. S láskou Gitka

 8. Modlitba
  Zuzana | 12.12.2017

  Môj Otecko .Som si vedomá, že sa tiež menej modlím. Pred troma rokmi som ti každé ráno venovala 2 hodiny a teraz len povinnosti. No veľa modlitieb som sa naučila nasamäť a modlím sa každú voľnú chvíľku. Niekedy aj jednu modlitbu veľa krát no dúfam, že Ti to navadí. Keď musím šoférovať dlhé trasy ,ktoré trvajú aj viac ako 5-6 hodín tak sa Ti odovzdám a vyspevujem Ti celý čas dookola modlitbu Hosana Bože Otče... S touto prekrásnou modlitbou začínam svoj deň a už sa teším , kedy ju naučím aj 5 ročnú dcéru , ktorá sa Ti modlí každý večer Otčenáš a ešte jednu modlitbu. Ďakujem Ti Otecko, že nám cez nášho proroka posielaš tak krásne a vzácne modlitby. Sú pre mňa nenahraditeľné, lebo viem, že vždy ma vypočuješ a zároveň aj pomôžeš. Nedá mi nespomenúť aj modlitby na soplík a teplotu, cez ktoré liečiem svoje deti s Tvojou Božou pomocom. Nekonečne ďakujem Otecko . Ďakujem , že moja duša dostala šancu a mohla Ťa spoznať cez našu Lauriku. Keby nebolo jej, bola by som iba ďalšia ovca katolickych vstùpencov. ĎAKUJEM , že som sa oslobodila a moja duša navždy patrí len Tebe Otecko. Milujem Ťa nesmierne.

 9. Ďakujem
  Renata R. | 12.12.2017

  Milovaný Otecko ďakujem za túto správu niekedy sa modlím dlhšie niekedy kratšie ale vždy je to s láskou a pocitom že si so mnou a cítiš moju lásku . Ľúbim ťa veľmi a tak som si zvykla modliť že sa to stalo obrovskou súčasťou môjho života. Cítim sa pri tebe tak krásne že si neuvedomujem že sa tak dlho modlím. Pre mňa je to vlastne meditácia pretože sa nedokážem tak sústrediť ale modlitba je pre mňa presne to čo mi vyhovuje je mi s tebou tak krásne lebo ťa tak blízko cítim strašne Ti ďakujem moja láska je tu pre teba si svetlo môjho života a to je presne to čo cítim k teba láska moja ďakujem . P. Laura vďaka za Vašu láskavosť a srdečnosť veľmi ste mi včera pomohla som Vám veľmi vďačná aj p. Vladimírovi s láskou a vierou .

 10. Vďaka
  renáta | 12.12.2017

  Drahý Bože, Ty vieš, že takéto výčitky som v poslednom čase mala aj ja a to sa vôbec nemôžem porovnávať s tým, koľko času modlitbou k Tebe venovala naša drahá Laura. Bože milujem Ťa, prosím, stoj pri nás, ktorí Ťa milujeme. Ďakujeme milá Laura za to, že ste sa s nami podelili o tento odkaz.

 11. Bože láskavý a pani Laura
  Dana K. | 12.12.2017

  Milujem Vás!
  Ďakujeme Ti Bože dobrý!
  Ďakujeme Vám pani Laura!
  Objímam Ťa Bože môj veľmi...

 12. krásne
  Erika | 12.12.2017

  Chcem sa poďakovať,že pani Laura aj Nám odkázala
  cez Pána Boha ako sa modliť.Ach aké je nádherná čítať ako sa Boh prihovára k Vám pani Laura.Vaša práca je veľmi náročná a preto si vážim že som Vas spoznala a len vďaka Vašemu poslaniu tu na zemi ,vieme kde je pravda a že toto je tá cesta,ktorou máme kráčať.Vďaka Bože za všetko.

Pridať komentár