Ježiš Kristus je falošný Boh. Nikdy nebol, nie je a ani nebude Bohom!

Ježiš Kristus je falošný Boh. Nikdy nebol, nie je a ani nebude Bohom!

Ježiš Kristus je falošný Boh. Nikdy nebol, nie je a ani nebude Bohom. Tvoj jediný Boh sa stáva pravým pomenovaním BOH-náš Stvoriteľ.

Laura | 03.06.2013

Nikdy neuctievajte meno Ježiša Krista ako svojeho jediného Boha, lebo toto Vaše duše učí falošná katolícka cirkev a existenčnosť pravého a jediného Boha vložila do mena Ježiša Krista, ktorého prorocké meno použila, zneužila a vyhlásila ho pred svetom za pravého Boha, čo nie je žiadna pravda!!! Ježiš Kristus je pre Vás falošný BOH a cirkevná modla. Ježiš Vám nedal dych života, nestvoril tento svet, bol to len človek s určitým poslaním od Boha pre tento svet, ktoré aj naplnil a zomrel tak ako aj ostatní smrteľníci na kríži nie za Vaše hriechy, ale za hriechy svoje. Keby bol zomrel za hriechy nás všetkých, tak určite by sme si nemuseli tu na zemi odčiňovať karmický trest dostaný od Boha za dávne duševné schybenia, určite by sme už nemuseli na tejto zemi tak trpieť ako mnohí trpíme, keby nás smrť Ježiša Krista bola vykúpila pred Bohom z našich všetkých hriechov. Rozmýšľajte, ako v tej dávnej dobe mohol Kristus vykúpiť svojou smrťou hriechy aj za duše tých, ktorí ešte v tej dobe na zemi nežili a nepáchali zlé skutky. Prečo majú duše karmickú záťaž? Keby boli smrťou Krista vykúpené, karmu by nemala ani jedna z nás a boli by sme všetky duše čisté ako ľalie a bez záťaže hriechu. Každá jedna duša z Vás svoje hriechy pred Bohom musí ľutovať a odčiňovať ich záťaž z duše sama za seba. Nikto druhý to za ňu urobiť nemôže a nikto jej hriechy svojim utrpením v živote zmazať z jej duše za ňu nedokáže. Vždy toto musí urobiť každá duša jedna sama za seba úprimnými modlitbami ľútosti všetkých svojich zlých skutkov pred svojim láskavým Bohom a zároveň svojim utrpením životným, karmou nazvaným. Také sú zákony Božie. Ľudia rozmýšľajte! Prečo tu všetci na zemi a každý z nás nejakým spôsobom zažívame utrpenie, keď si už naše hriechy za nás odtrpel na kríži Ježiš Kristus? Tým pádom by sme mali byť bez hriechu, všetko mať odpustené a odtrpené. Mali by sme vlastne všetci žiť v šťastí a spokojnosti. Prečo to tak nie je? Myslíte si, že Boh je tak nespravodlivý, že na nás všetkých neustále zosiela nešťastie a utrpenie aj keď sú naše duše Kristovým utrpením už vykúpené a bez hriechu? Preto smrť Ježiša Krista ani jednu dušu z Vás z hriechov pred Bohom nevykúpila a každý jeden hriech si bude každá jedna duša z nás zodpovedať na poslednom súde pred láskavým a spravodlivým jediným Bohom. Toto sú len cirkevné výplody smerované do poníženosti všemocného Božieho mena nahradeného menom dávneho človeka Ježiša Krista, ktorého stvoril a dal jeho telu dych života jediný náš láskavý Pán BOH. A my v tejto dobe uctievame nie pravého a jediného nášho láskavého Boha, ale dušu dávneho proroka Ježiša Krista, ktorého na túto zem v jeho určitom duševnom poslaní samotný BOH poslal! Prečo sa klaňať Ježišovi Kristovi a urážať týmto falošným uctievaním meno svojeho jediného a láskavého nášho Pána Boha. Milí čitatelia, včera som dostala e-mail od istého muža, ktorý ma dôrazne požiadal, aby som celú svoju webovú stránku odstránila, lebo popieram tú skutočnosť, že náš spasiteľ je sám Ježiš Kristus. Kristus nikoho nespasil, jedine sám seba svojim utrpením na kríži. Napísal mi, že je dobrý katolík a urážajú ho moje vyjadrenia o Kristovi na stránke. Viem, že z jeho katolíckej hlavy mu nevygumuje jeho cirkevné vstrebané nezmysly nikto na svete, pokiaľ Boh nezasiahne a neurobí sám poriadok s týmto celým našim svetom. Preto píšem tieto slová, aby dotyčný muž poznal, že Božie pravdy nikdy vkladom na túto stránku z mojej duše nezastavím a budem vždy v odkázanej Božej pravde hlásať to, čo mi káže môj láskavý Pán Boh, lebo mu verím a ľúbim Ho nesmierne celou dušou. Budem búšiť do duší ľudí pokiaľ budem žiť to, že jediný náš Spasiteľ je samotný Boh láskavý a nikto iný. Potom ma kritizoval, že keď Boh je láska, prečo dotyčnej žene ktorá slúžila zlým silám už nedal šancu na jej duševnú záchranu. Veď Boh je tá najväčšia láska. Tak prečo ju neomilostil? Veď Boh je predsa láska! Áno. To má pravdu. Táto žena prostredníctvom obradov čiernej mágie a získanej sily od satana pre svoju dušu tých ľudí, ktorí sa jej nepáčili alebo priečili prostredníctvom tejto získanej satanskej sily posielala na druhý svet alebo im spôsobila príchod ťažkej a nevyliečiteľnej choroby. To že Boh takúto ženu neomilostil za doslova vražedné skutky páchané druhým ľuďom, to považuje dotyčný za prísny trest pre ňu? A navyše táto žena nemala ani najmenší záujem skončiť túto satanskú liečiteľskú prax vykonávať a robilo jej dobre keď videla, akú veľkú moc má nad ostatnými a dokáže ich potrestať takým nádelom utrpenia v živote, aký si sama svojou vôľou a v svojej moci nad každým človekom vybrala. A takúto ženu v svojej láske Božej má Boh nechať tak a milovať jej dušu ako by si dotyčný muž želal len preto, že Boh je láska? Zabudol na to, že Boh je láska, ale je aj spravodlivý. Každý zlý skutok každej duše vždy spravodlivo potrestá. Keby túto ako ja hovorím čarodejnicu Boh v svojej láske nezastavil, tak by ďalej ubližovala mnohým nevinným beztrestne a jej obeťou by sa mohol stať aj tento muž, ktorý ma kritizoval v tom, že keďže Boh je láska tak by mal dať každej duši nebo ako večný domov. Pretože Boh je láska a je spravodlivý, tak tejto naskrz začiernenej a zlej duši už omilostenie neposlal. Keby ublížila duši tohoto človeka, myslíte si, že by jej prial nadelenosť nekonečnej Božej lásky do konca jej celého života? Čo keby mu silou svojej mágie zabila ženu alebo deti? Stále by žiadal Boha o jej omilostenie pre jej dušu a beztrestnosť jej duševného bytia na svete? Tento človek nemal asi nikdy pred sebou postavených nešťastných ľudí ako ja, ktorí chodia za mnou s prosbou o Božiu pomoc na svoju duševnú záchranu a prosia o Božiu pomoc pred útokmi čiernej mágie. Videl by, aké ťažké zdravotné a iné životné utrpenie dokáže čierna mágia ľuďom spôsobiť cez kúzelné obrady takýchto čarodejníc. Asi by ich už takto neľutoval a ďakoval by za to, že Boh je spravodlivý a dokáže týchto ľudí v svojej moci zastaviť a spravodlivo potrestať. Proti kúzlam čiernej mágie má silu pomoci jediný Boh. Môj Boh mi káže, aby som Vás všetkých učila milovať a uctievať len jediného svojeho láskavého Boha a aby som všetky Vaše duše vyviedla z toho omylu, že náš Boh je Ježiš Kristus, aby ste v cirkevných chrámoch nepadali tvárou na zem uctievaním falošného a nesprávneho Boha menom Ježiša Krista, ktorého obraz Vám vtĺkla katolícka cirkev pred pohľad, čím meno pravého Boha úplne zatienila. Náš láskavý Pán Boh sa na túto skutočnosť veľmi hnevá. Vidíte sami, čo sa deje na Filipínach a prečo je to tak. Boh trestá celý filipínsky národ za uctievanie falošného Boha, lebo všetci sa tam klaňajú ako k svojemu jedinému Bohu ku Kristovi a k Márii. A my celé duševné Slovensko poslušne nasledujeme filipínsky národ v ich nesprávnych cirkevných návykoch. Mám obavy, aby Boh aj nás Slovákov nepotrestal podobným nádelom ako Filipíncov, lebo cítim že toto cirkevné katolícke učenie z duše žiadneho katolíka nikto nezmyje, pokiaľ Boh na Slovensko nezošle podobný krutý trest. Ľudia môžu dostať argumenty ako aj cez moju dušu od Boha dostávajú a všetky Božie odkazy hoc dávajú zmysel, nikto im veriť nechce. Každý má len svoju pravdu, ktorú mu vštepovala do duše od ranného veku katolícka cirkev a tá má v našom štáte veľké postavenie a úctu a rešpekt celého kresťanského sveta. Pokiaľ sám Pán Boh neurobí niečo v svojej moci na záchranu tohoto sveta, ja to sama určite nedokážem. Ľudia ma už teraz kameňujú častými e-mailami a vyhrážkami, že to čo hlásam sú bludy. Pokiaľ budem žiť, nikdy túto prácu nevzdám a budem pre svojeho nebeského Otca Boha to najposlušnejšie dieťa a vždy budem spĺňať Jeho Božiu vôľu a nedám sa zastrašiť katolíckou výhražnou rečou. Toto je moja úloha na zemi v mojom Bohom nadelenom duševnom predurčení a to odnášať z duševného poznania meno falošného a cirkvou vymysleného Boha zvaného Ježiš Kristus a ukazovať všetkým dušiam meno ich pravého Boha, ktoré majú jediné uctievať a to je náš jediný, láskavý, všemocný, milosrdný a spravodlivý Pán BOH. Ja som si tento dar nepýtala a netúžila som nikdy byť liečiteľka. Nikdy by ma ani nenapadlo, že si moju dušu Pán Boh vyberie a obdarí ma schopnosťami tak veľkými, o ktorých som ani netušila že vôbec existujú. Nebola som v detstve nikdy vedená k takémuto poznaniu, nakoľko moji obaja rodičia boli pedagógovia a silní realisti. Toto Božie obdarenie sa nedá naučiť z kníh. Na to som už dávno prišla. Keď na akúkoľvek otázku od ľudí, nech to je na čokoľvek dostanem vždy od svojeho láskavého Boha tú správnu odpoveď a radu, ktorá vždy trápenej duši pomôže. Veď vidíte sami ako pre Vaše duše Pán Boh krásne odpovede a liečebné rady posiela. Veď takéto od Boha múdrosti sa v knihách nájsť nedajú. Ako sa dá vysvetliť poviem Vám popravde, že ja obyčajná dedinská hlúpa žena dokážem prijatou receptúrou od Boha pomôcť všade tam, kde lekári nevedia a ak je to Božia vôľa, tak telo človeka ostane navždy nevyliečiteľnej choroby zbavené? Stalo sa v mojej praxi aj to, že Boh chorému človeku cez moju dušu už pomoc neposlal. Bolo to z toho dôvodu, že choroba ktorú získal, je trestom od Boha za jeho duševné schybenia a len v utrpení cítenom z nej si dokáže svoju dušu očisťovať, alebo je to Božia vôľa, keď sa má životná cesta takejto duše skončiť a človek zomiera. V takýchto prípadoch neurobím pre chorých ľudí nič už ani ja v svojich schopnostiach požehnaných od Boha, lebo proti vôli Pána Boha sa nedá nikdy bojovať a žiadnou inou cestičkou sa obísť nedá. Vždy sa stane tak, ako chce náš Boh a náš láskavý Boh chce pre naše duše vždy len to najlepšie. Preto aj nečakaná smrť človeka je mnohokrát záchranou pre jeho dušu od Boha, keď bol možno počas svojeho života zlý, ubližoval druhým, nectil svojeho Boha a tak mu radšej Boh z lásky k jeho duši vzal život, aby si nenabaľoval na jej duševný chrbát batoh ďalšej karmy v nepoučiteľnosti svojej duše. Môžte sa opýtať, akým hriechom je zaťažená duša dieťaťa keď musí zomrieť a ešte si žiadne ťažké hriechy na svoju dušu nestihla nabrať? V takomto prípade to môže byť okrem iného trest za ťažké  hriechy napáchané v minulých životoch - karma, ktoré si musí duša precítením zážitku svojej smrti odčiniť. Chcem ešte odkázať dotyčnému pánovi, ktorý mi doslova prikazoval odstrániť celú webovú stránku, že nemá žiadne právo mi prikazovať čo mám robiť a čo mám vkladať na svoju stránku, ktorú si ja sama platím. Ja mu tiež nerozkazujem čo má robiť. Chvála Bohu žijeme v demokracii a slobode prejavu. Nežijeme v dobách temnoty, v španielskej katolíckej inkvizícii, kedy za podobné názory ktoré neladili s falošným katolíckym vierovyznaním ľudí upaľovali na hranici. Čo by sa tomuto človeku podľa toho ako mi rezolútne rozkazoval istotne hodilo, keby sme žili v takejto dobe a mohol by ma spolu s jeho cirkvou za iný názor ako majú oni na hranici upáliť. Pevne verím, že by tak s radosťou urobil. A toto je pravá tvár históriou dokázaná falošnej katolíckej cirkvi, ktorej ide len o moc, peniaze a vládu nad ľuďmi. Ak s názormi na mojej stránke niekto nesúhlasí, tak nech na ňu nechodí a nečíta ju.

Boh je láska najväčšia a spravodlivosť najvyššia. Ľúbte svojeho láskavého Pána Boha každý deň, ctite Božie jediné Jeho meno a žiadne iné, dodržiavajte všetky Božie prikázania, milujte svojich najbližších a všetkých okolo Vás postavených do života, každý deň ľutujte pokorne a úprimne svoje všetky duševné schybenia a zlé skutky len pred Vašim láskavým Pánom Bohom, čiňte v celom svojom živote len skutky láskavé, nereptajte na Boha pre nepriazeň svojeho osudu a dokážte aj v tom najväčšom svojom životnom trápení pokľaknúť pred tvár jediného svojeho Boha a poprosiť Ho o pomoc, ktorej dotyk určite pocíti každá jedna  duša z Vás, ktorá ľúbi svojeho Pána Boha a dokáže aj v najväčšom duševnom bôli svoj žiaľ Jeho Božej tvári odovzdať a voči Bohu nikdy nereptať. S láskou pre Vás milí čitatelia. Vaša Laura

 

Komentáre:

 1. Simona | 16.03.2018
  Smutne,smutné a smutné aky sú ľudia neskutočne hlúpy.Ide má od hnevu rozpučiť keď niekto spomenie Ježiša,normálne som na to alergická.Aj nedávno sa so mnou nejaká pani hádala na sociálnej sieti o jedinečnosti Ježiša.Ja sa ale pýtam ako môže byť niekto taký idiot že začne hlásať že je veriaci,že Ježiš je náš pán a spasiteľ.Kde v do kelu keď to mám tak nepekne napísať(mala som na myslí horšie slovo..),nechali potom pána Boha a o celu akože vieru.Naozaj to nedokážem pochopiť čím myslia.Kazdym jedným cirkevným dristom zabíjajú to najvyššie postavenie a post pána Boha.Denne to vidím,a neverím že sa to zmení, pretože cirkev a každý jeho prisluhovač a sprostá ovca sú mimo.Vygumované prázdne hlavy,ktoré si nedajú povedať.Sama tu žijem a je mi to ľúto no som na toľko realista,že vidim že táto pliaga nemôže ináč skončiť ako nejakou katastrofou a trestom.Nic iné si nezaslúžime.Sama si želám,aby sa denne zrútil aspoň jeden kostol...
  Pani Laura,chcem Vám položiť poklonu a moju hlbokú úctu za vašu pracu,ktorá je nesmierne ťažká.Ďakujem Vám za všetko čo ste pre mňa urobila,vážim si to..Pane Bože ochraňuj pani Lauru pred zlom idiotov.Nech jej už dajú pokoja..Milujem ťa

 2. Peter K. | 14.03.2018
  Bože otecko náš jediný ,len Ty si nám všetkým dal život a len Ty jediný si všetko stvoril, čo naše oči vidia na tomto krásnom svete plnom tvojich krásnych Božích krás, ktoré si Ty jediný pre nás vytvoril ,ako je príroda a zvieratká v ňom,alebo nádherná Božia obloha.Na rozdiel od falošnej a mamonárskej cirkvi, ktorá od svojho vzniku len nevinným ľuďom ubližovala,vraždila ich a brala im slobodu svojho rozhodovania a uctievania jediného Pána Boha a naopak, nútila ich násilím uctievať a klaňať sa falošnému bohu nastrčenému ich cirkevnou mocou ,Ježišovi Kristovi.
  Táto krvilačná cirkev svojou zlou mocou zotročovala od svojho vzniku celé ľudstvo a svojím falošným učením postupne ohlupovala všetkých, ktorý v jej klamstvá uverili a svojho všemocného a láskavého Pána Boha vymenili za cirkevné modly, ktoré im nastrčila na svoje mamonárske a mocenské účeli a ciele.
  Tak isto je hlupák nekonečný tento človek, ktorý si ide zastávať zlého človeka ako je táto žena ktorá svojimi zlými schopnosťami veľmi ubližovala ľudom a ide naopak útočiť na pani Lauru, ktorá vždy s láskou a ochotou každému len pomohla a od Pána Boha zapísala každú nekonečnú a jedinú pravdu na túto krásnu Božiu stránku.Tento človek je evidentne cirkevnou mocou skrz na skrz zmanipulovaný, lebo jemu je jedno, čo cirkev popáchala a dodnes pácha na svojich obetiach po celom svete,hlavne že jej verí že je svätá a že všetkých chce vďaka svojmu Ježišovi Kristovi priviesť akože do raja,čomu on evidentne nekonečne verí a tak isto ako krvilačnú cirkev ktorej história je plná temna obhajuje a verí každému jej klamstvu, tak isto by najradšej omilostil túto zlú čiernu dušu ženy, ktorá svojimi praktikami brala život nevinným ľuďom.To je len jasný príklad toho , že ten čo verí nekonečne cirkevnej zlej moci a slúži jej, nedokáže prijať Božiu pravdu a Božiu lásku a naopak bude obhajovať zlo a podporovať ho v svojej nekonečnej slepote a hluchote voči všetkým odkázaným pravdám Božím.
  Len Ty Bože otče si náš Boh jediný a len Ty vedieš všetkých nás len ku Tebe cestou trápenia a pochopenia, že všetko v našich životoch je Tvojou Božou vôľou riadené do naplnenia nášho poslania na tejto zemi,viesť celý svoj život do napĺňania všetkých Tvojich postulátov a Božích všetkých prikázaní. 

 3. Daniela | 13.03.2018
  Aj ja si myslim, že pisateľ ktorý zastrašuje pani Lauru a vyzýva aby sa stiahla je presne človek plný strachu a obáv. Ani by som sa nečudovala, ak by to bol farár, priam to z toho vidno. Sko by potom ďalej žil a užíval si blahobyt a priazeň vsetkych čo mu prispievajú na život. Alebo je to človek, čo má za každú cenu svoju pravdu a veď toho Boha nikto nikdy nevidel tak nebude verit v niečo nereálne...nepotrebuje zisťovať pravdu, hoci ju má na tejto stránke ako na dlani. Ale bude ju chcieť vedieť presne vtedy, keď mu pôjde o holý život. Lebo takýto človek sa len vtedy spamatá..ak by túto stránku nespochybňoval, vedel by že zmeniť postoj a uveriť konečne že ten Boh naozaj existuje je úplne jednoduché a logické. A vedel by aj to, že v tom najhoršom by ho Boh nikdy neopustil a od smrti uchránil...no ale...z ovce srnku neurobíš iba somára. Vďaka drahá Laura, že ja som vďaka Vám toho pravého a jediného Boha našla, vďaka Vám, za všetko čo som sa na stránke naučila, vďaka Vám za to, že nie som ovca a v neposlednom rade vďaka Bohu za to, že ma k Vám nasmeroval. Vždy budem pri Vás stáť a Boha si vážiť, milovať a uctievať. Boh nám všetkým žehnaj

 4. Lukáš | 12.03.2018
  Na pravde o tom, že pán Boh je najviac spravodlivý svedčí toto naše utrpenie v našich životoch zvaných karma. Mnoho ľudí mi povedalo že prestalo veriť v pána Boha pretože ako môže dopustiť aby tak veľmi trpeli malé nevinné deti. A tu máme odpoveď tieto deti nevinné nie sú. Sú to duše hriešne z minulých životov, ktoré pán Boh zoslal na túto zem aby si odtrpeli to čo spôsobovali oni iným. V tom vidím najvyššiu spravodlivosť. Veď asi kresťanský svet by bol najradšej aby sme si tu mohli spokojne hrešiť, smilniť, zabíjať a povedať si veď nás už Ježiš vykúpil treba sa vyspovedať farárovi aspoň pred smrťou a hneď ideš do raja. Tak potom prečo pán Boh zničil Sodomu a Gomoru. Niekedy sa tak zamyslím, že už od tej Sodomy Gomory nemáme ďaleko veď už pomaly sa môže skoro všetko porušovať a všetko je povolené a Ježišom odtrpené. Tak to potom pekne speje naša spoločnosť to aj vidno naozaj do zatratenia. Každé trápenie, ktoré v živote mám si zaslúžim a prosím jedine nášho pána Boha, ktorý moju dušu zoslal na túto zem, aby mi pomohol v tomto odčiňovaní a odpustil mi moje dávne schybenia. Toto je to v čo ja verím a nikdy veriť neprestanem v Božiu milosť a uzdravenie tela i duše čo môže urobiť jedine stvoriteľ tejto zeme náš namilostivejší, najspravodlivejší a najláskavejší náš pán Boh.

 5. Renata R. | 12.03.2018
  Toto je pravda pravdúca ale vysvetli to niekomu kto od malička verí že BOH je ježis kristus jediné čo by som si vyslúžila by bola kliatba na moju dušu a verte že viem kto by bol prvý. Ja BOHA milujem celou dušou a viem že BOH je jediný nemusím nikam chodiť aby som ho milovala stačí aby som si ráno s ným slová lásky vymenila a viem že celý deň bude so mnou tak ako dnes. Moja mama je veriaca lebo ju tak naučili chodila do kostola stále a chodí do teraz neberiem jej to milujem ju je to moja mama ale je to dobrá žena vychovala 8 detí a veľmi si ju vážim veľmi mi v živote pomohla a to je pre mňa veľmi dôležité ona BOHA miluje aj keď nie toto pravého preto ťa milovaný OTECKO láskavý prosím aby si jej odpustil ona nemá odkiaľ vedieť že ty si jediný je Ti verná a už zmierená so svojím životom na tomto svete . BOH je moja láska žijem a milujem a som so svojím životom veľmi spokojná a mne nikto nebude hovoriť ako môj život žiť budem. Som slobodný človek a jediné čo viem s istotou je BOH existuje a jeho sila je obrovská a jedinečná. Som človek , ktorý ctí desatoro prikázaní a viem že nič iné už v živote nepotrebujem som silný človek vo svojej viere ale nie som fanatička to že niekoho milujem z celého svojho srdca nie je fanatizmus ale tá pravá láska a pri tom aj ostanem lebo viem a je mi úprimne ľúto ľudí , ktorí nemajú tento pocit v sebe lebo sila lásky Vám zmení Váš život zo dňa na deň a vaše myslenie sa začne prebúdzať . BOH je tu preto aby nám pomáhal a učil ale mi všetci sme taký sprostí že si myslíme že sme najmúdrejší a všetko vieme . Našla som svojho BOHA a každému by som priala aby túto vymoženosť docielil tak ako ja je to príjemné a bez stresu je to nežné, slobodné a za toto ďakujem Vám p. Laura a p. Vladimírovi , ktorý nás učíte láske a pokore ste Ľudia s veľkým srdcom a vždy Vás budem ľúbiť a pomáhať aby ste cítili aj vy že máte niekoho kto nezabúda na Vaše láskavosti Ďakujem .

 6. Dasa | 12.03.2018
  Ja som nastastie nebola oblbnuta cirkvou, nakolko som do kostola chodila len na pohreby, svadby a pod. Nerada som chodila do kostola. Priznam sa, ani som sa nezaujimala o minulost z Biblie, necitala som ju, mozno nejake tie uryvky. Takze vela veci neviem. Ja som vlastne ani nevedela, ze ludia sa modlia k Jezisovi, pretoze ho maju za Boha. Naozaj som to nevedela. Nevenovala som tomu pozornost. Vsak aj v kostole ked som uz bola, tak som farara nepocuvala co hovori. Mna ked sa kedysi niekto opytal, ci verim v Boha, tak som odpovedala: verim, ale na to, aby som v neho verila, nepotrebujem chodit do kostola. Ja v neho verim po svojom. Takto to bolo vo mne. Je pravda, ze som si kladla otazky, na ktore som nevedela odpoved. Nechapala som, preco sa katolici spovedaju fararovi, ked Boh vidi vsetky nase hriechy. Aj tak mu nepovedia celu pravdu si myslim. Tiez som nechapala, co su to pute. Viem, ze to malo nieco spolocne s cirkvou a Bohom, ale ked sa stali tolke nestastia ludom, ktori isli na put, nechapala som, ako je to mozne, ved ti ludia to robia pre Boha. A presne tu na Bozej stranke som nasla vsetky odpovede. Dakujem Bohu a pani Laure, ze nam odhaluje skutocnu pravdu. Pri jednom clanku na FB som zareagovala na margo toho, ze Boh je len jeden, ze chcem ukazat aj inu pravdu, ako ich to ucia v kostole. Samozrejme ludia utocia ako osy, ked im niekto povie nieco ine. Jedna starsia pani mi napisala, ze som sa asi s konom zrazila. Tak takto reaguje clovek, ktory sedi kazdu nedelu v kostole a nasleduje toho jej Jezisa.
  Pane Boze len v teba jedineho budem vzdy verit. Dakujem za vsetko.

 7. Monika D. | 17.11.2013

  Pani Laura, viem, že to nepotrebujete, no vzdávam Vám hold za reakciu na mail, ktorý Vás vyzýva, aby ste sa stiahli. Dovoľte mi napísať tiež pár slov, ktoré potrebujem odkázať spomínanému človeku:
  Pán pisateľ, za Vašou žiadosťou, ktorou vyzývate pani Lauru, aby sa stiahla, citim obrovský strach. Bojite sa toho, že keď Vám niekto spochybní Vaše modly, stratite to jediné v čo ste doteraz verili. Pretože ľahšie je veriť v Krista či Pannu Máriu, o ktorých živote jestvujú svedectvá, ako veriť len v Pána Boha, ktorého nikto nikdy nevidel a na to, aby Ho človek našiel, musí otvoriť svoje srdce a precítiť Jeho lásku, čo je však pre viaceré srdcia plné strachu a pochybností nesmierne ťažké a tak volíte tú jednoduchšiu, menej riskantmú cestu- vieru vo falošné modly.
  Ani pani Laura ani nikto z nás neznevažuje samotného Krista či Pannu Máriu, nech im je nebo ľahké. No neschovávajte sa za nich a otvorte svoje srdce tomu pravému a jedinému-Pánu Bohu!

Pridať komentár