BOŽIE PRAVDY.

BOŽIE PRAVDY.
 1. Zneste umravnenosťou svojej duše post Laury Bohom darovaný ako nikdy nemenný.

 2. Katolícka cirkev sa nesie pred pohľadom Boha ničota, ktorá smeruje svet do večného zatratenia.

 3. Kliatobná záťaž ma zabila.

 4. Očakávanosť spadnutého Krista na zem nikdy nepríde.

 5. Nice.

 6. Odkaz z druhej strany.

 7. Odkaz od duše nebohého otca z druhej strany pre žijúcu dcéru.

 8. Úloha Slovenska.

 9. Odvíja sa povaha človeka od dátumu narodenia?

 10. Vianoce.

 11. Postihnutie.

 12. Obete Bohu.

 13. Satanove diela.

 14. Horoskopy.

 15. Veľká voda.

 16. Úloha ženy.

 17. KRÍŽ.

 18. Narušenie vysielania v roku 1977.

 19. Dúha.

 20. Láska.

 21. Konfirmácia.

 22. Vesmír.

 23. Koncentračné tábory.

 24. Ako sa správne rozhodnúť.

 25. Zneužívanie miništrantov kňazmi.

 26. Vzhľad.

 27. Duše zvierat.

 28. Rodinné konštalácie.

 29. Biblia.

 30. Rasa.

 31. Počasie.

 32. Pomoc svetu.

 33. Samoupálenie.

 34. Koniec sveta.

 35. Reinkarnácia.

 36. Pomoc ľuďom.

 37. Rodičovská karma.

 38. Zimomriavky a slzy.

 39. Masturbácia a predmanželský sex.

 40. Prečo?

 41. Existuje osud?

 42. Sny.

 43. Modlitba matky za svoje dieťa.

 44. Pôst.

 45. Záhrobné duše.

 46. Meno Božie.

 47. Krst.

 48. Homosexualita.

 49. Význam horoskopov.

 50. Stratené duše.

 51. Mnohoženstvo.

 52. Urieknutie.

 53. Meteorický dážď.

 54. Abdikácia pápeža.

 55. Modlitby k Bohu odriekané iba v našej mysli.

 56. Prečo sú ľudia, ktorí sa k pani Laure nedostanú?

 57. EDGAR CAYCE - prečo zomrel tak mladý?

 58. Dušičky.

 59. Vdýchnutie duše.

 60. Duševný odkaz od Ježiša Krista pre duševný Váš svet.

 61. Pohreb.

 62. Ako sa ochránime pred katastrofou?

 63. Budúcnosť.

 64. Je Slovenský národ prekliaty? 

 65. Ako je na tom Slovensko čo do počtu kliatobných duší v porovnaní s ostatným svetom?

 66. Deň dušičiek je deň satana?

 67. Zemetrasenia na Slovensku.

 68. Modlitba za druhých.

 69. Rozbité zrkadlo 7 rokov nešťastia?

 70. Hrobka Ježiša Krista.

 71. Rok 2016.

 72. Hnutie Hare Krišna.

 73. Slovo Boha do duševných nepriateľov mojej Laury.

 74. Cirkevná bohorodička panna Mária, zvaná modla zla pre váš svet.

 75. Dĺžka života Ježiša Krista.

 76. Všetkým mojim duševným nepriateľom.

 77. Bol Kristus otcom a manželom?

 78. Sviatosť oltárna a vaša duševná otrava.

 79. Deň 26.01.2016

 80. Za Vatikánskou lžou verejne vyhlásených za svätých oboch pápežov Božia tvár svoj súhlas nikdy do týchto postov nezvolila svojou vôľou.

 81. Kritika od Boha ku cirkvi katolíckej.

 82. Pravda o reinkarnácii odtrhnutá z biblie.

 83. Kľakajte a plačte duše všetky len do obrazu tváre mojej Božej.

 84. Prežijú tí čo Boha milujú.

 85. Vedzte, že koniec sveta v svojej ukončujúcej sile príde...

 86. Sobáš a pohreb.

 87. Ja láskou svojou Boh sám, vašej duši každej Božie toto odkázané slovo cez príjem duševnej mojej služobnice odosielam.

 88. Kolosálnosť veľkostnej ochrannej sily postavenej Bohom do krížovej obrazovej ukážky zostavenosti pravostného obrazu krížovej majestátnosti.

 89. Do prejaveného kacírskeho slova z Vatikánskeho stolca niesť zastavenosť jeho počutia okamžite treba.

 90. Ježiš Kristus.

 91. Pápež Ján Pavol 2 Karol Jozef Wojtyla.

 92. Váš život bude strach pred nepoznaným.

 93. Boh ja sám odosielam tomuto celému svetu varovné slová od konca jeho existenčnosti, do ktorého vchádza nepoučiteľnosťou všetkých duší.

 94. Tlak satana na moju dušu.

 95. Svätená voda.

 96. Kruhový náhľad profilového prierezu ukázanosti mesačného splnu.

 97. Sloboda v láske cítenej zatopenosťou jej pravosti v svojom smilstve.

 98. Božie vysvetlenie účinnosti kódových modlitieb.

 99. Boh o kliatbe duše.

 100. Božia definícia lásky.

 101. Božie križovanie.

 102. Božie prikázania.

 103. Čo je v poslednej dobe príčinou zväčšujúceho sa zla medzi ľuďmi na našej zemi.

 104. Čo znamená pokora v ľudskom poňatí.

 105. DUŠEVNÉ SLABOSTI SA ODDÁVNA TIETO STÁVAJÚ.

 106. Modlitby.

 107. Od Boha prijatý odkaz pre tých duše všetkých...

 108. Od Boha zapečatené Božie tajomstvo odkrytím pre tento celý váš pozemský svet.

 109. Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.

 110. Odkaz od Boha pre moju dušu poslaný.

 111. Korán.

 112. Komunikácia s dušou.

 113. Všetko škodlivé.

 114. Výhry a peniaze.

 115. Láskavosť odoslaného Božieho slova do duševného pre vás vianočného obdobia.

 116. Boh o oslavách Veľkej noci.

 117. E-mail od môjho "fanúšika" Ježiš Kristus je jediná cesta, pravda a život...

 118. Môj fanúšik, Boh má pre tvoju dušu ešte jeden tento odkaz.

 119. Láskavosť odoslaného Božieho slova dušu každú Boha milujúceho čitateľa tejto Božej stránky, nech hladí lúčami odovzdanej k jeho duši Božej lásky.

 120. Cirkvou mŕtvi ľudia vyhlásení za svätých.

 121. Boží odkaz slovného prepojenia k tým, čo smer svojej správnej cesty stratili a nedokážu svojim pomýlením to nájsť, čo by nájsť potrebovali.

 122. Boh tvoje schybenia duševné pozná, len ich ťaživosť tvoja duša nechce priznať.

 123. Keby tvoja duša existenčnosť Boha skôr poznala.

 124. Som ja Boh moc nahnevaný, že moje dieťa oslablo pre zlobu nevercov.

 125. Odkaz od Boha pre dušu Laury v jej cítenej duševnej únave.

 126. Naozaj treba vyhodiť ruženec??

 127. Boha nikdy tvoja duša neoklame falšou svojeho duševného myslenia.

 128. Zradcov Boh nemiluje.

 129. Čas je krátky ale pre vaše neverecké duše v ponímaní asi nekonečný.

 130. Satan.

 131. Posielam vašim dušiam do tohoto vianočného obdobia veľkú svoju lásku ja láskavý Boh sám.

 132. Zblúdenosť Ježiša Krista.

 133. Ja láskou svojou Boh sám, vašej duši každej Božie toto odkázané slovo cez príjem duševnej mojej služobnice odosielam.

 134. Božie zákony pre ľudstvo.

 135. Živelné pohromy v Tatrách.

 136. Pobyt duší z iných galaxií na našej zemi v našom časovom horizonte.

 137. Trest smrti zo zákona.

 138. Pohľad do zrkadla.

 139. Na Svätojánsku noc majú zlé sily veľkú moc?

 140. Každodenná oslabenosť vašeho zemského povrchu nárastom presily zla nad láskou.

 141. Civilizácia.

 142. Edgar Cayce.

 143. Duchovia.

 144. Prírodná katastrofa na Filipínach.

 145. Bermudský trojuholník.

 146. Telo Kristovo po smrti.

 147. Pomoc od mágie.

 148. Existuje osud?

 149. Čo ďalej?

 150. Koniec sveta.

 151. Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.

 152. Kritika od Boha ku cirkvi katolíckej.

 153. Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením.

 154. Vedzte, že koniec sveta v svojej ukončujúcej sile príde.

 155. Ježiš Kristus je falošný Boh.

 156. Kľakajte a plačte duše všetky len do obrazu tváre mojej Božej.

 157. Ako prijíma Boh modlitbu korunka /ruženec/ k božiemu milosrdenstvu?

 158. VEŠTENIE.

 159. Duševné sféry.

 160. Sobotný deň.

 161. Cirkevná diktatúra.

 162. Satanove nástrahy.

 163. Satan.

 164. ANJELI A ARCHANJELI.

 165. KOMUNIKÁCIA S ANJELMI.

 166. Kartárky a výklady z kariet.

 167. KURZOVNÝ ŠTÝL V UZDRAVOVANÍ CEZ FOTOGRAFICKÝ NÁHĽAD DO VAŠICH TVÁRÍ.

 168. Náboženstvo podľa Boha.

 169. Kolonádne zjavenia duše Márie matky Ježišovej na celom vašom svete.

 170. Boh do potrebnosti cirkvi dostaný v svojom zložení z troch rodinných súčastí.