Boží odkaz k liečebným kúram.

Boží odkaz k liečebným kúram.

Prijala som od Pána Boha takýto doplňujúci odkaz k týmto liečebným kúram.

Svoje šťastie pre svoje spätne navrátené zdravie v Božom žehnaní odmietam svojou vôľou ja Boh sám v naplnení dušiam všetkým tým, ktoré dušu mojej Laury za poskytnutú moju Božiu pomoc ťarchou duševnej kliatby slovom zlým prekliali a nesú slová do blízkosti jej duševnej v zlom svojom myslení. Do takýchto duší bude pôsobiť každá liečebná kúra od Boha ako placebová náplasť navždy svojej účinnosti zastavená Božím jej nežehnaním. Vaše cítené v dobe súčasnej životné krátko trvajúce šťastie všetkých nepriateľov služobnice mojej Laury sa nestáva vaša výhra, ale duševný váš prepadák pred zrakom spravodlivého a všemocného Boha, vďaka ktorého Božej spravodlivosti zastavujem naplnenosť do každej liečebnej kúry nepriateľom mojej Laury dnešným dňom, keď zloba vašich duší voči nej nevinnej rýchlosť morovej epidémie dosiahla a preto na vašu duševnú zlobu vnášam hnev Boha, ktorého spravodlivá sila bude vašim dušiam cítiteľná až do dňa vašeho posledného Božieho súdenia. Amen.