Žiadateľ o Božiu pomoc musí správne vyplniť objednávací formulár. Po jeho prijatí v mojej pošte vás bude manžel čo najskôr kontaktovať. Vaše súkromné údaje nebudú nikdy zverejnené. Všetky telefonické objednávky vybavuje môj manžel a poskytne vám všetky potrebné informácie k vašej objednávke.

Pomáham ľuďom požehnaným darom od Pána Boha vo všetkých oblastiach života. Prijímam do písma Božie liečebné receptúry na všetky ochorenia tela na ktoré medicína už nedokáže pomôcť  ak je v Božej vôli uzdraviť daného jedinca a tiež prijímam do písma liečebné rady, ponaučenia a smerovania pre každú konkrétnu dušu od Pána Boha na jej životný problém. (rodinné problémy, vzťahy a láska, pracovné otázky, kliatby, súdne spory....) Len Jediný láskavý a všemohúci Pán Boh pozná liek na vaše choré telo a ubolenú dušu a pošle vám ho ak o prijatie Božej liečebnej pomoci požiadate. Milujte Pána Boha, proste Ho každý deň v modlitbách o pomoc, požehnanie dňa a o ochranu svojej duše aj tela a verte, že Božiu pomoc vašej duši s láskou poskytne ak to bude Jeho Božia vôľa.

 

Odkaz od Boha pre žiadateľov o Božiu pomoc:

Odoslanie od Boha liečebnej pomoci do naplnenosti jej liečivých výsledných účinkov dostanú k Božiemu požehnaniu len tie duše, nepopierajúce moju Božiu existenciu, do ktorej nevnášajú ani najmenšie svoje v duši spochybnenie. Amen.
                 

Ak potrebujete liečebnú pomoc pre svoje dieťa, tak vypíšte prosím objednávací formulár s jeho údajmi a nie svojimi.

Ak sa chcete opýtať na vzťah vášho partnera k vám, je potrebné mi napísať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko, ale objednávací formulár vypisujte so svojimi údajmi.

Objednávací formulár