Zneste umravnenosťou svojej duše post Laury Bohom darovaný ako nikdy nemenný.

11.11.2016 17:06

Zneste umravnenosťou svojej duše post Laury Bohom darovaný ako nikdy nemenný.

11.11.2016  

Úlohou a cieľom Božím na tejto zemi v mojom duševnom predurčení, nie je predpovedať apokalypsy na svete, vojny a iné veci bortiace osud tejto zeme, lebo je to pre vaše duše nepodstatné. Môžete ovplyvniť zemetrasenia? Ani jeden z Vás. Dôležité je to, aby ste pochopili, že Váš láskavý Pán Boh je ten najdokonalejší, najvšemocnejší a najláskavejší pre Vaše duše. Nie je nič na tomto svete silnejšie ako náš láskavý jediný Pán Boh. Ak sa modlíte ku Kristovi, odriekate ružence k panne Márii a modlíte sa svojimi probami ku anjelom a archanjelom a žiadate ich o pomoc pre svoje duše, znamená to, že ste svojeho Pána Boha zamenili v jeho všemoci za bytosti, ktoré tvojej duši nikdy pomôcť nedokážu. Toto sú Božie proroctvá! Nie také aké očakávate v svojej neskonalej zvedavosti duševnej. Iné skutočnosti Vaše duše zaujímať nemusia, čo sa týka dlhodobých predpovedí pre Vašu zem. Ak pochopíte, že cirkev je pre Vás nanič a o ničom, ak dokážete dodržiavať Božie desatoro a uctievať Pána Boha ako jediného kráľa a mocnára tohoto sveta, tak potom sa ukáže predpoveď Božia na vašich duševných existenčných bytiach, každej duši podľa jej duševných zásluh. Toto sú Božie pre vaše duše tie najdôležitejšie proroctvá. Ak je na mieste prvom pre tvoju dušu majetok, Boh ti ho môže požehnať, ale všetko ostatné stratíš. To čo stratíš sa volá láska alebo zdravie. Ak je na Tvojom duševnom mieste prioritou Pán Boh, získaš oveľa viac Ty duša ako žiadaš v oblastiach, ktoré Tvoju dušu trápia a nedokážeš si sama pomôcť bez Boha. Nikdy vaše duše láskavý Pán Boh neopustí a nezradí ako váš najvernejší priateľ na zemi, pokiaľ Mu budete dennodenne preukazovať svoju lásku a neskonalú dôveru. Život mnohých z Vás bolí nesmierne a rany životné uštedrené mnohí nedokážete vstrebať a akceptovať ako poučenie pre svoju slabosť duševnú a schybenia, na ktoré ste už dávno ale zabudli, no Váš Pán Boh si každé jedno pamätá a potrebuje počuť ľútosť tvoju duševnú. Keď toto nastane a tvoja duša pochopí prečo trpí a dokáže ľutovať pred Bohom svoje schybenia, ver tomu, že tvoj duševný problém sa začne strácať a ty budeš cítiť v svojej duši a aj v ďalšom živote nesmiernu úľavu a stratu problémov, ktoré ťa doteraz kvárili každým dňom. Proroctvá od láskavého Pána Boha sú cez moju dušu odkazované v Božích krédach a najhlavnejšie a najdôležitejšie pre váš svet, je láska tvojej duše k jedinému Pánu Bohu láskavému a jej pochopenosť, že Pán Boh je len jeden jediný a nikdy nie trojjediný, zakopanosť cirkvi navždy ako jej nepotrebnosť pre tvoj svet, lebo Boh je tá najväčšia sila a pomoc pre tvoju dušu, ktorú ako ochrannú ruku pre spásu svojej duše najviac potrebuješ. Nič viac pre tvoj duševný život nie je dôležitejšie a potrebnejšie ako láska tvojej duše a viera k láskavému svojemu jedinému Pánu Bohu, nezakalená falošným učením katolíckej cirkvi. Ak toto tvoja duša dokáže pochopiť, dokáže si lásku svojeho Boha získať naspäť opustenosťou falošnej cirkvi, tak tvoj duševný život na tejto zemi sa ulepší podľa toho, ako včas spoznáš, že katolícka cirkev je len jeden veľký cirkus dennodenne poriadaný na jej mamonársky úspech. Začni ty duša konečne žiť podľa 1.Božieho prikázania a svoju falošnú cirkev opusti navždy. Stratíš v svojom existenčnom bytí katolícku cirkev, ale získaš lásku svojeho jediného Pána Boha. Čo pre tvoju dušu znamená viac! Zamysli sa každá jedna ty duša. Je pre teba tak cirkev moc dôležitá? Pomohla ti niekedy a v čom? Nikdy cirkev nedokáže suplovať Pána Boha. Je to len obyčajná hrabivá, mamonárska a skazená inštitúcia, ktorej moc spočíva len v ovládaní ľudí a naberaním na svojom majetku z vašich finančných milodarov. Pán Boh ťa vždy vypočuje v tvojom žiali aj keď si chudobný a platiť za jeho Božiu pomoc Mu budeš svojou oddanosťou a duševnou láskou svojou, cirkev potrebuje dostať od teba financie, poslušnosť duševnú a podľa výšky tvojej platby sa "možno za tvoju dušu aj trošku pomodlí". Rozmýšľajte!!!!!!!

BOH BOL, BUDE A JE NAVŽDY A NAVŽDY JEDINÝ A NIKDY NIE TROJJEDINÝ. A tak to bolo od počiatku tohoto zrodu sveta a navždy bude našim najsilnejším kráľom JEDINÝ PÁN BOH celého sveta. Neverte katolíckej skazenej cirkvi. Nedajte sa jej silou vy duše slabé ovládať. Milujte len jediného Pána Boha a nikdy nie zradnú katolícku cirkev! Toto sú proroctvá od vašeho Pána Boha skrze moju dušu Lauru vašim dušiam odovzdané. Toto je úloha mojej duše, doviesť vaše duše k pravostnému poznaniu absolútnej pravdy, ktorá sa volá Pán Boh a láska tvojej duše len k Jeho jedinému Božiemu menu a nie predpovedať zemetrasenia.

 

Komentáre:

 1. Valéria | 20.03.2018
  Najdrahší Bože si môj priateľ, ukázal si mi cestu po ktorej mám kráčať a ja som si ju zvolila. Cesta pravdy, lásky, pokory a skromnosti. Učiť sa mám stále dosť,pretože niekedy zabudnem v tejto rýchlej dobe o čo vlastne treba bojovať a prečo som tu. Za každý odkaz Ti ďakujem aj za poučenie z nich a zobrania si príkladu nad čím sa treba zamyslieť a prehodnotiť. Veľká vďaka za tvoje slová a za čas pani Laury. Milujem ťa Bože z celého srdca.

 2. Simona|13.03.2018
  Drahý Bože,ty si môj najvzácnejší a nechcem o teba nikdy prísť.Ty si ten ktorému denne zdoverujem svoje myšlienky či už dobré alebo zlé..,ty si ten s kým sa môžem kedykoľvek porozprávať.Milujem ťa

 3. Renata R.|12.11.16 

  Ty jediný BOH môj si moja láska.
  Teba jediného milujem a budem milovať až do konca svojho života.
  Tebe každý večer svoju bolesť a lásku odovzdávam.
  S tebou chcem žiť a prežívať svoju radosť a bolesť.
  A s tebou iba s tebou láska moja nikdy ináč.
  Ďakujem Ti môj milovaný BOŽE.

 4. Kvetena|12.11.16  

  Jediný Boh a žiadny iný . Veľmi ťa ľúbim a som šťastná že ťa mám .Si moja láska jediná . Bez teba , život nie je život ! Sú to galeje , prázdnota a veľká bolesť. Som veľmi šťastná že ťa mám a ľúbiť ťa môžem . Vo svojom srdci ťa nosím si ten najvzácnejší drahokam ktorý tam nosím Len tebe odovzdávam všetky moje slová ,myšlienky i všetko to, čo je pre mňa ťažké. Si pre mňa všetkým ,si to najdôležitejšie a najvzácnejšie čo človek môže mať . ľúbim ťa a vždy ľúbiť budem a len tebe verne slúžiť až do konca môjho života !

 5. daniela|12.11.16  

  Bože môj milovaný, len Tebe verim, len Teba prosim vo svojom trápeni o pomoc..Len Ty si mojim dobrým ránom, len Ty si mojim skvelým večerom...Len Ty liečiš moju ubolenú dušu, len Ty utieraš moje slzy..Len s Tebou je život životom, len vďaka Tebe svitá nový deň...Si hlboko v mojom srdci, v mojej mysli v celom mojom bytí...Milujem Ťa nadovšetko a navždy!!!!

 6. Michaela|12.11.16  

  Bože, ďakujeme za každý jeden Tvoj odkaz pre naše duše. Veľmi ťa milujeme, snažíme sa žit a správať sa podľa Tvojich prikázaní. Život s Tebou, s Tvojou láskou a pomocou je omnoho krajší, hodnotnejší a každý jeden deň naplnený vďaka Tebe otecko. 
  Pani Laura a Vladko, neprejde deň aby sme si na Vás nespomenuli. Posielame veľa lásky a síl. 
  Michaela a Peter ♡

 7. Erika|13.11.16  

  Vďaka Ti Bože za tieto odkazy,ktoré sú tak potrebné si ich prečítať.Ľúbim Ťa Boh môj jediný.Veď keby nie Laury ,tak sme všetcia hlúpy,a pravdu by sme nevedeli.Veľká vďaka pani Laura,za prácu ktorú robíte,vážim si ju a aj Vás.Erika

 8. Peter K.|14.11.16 

  Bože Klaniam sa Ti a padám pred Tebou na kolená, si nekonečne láskavý a všemocný a spravodlivý,si kráľ celého tohoto sveta.
  Si Ten najdôležitejší v mojom živote, môj najlepší priateľ.Len Ty Bože si mi dal život a dušu ,Ty si vždy pri mne stál keď som bol v beznádeji a nešťastný ,len Ty si ma vždy Bože otecko uzdravil a zachránil pred všetkým zlým,ďakujem Ti Pane Bože môj.
  Každé ráno s Tebou vstávam a večer idem spať a cítim tvoju lásku nekonečnú, ktorá prúdi k mojej duši každý jeden deň.
  Bože si mojim uzdravením a upokojením ,si nekonečná krása a láska po ktorej túžim stále viac a viac.Nekonečne Ťa milujem otecko môj nebeský a len Tebe všetko odovzdávam s dôverou do Tvojho Božieho náručia, lebo viem že Ty si láska nekonečná a ja sa Ťa nikdy nevzdám,to sľubujem.

 9. Janulienka|18.11.16  

  Milovaný môj Pane Bože, navždy zostaneš v mojom srdci na prvom mieste, s Tebou je život krajší, bezstarostnejší a plnohodnotnejší . Cítiť Tvoju Božiu prítomnosť vo svojom živote každým dňom, je to najkrajšie a najlepšie, čo človeka môže v tomto neľahkom pozemskom živote postretnúť. Milujem Ťa Pane Bože a budem Ťa velebiť až do konca svojho života.
  Ďakujem Ti Pane Bože za príležitosť Ťa nájsť a dozvedieť sa pravdu o cirkvi. Verím, že časom svitne aj cirkevníkom a čoraz viac ich bude s našou pomocou ubúdať.
  Milovaný môj Pane Bože, musím vyzdvihnúť aj Tvoje priam „zázračné“ Božie modlitby, ktoré fungujú ako sa povie na počkanie. Je ich veľké množstvo a sú také nádherné, že keď sa ich začnem modliť, tak neviem prestať. Odporúčam ich modliť sa každému, kto si chce skvalitniť a zlepšiť svoj život. Mne už mnohokrát pomohli. .. No toto všetko by nebolo bez Tvojich verných Božích služobníkov - bez Božieho proroka pani Laury a jej manžela , ktorí okrem toho, že pomáhajú liečiť ľudí, neraz musia čeliť aj nemilostným útokom od nepoučiteľnej ľudskej hlúposti mnohých ľudí. Patrí im veľká vďaka. Ďakujem Ti Pane Bože za všetučko a MILUJEM ŤA.

 10. Gabriela a Michal|18.11.16 

  Otecko Nebeský chceme sa Ti veľmi poďakovať, že našu rodinu ochraňuješ. Práve dnes som si povedala, že keby nebolo Teba a Tvojej veľkej Lásky ani by sme nevládali žiť. Dnes manželovi oznámili, že nevie či bude mať do konca roka prácu a po telefonáte mi prestala fungovať elektrická pec, kedže naše financie ledva pokryju naše pôžičky je to veľmi ťažké pre rodinu. Pred mesiacom sa nám pokazila práčka a samozrejme aj problémy s autom, ktoré potrebuje manžel do práce.
  Viem, že je na príčine kliatba, ktorá nás ničí, ale musím aj napísať, že Božie modlitby majú velikánsku silu a veľmi nám pomáhajú proti útokom satana. 
  Asi pred mesiacom sa mi stala velmi zvláštna príhoda, bola sobota večer, manžel bol v práci a moja dcérka už spala. Všade bolo ticho a ja som išla do kúpelne umyť vlasy bola som naklonená cez vaňu a ako som si umývala vlasy a privrela som si oči mala som pocit ako keď vás niekto tlači do vane a po chrbte mi prešiel nepríjemný chlad. Moja prvá myšlienka bola, že satan keby mohol tak ma aj v malej vode utopí, ale bola som si istá Božou ochranou a pomocou.
  Keby mi to niekto povedal pred troma rokmi tak by som si povedala, že ten človek patrí do blázinca, ale teraz viem, že kliatba ma veľkú silu, ale Boh má ešte väčšiu.
  Bola som katolíčka, ktorá sa modlila ružence chodila pravidelne do kostola a odpoveď prečo sa mi tak nedarí v živote som nedostala.A myslím si, že som snažila robiť dobré skutky, ale odmenou mi bola len bolesť na duši a sklamanie ľudí, ktorých som mala rada.
  Ďakujeme Bohu za lásku a odpustenie a ochranu našej rodiny.
  Vám mila pani Laura ďakujeme, že ste mne aj mojej rodine otvorili oči a že ste nám ukázali cestu k Jedinému BOHU. Verte, že Vaša obetavá práca a láska k ľudom nie je marná. Nech Vás Otec Nebeský ochraňuje a dá Vám veľa síl, lebo ľudia Vás potrebujú.
  Verím tomu, že satan stráca svoju moc a preto z posledných síl veľmi útočí. Zlo je na vrchole, ale z vrcholu sa buď strmhlav padá alebo pomaly zostupuje. Myslím si, že záleži na nás všetkých ako rýchlo zlo bude ubúdať.
  Taktiež chceme veľmi pozdraviť Vášho manžela a želáme mu veľa,síl aby aj naďalej bol veľkým ochrancom Božích právd.
  S láskou a úctou
  Gabriela a Michal 

 11. Elena|19.11.16  

  Bože Otče môj dobrotivý, nekonečne ďakujem len Tebe, že si mi ukázal cestu k Tebe jedinému. Od vtedy má zmysel žiť tento život. Ukázal a prebudil si lásku k Tebe, ktorá celú dušu moju zaplňuje a tá sa stratiť nedá, tá sa vymeniť nedá. To je najvzácnejšie, čo ostane v nej na veky.  Ďakujem Ti za záchranu života, za všetko všetučko, za každý okamih môjho života.  Všetko, čo tu mám vďačím len Tebe, za krásnu rodinku, ktorá sa utiekala len k Tebe, ako sa o nás všetkých staráš, opatruješ, liečiš, ochraňuješ, čo dokážeš len Ty môj Bože.
  Pane Bože môj, len s Tebou má tento život zmysel, každý deň mám možnosť učiť sa, žiť podľa Tvojich Božích prikázaní, kréd, absolútnych prav kráčať týmto životom, aj keď nie je to ľahké, ale je to jediná cesta správna, ktorú nám ukazuješ cez našu vzácnu Lauru, ktorá nám odovzdáva Tvoje Božie slová, vkladá do stránky, odovzdáva liečby.
  Môj Bože, nekonečne ďakujem Ti za všetko, každý okamih života, za záchranu života, len Tebe bezhranične dôverujem, len Teba celou dušou nesmierne milujem, Tebe Otče Bože všetko odovzdávam, len pred Tvojou Božou tvárou sa spovedám, žalujem, prosím, plačem aj radujem....Tebe sa klaniam, Teba velebím s pokorou duše
   Ďakujem za túto prenádhernú zem, všade vidieť Tvoju dokonalosť, lásku. 
  Ďakujem Ti za prevzácny dar pre nás ľudí, za našu vzácnu Lauru, Tvojho posledného Božieho proroka, ktorá pevne drží svetlo na ceste k Tebe. 
  Ďakujem Ti Bože za celú obsiahlu Božiu stránku, novodobú bibliu Tebou diktovanou našej vzácnej Laure, za nádherné modlitby, ktoré s Tvojim vyslyšaním majú zázračnú silu, za kréda, ktoré nás učia k byť lepšími, za pravdy, ktoré otvárajú oči nevedomím, ďakujem za každé jedno slovo.
  Otecko nebeský Tvoje všetky dary pre nás majú hodnotu, ktorá sa zaplatiť nedá, ktoré sú nepredajné, ktoré sú z Tvojej všemohúcej láskavej, dobrotivej Božej náruče.  Nekonečne ďakujem.
  Pani Laura, ďakujem vám obidvom za tú obetavosť, namáhavú služby, ktorú vykonávate aj cez všetky úskalia, ktorými prechádzate.Máte to veľmi ťažké.  Ste svetlom na tejto zemi, ktoré svieti pre nás z Božej vôli na ceste k jedinému Bohu, Stvoriteľovi, nášmu milovanému Oteckovi.  Mám vás rada, veľmi si vás vážim a prajem  Božiu ochranu ,veľa zdravíčka obidvom a verím, že ľudia otvoria oči. Celý tento svet vás potrebuje a nikdy to nevzdáte a my tiež nie. Ďakujem
  s láskou

 12. Júlia L.|21.11.16  

  Všemocný Môj Láskavý Bože z celého srdca Ti Ďakujem za cestu Božiu na ktorú si ma nasmeroval . 
  Ďakujem Ti za Tvoju Božiu stránku cez ktorú nás učíš,informuješ , liečiš. Veľké Ďakujem za srdiečko pani Laury jej nekonečnú obetavosť ,obrovskú bojovnosť ,oddanosť Pánu Bohu ktorá nás učí ako správne kráčať ,milovať a slúžiť len Pánu Bohu . Pane Môj Ďakujem Ti za Tvoju Božiu ordináciu Dvorníky ,že si moju dušu dostal až tak blízko ,že som mohla sedieť a počúvať slová Boha mne poslané cez pani Lauru .Nesmierne Veľké Ďakujem za všetky slová ,rady ,liečby a pomoc od Tvojho Proroka Pane .Za všetku pomoc čo poskytla pani Laura za jej drahocenný čas nikdy nepýtala zaplatiť.Ďakujem Ti Láskavý Bože že si tak Láskavý.Dobrotivý,Trpezlivý ,Milostivý k našim dušiam hriešnym tu na tejto skazenej zemi ,že posielaš pomoc pre našu záchranu cez svojho Proroka pani Lauru obetavú ,trpiacu ,láskavú,oddanú len Pánu Bohu .Za všetko čo Pane Bože robíš pre záchranu celého sveta Ti nesmierne Ďakujem .Ľúbim Ťa Môj Bože, Ľúbim tvojich Božích ľudí .Moja Láska patrí len Tebe jedinému Bohu .Milovať a slúžiť Ti budem verne za všetku pomoc čo posielaš pre moju dušu a záchranu mojej duše vďačne po celý život.Pane si všetko to najvzácnejšie čo mám v mojom živote a neviem kráčať bez teba po tomto skazenom svete plný pascíííí .Pane si môj pokladíček v mojom srdiečku .Pane Bože Tvoja Laura je perla kryštáľovej čistoty a lásky pre tento svet Veľmi si ju Vážim aj pána Vladka .Ďakujem s Láskou

 13. Marcel|22.11.16  

  Z hĺbky svojho srdca Ti dobrotivý Bože ĎAKUJEM za tento nádherný odkaz, ktorý si nám zaslal cestou nášho proroka pani Lauru v ktorom je obsiahnuté všetko, čo človek potrebuje k svojmu životu, pretože viera v JEDINÉHO BOHA je cesta i cieľ. Jedine Boh pomôže človeku VŽDY a VŠADE a pritom stačí len tak málo, milovať nášho nebeského otca.

Pridať komentár