Zloba v tvojich slovách niesť bude duši tvojej hnev Boha.

30.04.2016 12:35

36.

Zloba v tvojich slovách niesť bude duši tvojej hnev Boha.

30.04.2016  12:35

Zamyslieť sa vždy tvoja duša musí keď ohováračské slová počujú jej obe uši do duše, ktorá v ich duševnej blízkosti miesto prítomnosti nevniesla a zastav okamžite v počutí ohováračského slova kohokoľvek koho aj hoc osobne nepoznáš vyjadrený svoj pokračovateľský súhlas do zneužitia cti jeho mena, nakoľko tvoja skrivodlivá výpoveď vždy bude počutá spravodlivým Bohom do ktorého odmeny pre ujmu na cti nevinnej osoby, ktorej charakter ani nepoznáš ale narúšaš krivosťou svojich vyrčených slov budeš Bohom odsúdený do ďalších rokov svojeho pozemského bytia rovnakým nádelom, akým si ty životné šťastie na cti utrhnutím spôsobil tejto duši cítenou jej bolesťou tvojou duševnou vinou. Pálivosť zlých slov častokrát zastavuje v duši človeka pocit šťastia a spokojnosti zo života, v ktorej strádanosti býva duša zabitá do ďalšieho života ako napĺňateľ a pokračovateľ Božích cieľov a zatopená sa celá stáva od nánosov tvojeho ohováračského bahna, ktorého tiaha sily dostáva dušu pokľakom na kolená od vysilenia a túži sa v svojej beznádeji čo najskôr stretnúť so svojim láskavým Bohom aby viac netrpela, lebo z bahna tvojich slov ťažkého ako balvan vymaniť sa únikom ani najväčšej snahy sama nedokáže, keď tok tvojich zlých myšlienok a slov prúdi k nej každý deň, čo spôsobuje obrovský nárast zavalenosti bahennej, z ktorej ak sa jej nepodarí včas vymaniť ostane pochovaná zaživa a bezmocná voči tvojej duševnej a ohováračskej zlobe zasiahnutá duševnou ujmou na celý ďalší svoj život, čo Boh kruto trestať v tvojom počine bude a takou silou návratnou, že sa ani nenadeješ a vstrebeš nečakane zlovestnosť vypustených svojich slov ku dnu svojej duše s hlbokým ich prehltnutím všetkých následkov, ktoré si nevinnej duši spôsobil svojim ohováračským slovom a treba zamyslieť sa vždy nad každým jedným slovom vypovedaným svojim, aby nebolo konateľom zločinnosti na nevinnej duši, ktorého odozvu trpkosti naisto sám pocítiš v svojej duši Božím spravodlivým nádelom. Váš svet hovorí neubližuj aby nebolo tebe ublížené a ja Boh odpovedám: ani sekundou svojeho existenčného bytia nevypovedz do blízkosti žiadnej duše zraňujúce také slová, v ktorých či počutí alebo nepočutí bude žiaľom utopená, ale skôr než povieš slovo zamysli sa najskôr či neubližuješ duši nevinnej, nakoľko za hriechy svoje zodpovedá každá duša jedinému Bohu a len Boh jediný má právo jej počiny odsúdiť a spravodlivo potrestať, nikdy nie žiaden smrteľník, tak na to ty duša pamätaj a buď v odkazovaných svojich rečových prejavoch opatrná, lebo ako ty nebudeš mať zľutovania nad dušou ktorú kameňuješ zlým svojim slovom, ani Boh nebude mať omilostenia pre dušu tvoju na poslednom súdnom jej stretnutí s Bohom. Amen.

Simona|30.04.16  15:14

Krásne krédo pane Bože..
Tak ako už viac krát aj teraz v ňom úplne nachádzam samú seba, svoju duševnú zlobu, zlyhania, slabosť ktorú mnoho krát neviem ovládať a následky svojich činov a myšlienok si uvedomujem až keď je neskoro. Presne nad takýmto konaním som sa zamýšľala posledné dni a viem, že svoj smútok si plne zaslúžim. Tak ako sa hovorí čo zaseješ to aj zožneš..
Ďakujem za toto krédo, budem sa nad sebou zamýšľať o mnoho viac..
Lubim ťa..

Jaroslav|01.05.16  13:32

Pane Bože ďakujem za túto radu. Myslel som si že to tak bude a naďalej sa budem snažiť menej rozprávať teda skôr prehodnotiť slová ktoré chcem vysloviť až tak povedať aby som nikomu ani nevedome ublížil.Milujem ťa Pane Bože..

Martin|15.05.16  22:51

Pane Bože, ďakujem že mi ukazuješ správny smer a správnu cestu. Po prečítaní tohto kréda si uvedomujem svoje zlyhania. Odpusť mi prosím ťa tieto moje schybenia, zlé myšlienky a krivé slová. Úprimne to ľutujem a budem si dávať väčší pozor na všetky svoje myšlienky, slová a činy. Veď prosím ťa aj naďalej moje kroky po tom správnom životnom chodníku a daj mi silu aby som to zvládol. Ľúbim ťa Bože Otče a ďakujem ti.