Žiadna duševná pomsta duše, účinná do tvojej spokojnosti nebude.

19.10.2016 14:04

41.

Žiadna duševná pomsta duše, účinná do tvojej spokojnosti nebude.

19.10.16  14:04

Žite po celý svoj život tak, aby ste sa na poslednom súde nemuseli Božej spravodlivosti báť. Neželajte zlo svojim nepriateľom aj keď vašej duši veľmi ublížili. Odovzdajte svoje príkorie a duševnú trápenosť svojemu Bohu. Vedzte tomu, že ja Boh som nanajvýš spravodlivý a potrestám každé príkorie na tvojej duši učinené svojou Božou spravodlivosťou, merítkom Božieho trestu, ktorého odozva sa nepodpíše na tvojej trpiacej duši ako spätný návrat. Lebo len ja jediný váš Pán Boh poznám hranicu miery, akou silou môžem vašeho nepriateľa potrestať. Toto vaše duše v svojom žiali nikdy nedokážu a váš trest pre nepriateľa by nebol podľa mňa Boha ale podľa tvojich pravidiel. A to by nebolo správne. Čas odvety voči tvojemu nepriateľovi príde vždy v ten správny čas mojou Božou spravodlivosťou. Dôveruj mi každá jedna duša a ničoho sa neboj. Len sa ty žiadna duša neboj, že ja Boh som na tvoje utrpenie zabudol. Spravodlivosť príde vždy zadosťučinením mojej Božej spravodlivej ruky. Každý svoj duševný smútok a plač prenes ty trápená a smutná duša na môj Boží chrbát a nie do svojej ruky spravodlivej. Ja tvoj Boh to unesiem, ale tvoja duša nie. Amen.

Simona|19.10.16  18:15

Pekné a pravdivé krédo..,mnoho krát sa tak nahneváme,že nevieme kontrolovať mieru svojho hnevu.Každý z nás už určite ublížil niekomu,no všetko sa každému aj vráti,preto by sme sa mali snažiť vela vecí ventilovať aj keď je to ťažké..
Vkladám sa Bože do tvojich rúk celá,prosím veď ma správnou cestou..Lúbim Ťa

Lukáš|19.10.16  18:23

Otče Bože láskavý ďakujeme za veľmi poučné a krásne kréda, ktorými nás vedieš byť deň čo deň lepšími luďmi. Stoj pri nás prosím Ťa počas celého života aby sme stále kráčali dobrou cestou a robili Ti radosť každým dňom dodržiavaním všetkých Tvojich Božích kréd.

Jana|20.10.16  12:26

Ďalšie krásne krédo pre naše hriešne duše. Aj keď je to veru ťažkè mnohokrát, ustáť hnev na človeka,ktorý našej duši ublížil. Ale ako sa tu píše nie je to na nás zlo vracať späť. Všetko to riadiš Ty Otecko náš a preto vkladám svoj život do tvojich spravodlivých rúk. Usmerňuj nás prosím životom kráčať tou spravnou cestou a nikdy nás neopusť Bože môj. Ďakujeme drahá Laura za odovzdanie Božieho slova. Ďakujeme Otče Bože . S láskou Jana❤❤❤

miro|20.10.16  17:17

Krásne krédo, Bože, rozplakal si ma, ďakujeme za rady ako žiť tento život, aj keď niekedy ťažký ale vďaka Tebe spravodlivý.

Renata R.|20.10.16  21:31

Milovaný môj OTECKO je to nádherné ako nás učíš umiernenosti krotiť svoju zlobu voči ľuďom , ktorý si nezaslúžia tvoju úprimnosť a lásku . Ale máš pravdu nevieme prečo ten človek tak reaguje prečo sa tak správa nemáme právo rozhodovať našou zlobou . Ďakujem ti práve si mi veľmi pomohol OTECKO ako vždy si náš nenahraditeľný , láskavý múdry Bože si našou encyklopédiou lásky a porozumenia ďakujem Ti zo srdiečka môj milovaný milujem ťa.

Janulienka|20.10.16  22:50

Môj milovaný Pane Bože, Ty nás učíš, ako byť lepšími ľuďmi, ochraňuješ nás a vedieš na našej životnej ceste. . . Tvoje múdre Božie kréda sú veľmi poučné a mal by sa nimi riadiť každý človek žijúci na tejto zemeguli. 
Ďakujem Ti veľmi pekne, že nám týmito radami dávaš návod, ako si nevytvárať a nenabaľovať svoje hriechy a karmu, ale práve naopak, toto Božie krédo nás naučí správať sa tak, aby sme si nevytvárali ďalšie hriechy a nebrali spravodlivosť do svojich rúk, pretože Tvoja Božia spravodlivosť zasiahne každého človeka v pravej chvíli, na správnom mieste a primeraným Božim trestom. Milujem Ťa Pane Bože.

Gitka|21.10.16  18:17

Bože Otče dobrotivý, ďakujem za ďalšie krásné, veľmi poučné a pravdivé krédo. Otče Bože Ty si ku každému človeku vždy spravodlivý ten najspravodlivejší na celom svete. Otče Bože pred Tebou nikto z nás nič neschová, Ty jediný poznáš všetky naše myšlienky, Ty jediný vieš čo si kto za svoje vykonané skutky v živote zaslúži, Ty jediný máš právo súdiť naše dobré a zlé skutky, odmeňovat a trestať. Tvojej Božej spravodlivosti nikto neunikne, Tvoja Božia spravodlivosť vždy v ten správný čas dostihne každého kto ubližuje a koná zlo. Tak prečo priať zlo svojim nepriateľom a zaťažovať si svoju dušu a karmu? Všetkým ľuďom, ktorí nám v živote ublížili treba vždy úprimne a v srdci odpustiť a našu duševnú bolesť a duševné trápenie odovzdať do Božích rúk. Náš láskavý Pán Boh to za nás vyrieši, veď BOH stojí vždy pri nás a máme jeho Božiu lásku. Otče Bože, prosím Ťa stoj vždy pri mne a veď ma správnou cestou, aby som každý deň žila podľa Tvojich Božích kréd. Milujem len jediného Boha a vždy budem.