Z vôle Božej a nie vlastnej označenie toto Pán Boh mojej duši odovzdal.

28.02.2018 13:06

Z vôle Božej a nie vlastnej označenie toto Pán Boh mojej duši odovzdal.

28.02.2018

Milí čitatelia. Mnoho ľudí ma odsudzuje a vysmieva sa mi za to, že ma Pán Boh nazval posledným Božím prorokom. Pán Boh mi toto dal do poznania už na začiatku mojej liečiteľskej práce. Ja sama som tomuto nechcela uveriť a považovala som sa aj naďalej len za liečiteľku ktorá pomáha ľuďom. Označenie Boží prorok som považovala za nadnesené, velikášske a mne samej na neuverenie. Nikto okrem Pána Boha, mňa a môjho manžela dlhé roky o tomto nevedel. Ja som to nechávala spať a viac som sa tým nezaoberala. Pomáhala som chorým ľuďom tým, že som ich najskôr učila spoznať a nájsť v ich dušiach vieru a lásku k Pánu Bohu a zároveň som im odovzdávala zapísané liečebné receptúry nadiktované Pánom Bohom mojej duši pre ich choré telá a utrápené duše. Až prišiel čas, keď na otázky ľudí do stránky Opýtajte sa Boha začal Pán Boh ľuďom odkazovať do textov Božích odpovedí, že som posledný prorok tu na zemi. Počas písania výkladu som toto slovo nechcela napísať a chcela som pokračovať vo výklade ďalej bez jeho zápisu. Ale moje pero ako by nejaká sila pribila na papier a nedokázala som s ním napísať viac ani slovo. Pochopila som prečo sa tak stalo a sľúbila Pánu Bohu, že slovo prorok do textu napíšem a zrazu sa mi opäť s ľahkosťou dali zapisovať Božie diktované slová ako odpovede na otázky čitateľov. Veľa ľudí si o mne myslí, že na čo sa to ja dedinská hlupaňa hrám. Čo za komplexy chcem skryť týmto sebatitulovaním. A skončila som pre mnohých a hlavne katolíkov ako psychicky narušená a riadená satanom. Tento dar pomáhať ľuďom som nikdy netúžila mať a napĺňam len vôľu môjho Pána Boha. Niekoľkokrát za svoju prax som chcela s pomocou pre druhých skončiť a túto prácu zanechať, nakoľko je veľmi náročná pre moju dušu a nesie v sebe obrovskú zodpovednosť za správnosť prijatej liečby pre chorých. Zakaždým keď som túto prácu zanechala zo svojej vôle, tak ma Pán Boh vždy nejakým spôsobom zo svojej Božej vôle prinavrátil k tejto práci späť. Už nikdy viac sa nebudem priečiť vôli Pána Boha a budem vždy konať v súlade s jeho Božou vôľou. Dobre viem, že pochybovačov, vysmievačov a zlých ľudí, ktorí majú k láske k Bohu ďaleko nikdy nepresvedčím, keby som zrovna pred nimi vodu na víno ako Kristus premenila a ani presviedčať nechcem! Ja sama mám problém tomuto uveriť. Verím, že cítite z týchto riadkov úprimnosť mojich slov. Verejne a pravdivo z hĺbky svojej duše úprimne pred tvárou Pána Boha a všetkými čitateľmi tejto Božej stránky prehlasujem týmito mojimi slovami, že za Božieho proroka som sa ja nikdy sama neoznačila len aby som sa vo svete zviditeľnila. JA SOM SI TENTO DAR A POST NIKDY NEPÝTALA!!! Pán Boh ma týmto poslaním poveril zo svojej Božej vôle. A preto že mám pred Pánom Bohom rešpekt a ľúbim ho, bojím sa ho neuposlúchnuť. Tento svoj duševný post napĺňam zo svojej veľkej lásky a úcty k Pánu Bohu a keď mi už tento dar pomáhať druhým ľuďom v ich nešťastí požehnal, tak by bol hriech im nepomôcť v ich utrpení. Jediný môj dobrotivý Pán Boh dokáže vidieť úprimnosť a čistotu všetkých slov, ktoré som pre vás milí čitatelia do tohoto článku napísala. Láskavý môj Bože. Žijem na tejto zemi len z lásky Tvojej vôle Božej a milosti Tvojej. Neopusti moju dušu, ako ja tvoja duša neopustím nikdy náruč Tvoju Božiu. Pestuj ma, ochraňuj a posilňuj v svojom náručí, lebo viem, že stisk Tvojich Božích rúk moju dušu uzdraví z každej bolesti a duševnej trápenosti. Milujem Ťa Bože. 

Boh vám všetkým žehnaj milí čitatelia a ochraňuj vaše duše každým dňom. S láskou Laura

 

Komentáre:

Daniel | 02.03.2018
Musím reagovať na tento článok pani Laury preto lebo viem, že je to výnimočná žena obdarená nesmierne veľkými schopnosťami, ktoré sú nepochybne od samotného pána Boha. Ako som už dávno písal do tejto stránky, mne táto žena zachránila život Božou pomocou a pomohla ku zdraviu mojej manželke a deťom. Plne si zasluhuje titul Boží prorok, lebo bez predchádzajúceho štúdia len tým že zapisuje na papier to čo od Boha počuje, dokáže uzdravovať na smrť nemocných ľudí. Jedine Boží prorok alebo posol, je to jedno ako to nazveme, môže mať takéto schopnosti bez potrebného vzdelania zachraňovať ľuďom životy tam, kde lekárska veda nestačí. Ľudia očakávajú, že prorok bude predpovedať zemetrasenia, záplavy, vojny... a podobné pohromy. Ale poslaním Božieho proroka je hlavne viesť ľudí k Bohu, opravovať odchýlenia sa ľudstva od pravej viery v Boha (potláčať cirkev v úsilí zvádzať ľudí na nepravú cestu), poprípade uzdravovať a liečiť ľudí, ak taký dar ovšem pán Boh tomuto prorokovi požehnal. Keď nazrieme do histórie ľudstva, všetci takíto v minulosti vierozvestci či už zo Starého zákona napr.Mojžiš aspoň čo knihy píšu nepredpovedal svojmu národu udalosti nasledujúcich rokov do budúcna, ale priniesol svojmu národu Archu zmluvy medzi Bohom a jeho národom a v nej desatoro Božích prikízaní do kameňa vytesaných. Nikto z jeho národa o ňom nepochyboval a nevysmieval sa z neho že je choromyseľný. Mojžiš hovoril ľuďom o Bohu a viedol ľudí ku viere v Boha. Spomeniem ešte jedného proroka ktorým bol Ježiš Kristus. Ten tiež nepredpovedal budúcnosť, ale takisto viedol ľudí k Bohu, hovoril o Bohu, láske k blížnym svojim...navyše mal dar uzdravovať ľudí, čo aj robil podľa historických dokumentov. Spomenul som len týchto dvoch, lebo sú takí najvýznamnejší čo sa všeobecne uznávaných prorokov v histórii ľudstva týka. To isté robí aj pani Laura a preto si myslím, že si toto označenie Boží prorok plne zasluhuje. Problém je v tom, že uznanie si všetci títo Boží poslovia získali až ďaleko po svojej smrti. Vieme dobre, že každý takýto význačný človek v minulosti ktorý bol o pravde, bol súčasníkmi neuznávaný, vysmievaný, dokonca za čias cirkevnej vlády nad svetom inkvizíciou mučený a vraždený. Môj osobný názor, ľudia tohoto sveta sú natoľko hlúpi a čo je ešte horšie zlí, že dlho im trvá (niekedy to trvá celé storočia) kým prídu na to, že dotyčný v minulosti Bohom zoslaný človek na zem sa nemýlil a mal pravdu. Tomuto vierozvestcovi je to už nič platné ale aspoň že sa po čase ľudstvo posunie o krok vpred. Preto si myslím, že pani Laura v tomto živote bude pravdepodobne žať len výsmech a pľuvance od ľudí, podobne ako Kristus pred svojim ukrižovaním a možno až po svojej smrti získa uznanie tak ako v terajšej dobe Ježiš Kristus. Už som to tu raz písal, história sa opakuje. To preto, lebo tuposť ľudí je nekonečná a najmä ich zloba. Kto vytŕča z radu o hlavu vyššie, treba mu ju zoťať aby nevytŕčal a šlapal v rovnej línii s cirkevnými falošnými zákonmi a hlavne sa to týka slovenského hlúpeho národa. Všetci chodia do kostola, musím aj ja, lebo inak by som bol okolím a rodinou odsúdený a znenávidený. Darmo že mám 40 rokov a mám tri deti, ale nie som hlavou svojej rodiny lebo musím počúvať svojich ortodoxne cirkevne založených rodičov a svokrovcov. Kde je slobodná vôľa človeka ktorú nám pán Boh dal do vienka?! Odpoviem: Nie je žiadna, cirkev ju slovákom zobrala. Keby sme sa na Slovensku dopočuli, že písala nejaká napr. Fatima takéto múdre články ako pani Laura píše a žila by v Izraeli, tak celá slovač by užasla a verila by, že dotyčná Fatima je vyvolená Bohom a Boží prorok. Veď predsa to nie je nejaká sprostá slovenka z dediny ktorá je choromyseľná, ale keďže je to žena z Izraelskej dediny nemôže byť choromyseľná ale isto je vyvolená Bohom, je to isto prorok ako bič a poďme jej všetci vzdať hold, úctu a slávu. Ako príklad s nekonečnosťou vesmíru prirovnateľnej hlúposti a sprostosti uvediem úhlavného nepriateľa pani Laury primitívnu Luciu, tiež slovenku hoci žije v Nemecku, ktorá raz napísala na internet, že pani Laura nemôže byť Boží prorok lebo má škaredé zuby a nevie po anglicky. Ježiš Kristus podľa nej tiež nemohol byť prorok, lebo myslím že tak isto nevedel po anglicky. A už vôbec nemohol byť Bohom ako tvrdí cirkev, lebo ako je možné že Boh nevie po anglicky, veď Boh by mal vedieť všetko. Tu je ukážka bezbrehej tuposti slovenského národa. Nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, česť výnimkám. Ale čo sa týka slovenských katolíkov, tam pravdepodobne niet ani výnimky. Tam sú všetci v jednom vreci ušitom z hlúposti a bez vlastnej slobodnej vôle. Načo potom Cyril a Metod zamierili do týchto slovanských končín? Veď tu na Slovensku podľa myslenia mnohých ľudí sa nemôže nič takéto výnimočné udiať. Títo dvaja by mali po správnosti chodiť len po týchto pre nás východných exotických krajinách. Veď len tam sa môžu rodiť proroci, Boží poslovia a len tieto krajiny sú hodné takýchto zázrakov a takýchto poslov. Nikto nechce prijať fakt, že novodobá biblia sa môže písať človekom, Bohom zoslaným na túto zem ktorý sa narodil na Slovensku. Položme si otázku: A PREČO NIE? JE TO AŽ TAKÉ NEMOŽNÉ? Už vôbec neberiem ako pravdivé vyjadrenia tých troch satanom vedených ľudí zo sekty, ktorí píšu že pani Laura je schizofrenik, choromyseľná....každý logicky uvažujúci človek so štipkou zdravého rozumu ktorý nie je ovplyvnený cirkvou a nevadí mu iný človek o hlavu vytŕčajúci z radu musí vidieť a pochopiť, že to čo milá pani Laura píše do svojej stránky nemôže písať psychicky chorý človek. Takéto múdrosti plynú iba z vyšších sfér a je nad slnko jasné, že pani Laura komunikuje a napája sa na podstatne vyšší level, ako je ten náš pozemský. Choromyseľní a satanskou nenávisťou voči pani Laure zbesilo posadnutí sú tí traja na temnej stránke sekta. Píšu presne podľa svojho názvu sekta a svojim počtom členov aj originál sektou sú – úbohá diablova žumpa plná jeho výkalov, ktorej cieľom je iba poškodiť a pošpiniť meno Božieho proroka. Lebo diabol vždy bol a aj bude proti Bohu a preto samozrejme aj proti Božím poslom. Tu je dôkaz toho, že stúpenci  temnej stránky sekta sú diablovi posluhovači lížuci jeho zadok!!!

 

 • Matej reaguje:

  Dobrý deň prajem pani Laura. Táto stránka nemá chybu. Palec hore. Daniel píše správne, sektári sú od diabla lebo bojujú proti vám ktorá ste od Boha. Držím palce!

 • Zlatka reaguje:

  Vôbec nepochybujem, že táto Božia stránka je od Boha a tak isto nepochybujem, že stránka sekta je od satana a tí traja čo tam píšu sú satanisti. Preto lebo mám oči, čítam a mám zdravý rozum na rozdiel od týchto satanistov a rozmýšľam.

 • Karol reaguje:
  Bol som zvedavý čo je to tá sekta. Klikol som si tam. Žiaden obsah, pod úroveň, iba anonymné šteky hlupákov.

 • Peter K. reaguje:
  So slov tohto krásneho prejavu pani Laury je cítiť nesmiernu skromnosť, pokoru a láskavosť duše čo je vlastnosťou človeka, ktorý má dar obetovať sa pre druhých a aj v tom najväčšom trápení odovzdávať trpiacim pomoc od nášho jediného všemocného Pána Boha. Veľmi dobre viem o čom hovorím, lebo som u pani Laury bol a s láskou mi odovzdala pomoc na každý môj zdravotný problém s tým že pomoc mi dal láskavý Pán Boh z jeho Božej vôle a len jemu jedinému mám ďakovať a velebiť jeho Božie meno. Poviem len toľko, na môj zdravotný problém mi nič nepomáhalo a to som pochodil rôznych liečiteľov a bol aj u doktorov, ktorý ani nevedeli čo mi je. Bez pomoci ktorú mi láskavý Boh odovzdal cez našu pani Lauru by som bol na tom už veľmi zle a pochybujem že by som ešte chodil po vlastných nohách..., proste pomoci ktorú som od Pána Boha dostal bolo viac než dosť. Fakt je ten že táto krásna božia stránka je celá o Bohu a láske k jedinému Pánu Bohu a všetkým čo s tým súvisí, ako sú modlitby k Bohu ,Božie kréda a pravdy ,rady od Pána Boha ako byť zdraví a šťastní v živote a veľa iného. Všetko toto zapisuje pani Laura na tejto Božej stránke s vôle Božej pre celý svet aby ľudia našli jedinú a skutočnú pravdu a jediného Pána Boha vo svojich srdciach a aby kráčali len jedinou pravou cestou ,cestou k láskavému Pánu Bohu. Preto si Pani Laura za nikdy nekončiacu a nesmierne náročnú a obetavú prácu a ochotu prijať do bodky od Pána Boha každú pomoc , každú liečbu a každú liečivú modlitbu pre trpiacich právom zaslúži svoj post Posledného Božieho proroka na tejto zemi .
  Je smutné že na Slovensku sú viac nejaký cirkevný hodnostári ktorým ide len o vlastné blaho,slávu a moc a nič pre nikoho nespravili a len sa vystatujú aký sú dôležitý ako poslovia Boha ale neviem akého, keď základom ich prejavu a existencie je mamon a čo najviac vlastniť a za bezduché kázne dostávajú nemalé milodary a podporuje ich štát a stále im je málo. To s Bohom nemá nič spoločné, Boh je v pokore ,v skromnosti a ochote pomáhať biednym a hladným a utrápeným tak ako nás to učí drahá pani Laura cez Božie pravdy na tejto Božej stránke. Len treba otvoriť oči a treba si položiť otázku prečo cirkev potrebuje toľko bohatstva a majetkov a mať nad všetkým moc, keď predsa hlása aby sme milovali blížneho svojho ,ako seba samého ? To je tak isto aj so sektárkami so stránky sekta, veď zakladateľka tejto odpornej stránky velebila Pána Boha a nedala na pani Lauru dopustiť lebo dostávala jednu pomoc za druhou a do tejto Božej stránky neustále písala a podporovala ju , až nedokázala prijať pravdu od Pána Boha o ktorej sama dobre vedela ,ale radšej obvinila neprávom pani Lauru, len preto že bola slabá sa pozrieť pravde do očí. Výsledkom je pár vymetených mozgov ktoré si odpovedajú sami na svoje otázky a vymýšľajú si totálne bludy a nepravdy na svojej úbohej stránke a myslím že keby si ešte založili spolok s názvom u troch pobosorovaných, tak by ich možno prijali do cirkvi, kde by im na hranici trochu zakúrili, ako to už naša láskavá a svätá cirkev za čias stredoveku s radosťou praktizovala.

 • Libor reaguje:
  Úvodom chcem povedať, že som podobný typ človeka čo sa poznania pani Laury týka, ako je pán Jonáš. Pani Lauru osobne nepoznám, nikdy som jej pomoc nepotreboval, zatiaľ! Len s úžasom sledujem boj tejto odvážnej ženy proti cirkvi a ľudskej hlúposti. Čítam aj sektu a tiež s úžasom. Ale takým, že žasnem nad inteligenčnou úrovňou týchto pár žien. Ich komentáre na 2-3 riadky kde dookola a veľmi dlhú dobu opakujú to isté akože Laura je choromyseľná, schizofrenik, všetci na Slovensku čo chodia na stránku pani Laury sú hlúpi, pani Laura okráda ľudí a bla-bla-bla-bla-bla to isté stále dookola. Jednoriadkové ich komentáre typu "to som sa zasmiala" z ktorých cítiť "hlbokú múdrosť a veľmi dôležitú informáciu" pre ľudstvo. Žiadna argumentácia podložená dôkazom alebo historickým príkladom. Hodnota a vyjadrovanie v ich príspevkoch je tak slaboduché, že prirodzene inteligentný človek si musí myslieť, že to píšu nejaké tri-štyri dojičky z kravína, z toho najposlednejšieho sedlákova, ktoré zrovna odložili vidly a odbehli pustiť nejaký svoj bezduchý grc do svojej sekty. Veľká hanba týmto duševným mrzákom. Urobil som si o nich svoj názor a som presvedčený, že nie som sám. Oni sprostane si neuvedomujú akú ostudu si robia po celom svete. Ja na ich mieste by som sa prepadol od hanby. Oni si to ale chudery v svojej inteligenčnej slabosti pravdepodobne neuvedomujú. Tomu nasvedčuje ich posledný komentár na pani Lauru, že tie tisíce ľudí Bohom cez pani Lauru uzdravených vyliečilo placebo. Dal som si tú námahu, len poďakovaní a kladných recenzíí v jej stránke je okolo dvoch tisíc. Podľa dojičiek zo sekty títo všetci uzdravení užívali placebo, ktoré jediné ich vyliečilo. Nemám slov a rozum sa mi zastavuje nad toľkou debilitou. Skutočne hodné len a len sekty, ktorej príslušníkom nenávisť voči pani Laure tak zatemnila rozum, že im z toho preskočilo a píšu len bláboly také, ktoré vypúšťajú z úst iba ťažkí pacienti psychiatrickej liečebne. Na druhej strane žasnem nad príspevkami do stránky liečiteľky Laury, lebo sú tam obsiahle argumentácie plné logických záverov s odvolaním sa na historické archívne dokumenty, ktoré sú všeobecne známe celému svetu a tieto argumenty sa nedajú nikým a ničím vyvrátiť. Vidieť z obsahu tejto stránky, že tam píšu poväčšine ľudia múdri a inteligentní. Celá stránka pani liečiteľky Laury je o Bohu, stovky nádherných modlitieb jedine k Bohu, pravdivé Božie kréda, 2000 ďakovaní a dobrých recenzií čo sa pani Laury a jej stránky týka. Ten človek kto si tieto dve stránky ako je sekta a stránka liečiteľky Laury porovná, stačí keď bude mať inteligenciu len o trochu vyššiu ako dažďovka, ihneď príde na to, ktorá stránka je o Bohu a pravde a ktorá je o satanovi, nenávisti a zámernému nactiutŕhaniu. Nemám viac čo dodať.

 • Peter B. reaguje:
  Daniel, výborne ako vždy!!!
  Len by som chcel dodať, že tejto akože "sekte" na fb môžeme kľudne hovoriť "Výťahová sekta" , pretože sa tie 2 či možno aj 3 sliepočky čo tam kvákajú dookola to isté vôjdu do výťahu.
  Na rozdiel od Bohu verných, ktorých je stále viac a viac,pretože cítia na vlastnej koži Božie uzdravenia, "výťahovej sekte" členovia akosi nepribúdajú. No niet sa ani čomu čudovať...tie tri slová ktoré používajú, akosi strácajú na sile...
  Na tejto stránke bude vždy Božia pravda a láska.
  Vyzývam "Výťahovú sektu", ak už nevie ako ďalej, aby zvážili svoj postoj k danej veci. Mám pocit že by ste sa chceli objednať o Božiu pomoc, ale neviete ako na to....Asi by som začal prosiť Pána Boha o odpustenie, za tie všetky pľuvance na pani Lauru...tento návod Vám nevonia? Ani sa nečudujem, veď Vy vôbec ani len netušíte, čo je to LÁSKA a POKORA...

 • Veronika reaguje:

  Ďakujem láskavému pánu Bohu za také "placebo" ktoré zachránilo život a zdravie môjmu synovi.

 • Vanesa reaguje:
  Dojičkám v kravíne zo sedlákova sa ani tak nečudujem, lebo sa vyjadrujú náležite k svojmu vzdelaniu (asi nemajú ukončenú ani základku). Komu sa ale čudujem je doktorka Anna V, že dokázala tak hlboko padnúť a pridať sa k týmto dojičkám. Tiež to svedčí o jej inteligencii a hanbila by som sa na jej mieste priznať k doktorskému titulu. Jej rodičia museli mať veľa peňazí, keď vyštudovala za doktora. O jej schopnostiach svedčí aj to, že nedokázala vyliečiť člena vlastnej rodiny z obyčajnej alergie. Veď to nie je rakovina a aj tá je už dnes liečiteľná. Podľa mňa by takáto lekárka mala zavesiť remeslo na klinec, kúpiť si dobrý štokrlík pod svoj zadok a pridať sa k svojim dojičkám zo sekty a sadnúť pod nejakú peknú kravku ktorá sa jej bude páčiť. Tam bude viac užitočnejšia ako v svojej ordinácii. Táto žena už len tým, že vstupuje svojimi príspevkami do tejto najodpornejšej stránky akou je sekta, v mojich očiach úplne klesla. Klobásková doktorka. Fuj.

 • Renata R. reaguje:
  Daniel napísané z láskou a vierou k človeku , ktorého si nesmierne vážiš. Áno teším sa z týchto krásnych slov , ktoré vo mne prebúdzajú radosť zo života a bolesť z utrpenia p. Laury. Niekedy sa človek musí pozastaviť nad Luciou a povedať si Ďakujem BOHU že som zdravá a šťastná a že si mi nezobral toľko rozumu ako si zobral Lucii lebo to čo robí je jej choroba , závislosť ubližovať lebo ju nikto nemá rád trpí týmito slovami ale komu nie je rady tomu nie je pomoci . Vážme si pomoci od p. Lauri má náročnú prácu ale na 100 percent dokonalú. Slovensko dostalo drahokam a tak by sme s ním mali zaobchádzať milovať a pomáhať a hlavne netrápiť. P. Laura je prorok a bude a to je všetko lebo viem.Ďakujem

 • Vojto reaguje:
  Maximálne s tebou súhlasím Daniel. Keď si spomenul diablom vedenú sektu musím napísať tento môj názor. Traja akože jediní normálni a zdravo uvažujúci zo sekty tvrdia, že tie stovky obhájcov a sympatizantov pani Laury sú choromyseľní. Takže traja z celého Slovenska sú zdraví a tie stovky ľudí čo pani Lauru zastávajú sú nenormálni. No musím sa zasmiať.... nie je to náhodou naopak? Vy traja úbožiaci zo sekty.... ktože už vám uverí....ste na smiech trapáci....ale viem že chorej hlave nevysvetlíš....

 • Ondrej reaguje:
  Neprekvapilo by ma vôbec, keby Lucia ako hlavná šéfka výťahovej sekty vyzvala kamarátky dojičky k hromadnej samovražde. Opravujem sa, nie hromadnej lebo hromada ich neni keď sa vlezú do výťahu, ale spoločnej. Všetkých tri a pol dojičiek naraz. Prepáčte zabudol som na "klobáskovú doktorku" takže štyri a pol naraz. Lucia je na to sprostá dosť. Originál správne sekty takto robia. Ľudstvo by o moc neprišlo, ba práve naopak, zbavilo by sa pár idiotov.

 • Ronald reaguje:
  Temná výťahová sekta sa už ani nedá nazvať sektou, lebo ten jeden človek čo tam píše ako sekta sa prezradil svojim vyjadrovaním a rétorikou, že to píše len jeden človek. Asi dve sliepky sa tam podpísali a inak celá sekta je jeden človek. Podrobne som skúmal jeho vyjadrovanie a zistil som, že je to jeden a ten istý pisateľ. Preto aj keď sme vyzývali v minulosti aby sa sekta ukázala a podpísala pod svoje príspevky, tak zostala utajená a to len preto, aby sa neprišlo na to že je to stále iba jeden a ten istý človek. Ako tak pozerám, tak prispievateľov do sekty nepribúda, skôr naopak ubúda. Ich výpovedná hodnota pre tento svet je nulová. Zatiaľ čo na stránke pani Laury prispievateľov pribúda, ako vidím sú tu stále nové mená. Aj priaznivcov a sympatizantov pani Laury zákonite pribúda, lebo ona stále pracuje, stále ju žiadajú o pomoc noví a ďalší ľudia. Každým dňom sa počet vyliečených ľudí Laurinou pomocou zväčšuje a tým pádom sa zvyšuje počet vďačných ľudí, čo vidno na neustále sa zväčšujúcom počte ďakovaní do jej stránky. Preto zákonite počet sympatizantov a priaznivcov pani Laury stúpa. Keď to porovnám s výťahovou sektou, preto im tam sympatizanti nepribúdajú, lebo táto sekta nikdy a nikomu nepomohla ani nepomôže, takže im nemá kto a za čo ďakovať. TÍTO ĽUDIA NA SEKTE SÚ V SVOJEJ PODSTATE SATANISTI, VEĽMI NEBEZPEČNÍ PRE TENTO SVET!

 • Ľudmila reaguje:
  Je až neuveriteľné ako Božia spravodlivosť ľudí hnevá na Luciinu stránku nechodím,ale podľa toho,čo čítam na tejto stránke sú to len urážky na posledného Božieho Proroka,že je satan a iné oplzlosti toto si Laura nezaslúži.Pred týždňom v televízií išiel film natočený o Prorokovi Mojžišovi ako si ho BOH vybral za Proroka tiež to mal veľmi ťažké ,keď prišiel k faraónovi aby prepustil ľudí z otroctva,že ho posiela BOH ak to neurobí pošle trest bolo to hrozné,ale pravdivé na konci filmu priniesol prorok Mojžiš od Pana Boha desatoro Božích prikázaní,ktoré sú v stárom zákone.Tak Tento posledný Boží Prorok,ktorého máme na Slovensku a volá sa Laura tiež má oslobodiť ľudí z otroctva ,ale z katolíckej cirkvi,ktorá ničí celý svet .Ako písal Daniel Proroci sú inde nie na slovensku ,keď farár zaveli ,že sa ide na púť ďaleko do sveta to je radosti ,a ešte väčšia,keď sa prídu domov ten pokoj na duši darčeky,ktoré doniesli ružence,sväté obrázky pelník si musel tlieskať .
  Našla som na youtube jedno zaujímavé video ,které trvá cca 12 min mne to sedí na pani Lauru hoci niektoré slová mi nesedia volá sa to Prorocké slová Davida Wilkersona o slovensku. Ako je to možné ,že svet ja tak veľký,prečo slovensko, lebo tu je najviac hriechu proti Bohu sama modlárčina .

Gitka | 01.03.2018
Pani Lauru poznám od roku 2003 keď som ju prvýkrát navštívila keď mi žiadní pozemskí lekári nedokázali pomôcť a dodnes som verná Božím liečbám. Nedá mi nereagovať na to, že pani Laura je niektorími ľuďmi odsudzovaná a vysmievaná za to že je posledný Boží prorok. Ani ja som to dlhé roky nevedela, nikdy o tom nehovorila a nikdy sa tým nechválila. To vypovedá o jej nesmiernej skromnosti a pokore. Pani Laura je posledným Božím prorokom z Božej vôle. Nepýtala si to, jej duša bola doslova Pánom Bohom pre tento post vyvolená. Ona je tá najvernejšia, najoddanejšia a najskromnejšia Božia služobnica, ktorej tento dar bol samotným Pánom Bohom požehnaný. Všetky skúšky Pánom Bohom poslané zvládla a napriek všetkým životným útrapam vždy Pána Boha milovala a zostala verná Božej láske. Má môj veľký obdiv a úctu. Som presvedčená o tom, že nikdo z nás by nezvládol to čo zvládla pani Laura a nemenil by s ňou. Nesmierne si vážim pani Lauru a jej ťažkú a náročnu prácu, ktorú pre nás s veľkou láskou, trpezlivosťou, ochotou a obetavosťou vykonává. Ďakujem Ti láskavý môj dobrotivý Bože za Tvoj Boží dar nášho posledného proroka Lauru, ktorá nás učí milovať jediného Boha a ukazuje nám správnu cestu po ktorej máme v živote kráčať. Prosím Ťa láskavý môj Bože o Tvoju Božiu ochranu a pomoc pre našu drahú Lauru a jej manžela. Požehnaj im obom veľa zdravia, síl, opatruj ich a stoj pri nich navždy. S láskou Gitka.

Erika Ďugelová | 01.03.2018
Pani Laura vy si tento post zaslúžite.Verne, oddane robíte túto prácu.Ododvzdávate cez Boha pravdu,ktorú nikdy v kostole počuť nebudeme.Vždy sa dozvieme iba pravdu.Pravda sa niekedy zle počúva,ale musíme ju prijať ,nech je akákoľvek.Spravodlivosť si nájde každého.

Peter B. | 28.02.2018
Nik z nás ani len netuší aké fizycké úsilie a duševné vypätie obnáša prijať Boží odkaz.
Nikdy ste sa nesťažovala, práve naopak, vždy ste nás aj s manželom podporovali v najťažších chvíľach našich liečob alebo životných zmien.
Pán Boh nás občas kopne, aby sme si šli oddýchnuť na dovolenku. Vy dvaja ste ju nemali snáď 15 rokov. Ste najšťastnejší keď sa ľuďom pomôže. Vidíte Božie zázraky denne na pacientoch, a pritom kráčate s obrovskou pokorou a vďačnosťou svoj život. Pre Vás je sviatok keď si môžete ísť nakúpiť potraviny, je to len môj pohľad, ale každý z nás sa rád nadýcha "vzduchu"...tiež ste len ľudia.
My sa snažíme udržať naše duše na správnej ceste. Tí, ktorí sa vysmievajú a odsudzujú Váš post, nevedia NIČ. Oni nevedia totiž nič ani o svojom živote, sú v bubline ktorá ich rozožiera, pretože takto sa človek k človeku nespráva. Ak chcem vedieť čo je nové vo svete, prečítam si noviny, internet, alebo pozriem správy v TV.
Ak niekto narazí na informácie o Bohu, a na Božieho proroka, najprv by si mal prelúskať stránku a zistiť ako to vlastne je. Najjednoduhšie je človeka hodiť do jedného vreca, odsúdiť ho a ísť z davom, bez vlastného úsudku.
Normálny človek sa takto nechová. Vieme dobre že to podnecuje 1 osoba, a pár ďalších sa k nej pridalo...Je to smutné, ale presne takto isto začínal Hitler. A kde skončil po svojej smrti??? Riadilo ho zlo, a to ho aj zožralo...tak isto zlo zožiera i týchto ľudí...majú sa dobre? Dokedy? Až keď ich zlo vycicia a nebude potrebovať, pocítia Božiu spravodlivosť...
Neriešim takýchto ľudí, nestoja ani za zrnko maku.
Boh je spravodlivý. Zrejme na to zabudli...

Jana | 28.2.2018
Drahá Laura. V plnej miere si tento vzácny post zasluhujete.Keby každý človek na tejto zemi vedel,že aké náročné a zodpovedné je Vaše poslanie nik by to nezvládol ani deň. Nikdy som ani len slovkom nepochybovala o Božích pravdách a tom že ste jedinÿ posledný Boží prorok na tejto zemi.Všetku tu mravenčiu prácu,ktorú toto vzácne poslanie obnáša zvládate svädomito a zaslúžite si ten najväčší obdiv a úctu.Som vďačná a vážim si všetko čo pre nás robíte.Robíte to s láskou a pokorou a s tou najväčšou oddanosťou Bohu jedinému.Bez vás by sme Božiu lásku a pomoci nedostávali.Veru na tak malom Slovensku žije tak vzácny človek na tejto zemi. Vy ste tá,ktorá nám ukázala správny smer cesty a tou je Boh jediný.Vy ste tá čo nás naučila,ako ho hľadať a milovať.Ďakujem za tento vzácny dar Bohu.Nech Vás Boh žehná a ochraňuje pred zlom celého sveta.Nech Vám dá toľko sily a energie,koľko budete potrebovať pre toto náročné poslanie. Ďakujem Vám za všetko.S láskou Jana❤️ Ľúbim Vás.