Úvaha.

07.09.2019 17:26

Úvaha.

Daniel | 19.05.2014
Rozmýšľam a stále mi nejde do hlavy podľa katolíckej viery ich tvrdenie, že Boh je trojjediný pozostávajúci ešte z Ježiša Krista a ducha svätého. Znova sa snažím používať iba jednoduchú logiku akože dva a dva je štyri, lebo v jednoduchosti je krása a pravda. Podľa biblie stvoril svet pán Boh celkom sám. V prvej knihe biblie Genesis sa pojednáva o vzniku sveta, ktorej hlavný zákon odovzdal Boh Mojžišovi na hore Sinaj. Toto uznáva aj Nový zákon – kresťania. V celej biblii od zrodu sveta samotným Bohom až po narodenie Krista a následne vzniku kresťanstva neni o duchovi svätom ani o Kristovi zmienka ako o trojjedinom Bohu. Uvažujem o tom, prečo pri vzniku sveta, ktorý stvoril za šesť dní a siedmy oddychoval až po narodenie Krista si stačil sám. Posledných iba dvetisíc rokov potrebuje k sebe ďalších Bohov ako je Kristus a duch svätý? Je pozoruhodné, že až do Kristových čias za dlhé tisícročia ani jeden z Božích prorokov zo Starého zákona, ako napríklad Abrahám, Noe, Mojžiš... ktorých uznáva aj Nový zákon dokonca aj islamská viera, lebo ich zmieňuje v Koráne nehovorí o Bohu ako trojjedinom, ale iba ako o Bohu jedinom Stvoriteľovi všetkého. Prečo si Boh pri stvorení a riadení tohoto sveta tisíce rokov stačil sám, ale posledných dvetisíc rokov si už vystačiť sám nedokáže? Podľa mojej logickej úvahy musí byť Boh buď trojjediný od svojho počiatku ako existuje alebo jediný ON SÁM takisto od svojho počiatku svojej existencie až doteraz! Proste nedokážem pochopiť, že Boh si stačil sám pri stvorení vesmíru, planét, slnka, zemegule a všetkého živého a neživého na nej a zrazu pred dvetisíc rokmi začal potrebovať ešte bohov dvoch. Toto mi nevysvetlí nikto! Ani keby so mnou hovoril samotný pápež!!! Toto sa jednoducho nedá pochopiť. Dlho som o týchto veciach úporne rozmýšľal, až mi otvoril oči odkaz od pána Boha "Boh do potrebnosti cirkvi dostaný v svojom zložení z troch rodinných súčastí" cez pani Lauru prijatý. Kto chce nech si ho prečíta. Ja by som len tento Boží odkaz zhrnul do jednej vety pre tých, ktorým sa ho nechce čítať. Od Kristových čias až dodnes samotní cirkevní kňazskí kompilátori behom stáročí popretáčali všetky historické pravdy v svoj prospech a celý Nový zákon ako znie v dnešnej podobe je z väčšej časti nepravdivý, poprekrúcaný a zavádzajúci. ĽUDIA ROZMÝŠĽAJTE! MAJTE SVOJ ROZUM. NEDAJTE SA ZMIASŤ CIRKEVNÝMI NEPRAVDAMI! JE TO PRE VAŠE DOBRO, LEBO CIRKEV VÁS VEDIE DO VEČNÉHO ZATRATENIA TÝM, ŽE BOHA URÁŽATE KLAŇANÍM SA MODLÁM A ICH UCTIEVANÍM.

 

Boh do potrebnosti cirkvi dostaný v svojom zložení z troch rodinných súčastí.

24.01.2014
Božia moja navždy živúca existenčnosť neni utvorená spoločenstvom žiadnych ďalších osôb, ktoré do mojeho Božieho vnútra vstúpili, aby osamoteného Boha do jeho všemocnej sily doplnili a povzbudili k jeho riadiacej Božej práci pre celý váš nevedomý svet a čo vytvorilo moju trojjedinečnosť bola vaša katolícka nikdy od dávnych čias nepoučiteľná cirkev, ktorá keby pre získanosť svojej moci dokázala urobiť ešte viac šarapaty ako narobila s cítenosťou viery v Boha v dušiach nevedomých ľudí, tak by sama odstúpila najradšej zo zemského povrchu a prevtelila sa do mojej Božej existencie „ach keby to len bolo možné“ sníva od dávnych dôb. Tá by dokázala vychovať celý svet podľa svojich mocenských zákonov a majetky nepotrebovala by tak honobiť, lebo keby bola v samotnom Bohu patrila by jej celá zem aj s jej zemskou kôrou a takto neustále hladno po mamone a lačno po krutovládnej svojej moci katolícka celosvetová cirkev neustále túži keď Boh úmysly ich duševnej skrytosti vidí. Ušpinenosť duší cirkvi katolíckej je tak obrovská, že náleznosť miesta po ich telesnej smrti bude musieť Boh pre ich duševný pobyt zväčšovať, keď narastajúca túžba k ich vlastníckej moci, prekvitajúca pýcha v ich čiernych katolíckych dušiach a nespočítateľný mamon ktorý vlastnia nehľadiac na chudobu celého sveta, ba naopak, ako majú zo svojeho koláča ukrojiť radšej vyzývajú bohatých a nesú im vysvetlenosť ako to s láskou v srdci pre pomoc druhých urobiť ako vy všetky duše v slengu pozemskom tvrdíte „ nech sa nedajú vysmiať.“ Kopytami pekelných bytostí budú mnohé duše katolíckych cirkevných hodnostárov rozprášené po celom pekle do ktorého budú mojou Božou spravodlivosťou zasadené do tmy večnej, keď jediné svetlo pre ich oči duševné bude večne nehasnúci a pálivosti narastajúci pekelný oheň, žiar ktorého ich temným dušiam bude vysvetľovať duševné ich zblúdenie na zemi pozemskej. Do zloženia Boha sa nesnažte ani jedna z vás vkladať dušu nikoho, čo vašim predstavám celoživotne vtlačila katolícka cirkev do nesprávneho toho vašeho myslenia, že ja Boh jediná existencia pozostávam tvorený zo syna Ježiša Krista a z vymysleného ich pomúteným navždy katolíckym rozumom ducha svätého. Nič z týchto ich výrokov cirkevných sa nestáva pravda a kto mňa Boha bude už v tomto poučení duše aj naďalej považovať za trojboha ako cirkev káže, zapíše si po smrti svoje miesto pre svoju dušu do takej sféry, v ktorej Boh svojou blízkosťou lásky a ochrany pre duše nepoučiteľné nebude a ktoré sa budú učiť v nesmiernej čiernej tme v preplnenom pekle hľadať Boha vo svojom vnútri a v nesmiernom osamotení, v ktorom bude veľkosťou sily ohlušujúcej počuť len plač a dunivosť kopýt od pekelných bytostí. Čo myslíte, že potrebujem byť zložený zo syna ktorého som nikdy nemal, z neviditeľného ducha, ktorý radí mojej dokonalosti a všemúdrosti? Preberte sa všetky vy duše katolíckou cirkvou oklamané a silno podvedené do prestavby jej mocenských zákonov vašou poslušnosťou a oddanosťou ich bielym talárom navždy a pochopte to, že váš Boh bol, bude a aj existuje vždy len samotný jeden, nepozostávajúci vytvorením zo žiadneho komunitného rodinného spoločenstva a vedzte tomu, že kedykoľvek upriamite svoj pohľad ku mne vašemu láskavému Bohu, že keď kedykoľvek zvoláte Bože stoj pri mne a nikdy moju dušu neopusť, lebo len Tvoju jedinú Božiu existenciu milujem a vždy milovať po celý svoj pozemský život budem, keď budem počuť váš duševný plač zodvihnem vás na svojich rukách zo zeme a opäť vstavím postavením na rovné a silné nohy v ďalšom ich životnom a odvážnom kráčaní. Žiadnu dušu nestratím zo svojeho ochranného Božieho pohľadu, ktorá svojeho Boha miluje a zaslepene nepočúva a nedodržiava cirkevné manipulačné kreácie do cieľa ich moci a jej večného zatratenia. Veď vy sa ako spravodlivého hnevu svojeho Boha a stratenosti jeho lásky k vašim dušiam oveľa viac obávate svojej katolíckej cirkvi, ako Boha samotného, aspoň vidíte ako sa v svojich mocenských cieľoch dlhými rokmi v svojom učení klamať duše nevedomé a pripravovať ich na duševné isté zatratenie zdokonaľuje. Len Boha jediného ctite v svojej láske, Boha jediného sa bojte keď chybujete, lebo len On jediný trestá a len On jediný trestá spravodlivo. Len pred Bohom jediným plačte a ľutujte hriechy všetky svoje, lebo len On jediný dokáže v svojej moci dostať ich navždy odpustenie a do zákonov katolíckej cirkvi kopnite navždy svojim nezáujmom navštevovať ich krásne chrámy, v ktorých Boha hania a zatláčajú za všetky modly postavené v chráme! Zabudnite na ich farizejské bohorúhačské cirkevné obrady a rituály navždy, lebo cez ich návštevy získate odmenou svojej nevedomosti navždy nie vykúpenie ale zatratenie duše navždy večné v navždy nehasnúcom horiacom pekle! Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

 1. Mária | 19.05.2014
  Ja by som chcela svojou troškou tiež prispieť ku pánovi Danielovi a povedať že jeho slová sú ozaj pravdivé a aj ja stojím za nimi. Pravdivo ste to napísal pán Daniel a ja súhlasím s každým vašim slovom ktoré ste napísal. Priznám sa že by som to takto nedokázala napísať, preto musím podporiť to čo ste pridal. Pani Laura je ozaj skutočný Boží prorok. Je neskutočným darom pre nás od nášho Pána Boha. A je pravdou to, že jej ľudia veľmi ubližujú, pretože podľa nich cirkev je jediná cesta a ich Kristus. To je však veľké klamstvo, presne tak ako je to napísané v príspevkoch. Je to veľmi smutné, že ľudia podporujú niečo čo im vo svojej podstate ubližuje a vedie ich do zatratenia. Jedine však BOH, NÁŠ OTECKO je láska, dobrota cesta ktorou by mal kráčať každý jeden z nás. Prosiť ho o odpustenie, pomoc, ďakovať mu za všetko a milovať ho celým srdcom. Aký naivný sme často krát. Pani Laura vaša práca a posolstvo od nášho Otecka je pre mnohých z nás obrovský dar za ktorý ĎAKUJEME. Máme Vás radi, vy ste cesta ktorú treba počúvať lebo Vaše pravdy sú Božími pravdami. Vaša Pána Boha milujúca Mária

 2. Peter | 19.05.2014
  Chcem aj ja reagovať a vyjadriť svoj nesúhlas ohľadne cirkvi a jej hlásaní.
  Ako napísal pán Daniel v svojom vyjadrení prvý z desatora Božích prikázaní :Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Je to skutočná a jediná pravda že Pán Boh je jediný a pravý Boh, Stvoriteľ všetkého živého aj neživého a tým pádom sa len jedinému jemu máme klaňať uctievať ho a milovať.
  Cirkev vo svojich mocenských a majetníckych vyjadreniach zavádza celé ľudstvo a mylne navádza aby sme sa klaňali všetkým svätým ,Ježišovi a Márii a na Pána Boha svojho úplne zabudli.Je to smutné ako veľa ľudí je pomýlených a pevne veria v cirkevné nepravdy a aj keď sa dozvedia aká je skutočná pravda o Pánu Bohu nie sú schopný ju akceptovať a Pána Boha jediného uctievať a modliť sa ku nemu .
  Ja som sa tiež dozvedel skutočnú pravdu od Pani Lauri keď som ku nej po prvý krát prišiel so zdravotným problémom na ktorý by mi nikto iný nepomohol ako Pán Boh.Len k pánu Bohu som sa modlil a jeho o pomoc prosil aby mi pomohol sa s tejto choroby vyliečiť lebo už som všetko možné vyskúšal a vypil hektolitre bylinných čajov ale stále som sa cítil veľmi slabý a bez energie. Pán Boh vypočul moje modlitby a priviedol ma ku Pani Laure a dal Mi pravú a jedinú liečbu na môj zdravotný problém.
  Preto aj Vy všetci cirkvou zaslepený ľudia proste svojho jediného Pána Boha aby vám otvoril oči a srdcia a aby vás vyliečil z vašej beznádeje v ktorej žijete.Veď pochopte konečne že Ježiš nestvoril ani zrnko piesku na tejto zemi a ani kvapku vody v mory a že bol prorok ktorý mal zvestovať Božie Kráľovstvo a nie ako hlása cirkev že on je Pán Boh.
  A aj keď činil zázraky tak len s moci Boha ktorý jeho kroky viedol.
  Pani Laura sme s vami a modlím sa k Pánu Bohu aby Nás čo veríme v Boha bolo viac a viac a nech Vás aj celú vašu rodinu Pán Boh ochraňuje pred útokmi zlých a cirkvou pomýlených ľudí.
  S pozdravom a láskou Peter 

Pridať komentár