Znamenia, ktoré v minulosti usvedčovali bosorky!

11.01.2016 12:05

Toto sú najbizarnejšie znamenia, ktoré v minulosti usvedčovali bosorky!

Ilustračné fotoLONDÝN - Obdobie od 15. do 18. storočia čarodejníctvu veľmi neprialo. Ak si myslíte, že stačilo mať bradavice a lietať na metle na to, aby vás upálili na hranici, mýlite sa! Európski inkvizítori zabili viac ako 200 000 ľudí, ktorí spĺňali ich choromyseľné kritériá.

Pred viac ako dvomi storočiami ľudia neboli takí„tolerantní“ ako dnes a verili, že čarodejnice a vlkolaci pre nich predstavujú veľkú hrozbu. Po celej Európe bolo v rámci inkvizičnej perzekúcie upálených alebo inak umučených okolo 200 000 ľudí!

Ako vyzerajú čarodejnice?

Väčšina usvedčených čarodejníc boli chudobné a staré „baby jagy“. Počas anglického bosoráckeho šialenstva v roku 1640 reverend John Gaule trval na tom, že každá žena s vráskavou tvárou, chlpatým obočím a perou, s medzerou medzi zubami, škúliaca, so škrípajúcim hlasom a hubatá, bude obvinená z čarodejníctva.

Toto sú najbizarnejšie znamenia,

Kúpeľ

Bol to jeden z najbežnejších spôsobov, ako dokázať bosoráctvo. Ženy boli pokropené svätenou vodou a museli sňať svoju spodnú bielizeň. Potom im zviazali ľavý palec s pravým a naopak. Následne ich hodili do rybníka alebo rieky. Ak by sa žena vznášala na vode, bola to čarodejnica. Keby sa topila a utopila, bola by vylovená. Verilo sa, že čarodejnice odmietli sviatosť krstu a voda odmietala ich telá.

Bosorácke bradavky

Lovci bosoriek ženy nútili vyzliecť sa, aby mohli dôsledne preskúmať ich telo, či nenesie známky diablových znakov, ktoré mali byť pozostatkom paktu s diablom. V prípade, že mala žena väčšiu bradavku, bol to znak toho, že ju sal jej zvierací potomok. Rozličné vyrážky či materské znamienka mohli nešťastnicu usvedčiť z bosoráctva podobne ako vlkolakov jazvy.

Pichnutia a škrabance

Dokonca aj najmenšie škvrnky alebo pehy inkvizítorov zaujímali a pichali do nich ihlou alebo nožom. Ak nekrvácali alebo neboleli, žena bola čarodejnica. Často však boli „testovači“ dobre platení a obeti veľmi neublížili.

Toto sú najbizarnejšie znamenia,

Váženie Biblie

Podozrivý bol na váhe porovnávaný s ťažkou Bibliou alebo Bibliami. Ak vážil menej, previnil sa. Niektorí však boli prepustení iba vtedy, ak vážili rovnako!

Modlitebný test

Verilo sa, že čarodejnice a vlkolaci nedokážu recitovať z Písma. Podozriví teda museli recitovať Otčenáš bez jedinej chyby. Negramotnosť alebo nervozitu sudcovia nebrali na vedomie. V roku 1712 bola Jane Wenham obesená po tom, ako v modlitbe namiesto „neuveď nás do pokušenia“ vynechala „ne“. Keď však v roku 1692 George Burroughs zarecitoval pred súdnym tribunálom v Saleme Otčenáš bezchybne, obvinili ho, že použil trik a bol obesený!

Krvácajúca mŕtvola

Ak bola čarodejnica podozrivá z vraždy, mali jej ruky priložiť na mŕtve telo. Ak to začalo krvácať, bola vinná.

Chytanie škriatka

Podľa ľudovej viery boli čarodejnice milenkami škriatkov a rarachov, ktorí nemohli bez dojčenia svojich mileniek prežiť viac ako 24 hodín. Preto podozrivé zavreli do cely a sledovali ich cez priezor. Ak sa v cele objavil chrobák, myš alebo potkan, bol to prevtelený škriatok!

Bosorácky koláč

Verilo sa, že keď odobrali moč obete, zmiešali ho s ražnou múkou, popolom a upiekli z toho koláč, môžu zistiť meno vinníka. Koláčom nakŕmili psa alebo podozrivého. Z konzumátora sa mala stať beštia, ktorá upadla do tranzu a mala hovoriť pravdu. Ak to isté vyskúšali na čarodejnici, mala kričať v agónii.

Toto sú najbizarnejšie znamenia,

Mrmlanie

V priebehu salemského prenasledovania bola Sarah Good odsúdená za to, že si pri odchode z navštívených domov mrmlala popod fúz sama pre seba. Povedala, že si recitovala žalmy, ale sudcovia jej neverili. Odvisla 19. júla 1692.

Nekompromisné dôkazy

Keď niekoho videli lietať na metle alebo zjaveniami obťažoval susedov či šantil v lese, bol to jednoznačný dôkaz bosoráctva.

Obchodovanie

Ak doma ženy pripravovali rozličné elixíry, mastičky, metly alebo vyrábali hrubé bábiky, boli usvedčené.

Dotykové testy

V prípade, že posadnutý človek upadol do tranzu alebo bol uhranutý, podozrivý bol požiadaný, aby naňho položil ruku a povedal lož. Pri žiadnej reakcii posadnutého bol nevinný, ak odpovedal, bol to dostatočný dôkaz viny.

Zaklínania

Obvinená osoba sa mala pokúsiť z posadnutého človeka slovne vyvolať diabla tak, aby sa obeť prebrala z tranzu. Aj iní ľudia sa mali pokúsiť o to isté. Sudcovia potom rozhodovali, či mali vyhlásenia obvineného nejaký vplyv na obeť v tranze.

 

prevzatý komentár z tohoto článku

Cirkev neúmerne zbohatla aj skrze inkvizíciu a upaľovanie
čarodejníc.Jedným z najnehanebnejších spôsobov akým Vatikán hromadil krvavé peniaze
a bohatstvo, bolo vraždenie inak veriacich ľudí a skupín.Inkvizícia bola lynčujúcim súdnictvom v mene »pravej«
viery.Cirkevné kniežatá stále znovu získavali krvavé peniaze - tak excesívne,
že sa hovorilo o okrídlenom slove v zmysle, najrýchelšieho a najľahšieho
prostriedku ako sa stať bohatým - upaľovať čarodejnice. Základom pre mučenie a
zavraždenie tisícero žien v Európe bolo povolenie upalovania čarodejníc v roku
1487 pápežom. Pravú tvár inkvizície ukazujú nariadenia pápeža Innocenca III.
Prikázal, «vlastníctvo kacírov skonfiškovať, vyvlastniť a kacírske deti
vydediť».Aby tieto krvavé peniaze potiekli rýchlejšie a aby sa získali
»zaťažujúce priznania«, boli obete mučené najbrutálnejším spôsobom.Z takýchto
krvavých peňazí mohol napríklad pápež Ján XXII. kúpiť v roku 1317 šesť nových
biskupstiev.Už v roku 380 boli inak veriaci (kacíri) ohrozovaní vykázaním,
vyobcovaním z vlasti a zhabaním ich majetku.Inak veriacim (kacírom) bolo
zakazované nazývať sa kresťanmi, robiť testamenty s poslednou vôľou alebo dediť
a pre všetkých "odpadlých" bol pripravený trest smrti. Pápež
Alexander III. prikázal kniežatám na koncile v Tours 1163, aby inak veriacich zatvárali
do žalára, a aby ich majetok vždy zhabali. Ak bol niekto podozrivý z kacírstva
a bol uväznený, bol jeho majetok zhabaný ešte pred tým než vôbec došlo k
procesu. Aj na tom sa dá spoznať pravá tvár inkvizície.Ak bol niekto obvinený
inkvizičným úradom, ihneď prišli do jeho domu úradníci a inventarizovali jeho
majetok. Jeho rodina bola vysadená pred dvere -jedno ako proces neskôr dopadol
- a prípadne museli zomrieť od hladu. Bolo veľmi nebezpečné takýmto ľuďom
pomáhať, pretože by sa človek sám dostal do inkvizičných mlynov.Cirkev v
Nemecku dostala napríklad vždy 1/3 z ukradnutých peňazí, územia alebo statkov
zavraždeného. V iných prípadoch polovicu. Často dostal tretinu miestny úrad,
tretinu inkvizičný úrad (aby mohol naďalej fungovať) a tretinu dostal biskup.Vo
vatikánskom štáte pripadol všetok ukradnutý majetok zavraždených
"kacírov" Vatikánu.Od 14. storočia pripadlo Vatikánu aj v iných
talianskych oblastiach 100 % ukradnutého majetku.Dosť často sa cirkev kvôli
zhabanému majetku kacírov hádala so štátom aj celé desaťročia.Ak by všetci
zúčastnení na inkvizícii, teda lúpežných vraždách "inak veriacich
kacírov", nezarábali tak veľké peniaze, bola by inkvizícia veľmi skoro
zanikla. Lebo mnohí ľudia, aj kniežatá cítili vo svojom vnútri, že to čo pápež
nariadil bolo niečo veľmi diabolské.Prirodzene boli uprednostňovaní a
zavraždení najmä všetci bohatí - inak veriaci (kacíri). V Španielsku to boli
bohatí »Conversos«, teda obrátení židia. Niekedy sa mohli vykúpiť na určitý čas
za astronomické sumy. Keď títo bohatí »Conversos« »vymreli«, pretože na
nich inkvizícia poľovala celé storočia, postupne zanikalo pokračovanie týchto
cirkvou inscenovaných lúpežníckych vrážd.Veľmi perverzné bolo, že aj zomrelí
ľudia mohli byť dodatočne obvinení z kacírstva. Preto sa mohol dodatočne zhabať
majetok zomrelého u jeho dedičov.A tak mohol byť zruinovaný každý nepohodlný
človek napríklad kvôli svojim zomrelým rodičom. Lehotu premlčania katolícka
cirkev uznala až po 100 rokoch.A tak boli celé rodiny uvrhnuté do
neopísateľného utrpenia, tým že im bolo zhabané všetko, čo mali.Lehota premlčania u živých neexistovala. A tak mohla
kritická poznámka malého chlapca ako starca doviesť na hranicu s drevom - podľa
toho aký bol bohatý .Veľmi perverzné a ukrutné bolo, že každý hmat pri
brutálnom mučení a aj jedlo mučiteľov a katov museli zaplatiť obete alebo ich
rodinný príslušníci.Existoval cenník pre všetkých mučeníkov. Tu jeden príklad z
Darmstadtu z Nemecka:Rozštvrtenie zaživa 15 kr.Pripravenie hranice s
drevom, hodenie popola upáleného do vody 30 kr.Upálenie čarodejnice zaživa
14 kr.Zabitie osoby mečom 10 kr.Obesenie človeka 18 kr.Naťahovanie tela 5
kr.Odrezanie uší a nosa 5 kr.Naťahovanie na škripci 8 kr.Jeden úder ostrým
bičom 1 kr.Za špagát pri naťahovaní na kolo a pripevnenie závaží, vŕtanie
šróbov do nôh 30 kr.Vykázanie z obce 1 kr.Ukradnuté peniaze a majetok z lúpežníckych vrážd
preodvšetkým žien pripadlo priamo alebo obkľukami cirkvi. Prostriedky z vrážd
čarodejníc sa napríklad použili v nemeckých mestách v Mainzi na stavbu nového
zámku pre arcibiskupov alebo na kostoly v Goßmannsdorfe a Gerbrunne.Tiež zámok
Johannisberg v Aschaffenburgu pri Mainzi bol postavený výlučne z krvavých
peňazí.Tieto krvavé peniaze z lúpežníckych vrážd sú ešte dnes
časťou cirkevného majetku - skrze úroky a úroky z úrokov zväčšené na miliardy.

prevzatý komentár z tohoto článku

Videla som film Kladivo na carodejnice cesky ako svetova uroven !A poviem vam nechcela by som zit v tej dobe prave preto co sa tam dialo a ako malo stacilo aby boli vykantrene cele rodiny!Tam sa naplno ukazala vlastne podstata cirkvi v uplnej nahote a brutalite co za prasce tam vlastne boli a rozhodovali o vine a nevine a o ziti a neziti!Kolko ma na svedomi cirkev obeti nevie presne nikto ale jedno viem urcite ze viacej ako fasizmus!Cirkev ale ako zlocinna organizacia nikdy nebola uznana a z jedneho prosteho dovodu jej vplyv sa natrvalo usadil v kotrbach ludi ktory namiesto toho aby rozvijali svoju osobnost tak ziju v bludoch a nedokazu akceptovat cloveka ktory zije inak ako on a vyznava ine hodnoty;))a.vzdy zasnem ked tu par blaznov vypisuje o zidomediach a iluminatoch a podobnych nezmysloch a vien ze je to presne ten typ ludi ktorych myslenie sa v tom stredoveku zastavilo a ak by to mozne bolo hranice by sa rozhoreli znova!A poviem vam preco cirkvi nikdy nevonalo ak clovek ich v niecom prevysoval alebo sa odlisoval a samozrejme ak bol mudry a vzdelany kopec ich zahucalo preto ze uviedli fakty ktore sa nezhodovali s tym co hlasala cirkev tak sa ich museli zbavit! ludi vzdy bolo treba drzat v strachu iba tak si mohli po starocia upevnovat svoju moc!A tak preto teraz este stale beha po svete par miliard tychto bozich bojovnikov a v mene boha tieto bludy hlasaju dalej!A najväscia tragedia je ze najväcsi lumpovia zlodeji kurevnici a buzeranti pedofilne hovna su v cirkvi na najvyssich postoch !Mne stacilo video na ktorom si knaz lestil bambus priamo na bohosluzbe!!Toto je cirkev !!