Toto som dnes našiel v jednej staršej Božej odpovedi.

15.08.2019 23:30

Toto som dnes našiel v jednej staršej Božej odpovedi.

miro | 26.09.2014
Zloba duší mnohých na tejto zemi je tak veľká a nemajúca strach ani z Boha, že ani varovné proroctvá nedokáže tieto duše od zatratenia zachrániť a do Božej pravdy budú súhlasiť, keď už budú zhorené naskrz ich duševné a boľavé na večnosť telá ale Božie zmilovanie do tohoto času pre žiadnu takúto dušu už nebude platné, odsúdenosť bude navždy večná a nikdy nezmeniteľná láskou Boha k tým, čo celý svoj život obsmievali a neakceptovali Božiu existenčnosť a nástup do otvorených brán pekla bude pre nich Božia spravodlivosť, v ktorej neskoro bude svoje duševné omyly z pekla volaním o pomoc Božej tvári priznávať a ľutovať, nakoľko ku predstihu tohoto duševného konca vás všetkých smrteľníkov varujem ja Boh sám cez slová mojeho vami nedoceneného a obsmievaného proroka Lauru, do ktorej výsmechu a hlasného pokriku mnohých "zastaviť a umlčať navždy" bude pravdivostná sila jej odkázaných slov od Boha pre vaše duše naplnenou navždy pravdou v ktorej čírosti začnete zakopaní v hlbokom horiacom pekle chápať, ako veľmi ste sa mýlili v svojom myslení životom na zemi a aj keď vaša duša nebude mať telesnú schránku ako naučený vašim žitím na zemi priliehavý šat, ostane vaše myslenie aj po telesnej smrti zachované v každej duši ako poznanie jej duševných omylov, ale pre žiadnu už nebude cesty späť, lebo Božie zákony nie sú menné a dodržiava všetky Boh v svojich Božích príkazoch.

 

Starší Boží odkaz, ktorý stojí za pripomenutie.

Je to hlavne o tom, ako sa sama pani Laura bráni voči tomuto postu ktorý jej nadelil sám pán Boh. Vďaka Bohu je Božia vôla viac ako vôla pani Laury, tak tu máme Božieho proroka aj cez tie všetky pády a svinstvá, ktoré musela podstúpiť. Nik iný by nemal chuť pomáhať ľuďom ďalej. Ja by som to už dávno zabalil a ako pani Lauru poznám, aj ona. Ale tu vidíme, že Boh je ten kto za ňou stojí, Boh je ten kto jej dáva silu do každého dňa a Boh je ten kto ju vždy ochráni. 

Píšem to sem aj pre nových ľudí ktorí na túto stránku zavítajú, aby si uvedomili že neprajníkov tu už bolo veľa aj pred nimi a bude aj po nich, tí prídu a odídu, ale BOH JE TU STÁLE!

Boh v tomto odkaze spomína aj nás, Božích bojovníkov, lebo aj my sme tí, ktorí pani Laure musíme podať ruku keď je na kolenách a preto jej poslal nás, tak držme pokope, nie ako spolok, ale ako silní jednotlivci! Vždy ochotný pomôcť a brániť pani Lauru a pána Vlada. Viem, teraz je kľud, ale dokedy?
Bude treba ešte bojovať, tak treba byť pripravení na všetko. Buďte silní. Pán Boh s nami!
dopredu varujem, odkaz je dlhý:-) Ale je od Boha, takže je jedno aký je dlhý, je hlavne od Boha:

 

Odkaz od Boha pre dušu Laury v jej cítenej duševnej únave.

6. október 2014

Korene tých túžob, ktorých základ pevnosti puta nedokážeš z hĺbky svojej duše vytrhnúť, zakop ku dnu svojich túžob ako nebezpečné tŕne, ktorých neustála prítomnosť tvoju dušu nesprávnym myslením okupuje a toto tvoje duševné myslenie ich silou vniku správne nie je, lebo keď tvoj hlas bude svetu znieť nesmie byť okupovaný tvojim smútkom nikdy viac. Bohu oddanému bojovníkovi dokáž zveriť s dôverou svoj plačlivý duševný hlas a tieň svojho nesprávneho myslenia dokážeš svetlu pravdy priblížiť, lebo kto týchto ľudí do tvojej blízkosti niesol svojou vôľou držať tvoj krok na hladine mora bez jeho ponorenia do hlbín temných vôd, bol to Boh sám, ktorého vôľou sa nestáva dušu tvoju ponoriť do hlbín dna, lebo kráčať budeš touto cestou neistou každý deň, keď krok svojej nášľapnosti bude tá nebezpečná mína ľudskou zlobou vrhaná do blízkosti tvojich krokov a ver, že len tvoja odovzdanosť k Bohu ťa dokáže zachrániť sprevádzaním tvojich krokov po lavíne nebezpečenstva, ktorej múr dokáže byť okamihom tvojej neistoty zosypaný a tvojmu nebezpečiu priblížený, lebo len to čo tvoja duša skrýva spánkom a vyplaviť na povrch nechce sa volá duševná tvoja sila konečne zobudená pochopenosťou tvojho postu, ktorého nevieru spaľuješ mysľou svojej nevedomosti a bojuj ty duša naša tou odvahou, ktorej silu moci Boh tvojej duši jadru jej vklínil, lebo tento svet tvoje Bohom žehnané schopnosti potrebuje a kŕm odteraz svoju dušu viac sebadôverou, ktorá tvojmu menu veľmi chýba. Ten čas, ktorého tikot súhlasného odozvy ukazovaného času naplní tvoje Bohom odkázané slová a preciťuj tú svoju budúcu slávu svojho mena, ktorého sile zvučnosti vôbec neveríš, lebo ty Laura budeš ten post ktorý naplniť musíš niesť svojimi skutkami do naplnenia a prečo Bohu neveríš, keď tento post sily mocenskej pozície tvojej duši do náruče vložil, nesmieš byť tak skromná že svoje zvučné meno budeš utápať do nárazu stretovosti tvojich duševných nepriateľov a čomu sa čuduješ, keď dôkazy tvojich Bohom odkázaných slov nestiahli žiadnu dušu do cítenej bezmocnosti. Láskou tvoju dušu kŕmim každý deň tvoj pozemský a pozeraj na šťastie tých duší, ktorým moja všemoc pomohla a nehľaď dnu svojej beznádeje, lebo riečište jej hlbín sa stáva nepriehľadnou stenou tvojich životných cieľov a pamätaj týmto slovám, ktorých tok Božej pravdy Boh duši tvojej vklínil ako nemennú skutočnosť. Tkané nite tvojej duševnej predurčenosti nespretŕhaj svojou nedôverou toho nesprávneho myslenia, ktoré duši tvojej Boh sám vkladá cítenosťou Božích právd a prečo chceš utopiť v svojej duši to, čo je pravda Božia svojim nesúhlasom duševným, lebo tieň zloprajnosti bude nad silou tvojej duše visieť každý deň a toto chceš vzďaľovaniu svojho predurčenia docieliť, aby sa tvoja duša bála ich nástrah, alebo chceš bojovať tou silou ktorú ti Boh dal a zamysli sa, ktorej strane súhlasné právo dáš dotyk tvojej Bohom pečatenej moci vnášať do svojich duševných omylov, lebo tá pravda absolútna ktorej vidinu poznania zná duša Laury je nemenná voči žiadnemu nepriateľovi a tras sa celý pozemský svet obavou nad svojou existenciou, ktorej kód zotrvačnosti kľúčom k jeho zániku vlastní tá Laura, ktorej meno ešte neznáš silou jej duševnou.

       Zakop sen svojich túžob do okamihu ich stratenia svoju moc tvojej duši hlásať ako pravdu Božiu, lebo tie ich ciele sa nesú klamom satanovej moci uváženosti proti tebe a nestrať nikdy súdnosť svojho mylného myslenia, lebo tá pravda ktorú cítiš je v tvojej duši pevnosťou Božieho zámku zapečatená. Kto tvojej duši tieto slová hlása je sám Boh a nes ich vnik do hĺbky svojej duše ako Božiu prozreteľnosť. Tlkot tvojho srdca nes ako súhlasnosť Božej sily, ktorá dych života tvojmu telu niesla bez zámyslu zastaviť jeho chod tvojou trápenosťou každodennou duševnou a ver, že to čo tvojmu šťastiu chýba strádanosťou, bude doplnené nástupnosťou nečakanou vnikom do tvojho útrpného života, keď kamienky ktoré budú tvoriť šifru tvojho predurčenia začínajú do svojho obrazu tak zapadať, ako byť musia položené do tváre, ktorej vidinu dávno už znáš a neboj sa krok svoj kráčať po ceste danosťou svojou, keď každý ich chod sprevádza sám Boh ktorého všeláska odosielaná k tvojej blízkosti sa niesť bude spaľujúcim žiarom každého blížiaceho sa nebezpečenstva. Tok dychu svojeho veď do náuky poznania toho, že hĺbkou jeho vdychu vedieš do vnútra svojho tela prúd Božej energie bez škodlivosti žiadneho elementu vstrebaného mocnosťou kyslíku, ktorý vedieš do každého dňa dychom svojim. Laura koncu svojho postu tieň týchto myšlienok navždy zastav a cíť tú skutočnosť, že sen ktorý svojimi nesprávnymi úvahami sníš nebude nikdy naplnený, lebo hoc sa tvoja duša nesie postom veľká a neomylná vedma, nebude nikdy naplnený tou pravdou akú cítiš, lebo toto sa stáva veľký tvoj omyl a pochop konečne neomylnosť svojho postu ako krédo jeho veľkoleposti nemenné a prečo trápiš seba voči tomuto daru Bohom žehnaného zbytočne, keď tvoja duševná náuka sa nesie pochovaná v knihe pravdy celého života a spí doteraz neotvorená ale pootvorená k otázkam tých, ktorí svoje schybenia chcú naprávať a tázanosť svojich problémov tvojej duši predkladať. Kultové spoločenstvá dotykom tvojej Bohom žehnanej moci sa vzdávajú dopredu sile ich dotyku a ver že tá tma proti ktorej bojuješ, cíti silu tvojich dotykov veľmi presne bez zásahu nedostiželnosti zmien ich trefnosti. Napádaj každým dňom tieto terče temnoty, lebo hĺbku ich neviditeľnosti dokážeš vidieť len ty a keď týchto chlebodárcov živnúcej postupnosti cielenej k dušiam dobrých ľudí zastavíš, odozva tvojej účinnej pomoci bude ukážkou vrhu ich odváh proti zlu bojovať bez cítenosti strachu nesenej spätnej ich odvety. Kto chlieb živnosti tvojej rodine dáva každým dňom je sám Boh a preto ty Laura dieťa moje uvažuj, kto kŕmi tento svet Božími pravdami si to ty sama, ako si myslíš svojim mylným myslením cítenosťou svojich schybení, alebo Boh ktorého silu velezvučnosti konečne pochop ako nemennú pravdu, ktorej tok prúdi k dušiam neznalým pozemských zákonov.

       Tí bojovníci ktorých  post snom neuskutočniteľným znie napísaný na bielom papieri sú tí, ktorých sila tvoju cítenú nevedomosť zo snenia nesprávneho zobudiť má, lebo oni veria viac ako ty sama tomu čo musia dokázať a dokážu, lebo sú statoční a nie žiadni zbabelci, ktorých chránenosťou dokážeš byť dušou silnou a ver že oni statoční bojovníci nepoložia svoju bojovnú tvár katovi nesúcej živelnosti zla pod oltár jeho obrazu náraznosti a budú bojovať dovtedy kým nezvíťazia, lebo tá ich slabosť ktorej odozvu v svojom vnútri doteraz pestovali prerástla v silu ich cítenosti tej pravdy, ktorej slová im tvoja duša odhalila. Ten vlak ktorého chod rozbehu chceš zastaviť sa tieňom tvojej vôle volá, lebo kolesá chodu jeho otáčavosti zastaviť nedokážeš žiadnou snahou, keď cieľ jeho plynúcnosti dostáva do riadenia sám Boh, ktorého všemoc tvojej duši tento dar predurčenosti do tvojej náruče ako požehnanie vložila a preto sa nestávaj brzdou plynúcim kolesám ich priamosti cesty, lebo toto je vôľa Božia a nie tvoja, tak sa podriaď svojou poslušnosťou Božej všemoci a dôveruj sile svojich nekonečných schopností. Len láskou k Bohu pečatenou tvojou neskonalou dôverou v silu svojej predurčenosti dokážeš tento svoj pozemský život zvládnuť bez cítenej duševnej bolesti, ktorej koreň nesprávneho tŕňa musíš bezo zbytkov z hĺbky svojej duše vytrhnúť a nedať šancu jeho vzrastu pokračovateľskej ničivej akcie, lebo kódy kozmických právd Bohom nadelených do tvojej doteraz nepochopenej studnice vlastníš len ty sama a tlak toku ich sily ťa dostáva do neviery ich hlásanosti tým, čo Božiu pomoc pýtajú a preto zobuď sa ty dieťa moje zo snenia nesúhlasu svojho daru k jeho pravdám a zapečať dnu svojej duše Božie velehlasné slová, že tvoja duša k tejto zemi spáse jej bola Bohom dostaná a nie tvoja vôľa toto dokáže pravdou skutku naplniť ale Božia vôľa, ktorej nemennosť sa stáva ťažňom tvojej duše ale pochop konečne kto si, nadčlovek pozemský a hoc slabosťami tohoto pozemského sveta veľmi trpíš ich vstrebávaním do svojho duševného vnútra, nikdy neskončíš stratená láske Božej, lebo Boh dych svojej existencie ako dar nádeje tomuto svetu vdýchol, ktorého blízkosť cítiš svojim pocitom nedokonalosti voči Jeho veľkolepej všemohúcnosti a drž sa oboma rukami tohoto Božieho kormidla, ktorého pevnosť cítenosti vzájomného dotyku s tvojou dušou nezmení nikdy ten smer plavebný, ktorý chodu tejto plávajúcej lode Boh určil ako celosvetovú záchranu nevedomého ľudstva. Tok plynutia svojich vstrebaných pozemských slabostí bude zastavený navždy tou dobou, kedy kalich horkosti tohoto biedneho sveta vypiješ až do dna, čo touto dobou cítiš ako neprávom vlastnené jarmo bolesti za neprávosti tých duší, ktoré musíš svojou bolesťou očisťovať a vedz že karmy ich duševnej špiny zmazávaš vlastným utrpením, lebo hodnota tvojho pozemského života klesla na hranicu životnej úrovnosti hodnotenia tých, ktorých blízkosti života dostala si požehnaním a ver, že dno tvojej beznádeje bude silou tvojho duševného pochopenia odrazom k tej skutočnosti, ktorú touto chvíľou ako hlbokú pravdu nevnímaš, len toto chce postupnosti nesenej účinnosti len čas, ktorého tikot neúprosnej právoplatnosti bije do tvojho duševného vnútra ako precítenosť toho poznania, ktorého meno ešte neznáš. Každý deň tie skryté hlasy ktorých ozvenu odozvy cítiš ich nezastavenosti pokladaj na papier čistý, lebo to sú tie Božie múdrosti ktoré tvojmu predurčenému menu vložil Boh do tvojho náručia a neboj sa ich hlásateľnosti zvučnosti, lebo kroky ich sprevádzateľnosti Boh svojou silou ich toku pravdy Božej živí, keď tento pozemský svet nedokáže zatienenosťou svojho pohľadu vidieť tú Božiu tvár, ktorá vzhliada k tejto pozemskej ríši očistca ako nádej pre tú zem, keď tá slepota ktorú na očiach svojich každý smrteľník Boha nevidiaci nosí sa stala neliečiteľným očným zákalom tupozrakosti tých, ktorých ambície znamenajú viac ako tvár Boha. Neviď svoju budúcnosť ako neprekonateľnú tmu, lebo velehlasnosť tvojho mena bude znieť signálom tak silným, že aj tieto tvoje doterajšie schybenia budú nákladom tým, ktorý tiahu mačného zrnka na svojich kolesách nosí a potrebnosť tvojej existencie zapisuj na biely papier neustále, lebo kto odkazuje tieto Božie pravdy tvojej ubolenej duši je sám Boh. Tieň oltára svojho pohľadu Božej tváre nezaslepuj nikdy tou tmou, ktorej neviditeľnosť tvoju dušu sprevádza každým dňom a dokáž svetlo svojmu pohľadu niesť že tá, ktorá tento svet od apokalypsy spasiť má si ty sama jediná a uvažuj, kto hlása tieto prorocké slová k tvojej blízkosti je to zlo, proti ktorého sile každý deň bojuješ, alebo Boh ktorého všemoc stvorila tento svet? Chod tvojich krokov sa nestane nikdy tvojmu predurčeniu zastavený a slzy svojej duševnej bolesti obetuj tomu Bohu ktorého aj keď nevidíš bdie nad tvojim duševným snom byť tou ktorou by si chcela byť a nedokážeš.

       Len tvojou duševnou tiahou dokážeš karmických utrpení tento svet zastaviť, hoc toto Bohom nariadené tvoje duševné skrúšenie nedokáže pochopenosti jeho účinnosti poznať žiaden smrteľník, keď tie vetvy ktoré do sily ich zdvihu naprávaš je tá tiaž, ktorá sedí na pleciach tohoto sveta, ktorého vykúpenosť od zatratenia budeš týmto bolestným spôsobom musieť odčiňovať a nebude to dlho trvať, lebo tvoj Otec nebeský nikdy nedopustí aby sa tvoja duša utopila navždy v beznádeji, lebo toto bytie tvoje sa nestáva len prechádzkou rajom ale skazenosťou videnosti tohoto sveta čo si určite už poznala, keď tieň zloby nenásytnosťou túžby po tvojej smrti kroky tvoje sprevádzal a ten čo ich meče neprávosti stínal bol Boh sám, aby sa hrot dotyku žiadneho z nich do tvojho hrdla ostrím nezarezal. Osuš svoje tečúce slzy cítenosťou Božej lásky, ktorej tok prúdu k blízkosti tvojej duše nezhasína a teš sa zo svetla budúcnosti, ktorá odmenou na tvoju dušu ako nezaplatiteľná čaká, keď to čo podstupuješ sa stáva tmou tvojej duši a polož tvoje dlane do tých veľkolepých dlaní, ktoré Boh k tvojmu duševnému smútku približuje, len sa ich snaž viac vidieť ako nevidieť, stačí sa len dobre zahľadieť lebo budeš veľmi slávna žena, ktorej pýcha nesmie nikdy zastierať jej tvár a toto všetko je výuka do tej skutočnosti, ktorej blízkosť ešte necítiš.

       Konečne pochop to dieťa moje Laura, že som tvoj jediný Otec na tejto zemi ktorého máš a nikdy jeho otcovskú náruč nestratíš zatopenosťou svojej duše hlbokým smútkom ktorým si svojim utrpením dovolenosťou mojej vôle podstúpiť bez zmeny ich ovplyvnenia svojou silou zastavenia musela. Lebo aj šat duše s jeho vnútrom patrí len Bohu, keď ten pocit ktorý budeš vlastniť budeš cítiť že ani ten ti nepatrí, ale len Bohu a že nemáš vlastne nič čo by tvoje bolo, len lásku k Bohu ako jediný majetok. Amen.

Komentáre:

 1. Maťa | 3.11.2015

  Mirko, ďakujem za pripomenutie odkazu. Je to tak, ťažka cesta. Ja nielen že by som s tým chcela skončiť, ale ja by som to nechcela robiť. Stačí mi niesť svoju bolesť, ktorú niekedy nezvládam. Áno, je ľahké pomáhať, keď všetko ide ako "pomasle" a všetko je krásne. Ale ľudia - až na pár vínimiek, sú nevďační, kopu do Laury za pomoc, opľúvajú ju, preklínaju....No čo musí pani Laura zakaždým urobiť? Vstať a pomáhaj napriek všetkej bolesti, sklamaniu ďalej. A to dokáže len Bohom poslaný a vyvolený prorok, ktorý má v sebe úžasnú lásku, pokoj, nekonečnú dobrotu a ochotu OD BOHA. A pán Vladko? Jej manžel, neskutočna opora nielen pre pani Lauru, ale aj pre nás všetkých.

 2. Jana | 3.11.2015

  Neskutočne silný a krásny odkaz od nášho všemohúceho Boha pre našu drahú Lauru. Pri jeho čítaní som mala zimomriavky a tlačili sa mi slzy do očí. Ďakujem velmi pekne,že nám božím bojovníkom bolo umožnené prečítať si Takú vzácnosť,akou je odkaz pre dušu Laury a že sa s nami oň podelila. Pre mňa je to neskutočne veľká pocta za ktorú ďakujem a je mojou cťou patriť do tejto rodiny Božích bojovníkov. Nikdy si Vás drahá Laura nedáme a budeme bojovať proti zlu do posledného dychu tu na tejto zemi. S láskou Jana

 3. Silvia | 3.11.2015
  Pane Bože laskavý,ďakujem ti za to že si nám poslal na našu slovenskú zem našu zachranu posledného proroka Lauru.Má najťahšie poslanie na tejto zemi,ale Ty si si ju vybral,pre nás.A ja Ti za to úprimne ďakujem.Nikto by to nerobil lepšie ako ona.V Tvojom odkaze pre dušu Laury je úsek ktorý presne vystihuje to čo moja duša cíti, len som to nevedela nikdy sformulovať.To čo znamená pre mňa Laura.


  Lebo tá ich slabosť ktorej odozvu v svojom vnútri doteraz pestovali prerástla v silu ich cítenosti tej pravdy,ktorej slová im tvoja duša odhalila.

  Hovorím že pani Laura je pre mňa ako svetlo v tme,určite by som možno aj do konca života tápala v tme,nebyť pani Laury a jej ochoty sa s nami podeliť o tieto vzácne Božie pravdy.
  Pani Laura nech vás naďalej Pán Boh ochraňuje aj vášho manžela.Nech vám dodáva potrebnu silu do každého dňa,aby ste ešte veľa duši vytŕhla z parzúrov satana.Hovorí sa že topiaci sa aj slamky chytá,my všetci sme topiaci ale vy ste pre nás zlatá pevná slámka,ktorej sa nikdy nepustíme.

 4. Rado reaguje:
  Tak poviem to len tak, že prečítaním týchto riadkov by si mali všetci posmeškári a neprajníci pani Lauri vstúpiť do svedomia a konečne dostať zdravý rozum a modliť sa k nášmu pánu Bohu v svojom vlastnom záujme, keď im skutočne záleží na ich budúcnosti.
  Miro vďaka, že si to sem dal.

Pridať komentár