Sviatosť oltárna a vaša duševná otrava.

04.02.2016 16:08

Sviatosť oltárna a vaša duševná otrava.

04.02.2016
Sviatosť oltárna sa nesie skrytou rukou satana, v prehltnutí od ktorej vaša duša vstrebáva pekelný jed do svojeho vnútra, ktorý zvnútra celé jej jadro rozožiera a spaľuje. Zastavte všetky veriace katolíckej cirkvi duše vstrebávať tento modlársky a jedovatý pekelnou mocou nasiaknutý pokrm do svojich tiel a vedzte tomu, že voči svojemu Bohu neporušíte žiadne Božie prikázanie v odmietnutí tohoto z obyčajnej bielej múky upečeného pokrmu a cirkvou vneseného pod názvom telo Kristovo, čo sa stáva v celej histórii cirkevnej moci tá najväčšia chyba a hlúposť viesť duše do myslenia, že v prijatí sviatosti oltárnej dostanú do svojeho duševného vnútra časť z Boha odtrhnutú z tela Kristovho. Veď v súčasnej dobe všetci uvažujete veľmi chytro a racionálne, vynálezy vedy nepoznajú obmedzenosť žiadnej hranice, ale čo sa týka cirkevných zákonov dovolíte cirkvi robiť zo svojich duší maximálnych hlupákov vraj pre Boha, ktorého priazeň a lásku sa mnohí snažíte týmto cirkevným aktom zachovať a udržať, veď by sa patrilo, čo ak ma Boh prestane mať rád ak sa tela Kristovho v prijatom pokrme navždy vzdám a nechcem stratiť lásku Boha odmietnutím tohoto cirkevného aktu. Moju lásku stratí duša tá, do ktorej pochopenosti bola Božia táto pravda odkrytá a zachytená čítaním tohoto mojeho Božieho slova a aj napriek tomuto poznaniu bude svoju dušu naďalej kŕmiť cirkevným odpadom oltárnou sviatosťou, ktorej vnútro vypĺňa pekelná moc vpečatená do oblátky zvanej rčením farára telo Kristovo. Nebuďte hlupáci a začnite konečne rozmýšľať akými nepeknými rozprávkami vás cirkevná moc živí a ovláda. Mnohé duše z vás zlé v svojom základe zjedením Kristovho tela si myslia ako ich Boh len nemá rád, veď časť z neho dobrovoľne a radi prehltli z tela Krista a možno ich tá skrytá zloba pred svetom navždy opustí, čo ale nie je pravda ani najmenšia, nakoľko zlobu v svojich dušiach vyživia do nárastu v prehltnutí tohoto cirkevného pokrmu správne pomenovaného satanove dokonalé dielo. Anjel ktorý zradil Boha a v svojom páde sa postavil na čelo pekla v ktorom vládne nesmierne chytrý ostal a ľstivosťou a prefíkanosťou veľkou disponuje do úskokov voči vašim dušiam aby vás priblížil k sebe, lebo chce zvíťaziť nad Bohom čo sa ale nikdy nestane ale pravdou je, že počet duší v jeho mocenskom pekelnom domove vzrastá do každého dňa v príchode duší takých, ktoré v mylnom presvedčení pojedajú na cirkevných omšiach telo Krista a chcú byť zaľúbení Bohu. Preto omšové obrady v cirkevných chrámoch zakončite navždy svojou návštevou a ohňa pekelného bez lásky navždy Boha sa nemusí žiadna z vás nikdy obávať. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

 1. Peter|06.02.16

  Láskavý Bože ďakujeme ti za tento dôležitý odkaz pre nás všetkých, no hlavne pre tých čo chodia pravidelne do kostolov a veria nadovšetko cirkvi a cirkevným aktom.
  Zároveň by som chcel pochváliť všetky komentáre na tento Boží odkaz, lebo sú super napísané a je v nich čistá pravda a dokonca aj obrovská premena osobnosti pána Antona. Klobúk dole pán Anton.
  Tento príbeh je presne ten, ktorý si potrebuje prečítať každý smutný a nešťastný človek, ktorý verí nadovšetko cirkvi, že len ona jediná ho vyslobodí z nešťastia,choroby a bude zázračne uzdravený a v duši šťastný.
  Ale je to presne naopak ,tak ako pán Anton napísal, že až po odpojení sa od cirkvi a pretrhnutí jej pút s jeho dušou, mohol Pán Boh konečne zasiahnuť v jeho živote a podať mu pomocnú ruku a uzdraviť jeho dušu.
  Ja tak isto a aj všetci čo píšeme tieto pravdivé a ďakovné komentáre, sme mali tiež rôzne problémy,či už zdravotné ,v súkromí ,v rodine,a necítili sme šťastie v duši a v srdci, lebo v mnohých prípadoch sme nežili slobodne a boli sme tak ako pán Anton pripútaný k zlu a nevedeli sme sa od neho bez pomoci Pána Boha oslobodiť. Ale keď píšu ľudia na tejto prekrásnej Božej stránke, čo poznajú pani Lauru ,boli u nej a dostali pomoc od Pána Boha, je vidieť a cítiť z ich komentárov a príspevkov sloboda a šťastie v ich duši, lebo už ich neovláda krvilačná cirkev, ale ich požehnáva Láskavý jediný Pán Boh každý deň.
  Takže treba sa zamyslieť každý jeden z nás, či je naozaj potrebné pochodovať podľa zákonov cirkvi nekompromisných a tvrdých, založených na ukrutnej moci a mamone a byť v duši smutný a chorí človek, alebo sa v slobode a v súkromí,hoci v náručí prekrásnej Božej prírody pokloniť Bohu a odovzdať mu svoje trápenie s cítenou nekonečne veľkou láskou k nemu a oľutovať svoje zlyhania a pocítiť ten nádherní pocit precitnutia a uzdravenia, ktorý nikdy v kostole pred modlami a pedofilom v sutane, nezažije nikto z nás. 
  Stračí len pochopiť, že Boh tu bol,bude a je večne a všetko on jediný stvoril a nám život on jediný dal a nie cirkev, čo brala životy nevinným dievčatám a ženám, len aby ich cirkev mohla upáliť a deti nechať zomrieť od hladu,aby tak mohla konfiškovať veškerý majetok a bohatnúť na zabíjaní nevinných ľudí, aby tak mali obrovskú moc,čiže moc mamonu! moc satana!

 2. Daniel|05.02.16

  Chcem pripomenúť novým pribúdajúcim čitateľom tejto Božej stránky čo už bolo na nej publikované v časoch minulých na jej začiatku. Lebo nie každému novému čitateľovi sa chce čítať celú stránku od začiatku pre jej veľkú obsahovú rozsiahlosť. Väčšinou noví ľudia chodia na stránku na posledné odkazy a články. To čo chcem pripomenúť je najmä pre veriacich katolíkov. Verte tomu a uvedomte si všetci, že cirkev pre tento svet vôbec ale vôbec nie je potrebná. Podstatné je veriť v jediného Boha a dodržiavať desatoro, lebo si treba uvedomiť, že náš milostivý a spravodlivý pán Boh tu bol od začiatku vzniku tohoto sveta a bude až po jeho koniec BEZ TOHO, ČI BY CIRKEV EXISTOVALA ALEBO NIE! Cirkev sa snaží meniť Božie zákony a prisvojuje si Božie právomoci ako je odpúšťanie hriechov, rozhrešenie...Tým sa snaží zdôvodniť opodstatnenosť svojej existencie tu na zemi. Musíš mať krst, lebo inak budeš zlý v Božích očiach a nehodný jeho lásky. To isté birmovka, keď nebudeš sobášený v kostole farárom, nebudeš mať Bohom požehnané manželstvo. To isté pohreb. Keď nebude cirkevný, nepôjdeš do neba. Nepôjdeš na spoveď do kostola a po nej neprijmeš hostiu do svojich úsť, Boh ti neodpustí tvoje hriechy. V podstate podľa cirkvi všetko čo v živote dôležité urobíš keď nepôjde cez cirkev, budeš zatratený a v Božej nemilosti. A prečo?! Lebo za všetko treba platiť, aby farár a tým pádom celá cirkev mala príjemný, spokojný a dobrý život bez manuálnej práce. Všetko toto bohatstvo sa nakoniec kumuluje vo Vatikáne, ktorý potom môže cez svoju obrovskú finančnú moc ovplyvňovať politiku a dianie po celom svete. Nepátral som po tom kedy v histórii cirkev ustanovila všetky tieto ich už vyššie spomínané obrady, aby pospolitý ľud cirkev navštevoval a pod cirkevnou hrozbou zatratenia svojej duše, kolenačky prosil pánov kňazov o ich pekelné rituály za svoje spasenie. Ale som na 100% presvedčený, ani som nikde nepočul ani nečítal, že by sa v minulých storočiach nejakému cirkevnému papalášovi zjavil pán Boh a prikázal mu tieto cirkevné obrady na ľuďoch vykonávať ako už je spomínaný krst, prvé sväté prijímanie, birmovka, sobáš...TAK AKO TO BOLO NAPRÍKLAD U MOJŽIŠA, ktorému sa pán Boh zjavil a nadiktoval desatoro Božích prikázaní. To jasne dokazuje, že cirkev to jest ľudia ktorí sa za cirkev považujú vytvorili tieto svoje cirkevné pravidlá, aby ukázali svetu že bez cirkvi sa žiť nedá. Tak isto som nepočul, že by pri voľbe nového pápeža sa konzíliu vatikánskych vysokých papalášov pri jeho voľbe zjavil samotný pán Boh a ukázal napríklad na Františka, ty budeš môj zástupca na zemi ako cirkev všeobecne tvrdí, že pápež je zástupca Boha na zemi. Prečo cirkev klame, keď samotný Boh nepoukázal na svojho zástupcu a ani ho samotný pán Boh zastupovaním Božieho Majestátu tu na zemi nikdy nepoveril. Zvolili ho spomedzi seba zas len títo cirkevní papaláši, to znamená cirkev a nie Boh!!! Tu vidíme podlé klamstvo až do očí bijúce, kde sa nás cirkev snaží presvedčiť popieraním jasných faktov a základov logiky. Asi tak, ako že 2+2=7 a nie 4. Ľudia prosím Vás rozmýšľajte a nebuďte sprostí, až sa po svojej smrti nemusíte pred pánom Bohom hanbiť za to, akí ste boli ohlúpnutí a zmanipulovaní a že ste vôbec takýmto cirkevným hlúpostiam uverili.

 3. Anton|04.02.16

  Vyrastal som v katolíckej rodine a bol som vychovaný v katolíckej viere od malička. Pred pár rokmi ma môj dobrý kamarát upozornil na túto stránku pani Laury a odvtedy sa začal pomaly meniť môj vzťah k cirkvi a k Bohu, ale zároveň aj môj život. Otvorene musím priznať aj keď nerád, že keď som chodieval už ako dospelý do kostola na spovede a s ňou spojené prijatie oltárnej sviatosti, nikdy sa mi to moc nepáčilo. Robil som to preto, lebo toto robila celá moja rodina. Bral som to viac-menej ako povinnosť. Divil som sa hlavne tomu a nechápal, ako sa môžem Bohu zavďačiť tým, že pojedám jeho telo. Raz mi nešlo do hlavy, že keď zjem z múky vyrobenú oblátku a farár mi povie že je to telo Kristovo a ja mu na to amen, ako môžem uveriť že kus múky obyčajným človekom v sutane posvätenej môže byť telo Krista. Tiež mi nešlo do hlavy ako táto oblátka môže pomôcť po jej zjedení mojej duši alebo pánu Bohu. Ale robil som tak, ako robili všetky "ovce" okolo mňa. Keď som začal čítať stránku pani Laury a rozprávať sa so svojim kamarátom, ktorý bol v tej dobe podstatne ďalej ako ja, POCHOPIL SOM! Pochopil som podvod celej katolíckej cirkvi. A to podvod monumentálny na ľuďoch tohoto sveta. Píšem dnes prvý krát do tejto stránky po prečítaní tohoto Božieho odkazu, ktorý presne zapadá do skutkovej podstaty môjho života tu na zemi. Znova otvorene musím povedať a priznať sám pred sebou a pred Bohom, že v minulosti som nebol dobrým človekom. Trápil som svoju manželku, svoje deti, chodil som po krčmách a potom neskoro domov. Priam som cítil ako ma ovláda zlo cez zlé myšlienky. Nenávidel som celý svet a okrem seba samého som nemal rád nikoho. Raz sa mi stalo. Bol som u nás doma v krčme na pive s partiou. Prihovoril sa mi kamarát, ktorý ma poznal ešte zo školských lavíc. Pekne sa mi prihovoril, lebo mu asi na mne záležalo a videl a vedel o tom, že trápim svoje okolie aj sám seba už dlhý čas a pomôcť si neviem. Slušne mi dohováral a pýtal sa prečo som taký, lebo veď ma vidí každú nedeľu v kostole a potom pred spovedelnicou, ale hneď po kostole ma vidí v krčme a celý zbytok týždňa tiež až do záverečnej pokiaľ tam on sporadicky je. Pýtal sa ma prečo sa takto správam k svojej rodine a okoliu a aj sám k sebe, keď som silno veriaci človek a často navštevujem kostol. Že to nijako nejde dohromady. Samozrejme že som ho v tej dobe už dosť podgurážený poslal do teplých krajín s tým, nech sa stará sám o seba. Čo je na tomto mojom príbehu zaujímavé a najviac pozoruhodné je tá skutočnosť, že keď som začal navštevovať túto stránku prestal som chodiť do kostola, tým pádom na všetky spovede a prehĺtania Kristovho tela vo forme oblátky, od cirkvi som sa odpojil úplne až detailne. Dnes verím v Boha jediného, spovedám sa mu v intimite svojho súkromia kde sa nemusím hanbiť pred farárom za svoje hriechy, ktoré som farárovi aj tak tie najhoršie nikdy nepriznal. Poviem otvorene, že keď sa jedinému nášmu pánu Bohu v súkromí spovedám aj z toho najhoršieho čo som v svojom živote vykonal, tak plačem ako malé dieťa a cítim v duši úprimnú ľútosť pred našim Bohom, čo som v spovedelnici pred farárom nikdy takto úprimne necítil a z oka mi nevypadla ani jedna slza. Nikdy za celý svoj život som po spovedi v kostole necítil takú úľavu na duši ako keď si u mňa doma v spálni kľaknem k posteli, zopnem ruky a úprimne oľutujem svoje hriechy a poplačem si pred samotným pánom Bohom a nie pred človekom v sutane. Môžem zodpovedne povedať, že teraz ako som sa odpojil od cirkevnej falše a nabral iný postoj k cirkvi, začal veriť správne v jediného Boha sa môj život vo veľkej miere zmenil k lepšiemu. Hlavne som prestal byť zlý na svoju rodinu, okolie a aj sám na seba. Alkhol sa z môjho života úplne vytratil a nepotreboval som na to žiadne liečenie. Moja rodina a najmä moja manželka ma nepoznáva ako som sa zmenil k lepšiemu. A nepoznáva ma ani moja ostatná rodina, ale tí len preto lebo ma poznať nechcú z dôvodu že som sa vzdal cirkvi. Ale to je ich problém. Hlavné je, že sa s manželkou a našimi deťmi opäť znova milujeme a spoločne milujeme najviac nášho jediného pána Boha. Moji kolegovia v práci hovoria, že čo sa mňa týka stal sa zázrak. Ja za ten zázrak každý deň ďakujem milovanému pánu Bohu. Preto reagujem a píšem tento príbeh, aby som aj ostatným ľuďom pomohol otvoriť oči mojim príkladom a týmto výrokom: K dobrému a spokojnému životu vám nikdy nepomôže oltárna sviatosť, ani spovedelnica v kostole a ani vám dobrý život cirkev nezabezpečí. Podľa môjho názoru a života ba práve naopak. Spokojnosť a dobrý život vám môže zabezpečiť jedine samotný pán Boh, správna viera v jediného Boha a nie v cirkev.

 4. renáta|04.02.16

  Drahý Bože, ďakujeme za odkázanú pravdu o tzv. "hostii". To je asi jeden z najväčších nezmyslov, aké cirkev vymyslela, a ktorej katolíci tak bezmedzne veria. Do kostola som začala chodiť až v dospelosti, pod tlakom rodiny, lebo sa blížila svadba, ale vôbec som nechápala, aký mala táto ceremónia zmysel. Ten som spoznala až dnes, je to len ďalšia satanova pasca, do ktorej sa ľudia dobrovoľne odovzdávajú. Neviem, či si tento Boží odkaz prečíta niekto, kto ešte v súčasnosti chodí do kostola a zúčastňuje sa na všetkých tých "divadielkach", ale aspoň dúfam, že si pri každom hltaní oblátky spomenie na to, čo tu čítal a možno mu to začne vŕtať v hlave a možno pochopí. Ja z celého srdca ďakujem Láskavému Pánu Bohu, že som vďaka pani Laure nabrala správny smer a a nesmerujem tak svoj život rovno do pekla, vďaka návštevám kostola.

 5. miro|04.02.16

  Otče Bože ďakujeme Ti za ďalší odkaz!
  Čo iné sa dá čakať od pedofilne, zvrátenej, mamonárskej a sektárskej cirkvy?
  Tie ich obrady sú na smiech (zvony, omše, oblátky, sošky,)Fuj, dokedy im to chcete ľudia žrať??? Satan sa musí pekne smiať a mädliť si ruky zakaždým keď vidí ako ľudia žerú tie jeho výmysly. Tentokrát to platí doslovne.
  Ľudia, vyzývam Vás všetkých ktorí sem na stránku chodíte a čítate tieto Božie odkazy a dávajú Vám zmysel, urobte aspoň tak málo že zajtra o tejto stránke poviete trebárs kolegovi v práci alebo napríklad zákazníkovi. Nebojte sa, Boh Vás za to jedine ak tak odmení a bude rád. Stratiť nemáte čo, iba získať.
  Nemyslím teraz ľudí ako Tomáš, Erika, Elena, Peter, Marek, alebo Simona, Lukáš,... lebo viem že títo ľudia o Bohu hovoria pri každej príležitosti.
  Zato rešpekt!
  Myslím Vás, čo sem chodíte a čítate si Božie pravdy, šírte ich ďalej, lebo sa ľahko môže stať že Boh znova stránku zablokuje a bude prístupná iba tým, ktorých Boh uzná za vhodných.
  Tak sa snažte a urobte niečo preto aby ste potom boli aj vy tí "vhodní":-)

 6. Elena|04.02.16

  Bože Otče ďakujem, za Tvoje Božie slová, za pravdy. Bože Otče pomáhaj nám prebúdzať ďalšie duše k Tvojej láske, aby začali chápať, ako ich satan nekonečne klame. Veď keby každá jedna duša len na ten okamih videla, keď prijíma  akože telo Kristovo, aj keď sa pokropí ich akože svätenou vodou, len ten malý okamih, kde týmto počinom vedie svoju dušu a začula krik svojej duše, tak by sa asi zbláznil, prišiel o rozum, aj keď zakalený bludom, čo im vštepila na skrz prehnitá zlom katolícka cirkev, riadená samotným prefíkaným satanom. Bolo by na tejto zemi len jedno nemocničné oddelenie a to psychiatria. Bože Otče, aký ešte chcú tieto duše Tvoj zázrak, aby konečne uverili, že nám takto z lásky k našim dušiam tak pomáhaš. Máme dary, ktoré vidíme, čítame, vnímame a predsa sme slepí, hluchí až hlúpi, poniektorí aj nemí, lebo nepovedia a vedia.

  Máme medzi sebou posledného Božieho proroka, Božiu stránku-pravdy, vyliečených ľudí z nevyliečiteľných chorôb, čo sú dokazateľné Tvoje Božie zázraky. 
  Ja sa priznávam, bola som katolíčka, ale už nikdy viac. Nepreobliekla som kabát!!! Ja som sa zbavila pekelných okov na mojej duši. Nikdy viac sa nevrátim k tejto  celosvetovej satanom riadenej cirkvi.!!! Vtedy som bola smrteľne chorá............ Teraz som šťastná, slobodná duša a zdravá! Ľutujem ten čas, kedy som bola  zaslepená, ohlupená duša. Ten čas nevrátim, ale čo mi ostáva na tejto zemi sa Boha, Božích právd nevzdám a vždy poviem, že je medzi nami  posledný Boží prorok Laura. Nemám sa za čo hanbiť, len sa tešiť z veľkých darov od Pána Boha. Boh mi je všetkým!  
   Všetci máte- máme v túto dobu ten veľký dar od Boha, aby sme pochopili ešte tu na zemi, prečo sme tu a aká cesta je na záchranu duše, ktorú v sebe máme, aj na spokojný život a bez chorôb, lebo je medzi nami Laura-Boží prorok.                                                              
  Rozmýšľajte ľudia, kým nie je neskoro! Ľudia nepotrebujú žiadnu cirkev, žiadne spoločenstvo, žiadnu sektu, žiadnu organizáciu, to je všetko len o moci a peniazoch. ĽUDIA POTREBUJÚ JEDINÉHO BOHA!!!  Väčšina z vás sú chorý, nešťastný, utrápený. Všetci vy musíte sa obrátiť k Jedinému Bohu a vložiť svoje dlane do Božích rúk a prosiť o pomoc, nie byť k Bohu obrátený chrbtom. 
  Prajem vám všetkým skoré prebudenie a Boh si vás bude aj na tejto zemi nadnášať, ako to pociťujeme my, ktorý si Boha chválime, velebíme, milujeme a Jeho služobnicu si vážime a vždy si zastaneme Boha a proroka Lauru.

 7. Katarína|05.02.16

  Ďakujem Ti Otče Bože za ďalší odkaz!
  Po prečítaní článku p. Antona som sa dostala do rokov mojej mladosti, kde aj som chodila do kostola, ale bolo tiež pre pokoj mojich starých rodičov. Po čase a pribúdaní rokov som rozmýšľala prečo sa musí človek chodiť niekomu spovedať a týmto spôsobom sa očistiť od zlého. Myslela som si ži tak, aby si sa nemusel spovedať aj keď kto sme bez viny? Aj ja sa modlím v tichosti a tiež si poplačem, ale cítim neskutočnú úľavu a pripájam sa, že spokojnosť a dobrý život môže zabezpečiť jedine viera k Nášmu Drahému Pánovi. Ďakujem Ti náš Drahý Otče Bože!

 8. Jaroslav H.|06.02.16

  Otecko náš nebeský chcem sa ti aj ja poďakovať. Si úžasný. Si jedinečný. Ďakujeme. K povzbudenie nových čítateľov by som chcel povedať len toľko, že si stále treba položiť otázku a hľadať správnu logickú odpoveď, a človek aj sám pochopí že 2+2 nie je 7. Ako keď som ja, kedysi hlúpy navštevoval kostol a chodil na birmovku, po omši sme mali náuku počas ktorej ku mne prišiel farár a povedal. Bratia a sestry keby ste náhodou nevedeli ako sa volá váš pán farár a v tom sa otočil ku mne a spýtal sa ako sa vola váš pán farár. Zvolal som Kamaz, z čoho sa on rozčúlil a zvolal Pán Kamaz. Tým bludárom fararským už nestačí meno či priezvisko ale už sú akýsi Páni. Smiešno mi je z nich. Pozrel som mu do očí a že aký Pán? v tom momente sa mi už nevenoval a neskôr keď nám dal možnosť sa spýtať niečo čomu nerozumieme tak som dvihol ruku a dal mi priestor. Spýtal som sa čo znamená to svetlo na stene. Vravel že to je večné svetlo ktoré nám ukazuje že pán Boh je stále medzi nami. Tak mi to nedalo a som sa ho spýtal či svieti stále. On odpovedal že áno. Nedalo mi, že či svieti stále a či svieti aj ked vypadne elektrina. Odpovedal presvedčene a hrdo že áno. V tom dá dojal tak som sa spýtal pred jeho ovečkami, tak keď svieti stále aj keď nie je elektrina tak prečo je v miestnosti kde sa prezlieka pred omšou vypínač na stene na ktorom je nápis VEČNÉ SVETLO. Všetci sa začali smiať a on sčervenal a ani sa neozval. Veľmi rýchlo zahovoril a už sa ku mne neozval ani k danej téme. Ten bludár ma dokonca po tomto jeho trapase pozval v nedeľu na obed na jeho faru. Kašľal som naňho aj na jeho faru či obed. Bol to preňho veľký trapas ktorý by som mu urobil znova. Zostal stáť zaseknutý v svojej lži. Tak mu treba. V dnešnej dobe mám s cirkvou spoločné akurát tak zlobu v sebe. Minule som sa rozprával s jednou staršou osobou ktorú si vážim, rozprávali sme o Bohu a cirkvi. Tá osoba je na správnej ceste od cirkvi no ešte jej to trochu potrvá. nepíšem o nej len tak, lebo som jej na začiatku rozhovoru položil otázku kto bol ježiš Kristus. Pozrela sa na mňa a sa zasmiala. Ani nevedela čo ma povedať. Tak som položil otázku ešte raz. nevedela čo má povedať lebo si nebola istá tými hlúposťami čím nás cirkev roky kŕmila. Takže nie biť sa za to že je svätá pravda čo hlása cirkev ale uvažovať nad tým čo hlása. Ak by sa to dalo dať na tanier čo cirkev trepe, nik by sa toho ani nedotkol. obchádzali by sme to na kilometre ďaleko. Ešte že máme pána Boha ktorý nám cez úžasnú ženu menom Laura odosiela všetky tie Božie pravdy a ďakujem aj za ochráncu Vladka bez ktorého by to taktiež nešlo. Nie je len ochránca ale aj sekretárka. Ved mi všetci už vieme o čom rozprávam. ďakujem ešte raz za všetko. Milujem vás.

Pridať komentár