Svet stojí na cirkevnej lži.

02.04.2015 10:59

Svet stojí na cirkevnej lži.

Daniel 

Chcel som hlavne poukázať na tú skutočnosť, že katolícke cirkevné vymydlené hlavy keď už nemajú rozumné vysvetlenie ktorým chcú vyvrátiť Božie pravdy povedia, že to je satanovo dielo. Rozprávali sme sa s pani Laurou o tom, ako celý svet odmieta prijať túto pravú vieru v Boha. S pobavením sme hovorili v takých intenciách, kde ja som povedal, že aby ľudia uverili, musel by dať Pán Boh pani Laure svätožiaru okolo hlavy, aby s ňou chodila pomedzi ľudí a takto by ľudia uverili, že je Boží prorok. Na to mi pani Laura odpovedala so smiechom, že zadubení katolíci by aj na to povedali, že tá svätožiara je od satana. Dokonca keby samotný Pán Boh zostúpil z nebies a v nejakom svojom veľkolepom, mohutnom, vizuálnom zobrazení by sa zjavil ľuďom a povedal že je Boh a prišiel ľudstvu povedať pravdu o sebe, tak by tvrdohlaví katolíci povedali, že to je sám satan. Jednoducho povedané, čo raz nechcú pripustiť a prijať do svojich sŕdc, čo je mimo ich katolíckej viery označia za satana alebo démonov. Samozrejme bez dôkazov a logického vysvetlenia. To je to najľahšie a najjednoduchšie, keď nemajú logický protiargument a nemôžu dokázať opak, povedať: to je od satana a basta. To ukazuje ako som už písal jednoznačne na ich primitivizmus, chudobu ducha a rozumu.

 

Re: Lucia 

Ale Mária sa im zjavuje každý deň v Medžugorí. Presne. Je to vymydlené. Proste je to slabomyseľné. Stačí jeden fakt, veď máme desatoro zapísané, ale pre katolíka to je málo alebo kresťana. Nestačí to.

Re: miro

Ale keby sa veľkolepo zjavil Ježiš, obrovský na celé nebo, všetci by kľakali ako chuji. A satan by sa im smial akí sú sprostí, že mu veria. Otče Bože prosím nech tento svet dostane rozum, daj aby zvedeli, že ty si Hospodin, náš Boh. Jediný, samotný a dokonalý Boh, Boh milujúci, trestajúci a odpúšťajúci! Otče Bože prosím nech to už svet vie. Milujem Ťa!

Re: Ľuboš 

Všetky Tvoje články Daniel, na tejto Božej stránke sú vynikajúce. Ako by si mi hovoril z duše. Úplne sa stotožňujem a ďakujem za ne. Nemusím si kupovať žiadne knihy a noviny, lebo Tvoje poznámky sú zaujímavé a pútavé. Dobre sa to číta a myslím si, že každý zdravý jedinec pochopí. Ďakujem Bohu za takýchto bojovníkov ako si Ty. Musíme po svete šíriť pravdu a odstraňovať cirkevný šedý zákal ľudí.