Slovo Boha do duševných nepriateľov mojej Laury.

13.03.2016 17:22

Slovo Boha do duševných nepriateľov mojej Laury.

13.03.2016  

Bohom odoslané všetky zázračné pre vaše duše šifrované nepoznanými okrem vašeho Boha kódovými informáciami modlitby nikým, nebudem nikdy vypočúvať odriekaním z duševného vnútra takých duší, pre ktoré moja Laura nič neznamená a ocenená je u nich hanobením jej mena za všetko, čo pre dobro duševných zblúdencov koná. Zastavte všetci nepriatelia mojej Laury svoje prosebné slová cestou odriekaných modlitieb nadiktovaných do tejto stránky mojou všemocou Božou, lebo nebudú nikdy vypočuté ani náhodou pre môj hnev na vaše duše za vašu sebeckosť, vymodlievať si skrze ne pre svoje duše dobré zdravie a spokojnosť a nesmierne ubližovať tej, ktorej odovzdanosťou lásky ku všetkým duševne trpiacim všetky modlitby pre vás na túto stránku vložila netušiac, že sa z prosebníkov k Bohu z vašich duší voči nej stanú jedovatí hadi vypľúvajúci do každého dňa na moju Lauru veľké dávky smrtiaceho jedu čo Boh vidí a následne vašej duši odmení nepožehnaním ani jednej modlitby vami odriekanej, nakoľko asi ste zabudli že ja Boh som jediný na celom svete spravodlivý a trestajúci náležite bez ľútosti, čo si navždy zapamätajte vy duše nepriateľské všetky k mojej Laure. Ani jedna zlá duša v svojich úmysloch voči mojej Laure sa pred mojim Božím pohľadom do nevidenosti neskryje a preto odkazujem ja Boh svojim týmto slovom všetkým nepriateľom mojej Laury, aby všetky svoje prosebné modlitby ku mojej Božej existencii nahradili slovami úprimnej ľútosti svojimi dušami ku mne Bohu odosielanými a ľutovali tento svoj necharakter duševný každým dňom až do tej doby, kým ich dušiam neodošlem cítenosť že majú odpustené a budú do ďalšieho obdobia mojou láskou odmeňované a ochraňované za odčinenie tohoto svojeho zlého myslenia voči mojej Laure. Amen.