Slepota a hluchota katolíkov.

03.05.2015 16:24

Slepota a hluchota katolíkov.

Kvetena | 3.05.2015

Nedá mi nereagovať na ten článok o súdení a odsúdení človeka. Tieto stránky vytvorila pani Laura, náš PROROK posledný na tejto Zemi a Pán Boh vedel, prečo vybral na toto poslanie práve ju. Hlavná stránka hovorí za všetko. Všetci ktorí chodíme na tieto stránky, milujeme veľkou a nekonečnou láskou Nebeského Otecka. Vy chcete poúčať? Vy chcete súdiť? Poznáte desať Božích prikázaní? Odpoviem za Vás. NIE! Keby ste ich poznali a žili podľa nich, nemohli by ste také niečo napísať, Vám sa pomôcť nedá. Ste stratené existencie ovládané Satanom. Už Vás má a manipuluje s Vami aj s celou cirkvou, ktorú riadi sám jeho vodca Satan. Keby ste sa videli svojim duchovným zrakom, hrôzou by ste zamrzli všetci tuhí katolíci, ktorí si búchate do pŕs a hovoríte, že Vy máte na vrch. Ste okrútení reťazami, sú to tie Vaše ťažké hriechy. Do kostola chodíte, nestačíte sa poriadne vzdialiť a už robíte klebety. Ale čo, veď pôjdete za farárom, vyspovedáte sa mu, on Vám dá rozhrešenie modliť sa niekoľko Otčenáš a ruženec točiť kolom dokola ako keď mlynček melie, myslíte si že Vás BOH počúva? Ani Vy by ste to nepočúvali ako obohratú platňu. Hanbite sa. No vy hanbu nemáte. . Nesúďte, aby ste neboli súdení. Vy idete rozprávať o trojjedinosti Boha? Ako môže existovať trojjediný BOH? Je to choré, celá táto Vaša cirkev je chorá. BOH nikdy nemal syna. A taká panna ako bola panna Mária, som bola aj ja. Duch Svätý do nej nevošiel, počala tak, ako aj my tu všetky ženy na Zemi. To čo učí Vaša posratá cirkev je na psychiatra, kde patríte aj Vy. Koľko nenávisti je vo Vás. A to si poviete že máte silnú vieru, hanbila by som sa. Keď predstúpite v deň odchodu z tejto Zeme pred Boha, len potom uvidíte ako ste žili v akom klamstve. Nebeský Otecko sa nemôže na to ani pozerať, nie ešte to počúvať. Ste presiaknutí zlobou. Farári už ani nevedia čo si majú na seba obliecť, majú prepychové fary, autá, gazdinú čo im varí a perie, riadi. A čo tak keby sa zriekli toho všetkého v prospech matiek s deťmi ktoré sú týrané, pre siroty, pre bezdomovcov a boli by ako ostatní ľudia. Sú oni viac ako sme my? Áno, myslia si to. Aj oni sa stránia chudákov a to si všetci hovoríte, že robíte v mene BOHA. Hanbite sa, ste stádo tupých baranov a oviec, hluchí, slepí, čo učia v školách malé deti keď hovoria o BOHU ktorý trestá. Hnus! Ten Váš Satan má už pre Vás miesta, zničí Vás, už ste jeho sluhovia, Vám už pomoci niet. A pani Lauru do Vašich špinavých papúľ neberte. Máme slobodnú vôľu, každý sa rozhodne akým smerom a cestou pôjde. Vy ste si vybrali, tak dajte pokoj! To neviete, že BOH je Láska samá? Náš Stvoriteľ Neba a Zeme, že nám dal DAR Matičku Zem? A aj Vy ste dostali najvzácnejší dar Svetlo života. Nevážite si ho. Pamätajte, bumerang sa vracia, hodili ste ho a ide naspäť k majiteľovi. Môžte sa modliť koľko chcete, Ježiš Vás nepočuje ani Mária. Aj oni boli ľudia ako sme my všetci tu na Zemi. Tie zázraky čo sa dejú o uzdravovaní robí Satan so svojimi služobníkmi aby zavádzal ľudí. A tak Vás má v moci. Budete sa kúpať vo vriacom oleji, budú Vás šľahať ohňom, Vaša duša bude kričať, veľmi ju to bude bolieť ale Vás nebude nik počúvať. Pamätajte si je len jeden BOH, iný nikdy nebol a nie je a ani nebude. Len a len Nebeský Otec naša jediná veľká nekonečná LÁSKA. Veľmi Ho všetci ľúbime a to všetko ostatné je Váš problém. VY sa budete zodpovedať za svoje hriechy a budete ich aj prežívať, čo komu ste spôsobili v živote. Zamyslite sa nad svojim konaním, modlite sa ten Váš ruženec a choďte sa dať liečiť k psychiatrovi. Však ked vyjdete z tej Vašej telesnej schránky zistíte, ale cesty späť nebude. Verím že všetky kostoly sa začnú pomaly rúcať. Netreba ich, ja sa pomodlím aj pod holým Nebom. BOH ma všade vypočuje a nemusím počúvať tie žvásty, ktoré trepú tí, ktorí sí myslia že sú BOHOM. Verím že dostanete čo potrebujete a nášmu PROROKOVI dajte pokoj, neberte si ho do Vašich špinavých úst!!!