Si si istá, že Pán Boh má matku?

30.06.2015 12:09

Si si istá, že Pán Boh má matku?

Lucia | 30.06.2015

Keby mal Pán Boh matku, tak asi by to bolo spomenuté v Starom zákone a nedával by nám náš Pán Boh prikázanie že nebudeš mať iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Kedy dostane ten svet rozum konečne? Nie je možné, že sú tí ľudia takí otupení debilnou nenažratou cirkvou. Také majetky a idú sa tváriť s celým Vatikánom že slúžia Pánu BOHU, fuuj. Neposielajte tie sprostosti modlárske ľuďom, majte rozum, Pán Boh, náš najmilovanejší je JEDEN. 
Predmet: Panna Mária Lurdská
Tento rok slávime 155. výročie prvého zjavenia Panny Márie Lurdskej v Lurdoch. V priebehu nasledujúcich 60. sekúnd sa prestaň venovať tomu, čo práve robíš a využi túto príležitosť na prednesenie modlitby k Panne Márii Stačí si len povedať: 1. Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej Amen. 2. Po tom pošli modlitbu ďalším desiatim osobám. O chvíľu sa bude desať ľudí modliť k Panne Márii a potom stovky, tisíce atď. Oceň Božiu moc v Tvojom živote a rob to, čo žiada. Ježiš povedal: Ak sa Ty budeš hanbiť za mňa, ja sa budem hanbiť za Teba pred mojím Otcom. Ak miluješ Boha a nehanbíš sa za zázračné veci, ktoré pre Teba urobil, pošli túto správu ďalej.