Ranná modlitba k Bohu.

16.07.2017 14:03

Ranné modlitby.

Túto modlitbu poslal mojej duši Boh, aby som každý deň začínala jej slovami, je prekrásna a v jej vyjadrení vzdávate hold Božej existencii a zároveň prosíte Boha za záchranu nášho pozemského bytia. Odkazujem vám všetkým, ktorí ste veriaci v Boha a milujete Ho aby ste sa ju modlili nie mojim príkazom ale svojim slobodným presvedčením tým, že Boha milujete a chcete si Ho uctiť touto modlitbou ktorú pre nás všetkých smrteľníkov Svojou láskou k našim dušiam do pomoci poslal. Lebo táto modlitba je od Boha poslaná a mojou dušou prijatá do písma slovko po slovku presným zápisom všetkých mojim vnútorným hlasom počutých slov priamou cestou od samotného Boha, ktorý bude jej slová vyrieknuté každou dušou počúvať a vyslyšovať a každej duši bude odmenou žehnať a v celom jej živote od trápenosti pomáhať. Laura

 

K Božej blízkosti do dnešného dňa odoslaný môj pozdrav duševný.

HOSANA BOŽE OTČE MÔJ LÁSKAVÝ

Aleluja Tvojej Božej tvári odoslaná z duše mojej,

Aleluja Tvojemu celému Božiemu kráľovstvu,

Aleluja odoslaná v prosbe duše mojej za spásu tejto zeme, dostaním zľutovania Božieho nad zlobou, v ktorej pohltení celý duševný národ tohoto sveta drieme,nepoznajúc dobrotu a všemoc láskavého Boha v Jeho omilostení od zárodkov každej duševnej špiny hriechom nazvaným,

Hosana na večnom nebeskom Božom kráľovstve bude vždy patriť vlastníctvom jedinému len Tebe môj dobrotivý Bože až naveky vekov celej tejto zeme až do doby jej navždy záchrany Tebou láskavý Bože od moci pekelného sveta navždy pádom satanského kráľa zvaného satana do pekelných hlbín, v ktorých pohltení viac už nikdy svoju pekelnú nohu na zemský povrch nepostaví dotykom, lebo kto dušiam celej tejto zemi všetkým vládnuť panovaním spravodlivým bude, budeš len Ty všemocný a všeláskavý jediným kráľom na tejto skazenej pozemskej zemi Ty Bože dobrotivý, ktorého dobrotivú Božiu Tvár v tejto chvíli láskavou svojou dušou bozkom tým najsladším a najláskavejším obdaruvávam, aby prejavila zhovievavosť nad skazenosťou celého tohoto duševného pozemského sveta. Amen.


Raňajšia duševná moja modlitba odoslaná do náruče Božej v mojich prosbách o žehnanosť Božou silou celého mojeho dnešného tohoto dňa.

Križujem môj láskavý Otče Bože silou Tvojou dušu moju do požehnanosti tohoto  celého dnešného dňa v ochrane celodennej Božej :

-od každého temného nepriateľa

-od príchodu akéhokoľvek ochorenia do mojeho tela

-od zlého úmyslu voči druhým dušiam

-od zla neseného od duše každej dnešným dňom do mojej blízkosti priblíženej

-od zármutku mojej duše nad zlom celého tohoto sveta

-od každého hriechu porušením Božích výsad

-od pohnútok dostaných v napĺňaní proti Božej vôli

-od duševnej naviazanosti každej duši dodržiavaním ochrannej vzdialenosti od k nej náklonnosti

-od zlých myšlienok prenášaných na kohokoľvek

-od trápenosti mojej duše žiaľom jej za láskou tých, ktorých moja duša svojou láskou odmeňovala a ich   odmenou vďaky za tento prejav navždy ich priazeň stratila ukončením priateľstva

Dobrotou svojej duše láskavý môj Otče Bože niesť do celého dnešného dňa všetky svoje kroky duša moja bude do naplnenosti Tvojej Božej vôle pokorne. Amen.