Problém pochopiť.

19.01.2016 21:51

Problém pochopiť.

Katka | 02.09.2015
Chápem ľudí, ktorí majú problém pochopiť. Keď niekto dlhé roky žije v presvedčení, že cirkev je svätá a že Boh je trojjediný, tak je veľmi ťažké ho presvedčiť o opaku. Títo ľudia veria výlučne a výhradne svojej pravde a stávajú sa prirodzene podráždení, keď niekto útočí na ich pravdu. Nepripúšťajú iný názor. Nie som si istá, či niekto z tých, ktorí absolútne dôveruje cirkvi, bude niekedy schopný prijať inú pravdu ako je tá jeho. Možno iba vtedy, keď sa stane niečo, čo otrasie jeho vierou v základoch. Možno až potom zapochybuje a pripustí, že je to inak, ako si dlhé roky myslel. Človek je tvor ješitný a je ťažké si preňho priznať, že sa mýlil. Samozrejme, česť výnimkám. Ja som človek mierumilovný, a ja by som chcela len týchto ľudí poprosiť, bez zlosti, bez nevraživosti, aby skúsili popremýšľať nad tým, či naozaj Boh chce, aby sme sa klaňali v kostoloch... . Ja to vnímam tak, dovoľte mi zacitovať myšlienku niekoho iného, ale absolútne sa s ňou stotožňujem, - aby sme si vytvorili chrám vo svojom vnútri - .... konať a žiť dobro, milovať svojho blížneho a dokazovať to nielen slovami, ale hlavne skutkami. Verím, že sa môžeme stať kvapkou, ktorá sfarbí oceán. Verím, že láska je odpoveďou na všetky otázky. Ďakujem.