Prišiel tvoj duševný čas svojemu Bohu sa vyspovedať.

03.09.2017 17:02

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mensagem de aniversario para pai evangelica

48.

Prišiel tvoj duševný čas svojemu Bohu sa vyspovedať.

03.09.2017  17:02

Začni viac ešte kým má duša tvoja nepoznaný dĺžkou trvania životný čas dušou svojou Bohu spovednú ľútosť odosielať, no nie občas ako tvoja duša činí doteraz, ale každým jedným počínajúcim i končiacim dňom, lebo hriešnosťou tvojej duše bude nečakaný tvoj telesný skon veľmi bolestivý záťažou nosnosti všetkých doteraz tvojich napáchaných a Bohom neodpustených, pre nezáujem duše tvojej činenej spovednej ľútosti pred Bohom hriechov, od ktorých nesňateľnosti bude duša tvoja na poslednom súde súdená láskavým Bohom veľmi spravodlivo a prísne, keď tvoj životný čas v existenčnom bytí nespájala svojou láskou s Bohom ale len s pozemskými náležitosťami uprednostňujúcimi karierizmus, mocenskosť, mamon, narastajúcu pýchu v duši a za cítenosť svojej viny nie pred Bohom ale pred samou sebou zhodenosť ktorej duševnej špiny vytvorenej a pospájanej z tvojich hriešnych zlých skutkov neodovzdala ľútostnú spoveď jedinému svojemu láskavému a všemocnému Bohu, ale radšej zašla pred zrakom ostatných mnohých veriacich do nefunkčnej a bezcennej prázdnej skrine v ktorej sa skrýva cirkevný falošný kazateľ, do tváre ktorého odhodila svoje duševné schybenia ale len také, aby sa pred kazateľom falošne hlásaného slova nehanbila nádejac Božieho odpustenia pre zašpinenú hriechom nejedným svoju dušu, čo ale nikdy Boh tvoj duša nevedomá a zarputilá voči Božím odoslaným pravdám nepočúva a nikdy tvoje duševné vnútro neočistí touto ľútosťou duše tvojej, kľačiacej v tmavej cirkevnej skrini prosiacu o odpustenie všetkých napáchaných hriechov tvojou dušou ľudskú bytosť kazateľa cirkevného, ktorého moc odpúšťať duševné hriechy pre každú jednu dušu je nulová a Bohom neakceptovateľná výslednosťou jeho moci žiadnou pred Božím pohľadom. Žiadna duševnému tvojemu omilosteniu od napáchaných hriechov záložná spoveď pred kazateľom cirkevného falošne hlásajúceho slova o Bohu nebude nikdy fungovať do tvojeho očakávania a Bohom bude vždy takáto každá jedna spoveď neakceptovateľná a zapísaná v Božej súdnej knihe nabratým ďalším hriechom. Všetky duše cirkevným kazateľom falše sa spovedajúce, prehodnoďte svoje nesprávne konanie a napravte svoje doterajšie pochybenie začatím spovednej ľútosti svojej duše odoslanej jedinému svojemu Bohu a nikdy už viac nevstúpte do tmavej bezcennej skrine zvanej spovedelnica, v ktorej úzadí sediaci farár tvoje hriechy nikdy z duše nesníme v moci z Božej vôle nulovej a nikdy duša tvoja nepozná čas konca svojej existencie kedy nastane a v akom časovom momente, keď tvoja duša celý život farárovi sa spovedajúca zo svojich zlých skutkov zomrie čierna šatom ako uhoľ a na druhej strane bude preveľmi trpieť nad svojou celoživotnou nerozvážnosťou a hlupotou, v ktorej odovzdala celé svoje duševné vnútro na zmytie od všetkých hriechov človeku, povýšenému len a len človekom na cirkevného falošného kazateľa, ktorého nadelenosť cirkevnej moci všetky spovedajúce sa jeho tvári duše satanovi na pekelnú lopatu nakladá a vrhá priamo po ich telesnom skone do pekla, z ktorého nebude Boh takéto zradné a hlúpe duše počas života v cirkevnú moc podriadzujúce sa celý svoj život zachraňovať a z pekelného ohňa vyťahovať. Celá katolícka cirkev sa podľa Boha stáva tým najväčším hriechom pre každú dušu vrhajúcu sa v ich nazdobených modlárskych chrámoch pred ukrižovaným Kristom a talárom cirkevného kazateľa. Boh vašim dušiam tieto slová cez duševný príjem svojej Laury odosiela včas, kým je ešte do záchrany čas. Žijete v navyšovaní hriešnosti k svojim dušiam všetky, čo spovedáte sa kazateľovi a zobuďte sa z omylu v ktorom dlhý čas žijete, lebo budete Bohom súdené všetky do jednej spravodlivo a neomilostené Bohom aj zomriete a žiť vo večných mukách budete tam, kde sa nachádza spravodlivý Boh a Jeho duševný žijúci svet. Amen.

Zuzana|08.09.17

Spovedám sa Ti Otecko každý deň a prosím za odpustenie hriechov aj z predchádzajúcich životov. Jedine Ty si môj spovedník , Ty vieš o mne všetko. Ďakujem za to, že som Ťa mohla nájsť a že Ťa mám. Milujem Ťa najviac. ❤❤❤

Peter B.|06.09.17

Ďakujeme Ti Otče Bože za ďalšie krédo, ktoré má v sebe ukryté veľmi veľa dôležitého. Veľmi Ťa ľúbim, a viem že niektoré veci budem ĺutovať do konca života. Viem že budeš spravodlivý k každému rovnako, nik z nás nie je bez hriechu, je to naša prirodzená vlastnosť, ale každý deň sa pokúšame byť lepšími, a učiť sa žiť podľa Tvojich právd, kréd a prikázaní. Čo i len jeden skutok mi odpustíš, budem veľmi vďačný. Tvoj Peter.

Marta|04.09.17

Tatičko Nebeský, tiež Ti chcem poďakovať za ďalšie povzbudzujúce slová a usmerňujúce k lepšiemu životu. Pre všetkých nás to má veľký význam. Kresťania milujte Svojho Boha Jediného a len k Nemu sa obracajte, On Jediný nás môže zachrániť, nikto iny,,,,
Ďakujem Ti Bože, ľúbim Ťa

Gitka|04.09.17

Bože Otče dobrotivý, chcem Ti poďakovať za ďalšie nádherné, pravdivé a veľmi poučné krédo. Ľúbim Ťa Bože a celý život duša moja len Teba velebiť, chváliť a milovať bude. Len Tebe jedinému pravému Bohu sa vždy spovedať budem, ľutovať a prosiť Ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov, zlých skutkov a duševných schybení. Ďakujem Ti Bože za každý prežitý deň pod Tvojou Božou ochranou a pomocou. Ďakujem Ti Bože že cítim Tvoju nekonečnú lásku a Tvoju prítomnosť v sebe. Si v mojom živote to najcennejšie čo mám a nikdy sa Ťa nevzdám. Nikdy sa nevzdám lásky a viery k svojmu milovanému Stvoriteľovi. Chcem tiež poďakovať našej drahej a milej Laurinke, ktorá ma naučila milovať BOHA jediného. S láskou Gitka.

Kvetena|03.09.17 20:40

Naj láskavejší , pre mňa najdrahší a jediný môj Boh . Tebe drahý Otecko Nebeský patrí veľká vdaka za to nádherné a pravdivé krédo . Len Tebe drahý Bože , vždy sa budem spovedať ,lebo Ty si to najvzácnejšie ,najdrahšie čo mám , Ty si ma stvoril a život si mi dal , verím len v Teba a Tebe verím drahý Bože , si moje všetko v celom Vesmíre , ked vietor mi hladí vlasy , viem , že si to ty ,ktorý ma hladí , ked dážd zmáča mi celú tvár , zmýva bolesť ,ktorú cítim a vtedy cítim teplo a lásku pri srdci , aj to si Ty drahý Bože , si jedinečný a najdôležitejší v mojom živote , si to najvzácnejšie čo mám ,si v celom svojom stvorení, môj všadeprítomný Boh , Vládca celého Vesmíru , Hospodin , Stvoriteľ i Kráľ nad všetkými Kráľmi . Si Svetlo môjho života . Moja veľká bezhraničná láska , Môj najmilovanejší Bože , som Ti veľmi vdačná , za všetko čo pre mňa robíš , si pre mňa niečo nádherné ,silné mocné niečo čo neviem ani vyjadriť ,ale cítim to tú veľkú lásku od Boha najdrahšieho . Len Teba Bože najdrahší budem ľúbiť a ctiť si ťa ,koriť s hlbokou láskou a úctou k Jedinému Bohu . S láskou a oddanosťou , vernosťou môjmu Bohu kvetena

Peter K.|03.09.17 17:25

Bože otecko môj najdrahší,verím iba Tebe a vždy budem,lebo len Ty si mi dal život a len Ty sa o mňa staráš a pomáhaš mi každý deň a len Tebe Bože láskavý sa budem vždy spovedať a len pred Tebou ľutovať svoje hriechy a svoje zlyhania.
Milujem Ťa Bože Otče môj jediný a ďakujem Ti že si nám pripomenul že sa máme viacej ku Tebe utiekať a viacej ľutovať svoje hriechy prostredníctvom tohoto krásneho ďalšieho kréda od Teba daného.
Ďakujem Ti Bože láskavý za všetko čo pre mňa robíš milujem Ťa a vždy budem.

Pridať komentár