Prianie k Vianociam a úvaha.

02.04.2015 13:24

Prianie k Vianociam a úvaha.

Daniel |7.12.2014

Týmto mojim príspevkom do Laurinej stránky prajem Bohom požehnané krásne a spokojné prežitie vianočných sviatkov našej drahej pani Laure, Vladovi, všetkým statočným Božím bojovníkom a všetkým ľuďom dobrej vôle na tejto zemi žijúcim, ktorí vianočné sviatky oslavujú. Ďakujem nášmu láskavému Pánu Bohu za posledný odkaz pani Laurou prijatý všetkým ľuďom k týmto Vianociam. Je to odkaz prenádherný, veľmi poučný. Berme si ho všetci k srdcu. A v tento predvianočný a vianočný čas sa zamyslime sami nad sebou akou cestou kráčame. Či cestou lásky alebo nelásky k svojim blížnym. Kam sa uberá ľudstvo, či smerom k apokalypse alebo od nej? 

          Vyzývam odporcov našej drahej pani Laury a najmä tých, čo tvrdia že ju riadi satan, aby pozorne tento posledný Boží odkaz čítali. Ak títo ľudia majú čo len trochu zdravého rozumu a nie sú úplne šialení, zrelí pre blázninec musia uznať, že satan ktorý akože podľa nich ovláda pani Lauru, by isto nevyzýval v tomto „svojom satanskom odkaze“ duše ľudí k láske k Bohu, úprimnej ľútosti pred Bohom za napáchané hriechy, nevyzýval by k láske medzi nami vzájomnej, nevyzýval by k pomoci slabším a chudobnejším, nevyzýval by k tomu aby sme si jeden druhému nezávideli a zle na seba nemysleli. Neupozorňoval by v poslednej vete, že zlé myslenie na druhého môže aj zabíjať, aby sme sa mu bránili. Človek ktorý tento posledný Boží odkaz pozorne a s citom v svojom srdci prečítal a bude naďalej tvrdiť, že toto písal satan ktorý Lauru akože riadi a nie Boh, POSTRÁDA ZÁKLADY ELEMENTÁRNEHO LOGICKÉHO MYSLENIA. Otvorte oči a preberte sa vy, čo takéto do neba volajúce hlúposti a klamstvá tvrdíte. Nemôže vám uveriť ani jeden človek na tomto svete, či už vzdelaný alebo nevzdelaný, ktorý má čo len štipku zdravého logického myslenia. Takže márne sa snažíte vy zlé a choré cirkvou ovládané duše. Logika je logika a tá nepustí. Robíte to všetci len z nenávisti a závisti, že tento dar od Boha ktorý vlastní jedine Laura nevlastníte vy v svojich chorých a nenávistných dušiach. Pokiaľ je to satan, ktorý nás ľudí celého sveta vyzýva k láske k Bohu a k láske samých medzi sebou, tak musel nekonečne zmúdrieť a prijať lásku k Bohu do svojej satanskej duše. Bodaj by tak bolo, nebolo by zla na tejto zemi, nemal by nám kto vnášať zlé a nenávistné myšlienky do hláv, všetci by sme sa nekonečne ľúbili a nikto by nikomu neubližoval. Nemuseli by sme sa snažiť po smrti dostať do raja, lebo raj by bol už tu na zemi. Tak takýto „satan“ sa mi páči. S takýmito jeho myšlienkami ako je láska k Bohu a pomoc blížnym sa nedá nesúhlasiť. „satan“, len tak ďalej! Musel si sa veľmi polepšiť a zmeniť. Len potom neviem, kto obsadil tvoje miesto, keď z teba sa stalo také Boha milujúce dobráčisko. Lebo ako tu žijem a pozerám sa okolo seba, vidím stále veľa zla, nenávisti medzi ľuďmi a toho zla je viac ako dobra. Kto potom šéfuje peklu, alebo aj peklo samo sa polepšilo a všetci „čerti a démoni“ ostali dobrí a láskyplní? Huráááááá! To by bolo fantastické!!! Ale stále tu na zemi toľko toho dobra nevidím, ktoré by tu podľa toho malo byť, keď aj sám satan a peklo milujú Boha a vyzývajú ľudí k láske k Bohu. Kto potom vnáša zlé myšlienky a nenávisť do duší ľudí, keď Boh je láska, satan je tiež láska podľa vás, lebo cez dušu Laury sám vyzýva aby sme Boha milovali? NECHÁPEM??? UVAŽUJETE TROŠKU LOGICKY? Viete si zrátať koľko je dva a dva? Som si istý že áno, lebo takí nekoneční tupci nemôžete byť. Ste len zlé, choré a nenávistné duše Boha nemilujúce. TO VY STE RIADENÍ SATANOM A NIE LAURA. Vy takíto Boha nemilujúci vnášate a šírite peklo tu na zemi svojou nenávisťou a závisťou. Boha nemilujete, lebo vediete iných ľudí aby sa klaňali modlám ako je Kristus a Mária, aby ste pomaly odkláňali druhých ľudí do zabudnutia na Pána Boha. V kostoloch kňazi Pána Boha spomínajú už len veľmi málo a okrajovo „len aby sa nepovedalo“. Vy ste tí satanisti, ktorí pod zásterkou krásnych slov a biblických citátov odkláňate ľudí od Boha. Lenže sa na vás prišlo. Už ste všetci hnusáci Bohom cez pani Lauru odhalení. A to vás nekonečne žerie a trápi. A preto keďže si už neviete dať rady ako z tohto odhalenia vykorčuľovať vám ostalo jediné, aj keď postrádajúce logiku, že vy sami satanom riadení ste označili Lauru Božieho proroka za satanom riadenú. Čo znova zopakujem postráda akúkoľvek logiku. Lebo táto podľa vás satanom riadená žena píše od Boha len o láske, zakopaniu nenávisti medzi ľuďmi, pomoci druhým ľuďom, žiada nás aby sme milovali Boha, modlili sa k Nemu, uctievali a velebili jediného nášho Pána Boha a robili dobré skutky druhým ľuďom. Toto je podľa vás zlo a satan?! Jedine že by to bol Hellboy. Cez tieto vianočné sviatky, pokiaľ máte v sebe aspoň trochu cti a charakteru, zamyslite sa nad týmito riadkami čo vám ja Daniel píšem. Osobne som presvedčený že ten človek, ktorý tieto moje riadky číta ako aj posledný Boží odkaz od Boha a nie je totálne zlom rozožratá, nenávisťou presiaknutá a cirkvou ovládaná duševná sviňa, musí v týchto odkazoch nájsť cítenie pravdy, logickej úvahy a myslenia. ROZMÝŠĽAJTE VY ZLÉ A V SVOJOM UVAŽOVANÍ CHORÉ DUŠE!!!!!!! Prajem vám skoré precitnutie a pochopenie, aby ste po svojej smrti neskončili v samotnom horúcom pekle, kam takéto zlé a naskrz prehnité duše patria a aj tam podľa Boha skončia. UVEDOMTE SI, CHCEM VÁM DOBRE!!!!!!!!!!!!

PS: Odkaz pre tých, ktorí Lauru a jej Boha milujúcich priaznivcov označujú za sektu:

Do takejto podľa vás akože „sekty“ aj keď málopočetnej budem rád patriť. Menej je dakedy viac. Radšej patriť do malej skupiny, ktorá je ale o pravde ako byť členom mnohopočetnej, celosvetovej ale naskrze prehnitej cirkevnej mafie.

 

Peter B. reaguje:

Plne súhlasím zo všetkým čo bolo napísané Daniel, a hlásim sa do tejto "sekty" i ja s mojou manželkou a mojimi 3 deťmi bez mučenia, pretože oni sú už vychovávané v PRAVDE!

P.S.:Nádherné a Bohom požehnané vianoce prajem každému. Kto hľadá-ten nájde

Peter reaguje:

Veľmi krásne a presne napísané Daniel...,

Si mocný bojovník a som veľmi rád že Naša Pani Laura má takýchto Božích bojovníkov čo bránia Božie pravdy a neboja sa povedať celému svetu pravdu do očí. Aj ja s radosťou oznamujem že patrím do tejto sekty a som veľmi rád, lebo na jej čele je láskavý a spravodlivý Náš Pán Boh Jediný a zároveň Ti ďakujem Bože Otče za našu drahú Pani Lauru a žehnaj a ochraňuj ju od všetkého zlého aj celú jej rodinu.