Pravostná viera v Boha.

22.03.2015 12:21

Pravostná viera v Boha.

dana | 13.03.2015

Milujem Boha, Boha nášho, ktorý stvoril všetko a všetkých Nebo i Zem. Od detstva som cítila, že nad nami je niečo krásne a milujúce a to je Náš pravý Boh Neba i Zeme. Cirkev ja nepotrebujem k svojmu životu a ani žiadne náboženstvo, cítim lásku v srdci k Bohu pravému a jedinému. PRAVOSTNÁ VIERA V BOHA to je môj život. Pán Peter tiež dávam pred Vami klobúk dole pred Vašou odvahou a klobúk dole hlavne pred Vami pani Laura a všetkými Bojovníkmi za pravostnú vieru v Boha nášho jediného. Klaniam sa Ti pane Bože v prvom rade Tebe, verím a viem, že všetko riadiš čo sa tu deje a cítim, že sú to aj naše skúšky, aký postoj zaujmeme ako sa zachováme voči Tebe a pravde Božej. Pre mňa cirkev nič neznamená. Je mi z nich len na zvracanie. Milujem všetkých Bojovníkov za svetlo a pravdu Božiu, ktorým záleží na tejto Zemi a ľudstve, aby sa dozvedeli pravdu o Bohu aká je skutočná pravda. Tak nám pán Boh pomáhaj. Amen.