Pravda o katolíckej cirkvi je horšia ako najhoršie sny.

24.11.2017 20:09

Pravda o katolíckej cirkvi je horšia ako najhoršie sny.

Kvetena|24.11.2017
Už veľa sa popísalo o katolíckej  cirkvi, či už chceme alebo nie, faktom je, že v dejinách nenájdeme inú organizáciu ktorá  by mala na rukách toľko  krvi a ničenia ako katolícka cirkev ,Ničenie pamiatok starovekých kultúr, pálením autických spisov, ktoré obsahovali  významné  myšlienky filozofov matematikov ,geografov, fyzikov ,architektov a poklady literárnej tvorby, Stratenosťou  katolíckou agresiou a neznášanlivosťou bolo stratené omnoho viac a to čo sa zachránilo, bolo zachránené najprv Arabmi a potom z arabských spisov vo vrcholnom stredoveku prepísané do latiny, Veľký kresťanský  panovník  Karol  Velký  robil katolícky krst pohanským Sasom a Bavorom rovnako po kresťansky,  Bud   prímeš  krst ,alebo ideš tam  a ukázal  na hromadu bezhlavých  tiel, kto odmietol krst,  Podobne katolíci si počínali i po objavení Ameriky, Vraždenie , popravy ,upalovanie a násilné krsty,likvidácie pôvodných kultur a pálenie cenných kodexov  predkolumbovských civilizácií  ktoré popisovali  udalosti omnoho staršie než je kresťanstvo samé, Riadenie inkvizície bolo  pre moderného človeka nepredstaviteľné, Veľmi premyslené boli aj spôsoby ako dosiahnuť svoje , Bolo zakázané prelievať krv kresťanov,  Preto vynaliezli trýznenia  a  usmrtenia  bez  kvapky krvi,  Očistiť od hriechu mohol len oheň  a preto sa upalovalo,  Dokonalosti vo svojom správaní  dosiahla španielska  inkvizícia, Riadenie  katolíckej  inkvizície  bolo  tak hrozné, že by sa musel napísať samotný článok, Ked bola obvinenému preukázaná vina, doznanie sa  pritom  vynútilo  práve veľmi  premyslenými  spôsobmi  mučenia  bol presunutý svetovej mocii k vykonaniu trestu - aké pokritecké, Katolícka cirkev si nad  odsúdeným umyla ruky,

 

Nenávisť a povýšenectvo                                                                                   

Veľa sa už popísalo a písať sa bude ešte dlho ,akým spôsobom  premýšľa tak ospevovaná katolícka cirkev, Pocit nadradenosti katolíckej cirkvi nad ostatnými ľudmi, kultúrami a inými vyznaniami sa prelína dejinami ako červená niť. Katolícka cirkev je veľmi povýšenecká , najradšej by vládla celému svetu   Katolíckej cirkvi sa už podobá aj cirkev evanjelická , Verím v Božiu spravodlivosť , ved načo je nám cirkev ktorá hlása samé bludy , aby ľud držala  vo svojích putách ,  Svet bez cirkvi by bol krásny, máme Boha jediného   ľúbme Ho s tou veľkou bezhraničnou  láskou ,úctou a pokorou, milujme všetko čo stvoril náš jediný  všadeprítomný  Boh , Prozreteľnosť Božia je veľká  , Boh je naša cesta pravda i cieľ !!!
Výňatok článku  z internetovej stránky  Pravda o  katolíckej cirkvi,,,,,,,,