Otvorme svoje srdcia láske k nášmu drahému jedinému Bohu.

11.06.2017 16:17

Otvorme  svoje srdcia  láske k nášmu drahému jedinému  Bohu.

Kvetena|11.12.2016
Modlitba je krásna myšlienka, s ktorou  sa prihovárame  Bohu  najdrahšiemu . Stou úprimnou myšlienkou , do ktorej vložíme všetku lásku a nehu, cítime že Boh náš Najvyšší je pri nás , vtedy cítime veľkú bezhraničnú lásku  šťastia  a slzy šťastia a radosti tečú po lícach. Len náš jediný Stvoriteľ pozná všetky naše pocity  ,starosti a radosti  a len k Nemu jedinému sa môžme s tou najväčšou  dôverou obrátiť , vždy nás vypočuje  a výsledok sa dostaví  . Nech je to čokoľvek , všetko nás približuje k Bohu jedinému . Boha oklamať nie je možné , Náš najmilovanejší vie či to myslíme úprimne alebo .... a to sa nevypláca. Len Pán Boh pozná všetko naše konanie, Budme vdačný za všetko  čo máme , čo nám s láskou dáva  a požehnáva.Je to veľké šťastie kráčať  spolu s milujúcim Otcom najdrahším , ktorý jediný vie čo je pre nás  najlepšie  . Hľadajme duchovné  bohatstvo , otvorme našu myseľ láske harmonií  . Posielajme  a žehnajme láskou nádhernú prírodu  oceány ,moria, rieky,jazerá ,rybníky aj potoky. posielajme lásku a žehnajme láskou Vesmír ,drahú Matičku Zem  , ktorá nám dáva  všetko čo potrebujeme k životu  a každého na koho si spomenieme  aj na našich nepriateľov  , lebo verím ked to budeme často robiť , budeme ich meniť  aj telepaticky.  Otvorme  svoje srdcia  láske k nášmu  drahému jedinému  Bohu,  ved On je najdôležitejší v našom živote . Budme   pokorní a vdační  , za všetko  krásne , čo život  prináša ,ale aj za všetko ťažké , čo rieka života prinesie nám .  Všetko sa nám stáva ponaučením . Myšlienka úprimná  vyslaná   od  srdca je vždy vypočutá  verím, áno verím !  Ako zázrakom príde všetko ešte  krásnejšie a čistejšie  o čom sa  nám  ani  nesnívalo .  Preciťujme  nádhernú , čistú  energiu  v srdci  a  objavíme  najväčšie  bohatstvo  lásky , krásy, ktoré sme pred tým ani nevnímali.,čo  krásnejšieho si  môžme priať, než kráčať v svojich  myšlienkach  s milujúcim Otcom  nebeským , ktorý jediný vie čo je pre nás dobré.  Vdačná  som za všetko ,čo mi rieka života prináša , lebo všetko je pre mňa ponaučením .Ked sa budeme riadiť srdcom a láskou  , nemôžme sa pomýliť . Láska  nás nikdy  nezradí a neprivedie  k ničomu , čo by mohlo druhým  ublížiť.  Ide o to, aby sme všetci smerovali k zjednoteniu k Bohu jedinému , najdrahšiemu.                   

Vdačná som za život , ktorý mi Boh dal, vdačná som za Zem ,ktorá nám dáva všetko, vdačná som za prírodu  ,ktorá je nádherná a s nami  dýcha,  vdačná som za nebo , ktoré hrá úžasnými  farbami,  vdačná som  za Slnko ktoré nás bez rozdielu zohriva,  vdačná  som  za dážd , ktorý  všetko nečisté   očistí ,  vdačná  som za hviezdy , ktoré veľké tajomstvá   ukrývajú ,  vdačná  som za  srdce , ktoré všetko rozozvučí  a v  ktorom Teba drahý  Bože  mám,  vdačná  som za všetko  krásne , za každého človeka, ktorých stretávam každý deň  , s pokorou a láskou sa pozerám na všetko  čo si stvoril  môj najdrahší a jediný Boh . Vdačná som za láskavú , drahú Lauru, proroka nášho, ktorého si požehnal a zoslal na našu drahú Zem Slovenskú  je naším Svetlom ,ktorý nás dovedie k Tebe ,  Bohu jedinému . Vždy ťa ľúbiť budem  ,len Ty jediný si pre mňa najdôležitejší a najdrahší  na tomto skazenom svete , môj milovaný Bože.             

Drahá  Laurinka ak uznáte že to môže ísť na stránku , nechala som na uváženie Vám , nikoho nechcem poúčať písala som z vlastnej skúsenosti  a umiestnenie  nechám na Vás ,ak to  zverejníte . prajem Vám  požehnaný večer mám Vás veľmi rada ctím si Vás aj Vašeho manžela, ste úžasné ľudské bytosti, vdaka Pánu Bohu za Vás, žehnám láskou Vaše kroky aj Vašeho manžela  .