Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením a nevymenia za snahu choromyseľnej získať prestíž!

14.04.2018 18:02

Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením a nevymenia za snahu choromyseľnej získať prestíž!

03.06.2014

Bude celý váš tento pozemský svet v bytí svojej existenčnosti zakončený žitím, nakoľko odozva k mojej Božej láske sa stáva nulová, čo vyriešim tak, že urovnám nesúrodosť váh tou cestou, že postavím na vašu pozemskú zem svet dušami nový, no za duše ktoré moju existenčnosť milujete sa svojou láskou postavím a nikdy nedopustím aby čo len jeden ťažký kameň dopadol v svojej tvrdosti na vašu tvár, lebo prežijú tí čo Boha milujú a vedzte že neklamem, keď to čo som šancou svojej Milosti tomuto svetu ako dar odovzdal ostalo pošpinené a zakopané vo výsmechu a zabudnutí, keď to svetu vašemu chcel som ukázať čo láska sa volá a je to ten najväčší dar za ktorého získanosťou by ste mali rádom stáť všetci do jedného a čo sa s mojou odovzdanosťou pre vás všetkých stalo zapredané ostalo za slovo podvodník a ten čo nemá čistú myseľ, lebo celý váš svet na žiadneho Božieho proroka neverí, no vedzte tomu, že vy duše statočné pečať mojej lásky na svojich dušiach nesiete poznaním, v ktorého odozve váš pozemský život uchránim a smiech z mojich Božích odkazovaných rád prenechajte ostatným, keď príchodom nečakanej smrti pochopia svoj celoživotný omyl ale cesty návratu späť už nebude do ich duševnej nápravy. Kto z vás počúva priamosťou odozvy Boží môj hlas v týchto odkazoch skoro pochopí, že moja Laura je môj nástroj a cesta ku vašemu pochopeniu, keď slávu svojeho predurčeného mena nemôže očakávať ani náhodou túžbou. Veď čo vašim dušiam odkazujem dáva hlboký zmysel aby ste pochopili, že celý váš pozemský svet nestojí na kariére a tej moci, ku ktorej sa všetci svojim dôkazom snáh utiekate, lebo láska na ktorú sa zabúda je ten najdôležitejší obsah mojich odkázaných proroctiev a po nedostatku lásky vašu zem obľahne len tma a púštny prach. Nestojí vám všetkým tento fakt akceptovať a milovať všetkých aj tých zlých, keď ich dušiam treba vždy vysvetliť nesprávnosť ich pohnútok a viac sa nimi nezaoberať, lebo Boh vás všetky vy duše miluje, či ste dobré alebo zlé a tým dávam do poučenia ich pochopenia do ich životnej cesty prekážky, aby sa zobudili zo svojeho bezvedomia a začali milovať toho Boha, ktorého jediná všemocná sila dokáže uchrániť ich majetky od skazy na ktorých lipnú v strácanosti svojeho zdravia, čo dokážu až v okamihu  cítenej blízkosti svojej smrti pred tvárou všemocného Boha priznať, veď prečo vediete boj s tým Bohom, ktorý vás má rád a čo chce od vás najviac sa láska pomenovanosťou pravého mena nazýva a zabúdate na to všetci, ktorých životu dych dal som svoj, že ste pominuteľní smrteľníci a každý dôkaz vašich snáh cielený k podnikateľskému zvučnému menu zakopem ja Boh sám v premene na prašný prach keď to budem chcieť, čo pre vaše duše to znamená, aby ste žili život svoj ako posledný svoj životný deň, v ktorého plynulosti sa chcieť budete stať dušami v nápravách toho, čo konaním vašim nesprávne bolo a cítiť budete, že vašu dušu bude blízkosťou krátkeho príchodu súdiť samotný Boh a toto sa snažte chápať do každého žitého svojeho dňa mysliac na to, že konkrétna vaša v ňom žitá hodina môže byť pre váš dych tá posledná. Odovzdajte sa mojej láske a vedzte že nikdy o nič úbytkom z jej k nej cítenosti neprídete, lebo ja váš Boh vaše duše bezhranične milujem a niesť všetky vaše životné kroky budem len do tej správnej cesty u tej duše, ktorej láska k mojej Božej existenčnosti najvyššie loto výherné znamená, čo aj následne budem odmeňovať v svojej moci tou cestou jej duševnej výhry, ktorá sa šťastný a spokojný život pomenovaním nazýva vo všetkých jeho oblastiach v potrebnosti. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Ja Laura reagujem na tento odkaz od Pána Boha. Už v dobe pred niekoľkými rokmi keď som ho do písma prijímala, Pán Boh do nadpisu vložil slovo choromyseľná. V tej dobe mi to pripadalo zvláštne, lebo ľudia boli vďační za svoje uzdravenie od Pána Boha požehnané a ešte na internete nikto nehovoril o mne nepekne. Bolo to preto, lebo v tej dobe som iba liečila a neodkrývala som svetu pravdy od Boha a to také, že Ježiš Kristus nie je Boh. Z Božej vôle som pre vás všetkých prijímala do písma pre vaše duše veľmi ťažko vstrebateľné Božie pravdy, aby ste boli vyvedení Božou pomocou z duševného omylu v ktorom vaše duše žijú. Lenže mnohým sa to nepáči, nakoľko ma považujete za zlodejku vašeho falošného boha Ježiša Krista, ktorý aj falošným bohom pre celý svet je, vyrobený katolíckou cirkvou ako majestátna modla k vašemu uctievaniu, s cieľom zakryť existenčnosť jediného Pána Boha za tvár modly mŕtveho človeka Ježiša Krista. Preto som zaznávaná, odsudzovaná, ponižovaná a zosmiešňovaná po celom internete, lebo mnohí vo falošného boha veriaci sa nedokážu zmieriť s tým, že ich kamenná socha boha pred ktorú kľakajú do každého dňa a následne s ružencom v rukách pokľaknú pred všemocnú a zázračnú sochu Ježišovu matku Máriu sú len obyčajné podľa Boha modly, ktorých uctievaním urážajú existenčnosť pravého a jediného Boha. Pán Boh už v dávnej dobe videl, ako sa svet bude staviať k Božím odkazovaným pravdám a že ma bude nazývať choromyseľnou. Čo sa v tomto čase aj naplnilo do bodky a do písmena, nakoľko na mnohých internetových stránkach sa už o mne takto presne a doslovne podľa Božieho tohto výkladu vyjadrujú. Ľahšie je niekoho s rozdielnymi názormi odpísať, zahodiť do smetia a urobiť z neho nepríčetného človeka ako sa zamyslieť nad tým, čo našim dušiam chcel láskavý Pán Boh v svojich slovách odkázať a naučiť nás poznať kde a v čom my duše nevedomé robíme chybu. Žiaľ, Božie slovo tie duše ktoré ho najviac pre svoje poučenie potrebujú ho nedokážu prijať do svojeho duševného vnútra a vinia mňa jedinú za Boží odkaz, za prijatie ktorého radšej vyrobili zo mňa blázna, aby sa svet zo mňa vysmieval. Môžem mať aj 100 000 vyliečených pacientov Bohom láskavým, čo na tom záleží, keď ich oberám o ich jedinú nádej o falošného boha Ježiša Krista, čo mi nikdy neodpustia. Ale zabudli ste na to, že moja duša slúži Bohu jedinému denne a verne a učí vás nájsť pravého Boha vo vašich srdciach, čo budem robiť aj naďalej. Môžete sa mi smiať koľko len chcete, mňa s tým neurazíte ani nezastavíte. Ale urážate Pána Boha, čo si teraz neuvedomujete v svojej cirkevnej zaslepenosti. Prídete na to, že som mala pravdu a nebola blázon až po svojej smrti. Bohužiaľ pre vás už neskoro. Potom sa ale už vy smiať nebudete, ale sa bude smiať Pán Boh sám nad vašou tvrdohlavosťou a nepoučiteľnosťou počas vášho života. Pamätajte, čo bolo Pánom Bohom v minulosti cez moju dušu predpovedané, sa vždy skôr či neskôr naplnilo, tak ako aj predpoveď a odkaz o ktorom tu píšem, že ma budú v budúcnosti označovať za choromyseľnú a smiať sa zo mňa, čo sa aj naplnilo ako sami vidíte. Odpusť vám Pán Boh vašu nepoučiteľnosť a zaslepenosť. Smutné je, že mnohí z vás zamenili Boha za cirkev, ktorej viacej veríte ako samotnému Pánu Bohu a jeho odkazom do tejto stránky cez moju dušu zapisovaným.

 

Komentáre:

 1. Erika Ďugelová | 30.01.2019
  Ďakujem Bože za tieto Božie pravdy,ktoré je potrebné si čítať ,aby sme si uvedomili ako máme žiť,vážiť si každý jeden deň.Aké hodnoty sú potrebné pre život.Vďaka Ti Bože ,že Nás tak miluješ.Chcem sa poďakovať aj Vám pani Laura,za túto stránku,modlidby ktoré Nás chránia pred zlom.Bože vždy Ťa budem milovať.

 2. Peter K. | 24.03.2018
  Bože otecko, len Ty si stvoril túto celú krásnu zem a všetko živé a neživé na nej a nádhernú prírodu a len Ty si nám jediný dal všetkým dar života a len Ty nám stále z nebíčka požehnávaš lásku, zdravie a šťastie v živote,preto je mi veľmi ľúto že tento skazený katolíckou cirkevnou mocou celý svet odmieta prijať tvoje Božie odkazy a pochopiť že žije v cirkevnom klamstve.Cirkev od svojho začiatku brala ľudom slobodu svojho rozhodovania a nekonečným násilím po celom svete ukazovala svoju moc a doslova nútila ľudí riadiť sa cirkevnými zákonmi,ktoré si vytvorila na svoje mocenské a mamonárske ciele.V tejto zlej dobe kedy upadá láska a narastá len túžba po moci a mamone a celý svet sa rúti do záhuby zabudnutím na svojho láskavého Pána Boha, ktorého cirkev vymenila za modli, nám láskavý a všemocný Boh ukazuje tú jedinú pravdu a správnu cestu, akou máme všetci ísť a odovzdáva nám všetkým svoje Božie poučenia a nekonečné pravdy na tejto nádhernej Božej stránke . Vy všetci čo nedokážete prijať tieto Božie odkazy pre celý tento náš svet a vysmievate sa z nich,ste zaslepený cirkevnou mocou a uctievaním modiel nastrčených cirkevnou mocou ,lebo tak ako cirkev baží len po moci a mamone tak aj Vy všetci katolíci čo ste cirkevnou mocou zmanipulovaný ste odrazom tejto na skrz prehnitej a zlej mocenskej cirkvi,ktorá vám všetkým zaslepila oči a tak ako celá katolícka cirkev konala a koná proti Bohu jedinému, tak aj vi všetci ste na svojho Boha láskavého zabudli a vymenili ste jeho všemohúcnosť za bezduché a neživé modli v kostoloch.Veď Boh je v láske a čistote v pokore a skromnosti a v láske jeden k druhému, čo je opakom cirkvi a jej moci, keď je jej minulosť plné temna ,vraždenia, mučenia a prenasledovania a zneužívania, aj v súčastnosti, tak potom akého Boha vy katolíci uctievate ,keď nedokážete prijať túto pravdu a ten fakt že cirkev len ľudom od svojho vzniku násilím brala slobodu a obrala vás o to najcennejšie, o Božiu lásku vašim dobrovoľným uctievaným cirkevných bezduchých modiel ktorým bezhranične dôverujete a svojho jediného Boha, ktorý jediný vám dal život ste za tieto modli cirkevné zamenili.Je to smutné že človek, ktorý žije naozaj v pokore a skromnosti a nikomu neublížil ,práve naopak ,človek pre ktorého je na prvom mieste pomoc pre utrápených ľudí a v odovzdávaní Božej pomoci pre nich a nekonečná láska k Pánu Bohu,dostáva za svoje neľahké poslanie od Boha láskavého požehnané ,len výsmech a odvrhnutie ,len preto že cirkev a jej moc a zlo nekonečné, ktoré páchala táto čierna cirkev a pácha dodnes na nevinných obetiach je pre vás všetkých katolíkov viac než čistá a jediná láska k Bohu jedinému,ktorý jediný je láskavý a len on jediný nám môže požehnať lásku zdravie a šťastie do života. Pán Boh celému svetu ukazuje cez pani Lauru tú jedinú pravdu a správnu cestu, aby ste všetci našli vo svojich srdciach jediného pravého Pána Boha a lásku ku nemu a boli tak konečne slobodní a šťastní a hlavne aby ste všetci pochopili, že Boh je len jeden jediný a všemocný, ktorý stvoril celý svet a len on jediný všetko riadi a je vládcom nad všetkým.Pani Laura je náš posledný boží prorok na tejto zemi v tejto dobe a plní len Božiu vôľu, ktorou je zobudiť celý svet s cirkevnej duševnej zaslepenosti a prebudiť vo vašich dušiach a srdciach cit lásky a vieru v jediného Pána Boha. A preto vy všetci úbohí ohovárači pani Laury a tí ktorý sa len smejú z Božích odkazov na tejto Božej stránke, otvorte konečne svoje oči a pochopte konečne čo vám všetkým láskavý Boh cez tieto odkazy prijaté pani Laurou odkazuje ,aby ste sa potom nečudovali, keď sa vám všetkým spravodlivý Pán Boh odvďačí tak, ako sa vi jemu odvďačujete za jeho nekonečnú lásku a trpezlivosť k vaším nevereckým katolíckym dušiam.

 3. Julia L. | 22.03.2018
  Láskavý Môj Bože Tvoje odkazy plné lásky len posilnia a vždy máš len a len pravdu .Láska chýba všade a ľudskosť je úplne vytratená cítiť to všade kde sa človek pohybuje .Hlavne že ľudia vedia povedať bol som v KOSCCELE to počuť všade ale Boží zákon nebudem dodržiavať načo vyspovedám sa a život ide ďalej asi takto ľudia krestasky založeny žijú ani sa nesmažia porozmýšľať že naozaj nedodržiavam čo Boh na zem dal .Božia stránka je sloboda ktorú nám Boh dal a učí nás pravdy a rozhodovania .Výber cesty je na každom .Je smutné že ľudia neveria čo Boh na zem posiela a osočujú p.Lauru môžeme len jedno pre to spraviť modliť sa a poprosiť Pána Boha nech láskou láme všetko z duší nevercov.Keď sa p.Laura trápi aj my všetci to cítime ten smútok v jej duši .ĎAKUJEM Ti Láskavy Môj Bože za Tvojho Proroka na zemi ,za Tvoju cestu ktorou nás vedieš .liečiš ,varuješ ,usmerňuješ ,učíš kráčať k Tebe Láskou .ĎAKUJEM Ti Láskou z celého môjho srdca .Milujem Ťa Tatínko Môj.

 4. Gitka | 22.03.2018
  Je to smutné, že láska sa na tejto našej zemi vytráca. Zloba niektorých ľudí nepozná žiadné hranice a hlavne sú to ľudia zmanipulovaní zkorumpovanou falošnou a farizejskou katolíckou cirkvou, ktorej ide len o moc a peniaze. Títo ľudia nie sú ochotní prijať Božiu pravdu odkázanu našim pravým a jediným Bohom cez duševný príjem pani Laury na tejto pravdivej Božej stránke, že Ježiš nikdy Bohom nebol, nie je a nikdy nebude. A tak našu drahú pani Lauru ponižujú, zosmiešňujú, odsudzujú a vysmievajú sa jej. Pani Laura obyčajná skromná žena z dediny, ktorá dostala dar od samotného Boha aby pomáhala ľuďom v trápení, beznádeji a zúfalstve, aby nám odovzdávala Božie pravdy je mnohými ľuďmi nenávidená a zatracovaná. Nesmierne náročná a ťažká práca pani Laury, ktorú pre nás vykonáva s veľkou láskou, ochotou a obetavosťou je zatiaľ niektorými ľuďmi nedocenená, ale jej čas ešte len príde. Celý svet sa dozvie o pani Laure, ona bude silnejšia ako tento náš svet. Pani Laura je pre nás tu na zemi Boží dar, náš obrovský poklad a žiarivé Svetlo. Bez nej by sme tu boli nevedomí a stratení, blúdili by sme v tme a beznádeji. Vážme si pani Lauru a jej náročnú prácu a nech nám je vzorom. Milujem Ťa láskavý môj dobrotivý Bože nesmierne, nadovšetko a najviac na celom svete a navždy budem. Ďakujem Ti Bože za nášho posledného proroka Lauru, ktorá nás učí milovať Teba jediného Boha a ukazuje nám správnu cestu po ktorej máme v živote kráčať. Prosím Ťa láskavý môj Bože o každodennú ochranu a pomoc pre našu drahú pani Lauru a jej manžela Vladka. Požehnaj im veľa zdravia a síl, veľa lásky, ochraňuj ich pred každým zlom a stoj pri nich navždy. S láskou a úctou Gitka.

 5. Elena | 21.03.2018
  Každý sa na zemi bije do pŕs, ako chce počuť pravdu. Na tejto vzácnej Božej stránke je Božia absolútna pravda, pravdy od samotného jediného Boha, Stvoriteľa nekonečného vesmíru. Máme nesmierny Boží dar vzácnu Lauru, posledného Božieho proroka, ktorú nám z lásky poslal samotný Boh, aby nám pomáhala k duševnému zobudeniu, aby sme naše prosby, dakovania, duševnú lásku smerovali skutočnému jedinému láskavemu Bohu, ktorý nás miluje, stará sa o nás každý okamih našich životov, dal nám tento život z milosti, aby sme svoje karmického zaťaženie odľahčili a konáme slobodnou vôľou pravý opak. Ježiša by ste aj z kríža zosňali, aby sa vám poľahčilo v živote, k Márii voláte, tiež ju velebíte, aby ste mali lepší život a zázraky sa nekonajú a ani sa konať nebudú, lebo zázraky , naše prosebné volanie vypočuje len Boh , on je všemohúci. Laura má to isté poslanie na zemi, ako mal Ježiš, pomáhať ľuďom , hlásať Božie pravdy od samotného Boha. Za to ju opľúvate svojim duševným jedom a cely internet zaplavujete , aká je chorá na mysli, ako klame, že si poďakovanie píše sama, že zdiera ľudí o peniaze a mnoho dalších klamstiev tvrdého kalibru. Len preto, že hovorí pravdu a píše pravdu , berie vám vaše cirkevne ilúzie, klamstvá, ktoré napáchala cirkev a pácha . Nebude to Laura, ktorá bude pred Bohom prosiť o odpustenie za Bohorúhačstvo, za vašu zlobu páchanú na nevinnej Laure, ale vaše duše . Nechcete počuť pravdu! Keď ju nechcete počuť tu na zemi, tak pochopíte po vašej telesnej smrti, ale pre vaše duše to bude neskoro. Každý chce byt zdravý, šťastný, spokojný na tejto zemi . Keď niekoho niečo boli, tak hľadá pomoc u lekárov, na internete a domnievam sa, že veľa z vás sa hodí Božia liečba, rada , lenže Božiu pravdu už nie. Takto to nefunguje, Božie liečby, modlitby, rady sú od Boha, ktoré sú zázračne, lenže aj Božie pravdy sú od Boha , buď chcem všetko od Boha, alebo potom bude nepríjemne prekvapenie pred Bohom pre vaše duše. Vy všetci, ktorí ste prišli na Božiu stránku , čítate ju, rozmýšľajte , že kde je vlastne pravda. V kostoloch , v rodinách úplný opak počujem a na Božej stránke všetci hovoria , že je to pravda. Ako mám tu správnu cestu nájsť? Kde Ťa Bože hľadať, komu mám veriť? Nechcem blúdiť, chcem kráčať Bože ku Tebe. Keď poprosite Pána Boha, aby vám pomohol nájsť správnu cestu, aby ste pocítili chvenie v hrudi, alebo zimomriavky . Keď vaša prosba bude úprimná , tak vás Pán Boh ubezpeči, že spomínané zimomriavky, chvenie budete mat pri čítaní tejto stránky. Tu správnu cestu k Nemu vám ukáže a viac sa jej nevzdajte . Milujte Boha a Boh sa o vaše zdravie, šťastie , radosť zo života postará, o všetko čo potrebujete. Nič vám nebude chýbať.
  Pani Laura nikdy nikomu neublížila, nepodviedla, neoklamala, nerobí to pre peniaze, nerobí to na slávu svojho mena, ale na slávu a velebenie Božieho mena, Boha jediného , všemocného , pravého.
  Milujem Ťa môj najdrahší Bože do posledného dychu, nekonečne ďakujem za všetko , bezhranične Ti dôverujem. Veľké ďakujem pani Laura za vašu obrovsku námahu , ktorú obetujete pre naše hriešne duše , na našu pomoc a záchranu.

 6. Renata R. | 21.03.2018
  Láska v našich srdciach sa vytratila je to vidieť na každom kroku a bolesť v mojom srdci láskavý Otecko je čoraz väčšia lebo cítim potrebu tvojej lásky väčšiu a väčšiu každý deň týmto videním nevedomosti ľudí v lásku tvoju. Moja cesta ktorou ma vedieš je cesta lásky a pokoja a vieme všetci čo to znamená. Trápime sa lebo chceme a nerozmýšľame sme ako zbavený mysle a necháme sa viesť smerom Satana. P. Laura stále cítim Váš smútok veľmi hlboký a sklamanie , mám Vás veľmi rada aj p. Vladimíra vždy ste boli mojou oporou v láske a bolesti a nedokážem tento pocit bolesti zo seba dostať. Nech nás všetkých BOH miluje a ochraňuje pomáhajme si navzájom svojou láskou k BOHU aby cítil lásku našu najväčšiu . Laurinka ste náš poklad ste silná ale citlivá duša dobre si Vás vybral náš milovaný Otecko ste prorok a prosím p. Boha o silu, ktorá Vám právom patrí za úsilie , ktoré každým dňom zosilujete a štartujete nás všetkých vierou lásky k BOHU. Ja verím len v lásku a pomoc ináč to zmysel nemá a preto viem že kráčam tým správnym smerom Ďakujem Otecko aj Vám všetkým.

 7. Valéria | 20.03.2018
  Pánbožko Tvoje krásne slová z ktorých len láska ide ide k nám. Je pravda, že láska na tejto Zemi sa vytratila, čím viac sa pohybujem v práci a pracujem s ľuďmi, tak vidím tú zlosť, nadávanie jeden na druhého, poukazovanie a iné zaujímavé skúsenosti. Priznám sa ani ja nie som optimálna snažím sa meniť podľa Božích pravidiel lebo je to správne aj mne niekedy ako sa hovorí povolia nervy a frfle nechám sa aj uniesť potom ma to mrzí a uvedomím si, že to nebolo to správne konanie alebo rozhodnutie , ktoré potom ľutujem. No snažím sa aspoň si to uvedomiť a niečo robiť. Najkrajšia láska je k tebe Bože, lebo formuješ naše nezbedné duše ako aj moju. Som rada, že si mi ukázal ako sa mám zlepšiť a vždy to za to stálo lebo si mi nikdy nechcel zle. Snažím sa ísť po tvojej ceste aj keď často je hrboľatá mojou tvrdohlavosťou a lenivosťou a hlúposťou ale ďakujem za poučenie aby som sa spamätala a opäť nastúpila na tvoj vláčik lásky, krásnej cesty dobra. Budem sa snažiť ešte viac žiť v láske nebyť tak frflavá lebo skutočne v živote ide o to aby sme sa naučili zvládať situácie a celý život podľa božích zákonov, ktoré Bože nám dávaš. Ďakujem, že v tak mladom veku môžem ísť po tejto ceste a všetko sa učiť tu z TEJTO BOŹEJ STRÁNKY. ĎAKUJEM TI BOŽE a zároveň Ťa prosím o zľutovania nach hriechmi a chybami, ktoré opakujem. Ľúbim ťa z celého srdca veľmi.

Pridať komentár