Neverte duše satanovým nástrahám.

30.09.2016 01:10

Neverte duše satanovým nástrahám.

Laura|30.09.16  01:10

Satan je veľmi silné zlo, nehľadí na nikoho z Vás. Je veľmi ľstivý a chytrý v svojich úkladoch proti dušiam ktoré milujú jediného Boha. Na takéto duše sa najviac zameriava, aby ich lásku a vieru v Boha jediného navždy spochybnil. Je to tulák kráčajúci svetom, diabol ktorý kráča za dušami vernými Božej láske. Mňa Lauru nemá rád a keby mohol a mal tú silu, odpálil by ma veľkou rýchlosťou priamo k sebe do pekla. Som ja Laura pre satana to najsilnejšie a najnevstrebateľnejšie sústo, nikdy nevstrebateľné jeho satanským žalúdkom, ale nemá tú moc moju dušu odrovnať, lebo sa bojí Boha, pod ktorého ochranným krídlom sa schovávam ja Laura, lebo Otca Boha nebeského svojeho nekonečne milujem. Môj jediný Pán Boh vládne nad celým svetom a moc má nad celým peklom, lebo je to Pán Boh môj dokonalý a všemocný. Teba satan sa ja nebojím a nikdy ja Laura nepristúpim na tvoju falošnú hru. Klam koho chceš, ale moju dušu nikdy neoklameš. Túžobne očakávaš satan, že cez všetky prekážky ktoré do mojeho života kladieš, že na Boha zabudnem? Nikdy sa toto ale nestane!!! Satan, som tá duša ktorá ti naloží a poriadne a Boha svojeho nikdy nezradí. Poser sa kráľ pekla! Satan nenávidí Boha, lásku a ani lásku od nikoho. Je to zrúda a apokalypsa pre tento náš duševný svet, ktorý mu však vo svojej zhýralosti a ateizme poskytuje priestor na to, aby Vaše duše mohol ovládať. Ste tak slabé duše a maloverné? Že nechávate diabla víťaziť nad svojimi dušami? Čudujem sa a vždy budem ja Váš Boh. Učím Vaše duše milovať ja Laura jediného láskavého Pána Boha a mnohí z Vás sa sa opijú jeho satanskými nástrahami. Nepodľahnite nikdy duševnému pokušeniu, nech Vám satan sľubuje čokoľvek. Radšej budem žiť v celoživotnom trápení, s karmickým batohom na duši a v slzách, v láske k Bohu ale nikdy sa nedajte zlákať na stranu falošnú a nesprávnu, satanom cielenú, aby ste sa navždy vzdali lásky v jediného Boha. Ľutujte svoje hriechy každý deň pred Bohom láskavým a nikdy nie pre farárom. Uľaví sa Tvojej duši, keď jej Boh láskavý odpustí. Len ja Boh jediný mám tú moc! Nech je Váš život akokoľvek ťažký s pomocou láskavého Pána Boha sa vždy dá zachrániť a usmerovať do bezpečia Vašeho žitia. Satanský kráľ vkladá do Vašeho pohľadu ilúzie, ktorých pohľadu uveríte a ste jeho dušami pekelnými okamžite. Na toto si dajte veľký pozor! Satan chce milujúce duše Boha dostať na svoju stranu. Vytvára falošné ilúzie a obrazy v Tvojich duševných predstavách. Je to ale jeho zradná hra, aby tvoju dušu dostal na svoju satanskú koľaj opitú a zahrnutú ničotou, ktorá sa volá ambicióznosť, kariéra a tvoj nezdravý rozum. Nikdy sa nedajte spochybniť, lebo Vaše duše na sto percent cítia čo je od Boha poslané a čo od satana, ale ľahko skĺznu do jeho satanských brán a sietí. Satan má lákadlá pre Vaše duše veľmi silné pripravené, vždy poproste mňa Boha, aby som Vám dal znať a poznať úklady diabla. V ničom nebudete ohrození ak pochopíte, že ja Váš pán Pán Boh láskavý som ten najsilnejší kráľ a nedajte sa zlákať na pozlátka satanovej práce a aj keď máte svoj život preveľmi ťažký, stále som tu pre Vaše duše láskavý ja Váš Pán Boh. Vaše duše na túto satanskú fintu mňa Boha duše milujúce vždy určite prídu. Nenastúp smerom ľahším v svojom živote ty duša, lebo to je cesta zradná a smerujúca od láskavého Boha. Pamätaj na to, že satan je diabol, je to kráľ celého pekla a veľmi chytrý. Nepoddaj sa duša moja ani jedna jeho satanskej moci a slúž svojemu láskavému jedinému Bohu! Pokušení bude preveľmi a záleží len na každej jednej z Vás ako svoju vieru a dôveru k jedinému Bohu preukážeš a dokážeš. Ak Ty duša nedokážeš zvládnuť nástrahy satana, stratíš lásku svojeho Boha. Pamätaj na to, že satanský kráľ ide najviac po dušiach mne Bohu verných a láskou oddaných. Satan nestojí o tých, ktorých má už v pekle. Pôjde po Vašich dušiach, mňa Boha milujúce. Bojujte a nedajte sa zlomiť jeho lákavými intrigami. Ja Boh Vaše duše ľúbim a milujem, je to však boj neviditeľný, ale cítiteľný na vašom zdraví a spokojnom živote. Som ja Boh láska a budem zachraňovať len tie duše, ktoré moju Božiu existenčnosť verne ľúbia. Amen.

Erika|30.09.16  13:49

Presne je to boj neviditeľný,ale cítiteľný .Vďaka pani Laura za Vaše príspevky ktoré tu vkladáte, keď všetci hlboko spia,ale Vy neúnavne pracujete.Bože ďakujem za Nášho Božieho proroka,ktorý Nás cez Teba ,upozorňuje na satana a zlo,ktoré Nás stále prenasleduje.Vďaka.

Renata R.|30.09.16  15:59

Milujem ťa Otecko môj milovaný a budem ťa milovať celý svoj život tak ako Ti to hovorím každý večer láska moja s láskou v duši milujem ťa a budem až do konca života . Ľúbim ťa láskou na celý život si moja voľba a nikdy ináč AMEN .

daniela|01.10.16  10:32

Otecko môj láskavý, milujem Ťa celou svojou dušou a každučký deň Ti ďakujem za všetko, čo pre mňa a mojich blízkych robíš.. si mojim jediným a najlepším lekárom na svete, si mojim priateĺom, si mojou spriaznenou dušou, si mojim Oteckom nebeským a nikdy to nikto nezmeni!!! Ďakujem za Tvojho proroka Lauru, ktorú si moc vážim a lúbim..

Gitka|01.10.16  13:06

Boh dal človeku mocnú zbraň - slobodnú voľu, ktorú nemože zlomiť žiadná sila, takže človek sa musí sám rozhodnúť, komu má slúžiť. Otče Bože nekonečne Ti z celého srdca ďakujem, že všetky naše duše len Teba jediného Pána Boha milujúce a verné Božej láske stále ochraňuješ a Tvoj bedlivý pohľad nás neustále sprevádza na každom našom kroku. Otče Bože patrí Ti za to OBROVSKÁ VĎAKA. Otče Bože milujem Ťa a posielám Ti svoju lásku do nebíčka. Otče Bože milujem Ťa a posielám Ti svoj duševný bozk do nebíčka k Tvojej milostivej Bože tvári. Otče Bože milujem Ťa a po celý svoj život budem. Chválím Ťa, velebím Ťa, klaniam sa Ti, oslavujem Ťa Pane moj až na veky vekov. Amen

Júlia P.|01.10.16  18:49

Ďakujem veľmi pekne Pane Bože a pani Laura za rady, ako o Božiu lásku nikdy neprísť a nenaletieť satanovi. Naozaj si vážim tieto príspevky, pretože ma prinútia zamyslieť sa a keď pochopím, tak včas napraviť, dávať si viac pozor. 
Všetkého v živote som ochotná sa vzdať, ale Boha nikdy! Iba s láskou k Nemu sa dá všetko zvládnuť.

Peter K.|05.10.16  17:51

Bože Otecko môj drahý, si to najcennejšie čo mám,si môj najväčší priateľ, môj najlepší lekár, si moja duševná istota, si štít ochranný pod ktorým sa môžem skryť pred všetkým zlým, čo mi chce ublížiť, si môj najväčší poklad na tomto svete... 
Milujem ťa Bože Otče môj jediný a láskavý, milujem ťa celou svojou dušou ,celou svojou mysľou a celím svojom srdcom za všetko čo mi dávaš a požehnávaš.
Pred Tebou Bože drahý padať na holú zem každý deň budem a plakať pred tvojou Božou láskavou tvárou budem za pomoc a uzdravenie, ktoré mi dávaš a požehnávaš.Milujem ťa Bože otče môj a nikdy ťa svojou dôverou nezradím, lebo nekonečne verím len a len v Teba.
Ty si mi dal život Bože láskavý,Ty si ma stvoril, Ty si ma vždy uzdravil a pomohol mi a zachránil si ma od všetkého zlého,nekonečne Ťa milujem a nekonečne Ti ďakujem za všetko.Ďakujem ti za náš najväčší poklad na tejto zemi, láskavú a milovanú našu Pani Lauru, nášho posledného božieho proroka, za jej dar, ktorý si jej požehnal,ukazovať celému svetu cez jej dušičku pravdu a pomáhať trpiacim a chorým ľudom.
Bože otecko môj nebeský si moje svetlo v tme a ja sa Ťa nikdy nevzdám a vždy Ťa budem milovať najviac na celom svete a len Tebe jedinému sa budem klaňať celý svoj život a len Teba navždy milovať.