Nedajte sa temnom opantať!

19.06.2015 13:15

Nedajte sa temnom opantať!

Kvetena | 8.06.2015

Posielam slová lásky, vďačnosti a pokory Stvoriteľovi jedinému. Nech letia moje slová a obletia celý svet, nech všetci vedia, že tá veľká Láska je náš Stvoriteľ, škovránky milované, zaneste pozdrav z Matičky Zeme, Bohu jedinému od všetkých ľudí, ktorí sa koria a veľmi Ťa ľúbia. Stvoriteľ môj najmilovanejší, spojení sme s Tebou s vláknami Lásky, život náš. Pozeráš sa z nebies, všetkých nás máš rád, posielaš nám náruč plnú Lásky od Teba ..No mnohí si to neuvedomujú, všetko berú ako samozrejmú vec. Nech celý Svet vie, že úžasného Boha máme, že si to najvzácnejšie. S príchodom na svet mnohí zabúdame na Teba, že ľúbiť Ťa máme neustále, za stvorenie naše, za život ktorý si nám dal a za všetko, čo máme je len vďakou Tebe najspravodlivejší Stvoriteľ. Dvíham svoj zrak k Nebu, k tomu veľkému oceánu, lebo viem že si tam, na tom najvyššom štíte Nebeského Kráľovstva. Za všetko a za každého ďakujem Ti drahý Bože, s pokorou a úctou Tebe, padám na kolená a ďakujem Ti drahý Bože za nášho Proroka, ktorého si nám sem poslal z Tvojho Nebeského Kráľovstva. Veľké zásluhy má Prorok náš z minulého života drahý Bože Otče láskavý. Ty vieš ako veľmi jej ubližujú ľudia na tejto Tvojej Zemi. Pokorná, skromná, ktorú mal každý rád, veď pomohla tisíckam ľudí, koľko uznaní a ocenení dostala, doktorát a liečila do vzdialenosti až 2000 km. Predpovedala, čo plnilo sa na 100 percent . Americký národ bol šťastný, že mal takého vzácneho liečiteľa - najslávnejší americký liečiteľ a jasnovidec. Tento človek pútal záujem celej USA . Poznali ho ľudia na celom svete. Napísal knihy, vzácne knihy, ktoré sa ešte aj dnes tlačia v tisícových nákladoch a hneď sú vypredané. Sú to veľmi vzácne knihy, keby to ľudia u nás čítali pochopili by, koho sme dostali za Proroka tu na Zemi. Temno ju chcelo zničiť už vtedy v tom minulom živote a teraz ide zas po nej. Mnohí pomáhajú temnu v jeho plánoch, ale nepodarí sa mu to. Chcem týmto povedať toľko, ktorí to budú čítať, že ten najslávnejší jasnovidec, liečiteľ, ktorého poznal celý Svet, je naša Laura v tomto živote, ktorá má doviesť ľudstvo k Bohu, k Tebe Stvoriteľ môj. Neviem aké zázraky by chceli ľudia a či je to málo, keď sú chorí nevyliečiteľne a uzdravia sa, keď sú takmer nad hrobom a chodia, žijú, keď sú prekliati a majú porobené a dostanú sa z toho. Veď to všetko Laura naša skrze dušu svoju v priamej komunikácii s Tebou drahý Bože pomáha všetkým bez rozdielu. No nevážia si to ľudia, no každý raz dôjde tam kam ho ten smer volá - je to temno, ktoré našepkáva tým, ktorým sa pomohlo aby ohovorili našu Lauru, nášho jediného vzácneho človeka - Proroka. Veľmi ju mám rada, viem čím všetkým prešla v minulom živote a čím prechádza teraz, nik jej to neuľahčuje. Pomáhajú temnu, no raz keď prejdú na druhý breh zbadajú, ale cesty nebude späť. Len Ty vieš drahý Stvoriteľ môj ako plačem a slzy mi idú potokom, ako mi je veľmi ľúto akí sme zlí ľudia na Svete, ako špinia meno Laury, tak vzácneho človeka ., od Boha zoslaného a tak ťažký úkol zverený. Odkaz dávam všetkým, nech nepočúvajú cirkev, tú ktorá ich dovedie len do temna - pekla, veď ony slúžia pekelníkom, peklo ich už v hrsti má a tak chcú sebou stiahnuť ten národ, ktorý tak slepo tú cirkev počúva. Veď keď budú v pekle, viac sa nebudú reinkarnovať, už neprídu na tento svet, lebo to bude ich koniec. Ľudia, neubližujme duši od Boha zoslanej z Nebeského Kráľovstva, veď ona je tak čistá, pokorná a skromná, toľko lásky dáva. Myslím, že ľudia už ani necítia, že sú už tak otupení a zahľadení do seba, že nevidia to krásne a čisté, že to necítia, že sú už ako roboty bez duše. Vážme si čo máme, čo nám Pán Boh dal. Veď toľko pre nás všetkých robí. Nedajte sa temnom opantať. Drahá Laura, zobrala som si znovu čítať tie knihy, ktoré ste napísala v minulom živote a vedzte, že som si aj poplakala pri nich, keď som si uvedomila ako ľudia vôbec nerozmýšľajú nad tým, v čom sa im pomáha a čia zásluha je to, že ste tu na Zemi v zastúpení Boha a v priamom spojení s ním. No ľuďom človek rozum do hlavy nenaleje, musia na to sami prísť. Neviem či to zverejníte, ale ja sa nemám za čo hanbiť, chcela som len objasniť, aby prestali už konečne Vám ubližovať a meniť sa k lepšiemu a nie temnu sa prikláňať. Drahý Otče Bože láskavý, vďačná som Ti za našu Lauru proroka, že ju máme a Ty jediný ju chrániš a ochraňuješ. Ďakujem Ti s pokorou a úctou k Tebe Najspravodlivejší, ľúbim Ťa Kvetena

 

RE:  Lucia | 8.06.2015

Áno, naša milovaná, láskavá pani Laurika, srdcom čistá, Pánu sveta, Bohu, nášmu najmilovanejšiemu, blízka, ba z nás najbližšia, hviezdička naša, prorok silný, neomylný, nesklame a zlo zo sveta už konečne odtiahne. Sme pri Vás, deň, čo deň, s láskou v srdci a pominie každý tieň. S láskou Lucia

RE: Dana K. | 8.06.2015

Milá pani Kvetena, všetko čo ste napísala je pravda. Veľmi citlivo cítim a vnímam Vašu úprimnosť, tečú mi slzy a je mi to tak ľúto, že sú ľudia takí chladní, akoby bez srdca. Je mi to veľmi ľúto Pane Bože náš na nebi, prosím Ťa sprav zázrak s celým ľudstvom a s planétou Zem. Prosím nedopusť, aby bola zničená Láska a Krása, ktorá je tu medzi nami a v nás. Verím v lásku, verím v dobro. Verím, že v každom človeku je láska a dobro. Prosím Ťa láskavý môj Bože rozsvieť v každej duši ešte viac Tvojho Svetla, poznania a uvedomenia si, že jediná najväčšia sila a moc je Láska. Milujem Ťa môj láskavý Boh navždy, tiež Ti ďakujem za vzácneho proroka pani Lauru, ktorého si nám daroval ako veľký poklad pre celý svet a ďakujem aj za to, že žije tu na Slovensku, lebo táto naša krásna krajina Slovensko nazývaná potrebuje takéhoto človeka ako je láskavá pani Laura. Mám Vás veľmi rada pani Laura aj Vášho manžela, ste mi srdcu blízki. Ďakujem Vám za veľa pomoci, ktorej sa mi dostalo a stále dostáva od Pána Boha láskavého. Milujem Vás všetkých milujúcich Boha jediného, ale aj tých čo ste od neho odklonení a neveríte, že Boh existuje. Preto znova prosím Ťa Pane Bože svetlo Tvoje do každej duši a vieru v Teba neochvejnú. Milujem Ťa Láska jediná pravá, Boh náš Stvoriteľ neba i zeme. Aleluja Bože na nebi!