Napísal mi anonymný pisateľ.

19.01.2016 16:23

anonym | 24.05.2013

Nehrajte sa na nieco co nie ste! A otec k vam nehovori! To su vase modly a hrieh za vsetko co robite! Nie ste nebeska! Ale hriesna a mate odpustene za vsetko co si myslite ze konate!
 

Božia odpoveď na tento anonymný e-mail:

Ku kritike tvojej duše mojej dcéry Laury sa stávaš v právomoci tohoto ohodnotenia jej postu veľmi slabý a dušou ďalším a nie ľahkým hriechom zaťažený, lebo kto kritizuje moju Lauru v jej duševnom predurčení, posiela svoju kritiku k jej duši odoslanú samotnému Bohu, čo sa z tvojej pozície obyčajnej duše žijúcej na zemi volá odvážnosť nesmierna, lebo zastieraš silu jej nekonečných schopností hanením jej mena v hodnotenosti jej duše že je hriešna, čo sa obrovským tvojim omylom myslenia stáva. Ty si mojej Laure dych života do telesnej jej schránky vdýchol? Dokážeš pomáhať tak veľmi, akou silou požehnanou odo mňa zachraňuje ona v svojej moci všetky trápené duše? Koho zachránila v utrpení tvoja duša, ktorá má ten najväčší dar len hodnotiť a kritizovať Boha a tých, čo Jeho všemocnému menu slúžia? Koho kritizuješ že uctieva modly? Tá, ktorá vyzýva celý váš duševný svet aby sa modlám duše všetky neklaňali a len jediného svojeho Boha milovali a uctievali po celý svoj pozemský život? Kto tvojej duši dal právomoc urážať duševný post tej, ktorú milujem a poslal som jej dušu na vašu hriešnu zem odvrátiť blížiacu sa jeho apokalypsu v ktorej príchode už sa nebudeš zaoberať myslením, či Laura hriešna je, ale nastúpiš svojim krokom pýtať pomoc od nej pre celý váš svet. Veď kto sa stáva tvoja duša prisvojujúc si práva všemocného Boha ako na poslednom súde? Spadá jej duša pod tvoju právomoc? Pre teba pracuje a ty musíš platiť za ňu dane? Považuj tieto slová za odoslanosť pravdy Božej pre seba, lebo ešte raz do mojej Laury budeš vnášať svojeho ohodnotenia, ukážem tvojej duši moju pravostnú tvár Božej spravodlivosti, do dotyku ktorej niesť budeš cítenosť toho, za čo Boh tvoju dušu potrestal svojim hnevom, lebo svoj ani najmenší skutok, ani najtajnejšiu svoju myšlienku pred nikým nevypovedanú neskryješ za svoje tajomno. Buď dobrou a láskavou dušou po celý svoj život a hodnotenosť iných duší v svojej kritike prenechaj zodpovednosti a súdenosti Boha a potom sa nemusí tvoja duša Božieho žiadneho hnevu báť!
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.