Na Svätojánsku noc majú zlé sily veľkú moc?

30.01.2016 15:23

 Na Svätojánsku noc majú zlé sily veľkú moc?

Bolo toto dávnou tradíciou kresťanských povier stanovené, že sa tento deň stáva silám zla otvorený ako vchod do ich najsilnejšej moci. Láskavo sa tento deň pravde dávno vzdialil, keď sa stalo zlo tak silné, že každý deň sa jeho moc zväčšuje narastaním prisluhovačov ktorých duše si získalo. Touto predurčenosťou svätojánskej noci sa dávno odzvonilo skutočnosti ktorú pre ľudí predstavovala svojou blízkosťou. Do každého dňa sa ľudia stávajú zlom tak pokúšaní, že sa tradícia tejto noci ukazuje ako veľmi slabá. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.