Modlitba za zlom myslenie duši poslané proti cítenosti lásky k Bohu a za stratenie pocitov viny z nesprávneho konania voči Bohu.

05.03.2018 13:01


Modlitba za zlom myslenie duši poslané proti cítenosti lásky k Bohu a za stratenie pocitov viny z nesprávneho konania voči Bohu.

Kroky tých vašich záludných snáh, ktoré do trápenia mojej duše ty temnota každým dňom posielaš, Božou láskavou pomocou premieňam týmto Bohom požehnaným slovom do sily jeho naplneniu ku takému môjmu duševnému pohľadu, ktorý znie, to čo cíti, to čo koná skutkami, to na čo myslí duša moja každým okamihom svojho bytia sa nestáva nikdy viac tienené týmito nesprávnymi pocitmi voči Božej láske nesenými ako nesprávne moje cítenie, lebo Boh moju dušu takú miluje aká v skutočnosti v tomto bytí je a k tým nedostatkom duševných chýb, ktoré svojou nevedomosťou činím, lebo dokonalosť najvyššia bude patriť vždy ako najvyššia moc len Bohu a nedokonalosť nám všetkým dušiam ako zákonitá prirodzenosť ich postupujúceho vývoja svojho bytia každej jednej z nich, keď už nikdy viac nebudete svojou špinavou hrou moju dušu do smútku a pocitu neustálej viny nad vlastnými schybeniami viesť cestou životnou, lebo to, čo do mojej telesnej schránky vložil Boh svojou vôľou nazýva sa duševná navždy cítenosť lásky a nekonečnej oddanosti k Božej Prozreteľnosti bez čo len jedinej nesprávnej tej bolestnej myšlienky, ktorej dotykom by ste sa snažili čo len okamihom spochybniť silu mojej viery v Božiu existenciu tieňom toho zla, ktoré živí len vás, no moju dušu nebude nikdy, lebo tá láska k Bohu, ktorého milujem nadovšetko na svete viac ako svoj život a čokoľvek iné bude po celý môj život v mojej duši pestovaná a ochraňovaná ako ten najvzácnejší drahokam sveta, ako tá kvetina voňavá, ktorej krásne lupene nikdy nezvädnú úpadkom, lebo bude kvitnúť dovtedy v mojej duši, dokedy Boh svojou vôľou neskončí môj život sám navždy tou všemohúcou mocou, ktorú vlastní len on sám. Amen.

 

Komentáre:

  1. Erika Dugelova | 05.03.2018
    Táto modlitba mi dáva silu ,dokonalost patrí iba Tebe Bože.Dakujem Bože za túto modlitbu.

Pridať komentár