Modlitba na vyjadrenie lásky k Bohu a prejavenie vďaky za pomoc v živote.

16.07.2017 14:32

Modlitba na vyjadrenie lásky k Bohu a prejavenie vďaky za pomoc v živote.

Bože, slovami veľkej vďaky Ti dušou svojou lásku najväčšiu odosielam, keď sa Tvojou ochranou každý deň stávam šťastnou dušou, ktorá cíti že Tvojou láskou sa v tomto živote nikdy nestratí.Do každého dňa Ti odosielam svoju vďaku za každý okamih života, ktorý sa Tvojou vôľou riadi tak, aby sa šťastie z neho nestrácalo. Bože tak veľmi Ťa milujem, že svojou láskou cesta k Tebe sa cesta do vesmíru krátkou vzdialenosťou ukazuje oproti veľkosti lásky ktorú k Tebe cítim. Do tejto vďaky za Tvoju lásku k duši mojej ktorou sa chráni každý deň od nešťastí a trápení, ktoré jej život prináša Ti Bože sľubujem, že do každého dňa sa Tebe dušou oddanou stanem, ktorá sa Tvojim prikázaniam svojou cestou života nikdy nevzdiali a svoju vernosť Ti ukazovať vždy budem svojou láskou k Tebe a celému svetu, ktorý sa stvoril do žitia našich duší. Len Tebe svoj život celý odovzdávam do vôle Tvojho riadenia, ktorý sa pokorne učiť znášať budem skrz pochopenie každého trápenia, ktoré od života dostávať budem, lebo sa duša moja týmto trápením do hlbokého poznania jeho potrebnosti pre môj život dostala. Svojou láskou najväčšou len k Tebe dušou cítenou môj láskavý Bože sa stane život môj do Tvojej lásky žitý skutkami dobrej pomoci,činenými do odľahčovania trápenia ľudí. Amen.

 

Modlitba za lásku k Bohu a všetkému živému a neživému.

Bože do lásky k Tebe

do lásky k samému vesmíru

do lásky k ľudstvu

do lásky k bohatstvu prírody

do lásky k druhému svetu

do lásky k dobrým anjelom

do lásky k dávnym nepriateľom

dostávam lásku svojej duše a každý deň dobré prianie posielam všetkým, ktorým som svoju lásku odoslala touto modlitbou. Amen.