Modlitba matky k Bohu za dieťa.

31.01.2018 14:38

Modlitba matky k Bohu za dieťa.

Láskavo Tvojej Božej milostivej ochrany do každého dňa žitého pre moje dieťa sa láskavý Otče Bože môj dobrotivý k Tebe dovolávam slovom tejto prosebnej modlitby, keď sa moja materinská náruč aj v tom najsilnejšom objatí do jeho ochrany pred nebezpečím stáva slabou zovretím, čo ja starostlivá jeho matka od Teba prosím, odožeň z blízkosti dieťaťa mojeho po celý dnešný deň každý neviditeľný a plíživý zlom poslaný tieň do zástavy krokov jeho kráčaných v bezpečnom ich smere za cieľom svojim splneným a nedovoľ žiadnemu nevidenému nášmu pohľadu nepriateľovi aby tento jeho kráčaný krok zastavil v sile svojej moci k jeho slabšej od neho vo výkone duši. Do každého jedného kroku vykročeného dnešný deň do života smelo a s tvárou odvážnou, no dušou ešte čistou a nevinnou stoj svojou blízkosťou neustálou Ty láskavý Bože sám a každý jeden v bedlivosti svojej sprevádzaj do takej cesty, v akej napredovať v svojej duševnej predurčenosti a Tvojej Božej vôli moje dieťa má. Dostaň kolo jeho duše po celý dnešný deň sprievodné anjelské bytosti strážne do ktorých láskavý Bože Tebou vložené do ich rúk meče silné sa niesť budú katovskou popravou pre každého, kto by dieťa moje ovládol do cesty zmeneného životného jeho smeru vhodením do priepasti v ktorej dostalo by úder nesmierne pre svoj život bolestný a tvrdý. Do láskavej Bože dobrotivý ochrany dieťa svoje Tvojej Božej náruči odovzdávam a pevne verím, že sa niesť bude po celý dnešný deň šťastné a spokojné, lebo len Ty láskavý Bože sa stávaš v mojom duševnom poznaní jediný ten Boh láskavý, ktorého všemoc neprekonateľnej sily naplniť dokáže nenaplniteľné sny každej Tvojej pomoci sa dovolávajúcej duše na zemi. Amen.
 

  • Oľga
    Prekrásna modlitba pani Laura, chytila ma za srdce. Takúto modlitbu obyčajný človek nevymyslí, na tom vidno že s Vami komunikuje Najvyšší. Prišla mi ako na zavolanie, lebo moja dcérka má momentálne ťažké obdobie, trápi sa a ja s ňou. Budem sa ju modliť každé ráno a každý deň. Ďakujem Bohu a Vám za jej poskytnutie pre všetky nešťastné mamičky a ich deti.

  • Katarína
    Prekrásne slová modlitby budem sa ju modliť za svoje deti, aby ich na každom kroku ochraňoval náš láskavý Otec.

Pridať komentár