Modlitba k Bohu za obrátenie neveriacich detí do viery a lásky k Bohu.

11.09.2017 04:09

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sea sun

Modlitba k Bohu za obrátenie neveriacich detí do viery a lásky k Bohu.

Bože do každého dňa sa láskou duše svojej k Tebe o pomoc utiekam slovami tejto modlitby, ktorou sa o záchranu duše svojeho dieťaťa snažím Tvoju pomoc pýtať. Do každého dňa Svetlo svojej lásky jeho duši pošli, ktorého žiar sa lúčmi jeho svetla samou láskou k Tebe Bože ukazovať jeho duši bude. Slnko svoje jeho duši vnes do hĺbky duše, ktorej tanúť bude prekážka ľadovca koreňami zla vytvorená silou jeho lúčov. Bože do Tvojej pomoci sa silou svojej lásky za záchranu svojeho dieťaťa utiekam, ktoré sa svojou chudobou duše Tvojej láske vzdialilo. Slovo Tvoje sa silou koreňov zla ktoré dušu jeho do nelásky k Tebe vedú stane silnejším hlasom ako ten, ktorý teraz počúva. Daj silu jeho duši Svetlom Tvojej lásky cítiť tak silno, že skutkom sa jeho životom začne napĺňať vôľa Tvoja, ktorou sa duša jeho k Tebe navždy prinavráti. Bože len Ty dokážeš dieťa moje zachrániť z tmy, v ktorej svoj život žije a Svetlo Tvojej lásky vidieť nedokáže. Amen.


Poznámka: slovo dieťa môžete nahradiť slovom iného človeka za ktorého sa chcete túto modlitbu modliť. Napríklad manžel, manželka, priateľ, priateľka...Táto Bohom nadiktovaná mojej duši modlitba má veľkú silu a mnohým ľuďom už pomohla s Božím jej vyslyšaním a požehnaním obrátiť neveriacich v Boha na veriacich.

Kontakt