Osoba pod menom laura je skutočne prorok??

22.03.2015 14:37

ludia vy si skutočne myslite tato osoba pod menom laura je skutočne prorok??

Jakub | 22.01.2015

ludia vy si skutočne myslite tato osoba pod menom laura je skutočne prorok?? Vy si skutocne myslite že boh stvoriteľ všetkého potrebuje aby sa onom hovorilo na internete cez tejto ženy stránku???!!! Ubezpečujem vás že on to nepotrebuje ja natolko silný a vplyvný že nepotrebuje tento medzičlánok on sa sam ukáže len tomu kto verí v jeho jediného sina ježiša krista.Počul som o praktykach tejto ženy a môžem vám povedať že ide o satanove dielo a tie akože zázračne vyliečenia si lož a ak náhodou ak niekoho vyliečila je to len dočasne dotyčnemu sa to vráti aj z úrokmi. Starý zákon tvoril základ pre zmluvu medzi pravým Bohom a izraelským národom na hore Sinai. Asi 1000 rokov potom cez proroka Jeremiáša Boh sľúbil:

"Ja uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu."
- Jeremiáš 31:31.

Starý zákon alebo stará zmluva bola založená medzi pravým Bohom a izraelským národom
s Mojžišom ako sprostredkovateľom a napísaná na papier. Desať hlavných zákonov Boh
napísal svojim ´prstom´ na kamenné tabličky, ktoré spolu s ´nebeským chlebom´ boli
uložené ako svedectvo do svätého arku. Tento zákon izraeliti mali študovať a žiť
podľa neho, aby mali Božiu priazeň a aby ich konečne priviedla k Božiemu synovi,
cez ktorého Boh uzavrel novú zmluvu. S kým ale bola táto nová zmluva založená?
S jednotlivcami, ktorí odmietli Božieho syna a nedržali sa Božích zákonov?
Nie. Bolo to s tými, čo preukázali vieru v Ježiša Krista a boli schopní
žiť podľa zákonov napísaných kde? Apoštol Pavol vysvetľuje:

"´Veď toto je tá zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch´,
hovorí Jehova. ´vloím svoje zákony do ich mysle a napíšem ich do ich
srdca. A ja sa stanem ich Bohom a oni sa stanú mojim národom."
- Hebrejom 8:10.

Takže teraz ´dom Izraela´ netvoria neposlušní a necitliví izraeliti, ale duchovní
Kresťania, ktorí cez vieru v Krista majú Božie zákony ´napísané´ v svojich srdciach
a svojich mysliach. Tí nepotrebujú policajtov ani armádu, lebo sa sami oddávajú
z vlastnej vôle službe Bohu a Jeho synovi.

 

RE: Daniel | 22.01.2015

Nechcel som reagovať na tieto katolícke dristy, lebo je to zbytočné. Týmto primitívom nikto rozumu do hláv nenaleje. Sú to natoľko hlúpi ľudia, že nevidia základné súvislosti a nepravdy v svojej vlastnej cirkvi. Sú to ľudia postrádajúci akékoľvek logické myslenie. Ale keď som čítal tento príspevok na ktorý reagujem, až ma zuby rozboleli od tejto hlúposti, ktorú v tomto príspevku uvádza palmer alias Thomass, Dušan a Jakub. Boh je podľa teba trojjediný, ale ty palmer si podľa mňa štvorjediný. Kričí z teba zúfalstvo, z tvojich príspevkov, kde už nevieš aký nezmysel by si napísal. Inak Boží syn sa správne píše s tvrdým y a nie s mäkkým ako píšeš ty - sin. Ešte stále si sa nedoučil gramatiku? Musím ťa poučiť, že Pán Boh v minulosti nie že nepotreboval prorokov, ale sám ich stanovil, cez ktorých duše dával odkazy ľudstvu. On sám vytvoril tieto medzičlánky, čo ty popieraš, aby mohol k ľuďom cez ne prehovárať. Myslel som, že si viac zbehlý v cirkevnej literatúre, lebo ja moc nie som. Ale aspoň takéto, doslova primitívne základy poznám, že v Starom zákone bolo mnoho Božích prorokov z ktorých mnoho spomína aj Nový zákon a uznáva ich, čo by si mal ty ovládať, keďže si Kristov novozákonný prívrženec. Spomeniem len Abraháma a Mojžiša, ktorému Pán Boh na hore Sinaj nadiktoval desatoro Božích prikázaní, ktoré on vytesal do dvoch kamenných tabúľ a priniesol svojmu národu. Toto uznáva chvála-Bohu aj Nový zákon. Je to jedna z mála právd, ktorú sa neodvážila katolícka cirkev vymazať alebo pretočiť v Novom zákone, prebratím zo starého. Tých prorokov bolo mnoho cez ktorých Pán Boh k ľuďom v tej dobe prehováral. Nechce sa mi ich spomínať všetkých a ani ich úplne všetkých nepoznám. Takže Pán Boh mal v histórii ľudstva tzv. „hovorcov“. Nie že by ich potreboval, ale tak sa rozhodol, že ich mať bude. Takže ty „sin Boží“ hoci si sprostý, ale tiež si Božie dieťa aj keď navýsosť hlúpe. Aj pre teba svieti slnko, nemusíš sa báť. Ale láskavo ťa prosím, nauč sa aspoň základy tvojej vlastnej katolíckej cirkvi, lebo inak si tu všetkým na smiech a skutočne si nekonečne trápny. Ty si ani nepochopil to, čo si v druhej časti svojho príspevku ako biblické citáty uviedol. Do istej miery popieraš sám seba a zároveň potvrdzuješ to, čo píše pani Laura na tejto stránke. Nikto z nás pravoverných a ani pani Laura na tejto stránke nepopiera, že Kristus je syn Boží. Ale Boží syn si aj ty, aj ja a všetci ľudia na tejto zemi sme Božie deti. Len s tým rozdielom, že Boh stanovil Krista za svojho proroka akých bolo veľa pred ním aj po ňom a pravda, ktorú aj ty píšeš je tá, že Kristus starozákonných desatoro propagoval medzi ľuďmi tej doby, hovoril o Bohu, vyzýval ľudí k láske k Bohu a medzi sebou. To je všetko pravda. A to isté robí aj Laura. Rozprával som sa s jedným starším katolíckym kňazom, ktorý sa okrem toho, že bol študovaný v biblických textoch zo seminára, sa celý život zaoberal touto tematikou, bol to jeho koníček, mi v súkromnom rozhovore povedal, že nikde sa v historických cirkevných spisoch neuvádza že Kristus o sebe tvrdil, že je Boh. Dokonca v jednom texte je písané to, že Kristus sám hovorí o sebe, že je syn Boží a zároveň hovorí, že ale to ste aj vy všetci ostatní, Jeho Božie deti. Hovorí o tom, že on sám nie je nič viac a ani menej od nás ostatných. To, že Ježiš Kristus je Bohom, je cirkevné katolícke klamstvo a nepravda, ktorú si cirkev sama stanovila svojvoľne do svojich zákonov a celý katolícky svet tomu za mnoho storočí uveril. Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Už mnoho vedcov a bádateľov v oblasti cirkevnej histórie toto klamstvo odhalilo. Ale cirkev sa snaží všetky tieto odhalenia potlačiť a zakryť. Takže skôr než niečo napíšeš, daj si to v svojej hlave do poriadku a nevytrhuj len slepo a bez rozmyslu veci bez kontextu alebo citáty z textov cirkevnej literatúry, ktorým sám nerozumieš. Nech ti samotný Boh požehná viac rozumu, to ti od srdca prajem. 

 

RE: Zuzana | 22.01.2015

Daniel pekne ste mu to vysvetlili, súhlasím so všetkým vo Vašom príspevku. Pôvodne som tiež chcela reagovať, ale Vy ste to všetko vystihol :). A ako pred časom povedala Laura, netreba na nich reagovať, aby táto stránka ostala čistá a ja neviem, či by som sa udržala :). Po prečítaní ostatných príspevkov ani neviem či je mi do smiechu z tých bludov, alebo mám plakať nad ich zaslepenosťou. Ale to je vec každého jedného človeka, veď každý má slobodnú vôľu a bude sa zodpovedať. Len sa bojím, že pre nich bude neskoro.

 

RE: Elena | 22.01.2015

Daniel plne s tebou súhlasím. Vy všetci, ktorí chodíte na túto stránku a ste tak ovplyvnení katolíckou cirkvou, že nedokážete už logicky uvažovať, tak si položte pár otázok. Ku komu sa modlil Ježiš?? K sebe?? Nuž k Bohu!! Tak potom prečo povyšujete Ježiša na Boha??? Márii sa klaniate a tiež ju prosíte o pomoc! Podľa vás tiež robí zázraky. Nerobila ich za života, nevyprosila od Boha zľutovanie pre svojho syna a myslíte vo vašich chorých hlavách, že vaše utiekanie sa k nej má zmysel?!?! Prečo k Bohu, ktorý je nesmrteľný, večný, pridávate pomocné barličky, Krista a vymysleného ducha svätého??!?!? Keď Boh je všemocný!! Ha?? Boh kvôli nám ľuďom vysiela Božích prorokov, aby nás prinavracali k Jedinému Bohu. Učili ťa Desatoro Božích prikázaní a hneď pri prvom ste už od Boha odklonení, už popierate Jeho všemohúcnosť. 
Cituješ tu state, citáty z biblie, vašich svätých, čo ste si zo svojej vôle povýšili. Ani jeden človek na tejto zemi nie je a nebol svätý, aj toto je výmysel cirkvi. Nemáš súdiť, na nikoho sa povyšovať. 
Laura je posledný Boží prorok na tejto zemi, má ťažké poslanie a to znovu prinavracať ľudí k jedinému Bohu, lebo ak si si to neuvedomil, tak ti píšem, že všetko je z vôle Boha, aj to, že si na tejto zemi, lebo si hriešna duša, ako aj ja a všetci. Prebuď sa a začni rozmýšľať.
Prajem aj vám všetkým veľa Božieho svetla, aby ste sa prebrali a prestali sa od Boha odvracať.

Pri tejto rubrike ,,Bludárium“ ozaj neviem, či sa mám smiať nad výmyslami pisateľov, či mám nad nimi plakať. 

 

RE: Daniel | 22.01.2015

Chcem sa poďakovať a pochváliť Zuzku aj Elenku za ich super príspevky a ich podporu môjho príspevku. Ešte raz ďakujem, ste super baby, odvážne Božie bojovníčky. Náš láskavý Otec nebeský má isto v nebíčku z Vás veľkú radosť. Pani Elenka Váš až zarážajúco jednoduchý argument v znení, že Kristus keď sa modlil tak k Bohu a nie sám k sebe je veľmi pravdivý, ale nespochybniteľný fakt. Preto Kristus nemôže byť Bohom.

 

RE: Lucia | 22.01.2015

Podľa týchto bludov sa bude Pán Boh zjavovať v postati svojho syna proroka Ježiša Krista židom, pravoverným v jedného jediného Pána Boha a tak bude do nich rozprávať, aj keď židia vôbec neuznávajú proroka Ježiša Krista za pána Boha predsa a sú mu vyvolený národ predsa odkiaľ je starý zákon, kde sa píše, že Pán Boh je jeden. Pán Boh dal proroku Mojžišovi pre židov v tej dobe desatoro, ktoré Ježiš nepoprel a nehlásal halló ja som pán Boh, stvoriteľ tohto ľudstva, to vyhlásil o ňom po jeho smrti dakto ťažko ziskuchtivý a jeho nasledovníci zbierači mamona vo Vatikáne v tom hrdo pokračujú, len na svoju škodu. Predsa ľudia nebudú takí hlúpi, aby naďalej popierali slová Pána Boha o tom, že je JEDEN, že sa nemáme klaniať sochám, šak si spomeňme, keď si zbudovali zo zlata kravu ľudia, netrpezlivo čakajúc na proroka Mojžiša a pokľakli pred ním, že to bol hriech. Pán Boh dal nám na svet desatoro, aby sa uctievalo, nie prekračovalo ľuďmi. Keď vidím, že starý zákon, starší od nového, uctievaný židmi ostal v novom zákone zmenený, nahradený trojicou, neťukne mi, že tu dačo smrdí? Pán Boh sa nezjavil ako prorok a nezomrel ako človek, ale bol a je a bude stále s nami, je večný. Poslal nám proroka, aby nám pomohol z klamstva a ľudstvo sa ešte bráni? Veď ten omyl ľudstva v klaňaní sa mamy proroka Ježiša Márii bije do očí a v ostatných technikách na vylákanie peňazí cirkvou. Otvorte oči.