KRÍŽ.

28.04.2016 19:02

Kríž.

Gabriela | 30.05.2013
Vševediaci Otče, prečo má pani Laura v izbe minimálne dva kríže, keď sa jedná o symboly umučeného Krista, ktorého ona zatracuje? Nie je to modloslužobníctvo rovnakoako obrazy svätých v kostoloch? Predpokladám, že na túto otázku tak skoro /ak vôbec/ odpoveď nedostanem.

 

Božia odpoveď:
Bola to práve tvoja duša, ktorá nepochopila od Boha odovzdaný pravdivostný odkaz ku menu Krista, ktorého nikto post nezatracuje ako tvoja duša hlása odvážne. Veľmi slabo a nepozorne čítaš rubriky na tejto stránke a berieš si z nich za svoje len to, čomu nerozumieš a čo tvojej duši nepasuje používaš cielene v svojej útočnosti proti mojej Laure. Pokiaľ textu na stránke nerozumieš, je tu rubrika názory a komentáre, kde sa môžeš mojej Laury priamosťou svojich slov a slušným prednesom opýtať na nechápajúci z nej nejaký obsah. Do tejto tvojej duševnej tázanosti bola nie v záujme nesená podstata opýtaných slov v nej, ale tvoj duševný záujem poriadne zavariť mojej Laure, aby nedokázala z nití tejto tázanosti odpoveď správnu vytiahnuť, ale zabudla na takú vec tvoja duša charakterom nedobrá, že za dušou mojej Laury stojím a vždy budem stáť Ja Boh sám, ktorého všemúdrosť odhalila falošnosť tvojich skrytých pohnútok, lebo nemá tvoja duša úprimný záujem sa Boha nič pýtať a veľmi rozmýšľa ako tú, čo stavia svoj predurčený post na komunikácii s Bohom mohla by zosmiešniť znížením jej duševnej sily výrokom svojim že je modloslužobník, čo dostalo Boha do hnevu k tvojej duši nad zlobou, ktorú vo svojom duševnom vnútri nosí a za akým cieľom voláš meno mojeho proroka Laury modloslužobníkom ktorý zatracuje post Krista? Ukáž svoj prst na tom texte, kde Boh takéto slovo cez dušu Laury odkazuje! Veď tvoja duša nie to, že je záštna a v charaktere svojom veľmi zlá, ale navyše ešte luže a obviňuje nie Lauru ale priamo Boha, ktorého všemoc jej duši texty do tejto stránky odosiela, že zatracuje Krista. Ku tomuto tvojemu duševnému tázaniu Boh tvojej duši odosiela dobrú radu. Začni veľmi skoro úprimne ľutovať všetky svoje dušou napáchané hriechy priamosťou svojich slov k láskavému Bohu a porozmýšľaj ako žiješ svoj duševný život na tejto zemi. Nakoľko moja Laura neni jediný objekt tvojeho záujmu, ktorému chceš v svojej duševnej zlobe ubližovať a v cieli takéhoto duševného kréda tvoja duša žije, ktoré znie: Komu na tomto svete dôverovať bezhranične dokážem? A moja odpoveď na moju otázku znie: ani jednému v ňom žijúcom, čo znamená že celý svet sa stáva obyčajná skaza ku ktorej nánosu sa pridružím aj ja a nebudem dobrá k nikomu, lebo si túto moju dobrotu v prejave mojim ohodnotením žiadny človek nezaslúži, čo znamená, že budem tak zlá ako sa len dá, v čom sa tvoja duša stáva vo videnosti Boha naozaj nesmierne úspešná.
Ku napĺňanosti tohoto tvojeho duševného kréda tvoj istý životný skutok istí a treba sa nad sebou pozamýšľať, v akom poslaní tvoju dušu Boh na túto zem poslal! Asi páchať zlo, ktorého presile tvoja duša s určitosťou podľahla a bez pomoci Boha nedokáže cestu z jeho osídiel von nájsť, čo pre tvoju pochopenosť to znamená, že svoj celý život smeruj v takých krokoch, aby bol Boh s tvojou dušou spokojný a začni viac pomáhať, ako ubližovať druhým!!!
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.