Kritika od Boha ku cirkvi katolíckej.

27.02.2018 10:55

Kritika od Boha ku cirkvi katolíckej.

Prečo sa vy ľudia "veriaci" čo oslavujete cirkev klaniate tým nesprávnym - Kristovi, farárom, cirkevným hodnostárom, pápežovi.... V Ríme pri vystúpeniach pápeža sú davy ľudí na námestiach, ktorí ho oslavujú. Pri pápežových cestách po svete sa ho ľudia dotýkajú, bozkávajú mu ruky, lem jeho rúcha, uctievajú ho ako Boha a jemu to je zjavne veľmi príjemné. Toto všetko náš Pán Boh milostivý považuje za bohorúhačstvo. Nevyslúžia si takýmto konaním títo "veriaci" kráľovstvo nebeské , ba práve naopak. Pápež nie je Boh, ba ani zástupca Boha na zemi ako cirkev tvrdí. Je to obyčajný človek ako každý z vás, ktorého si akurát vysokí cirkevní hodnostári spomedzi seba sami svojim rozhodnutím zvolili ako "zástupcu Boha na zemi". A to sú tiež len ľudia, ktorí hovoria za Boha. Akým právom ľudia rozhodujú za Boha. To by musel samotný Pán Boh zostúpiť z nebies a prstom ukázať na konkrétneho hodnostára : ty budeš môj zástupca na zemi. Videli ste to už niekedy? ROZMÝŠĽAJTE! Zástupca Boha na zemi neexistuje! Sám Boh ho nikdy v celej histórii ľudstva nestanovil. Je to iba cirkevný výmysel, ktorým vysoko postavená cirkev vedome odkláňa duše nevedomých ľudí od lásky a viery v pravého a jediného Pána Boha. Malí provinční kňazi za to nemôžu, boli takto v seminári vychovaní a pravdepodobne väčšina z nich svoj kňazský post vykonáva v dobrej viere a poctivo. Tí za nič nemôžu ako aj ľudia, hlavne staršia generácia za to nemôže, lebo boli cirkvou takto vedení a zmanipulovaní. Týchto v ich nevedomosti Boh trestať nebude. Potrestaní budú tí, čo o tomto podvode vedia, vedome vedú ľudí k modlárstvu a to sú tí, čo sedia vo Vatikáne a aj v iných štátoch s katolíckou vierou ovládajúci vysoké cirkevné posty. Budú horieť v pekle! Namiesto bozkávania rúk farárom a pápežovi by sme v obraznom prirovnaní mali bozkávať nášho láskavého Pána Boha na čelo a obe líca. Klaňať, velebiť a uctievať by sme mali iba Jeho všemocné Božie meno. Pýtala som sa Pána Boha v začiatkoch svojeho poslania čo robiť, aby bol človek úprimne a správne veriacim. Dostala som Božiu odpoveď: Boh a cirkev sú dve rozdielne veci. Boh existuje, ale cirkev si dala do svojich zákonov veľa falošných postulátov, ktorými odďaľuje srdcia ľudí od lásky k Bohu, ako som už vyššie uviedla. Aby človek vo viere neschybil a bol pravoverný, stačí iba dodržiavať desatoro Božích prikázaní, pochádzajúcich ešte zo starého zákona. Nič viac a nič menej! Láska k Bohu nie je v kostole ale v srdci a duši človeka. Dostala som od Boha informáciu, že Boh kostol nikomu nezakazuje, lebo chrám Boží je aj príbytok Boží, ale náplň týchto chrámov sa Bohu v mnohých prípadoch nepáči vrátane cirkvi, ktorá vedie ľudí k modlárstvu oslavou Krista a jeho matky Márie, ktorí boli isto dobrí ľudia žijúci tu na zemi s určitým Božím poslaním, ale klaňať a uctievať ako Boha by sme ich nikdy nemali. Je to bohorúhačstvo! Ďalej sa v mnohých prípadoch nepáčia Bohu ani "veriaci" v týchto chrámoch, ktorí ich navštevujú. Veľakrát tam chodia iba preto, aby ukázali svojemu okoliu: ja som dobrý človek, veď ma vidíte stojím v kostole a som pekne oblečený, prišiel som autom a mám sa dobre. Po odstátí si svojej  kostolnej povinnosti, poprípade následnej spovedi farárovi, príde domov, urobí si v mysli čiarku: bol som v kostole a za celý týždeň si na Boha ani nespomenie. A môžem hrešiť ďalej, veď o týždeň pojdem znova do kostola, vyspovedám sa a Boh mi odpustí, lebo musí veď je milostivý. Takto ľudia uvažujú. Zo svojich chýb by sme sa mali poučiť, nie ich neustále opakovať ale naprávať. Byť zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac a z roka na rok lepším človekom. Niekedy je to práca na celý život. Pokiaľ to stihneme do našej smrti, je to výhra pre našu dušu. Na druhej strane čaká našu dušu podstatne lepší život ako tu na zemi. Niekto podotkne: po smrti mi to môže byť už jedno, ja sa potrebujem mať dobre teraz tu na zemi. Nemá pravdu! Je to iba falošná predstava. My sme doma na druhej strane. Tu je to len prebývanie na krátku dobu, skúška a karmický očistec. Záleží najmä na tom, ako sa budeme mať doma a to je život po smrti na druhom brehu, odkiaľ našu dušu samotný Pán Boh v desiatkách iných prevtelení posiela na krátku dobu na zem. Doma sme na druhom brehu. Preto ja Laura vás chcem odkazmi od Pána Boha nasmerovať k pravej viere v Boha. Neverte cirkvi, zatracuje vaše duše a vedie vás do tmy. Milujte Boha, vyznávajte mu každý deň svoju lásku, modlite sa každý deň k láskavému Pánu Bohu doma v súkromí, rozprávajte sa s Ním ako s vlastným otcom alebo najlepším priateľom, za dobré mu vždy poďakujte a v trápení ho v slzách proste o pomoc. Komu sa páči v kostole nech tam ide ale s čistým srdcom, s úprimnou vierou v Boha a nielen ukázať sa pred ľuďmi a urobiť si čiarku - bol som v kostole. Robte dobré skutky pre blížnych svojich. Bolo mi od Pána Boha odkázané že jeden dobrý skutok je za sto modlitieb. Toto čo som teraz pre vás napísala sú dlhými rokmi nazbierané od Boha informácie. Toto je tá najsprávnejšia a najúprimnejšia viera v Boha. Boh sa teší vašemu duševnému pochopeniu týchto slov a precíteniu ich pravdivosti. S láskou vaša Laura

Pridať komentár