Každým okamihom svojeho bytia navždy veleb a cti len jediného Boha a od katolíckej cirkvi zutekaj do bezpečnej náruče Božej.

07.08.2018 14:05

Každým okamihom svojeho bytia navždy veleb a cti len jediného Boha a od katolíckej cirkvi zutekaj do bezpečnej náruče Božej.

07.08.2018
Pán Boh je moja najväčšia láska v živote a ten najvzácnejší drahokam, ktorý si nikdy nikým na celom svete nedám z duše ukradnúť. Milujem svojeho Pána Boha a budem až do konca celého svojeho života, až do poslednej hodiny môjho telesného skonu. Ďakujem Ti môj láskavý a dobrotivý Pán Boh za každodennú Tvoju Božiu ochranu mojej duše, za Tvoju posilňujúcu lásku, ktorej dotykom si moju ubolenú a nevládnu dušu zdvíhal zo zeme, keď už nevládala kráčať vysilená ďalej od útokov všetkých mojich nepriateľov, ktorých nemám málo, za všetky Tvoje modlitby, ktorými si moju dušu liečil, posilňoval a vyživoval od začiatku mojej duševnej cesty predurčenosti až doteraz. Jediná Tvoja láska k mojej duši a moja láska k Tebe a bezhraničná dôvera v každý Tvoj Boží odkaz pre mňa a pre svet ma držali pri sile duševnej a na tej správnej ceste, smer ktorej bedlivo strážiš a usmerňuješ, aby som ho nezmenila do nesprávneho. Tvoje Božie modlitby láskavý môj Pán Boh sú pre mňa najväčším bohatstvom, ktoré môže človek na svete vlastniť, lebo len vďaka nim som dokázala kráčať ďalej bez zastavenia a pomôcť uzdraviť dušu z utrpenia, ktoré mi spôsobovali zlí ľudia svojou zlobou. Ďakujem Ti BOŽE. Satan je môj najväčší nepriateľ a celý život bude, moja duša sa stáva pre satana tá najväčšia celosvetová hrozba a nebezpečie ohrozenia jeho moci na našej zemi. Satan robí všetky opatrenia k tomu, aby ma zastavil, zastrašil a aby som prestala napĺňať Bohom predurčené svoje duševné poslanie. Kladie mi pod nohy mnohé prekážky, ktorými sú aj vytvorená stránka sekta na facebooku, na ktorej moje meno urážajú, zosmiešňujú aj so všetkými Božími odkazmi, potom je to stránka modliba.sk ktorú navštevuje mnoho veriacich v Krista boha, na ktorej moju dušu admin detailne, hoci ma nepozná a ani nebol so mnou nikdy v kontakte ani v konflikte, vykreslil pred svojim katolíckym obecenstvom ako človeka zrúdu, že som psychicky narušená, ktorá potrebuje pomoc psychiatra a že robím okultizmus, ktorému sa on sám venoval dlhé roky čo o sebe aj na svojej stránke napísal. 
Týchto ľudí, ktorých tu spomínam riadi satan a sú celkom utopení v jeho moci a poslušní k jeho satanskému vplyvu na ich duše. 

Podľa admina stránky modlitba.sk som nebezpečná žena. Citujem jeho vyjadrenia o mne:  

"Texty na jej stránke majú črty sektárstva s prvkami okultizmu, keďže tvrdí, že pomocou jej cvikov sa človek otvorí kozmickej energii. Mám dojem, že je to kombinácia psychického narušenia, primitivizmu a diabolského vplyvu".

Do tejto stránky len zlá lucia napísala do 400 nepravdivých a urážajúcich komentárov o mne a o mojej práci, lebo si zaumienila že ma zničí, tak isto lucia bola iniciátorom reportáže v TV Markíza, ktorá bola z jej osobnej iniciatívy natočená o mne ale bezo mňa, veľmi lživo a urážajúco poctivú moju liečiteľskú dlhoročnú prácu. Redaktorka bez môjho súhlasu zverejnila pre celé Slovensko reportáž, ktorú natočila s veľkými klamstvami o mne a mojej práci a veľmi očiernila a pošpinila česť môjho mena. Bez môjho súhlasu a zvolenia nahrala telefonický rozhovor s mojim manželom, keď stála pri mojej bránke neohlásená s tým, že chce robiť so mnou reportáž. Viem že telefonické nahrávky bez súhlasu dotyčného človeka sa nesmú zverejňovať. A táto redaktorka z Markízy súkromný rozhovor s mojim manželom spred bránky nahrala a zverejnila pre celé Slovensko bez jeho súhlasu. Ukazuje to na jej necharakter. Veď čo sa jej môže stať. Televízia Markíza je veľmi silná inštitúcia, ktorá ma dobrých právnikov a kde sa môže poškodená a zneuctená na mene liečiteľka Laura na túto skrivodlivosť voči sebe sťažovať. Natočila o mne nie jednu reportáž, ale rovno dve, aby mi ľúto nebolo a pozvala si proti mne do nej ľudí, ktorí okrem lucie nikdy neboli moji pacienti. Tak takéto prekážky mi vkladá satan do cesty aby ma zastavil a aby som neučila ľudí milovať jediného Pána Boha ako je to dané v desatoro Božích prikázaniach. Satan ovplyvňuje myslenie ľudí a vnáša ich dušiam ku mne silný nepriateľský postoj, nenávisť a vedie ich kroky k tomu, aby mi veľmi ubližovali, aj keď ma mnohí z nich ktorí takto konajú v svojom živote nevideli, nestretli a nikdy nežiadali odo mňa pomoc. Nikdy som im nepomohla ale ani neublížila. Sú moji nepriatelia a ani nevedia prečo. Len sa snažia držať svoj krok s kričiacim davom proti mne. Toto sú všetko satanove nástrahy a úklady, ktorými ma chce satan zastaviť v konaní Božej náročnej práce. Pred touto situáciou som bola Pánom Bohom varovaná v začiatkoch mojej liečiteľskej práce mnoho rokov dozadu a nechcela som tomuto varovaniu veriť, nakoľko vždy som každému len pomohla a nikdy neublížila. Prečo by ma mali ľudia tak nenávidieť? A už je to tu. Viď stránka modlitba.sk, facebooková sekta, zlá lucia, sfalšovaná a nepravdivá reportáž v TV Markíza a mnoho ďalších hlasov kričiacich proti mne, ani nevedia prečo a kričia o dušu stratenú, že som satanova služobnica. Pochopila som prečo je to tak. A budem ďalej odvážne kráčať a bojovať proti satanovi, celému peklu, proti katolíckej cirkvi, bez čo len krátkeho spomalenia svojich krokov a nikdy nebudem zbabelec, ktorý sa zľakne svojich kričiacich nepriateľov a zdvihne obe ruky hore a povie, no dobre Boh je trojjediný. Toto sa nikdy nestane, lebo svojeho Pána Boha milujem a aj keď pošliapali títo zlí a satanom riadení ľudia česť mojeho mena, zneuctili a zosmiešnili roky mojej poctivej a čestnej liečiteľskej práce riadenej samotným Pánom Bohom, nikdy v svojich krokoch nezastanem a nebudem sa vás moji nepriatelia nikdy báť, lebo jediné čo dokážete v svojej zlobe a nenávisti voči mne robiť, je mať neustále otvorené vaše kričiace špinavé papule, urážajúce moje meno. Ale ja viem, že za mojou dušou stojí svojou blízkosťou môj najvernejší, najsilnejší a najlepší priateľ na celom svete a ten sa volá Pán Boh a toho vy svojimi špinavými papuľami utĺcť nedokážete a pokiaľ moju dušu má On rád a je spokojný s mojou prácou pomoci trpiacim, tak sa nemám čoho báť a ani sa nikdy nebudem, lebo môj Pán Boh je hlboko uložený v mojej duši a v mojom srdci a sme spolu každý deň či noc neustále a ja cítim, že ma ochraňuje tak veľmi, že keby nebolo Jeho milostivej Božej ochrany pre moju dušu pred vami, dávno by ste ma svojou nenávisťou a zlobou zabili svojim jedom, ktorým sú kŕmené a živené vaše duše satanom.

Aj keď mnohých z Vás už nebaví čítať na tejto stránke dookola to isté, čo sa týka falše a nebezpečenstva prúdiaceho k vašim dušiam z katolíckej cirkvi, je mojou duševnou povinnosťou neustále varovať tento svet od záhuby do ktorej sa blíži, ak včas nepochopí, že cesta katolíckeho veriaceho je cesta nesprávna a zlá, ktorej smer neriadi Pán Boh, ale záludnosť satana. Pán Boh ma pomenoval Božím posledným prorokom na tejto zemi, ktorého úlohou je ukazovať správny smer žitia a viery všetkých duší žijúcich na tejto zemi a to s cieľom naučiť vás všetkých milovať a uctievať jediného Pána Boha a prestať navždy veriť mocenskej, zradnej a naskrz prehnitej katolíckej cirkvi. Čo aj poslušne k Božej vôli s láskou k Bohu robím každý deň. Pánu Bohu sú oveľa dušami milší ateisti a neverci v Božiu existenciu ako katolícki veriaci, lebo nemajú vymyté mozgy cirkevným učením a oveľa skôr pripustia existenciu jediného Boha do vnútra svojej duše, pre lásku ktorého začnú časom v Neho aj veriť. V mojej praxi som poznala veľa ľudí a najhorší charakterom boli katolícki veriaci. Ateisti ktorí ma navštívili s prosbou o Božiu pomoc a neverili v Boha, skoro mnohí z nich pochopili pri mojej otázke či veria v existenciu Boha alebo nie to, že oni vlastne v Boha veria, ale nemajú radi cirkev, lebo jej neveria a preto si mylne mysleli, že sú neveriaci v Boha, lebo si cirkev spájali s Bohom, na rozdiel od katolíckych duševných mrzákov, pre ktorých duše je Boh Kristus a sochy keramické postavené v kostole. Títo ateisti si mysleli, že je potrebné chodiť do kostola na to, aby boli spoločnosťou považovaní za veriacich v Boha. Čo ale oni nerobili, lebo videli faloš a skazenosť katolíckej cirkvi. 

Pán Boh mi odoslal tento odkaz do písma:
Boh a cirkev sú dve odlišné veci. Cirkev si vložila mnoho svojich falošných postulátov do svojich zákonov, ktorými odďaľuje duše ľudí od lásky k Bohu. Amen.
Toto som presne citovala Božie slová z veľmi dávnej doby. Pán Boh mi v začiatkoch mojej práce odkázal, že príde apokalypsa, pokiaľ sa ľudstvo včas nespamätá a nepochopí takú skutočnosť, že Boh je len jeden jediný a nepozostáva zo žiadnych súčastí ako hlása a učí v kostoloch na kázňach katolícka zradná a falošná cirkev. Pokiaľ sa ľudstvo na celom svete bude klaňať Kristovi ako falošnému bohu, čo robí doteraz, niet pre zachovanie života na tejto zemi pre nás záchrany a som presvedčená, že Boh svoje slová skôr či neskôr naplní. Viem, že som jediná aspoň tu na Slovensku, postavená proti celému katolíckemu svetu, ktorý verí v božstvo Krista a trojjedinečnosť Boha a taktiež že celý cirkevný svet aj s veriacimi ma považujú za antikrista a satana prišlého na zem. Som pre celú katolícku cirkev satan a antikrist, ktorý učí všetky duše ľúbiť, velebiť, ctiť a veriť v jediného Pána Boha. Tak takýto som ja diabol, diabol ktorý berie duše peklu, cirkvi a navracia späť do Božej náruče. Kňazi na omšiach varujú svoje ovečky pred liečiteľkou Laurou, ktorá je vraj predĺžená diablova ruka, nech sa neopovážia ma požiadať o vyliečenie, lebo skončia v pekle. Koľko duševných zablúdencov veriacich v modly cirkevného učenia sa mi podarilo presvedčiť že Boh je len jeden? Zatiaľ len hŕstku ľudí, ktorým sa ale život od základu do dobrého smeru zmenil, keď prestali kľakať pred kamennú Kristovu tvár a iné cirkevné výtvory umelcov. A ja som Pánu Bohu vďačná aj za túto hŕstku duší, ktoré sa mi s Božou pomocou podarilo nasmerovať do viery v existenciu a lásku k jedinému Pánu Bohu, som Bohu vďačná za každú jednu zachránenú dušu ktorú som vytiahla zo spárov satana a cirkevnej moci a naučila ju ľúbiť a veriť v pravého a jediného Pána Boha. Ale vďaka Bohu, sa táto hŕstka ľudí každým dňom zväčšuje a rozširuje a pomaly naberá na sile. Sama vidím, ako pribúdajú ľudia, ktorí sa odvracajú od katolíckej cirkvi a začínajú naberať správny smer pravej viery v jediného Pána Boha. Sú to hlavne ateisti, ktorých som tu už spomínala, ktorí s Božou a mojou pomocou prišli na to, že aby verili v Boha, nemusia chodiť do kostola a klaňať sa falošnej, podvodnej cirkvi, ktorú z duše nemajú radi, lebo sú to ľudia múdri, vidia a vedia, že katolícka cirkev je len o moci, peniazoch, blahobyte, pedofilných a iných sexuálnych radovánkach. To ma vnútorne uspokojuje a posúva ďalej v mojej práci, keď vidím, ako pomaly ale isto sa rozširujú rady múdrych ľudí, ktorým ešte cirkev nestihla vziať slobodnú vôľu a zdravý rozum a pomaly ale isto ubúda oviec z radov satanom vedenej katolíckej cirkvi. Viem, že to bude dlhá a ťažká cesta, ale som skalopevne presvedčená, že raz príde čas, keď celá diablom vedená celosvetová katolícka sekta na čele s pápežom satanom vedeným, padne na holý zadok do hlbokého bahna, ktoré si ale sama svojim účinkovaním na tejto zemi pripravila.

Som si vedomá, že moje poslanie je beh na dlhé trate, ale som presvedčená, že ľudstvo raz pochopí Božie pravdy, ktoré odkazujem pre svet. Ale ja nie som zbabelec, nezutekám z bojiska a nezradím svojeho Pána Boha ako mnohí z vás, kedysi oddaných pravej lásky k Bohu a ktorí pod tlakom celého okolia a rodiny, neustáli vyjadrovať verejne pred svetom svoju lásku k jedinému Pánu Bohu a radšej sa prinavrátili späť k cirkvi a tí ktorí tak neurobili, zatĺkajú pred svojim okolím, rodinou a priateľmi tú skutočnosť, že veria len v jediného Pána Boha. Sú to farizeji a bohozradcovia, lebo veria v Boha skryte, hanbia sa za Boha a nikomu o svojej viere v Neho nepovedia, len aby ich neutĺkli ľudia jazykom že sú sektári. Sektári sú všetci katolíci do jedného a navyše k tomu ešte hlupáci, ktorých rozum sa navždy utopil v "svätenej" vode. Podotýkam opakovane, znova a znova, nepovažujte Ježiša Krista za svojeho Boha a ani nikoho iného zo zomrelých ľudí, ktorých obraz vašemu pohľadu predkladá katolícka cirkev. Proste o pomoc v svojom utrpení vždy len jediného, najláskavejšieho a najvšemocnejšieho Pána Boha, ktorý vašu dušu určite nenechá dlho plakať a trápiť sa, keď uvidí vo vašej duši úprimnú lásku a vieru v Jeho Božiu existenčnosť a jedinečnosť, nikdy nie Božiu trojjedinosť, ktorú si vymyslela zlá katolícka cirkev, aby pravého Pána Boha navždy pred očami veriacich do Jeho nevidenosti zakryla. Nedovoľte, aby vaše duše žili v takejto slepote celý svoj život a nikdy nedokázali milovať a uctievať pravého Pána Boha, prihovárať sa k Nemu každý deň a ľúbiť Ho ako to naše duše učí 1. Božie prikázanie z desatora. Odhoďte od seba navždy celú katolícku cirkev, prestaňte chodiť na omše, ktoré vaše duše učia uznávať a ctiť modly a duše zomrelých ľudí. Začnite sa modliť už dnes k Pánu Bohu jedinému doma v súkromí, na ceste do práce, kdekoľvek a na akomkoľvek mieste, na ktorom sa počas dňa nachádzate, Pán Boh vaše duše počúva všade, oslovujte svojeho jediného a láskavého Pána Boha, žalujte sa Mu, plačte v svojom žiali pred Ním svojim slovom prosebným a uvidíte, ako Božia pomoc pre vaše duše skoro z náruče Božej príde, ak včas pochopíte, že celý cirkevný cirkus aj s omšami, kázňami a ich rituálmi je o ničom a je to veľký celosvetový podvod vyrobený katolíckou cirkvou pre všetky duše, aby vás pomýlili a naučili uctievať do smrti smrťúcej mŕtvych ľudí, obyčajné sochy a modly, čo nesmiete nikdy dovoliť a preto utekajte od akejkoľvek cirkvi čo najďalej míľovými krokmi a primknite sa svojou láskou len k svojemu jedinému Pánu Bohu na celý život. Verte mi, že nikdy nebudete ľutovať svojho odchodu z cirkvi, ak nájdete pre svoju dušu svojeho pravého a jediného Pána Boha, toho Boha, ktorý stvoril celý náš svet, vesmír, zvieratká, nás ľudí, prírodu, anjelov, hviezdy a mesiac na oblohe, slniečko, ktorý vášmu telu dych života dal a jediný dokáže aj odobrať, ktorý jediný dokáže vaše choré telo uzdraviť z každej choroby aká len na svete existuje a je lekármi neliečiteľná, ak to bude v Jeho Božej vôli. Ježiš Kristus nestvoril tento svet, ani hviezdy a ani slnko nevložil na oblohu, ani vám do tela dušu pri narodení nevložil, nemá moc vás uzdraviť z choroby, nemá tú moc dať a vziať vám život, preto lebo nie je BOH, nikdy Bohom nebol a ani nikdy nebude. Nedovoľte aby z Vás urobila cirkev doživotných hlupákov pred pohľadom Boha. Ja osobne by som nikdy nepokľakla pred ukrižovaným Kristom a neprosila ho za svoje uzdravenie. Preto sa mnoho ortodoxných katolíkov nedokáže vyliečiť zo svojich chorôb, lebo Kristus im nedokáže pomôcť, nie je to Boh a Pán Boh je určite nahnevaný na vašu hlúposť, keď vašu dušu vidí kľačať v kostole pred Kristovou tvárou alebo držať v rukách ruženec a prosiť "pannu Máriu a pána Ježiša" o zázrak. Je to bohorúhačstvo, zneuctenie, pošliapanie a krivosť duševného zmýšľania k menu pravej existenčnosti a jedinečnosti Pána Boha. Ja na vašom mieste katolícki veriaci by som sa veľmi bála hnevu Pána Boha a trestu Božieho pre moju dušu po smrti, za moju duševnú zradu Pána Boha počas môjho života. Zamyslite sa a skoro nájdite tú správnu cestu svojej duše k Pánu Bohu, aby nebolo pre vás už neskoro! Ja Laura z Božej vôle vyzývam všetkých ľudí navštevujúcich kostoly, aby ste ich navždy opustili a nechali v nich len svojich falošných cirkevných učiteľov osamotených, ktorých kázne nebude mať už kto počúvať, lebo smerujú vaše duše ďaleko od lásky Pána Boha a priamou cestou do pekla a večného zatratenia. Nech sú všetky cirkevné chrámy na celom svete navždy prázdne! Naše duše nepotrebujú žiadnu cirkev, ale čo potrebujú, to je láska a viera v existenciu jediného Pána Boha, potrebujeme cítiť Božiu lásku a ochranu a nič viac pre svoje duše získať od života do svojeho šťastia nepotrebujeme. Ak nás bude mať Pán Boh rád, máme v živote vyhrané. Alebo chcete horieť po svojej smrti vo večnom pekelnom, pálivom ohni aj so svojim pánom farárom? Zabudnite navždy na kostoly, farárov, na katolícku prehnitú cirkev, otočte svoje duše a pohľady do tváre jediného a všemocného Pána Boha, ktorého už nikdy viac nezrádzajte a neopustite svojou láskou a vierou pre naučenú poslušnosť k učeniam zlej a zradnej katolíckej cirkvi. Boh vám všetkým pomáhaj a odpusť vaše duševné zblúdenie. Laura

 

Komentáre:

 1. Renata R. | 11.08.2018
  Toto p. Laura čo píšete tú lásku k BOHU, ktorú nám s takou láskou prejavujete je pre mňa tou najväčšou silou. Keď čítam tú oddanosť a lásku tak si poviem ja už nikdy ináč nechcem iba s Božou láskou žiť a nikdy ináč. Vaše vyznania sú nádherné a Vaša láska k BOHU úprimná . Kto číta tieto riadky a je človek s láskou v srdci musí zaplakať od šťastia a ten kto Vás satanom volá sám so satanom žije. Nikdy p. Laura nebudete iná lebo a to Vás s láskou prosím srdečne píšte prosím tieto vyznania lásky k BOHU aby sme cítili tú silu lásky a šťastia v našich životoch lebo toto je ten smer k Božiemu požehnaniu.Som verná a budem lebo kto bude cítiť tento pocit vždy bude chcieť sa k nemu vrátiť lebo sa nedá opísať ale to musíte zažiť tak ako všetci verný , tak ako všetci ktorí milujú BOHA aj keď nemajú čo do huby . Toto je pravá láska a nie keď chceš milovať BOHA tak daj do kasičky tak táto cesta pre mňa skončila navždy. Cirkev a toto slovo je mi tak veľmi vzdialené že môžem v pokoji líhať , smiať sa a žiť lebo mňa nedostane ten satanistický hajzel lebo verím iba tebe môj milovaný a tak to musí byť . Som milovaná BOHOM lebo som šťastná nemám majetky ale mám lásku. Nechcem majetky chcem teba môj milovaný a keby som ich aj mala tak ich zasa len rozdám tak ako vždy budem len človekom vždy len s tebou Otče a tvojím láskavým svetlom a pocitom istoty. Prepáč môj milovaný teraz za tieto moje výplody z mojej mysle ale seriem na prachy keď nebudú tak budem makať a pracovať aby som mala aspoň čo do úst ale ten kto s láskou a úctou pracuje vždy bude mať viem to vždy som makala aj za dvoch a viem že stál pri mne . P. Laura ste človek úprimný a láskavý a viem že s Vami a vaším postojom sa pridávam lebo viem že chcem nikto ma nenúti iba viem že to potrebujem a duša nikdy neklame ona nás krásne vedie a rozum pritakáva. Som milovaná BOHOM a som šťastná a kto chce byť šťastný iná cesta nieje . Našla som lásku a môžem skaly prenášať a nech sa mi niekto smeje ja sa budem smiať naposledy. Alebo nebudem lebo šťastný človek vidí aj v tom zlom ponaučenia rozhodni BOŽE a ja budem vždy s tebou podvolím sa tvojej vôli a viem že to čo si so sebou ponesiem k Tebe môj milovaný bude moja odmena . P. Laura ešte raz ďakujem ľúbim Vás oboch aj p. Vladimíra a prajem ešte veľa takýchto úprimných slov lebo toto je sila Leva a túto silu by som chcela mať ale ešte stále musím na nej pracovať s láskou a úctou k BOHU ďakujem.

 2. Ľudmila | 11.08.2018
  Ďakujem Pánu Bohu že nám dal ten najdrahší dar a to posledného Božieho Proroka pani Lauru, ktorá tak statočne bojuje za naše skazene duše aj napriek tomu, že im ľudia veľmi ubližujú. Ako sa povie za dobrotu na žobrotu, ale ja sa teším, že pani Laura náš prorok tak s láskou bojuje za každú cenu za záchranu nás všetkých aby naše duše nešli do pekla. Ja som s katolíckou cirkvou skončila poviem, že veľmi neskoro až po päťdesiatke, čo mi je veľmi ľúto doma ani v kostole a v celom okolí som o Jedinom Bohu nepočula, len o troj Bohu, čo mne nesedelo prečo sa deje to alebo to. Kúpila som si bibliu a tam som našla v starom zákone 10 Božích prikázaní, čo v novom zákone je pozmenené a to bola moja najväčšia životná výhra Jediný Boh. Cirkev ma už nezaujíma nedávno som im to dala aj písomne, farár že mu je ľúto, že som sa tak rozhodla, ja mne nie, už ma nikto klamať nebude. Môj rozhovor s farárom ešte napíšem. Ďakujem všetkým, ktorý podporujete našu pani Lauru posledného Božieho proroka. Všetci dojedneho máme čo naprávať, každý robíme chyby, keď poviem o Bohu majú má za chorú, asi jej to na čisto preskakuje, kde si bola s tým Bohom keď tí pomáha, doslova výsmech asi tak, nech sa smejú. Ako sme čítali na tejto Božej stránke, či sú to Božie kreda, pravdy, odpovede, keď tí, čo sa dozvedia o Jeho pravdach budú aj ďalej pokračovať s cirkvou bude trestať a verte, že trestá až sa čudujú prečo sa deje jedno za druhým, Boha majú za nič a proroka pani Lauru za sektu a mne je z toho smutno, ale tresty treba niekedy napíšem aj o nich. Preto vás prosím všetkých ktorí máte problémy, či rodinách, v práci alebo inak straťte radšej celú rodinu a cirkev ako Pána Boha. Musím poďakovať aj pánovi Vladimírovi, ktorý vždy každému všetko dôkladne vysvetlí Božie odkazy, je to veľký hrdina, cením si jeho trpezlivosť pre toľkých ľudí.

 3. Lukáš | 10.08.2018

  Aj ja ako ma pán Boh nazval zbabelec napíšem na túto Božiu stránku. Najskôr sa chcem ospravedlniť Tebe otče Bože za moju slabú vieru a myšlienky s ktorými neustále musím bojovať aby som sa zachránil a vrátil v plnej sile k Tebe Otče Bože a k Tvojmu Božiemu prorokovi Laure. Nie som ani zďaleka taký silný ako sú Tí, ktorý tu píšu. Som slaboch ale stále bojujem tak ako najviac vládzem. Viem že bez Tvojich modlitieb, ktoré si nám dal by som to nezvládol. Ostal som úplne sám len s mojou mamou a starkou, ale jediné o čo nechcem prísť a čo ma núti bojovať je Tvoja Božia láska a sprevádzanie v živote. Každý jeden deň sa s Tebou pane Bože rozprávam a odovzdávam Ti aj všetko zlé čo ma napadne a znova to prejde vďaka Tebe. Viem, že si za všetko môžem sám. Odpusť mi pane Bože a nauč ma žiť tak ako si to len Ty praješ. A za nebezpečné choré indivídum z ktorého si robia žarty som aj ja. Ale jedno viem, že keď som teraz sám mám sa lepšie učím sa žiť bez spoločnosti, ktorá mi išla aj tak veľmi dlhú dobu na nervy. Aj keď ma občas chytí sa s niekým porozprávať vidím, že som zase urobil chybu pretože to čo svet teraz zaujíma tak mňa vôbec. A cirkev keď si len spomeniem na to ako som tam chodil a vedľa mňa sedeli chlapci ktorý sa hrali na mobiloch a len čakali kedy sa to skončí a keď vyšli von tak pána Boha nadávali a robia to tak doteraz tak neviem kto by sa mal cítiť zle či mi alebo oni. A ich matky ma samozrejme odsúdili veď ja som predsa sobotista tak ma nazývajú, a len čakajú kedy sa mi niečo stane ako sa to pár krát už stalo a vtedy štípu ako hady že ma pán Boh potrestal. Ale teraz keď som už s nimi nie tak neviem čo vravia vyhýbam sa im a učím sa žiť s Tebou otče Bože lebo jedno viem isto nech už je môj život akýkoľvek raz sa s Tebou otče stretnem a len Ty mi poviem či som obstál alebo ma čaká znova trest. Otče Bože a drahá pani Laura chcem Vám povedať, že len Vy jediná ste ma naučila milovať pána Boha tiež som Ex katolík ako píšu ostatný ale nikdy som neporosil pána Boha o pomoc teraz to tak robím a ľutujem pred pánom Bohom všetko. Možno mi raz odpustí, ale jedno viem že človek ako je pani Laura ma naučila milovať pána Boha a prosiť ho o odpustenie a utiekať sa vo všetkom trápení na pána Boha. Tak takéhoto človeka cirkev určite rada mať nebude a nikdy sa to nezmení a ani nikoho kto sa ku nej hlási. Tak ja sa k nej hlásim volám sa Lukáš Bachan a viem že Laura je Boží prorok.

 4. Ronald | 10.08.2018
  Máš moju podporu Peter T. Viem že všetci čo obhajujeme pána Boha a chceme otvoriť oči hlúpym katolíkom to máme ťažké. Bojovať proti celosvetovému katolíckemu sektárskemu monštru je veľmi náročné a vysiľujúce. Ale preto predsa ticho nebudem! Chcem tu napísať svoj postreh, ktorý som získal v styku s kostolnými katolíkmi. Už sa mi pár krát stalo, že keď som sa rozprával so svojimi známymi, priateľmi, susedmi, napr. v krčme pri pive, keď sa im po pár pivkách rozviaže jazyk, tak povedali. V kostole sa nikto z nich necíti dobre, už čakajú kedy skončí omša aby mohli ísť domov. Chodia tam len preto, lebo ich k tomu nútia rodičia, manželky mojich známych zas nútia svokry a čo by susedia povedali keby ich dlhší čas nevideli v kostole. Môj názor je taký, že väčšina ľudí čo chodia do kostola, tam chodia len pod tlakom svojho okolia, rodiny.... a vôbec sa na kostol netešia. Berú to len ako povinnosť, aby mali od rodiny pokoj, nepočúvali ich výčitky. Vlastne väčšina katolíkov je svojim okolím a cirkvou zbavená slobodnej vôle rozhodovania a konania a boja sa povedať pred svojimi najbližšími, nechajte ma tak, ja sa radšej pomodlím k Bohu doma, mne sa do kostola ísť nechce lebo sa tam necítim dobre. Toto je psychický nátlak a znásilňovanie slobodnej vôle človeka, ktorú nám pán Boh dal. Najlepšie to zachytávajú malé deti, ktorých duše sú ešte tak čisté, nepoškvrnené zlom a preto tak vnímavé, že v kostoloch sú nervózne a skoro všetky plačú. Viem sám podľa seba, že keď som bol malý a matka ma nasilu vliekla do kostola, nikdy som sa tam necítil dobre a len som čakal kedy to skončí a vôbec som nepočúval farára. Len som stále pozeral na hodinky a čakal na koniec. Myslím si, že keby v kostole bola dobrá, pozitívna energia, tak by som sa tam cítil dobre a tešil by som sa každú nedeľu na návštevu kostola, aby som si tento príjemný zážitok vychutnal. No mňa tam naopak "žrali mrle" a nevedel som sa dočkať kedy vypadnem. Dokonca sa mi pár krát stalo, že mi tam prišlo zle, na odpadnutie a matka ma vyviedla von, kde sa mi po chvíli akoby zázrakom uľavilo. A nebolo to len vydýchaným vzduchom v kostole, lebo ako si pamätám, kostol bol veľmi veľký a ľudí tam vtedy moc nebolo. Posledné roky do kostola nechodím aj preto, lebo som spoznal pani Lauru a jej stránku. Ja som si nenechal vziať slobodnú vôľu rodinou ani cirkvou. Neľutujem, ale naopak som rád. Som spokojný na duši aj na tele, lebo sa nám aj s rodinou darí. S manželkou vedieme naše deti k Bohu jedinému, modlíme sa k nemu doma v súkromí. Keď nastanú nejaké problémy prosím jediného Boha doma o pomoc a zaujímavé je, že tieto problémy sa nakoniec vždy dobre vyriešia. Pevne verím, že zásluhou Božou. Rozprávam sa s pánom Bohom každý deň, kde chcem a kedy chcem mu vyznávam lásku a prosím o ochranu. Výsledok vidím na svojom živote a živote mojej rodiny, ktorý je podstatne lepší a kvalitnejší ako bol predtým keď som chodieval do kostola.

 5. Peter T. | 09.08.2018
  Pavol a Daniel. Presne Ste to obidvaja pomenovali. Na podnet pani Laury Ste mňa a verím, že aj ďalšie také "vši pod chrastou" akou som ja, trafili na to najslabšie miesto. Už je len na mne a ostatných, či vstanem alebo zostanem ďalej v svojej "skrýši" hniť v zbabelosti. Ďík "chlapci" za ranu medzi oči. Pavol, Tebe už len toľko, že som presne Tvoj prípad. Ex-katolík s pochopením a podporou svojej manželky a detí a pár inteligentne zmýšľajúcich ľudí, no inak sám proti všetkým. Viem, že to tak nie je, no mávam pocit, akoby sa na mňa mnohí dívali ako na nebezpečné choré individum. V tichu a samote som našiel "falošný kľud", viem však a cítim to každou bunkou svojho tela, že je to nie je nič iné, ako obyčajná zbabelosť a útek pred konfrontáciami s nepriateľmi Laury a vysmievačmi Boha. A Daniel? Tebe znovu a znovu skladám klobúk z hlavy. Tvoje pomenovávanie problémov a pomoc Bohu prostredníctvom Laury, ktorému takto preukazuješ úctu a vďaku, ma vždy nadchíňa. Lebo viem, že to robíš nezištne a úprimne rád. Tvoja odvaha je príkladom pre mnohých. Pani Laura, Vás prosím o odpustenie, lebo viem, že máte schopnosť a danosť od Všemohúceho Boha vidieť do nás hriešnych a často pri svojich pokleskoch myslím na Vás, že Váš drahocenný čas venovaný mne, Ste možno míňali zbytočne, keď som sa nepoučil zo svojich chýb. Boh môj, Otče...moje prázdne reči, moja utiahnutosť, zbabelosť...viem, že som Ťa sklamal...neopusť ma...prosím. Nikdy to so sebou nevzdám, nikdy. Pochopil som, že môj najväčší nepriateľ a prekážka ku zdraviu, láske a šťastiu, som JA...sám.

 6. Reakcia na článok od Petra T.
  Daniel
  | 10.8.2018
  Milý Peter. Tak ako som písal Pavlovi, aj Tebe chcem vystrúhať poklonu za Tvoju úprimnosť. Iba ľudia s charakterom a nie zbabelci dokážu priznať, že v živote schybili. Len pripomínam, aj ja som v živote robil chyby, aj keď obhajujem pani Lauru a podporujem ju svojimi článkami na tejto vynikajúcej Božej stránke. Chyboval som zas v iných veciach v minulosti. Len sa to snažím naprávať, odčiňovať, ľutovať pred Bohom, poučiť sa zo svojich chýb a neopakovať ich. Ako sa mi to darí alebo nedarí to neviem, toto posúdenie nechávam na Pána Boha. Chcem Ťa podporiť, nezúfaj, nelám "palicu sám nad sebou", dobre je, že si sa prebral, spamätal a ideš znova "do toho". Sám viem aký je boj za Božie pravdy a pani Lauru ťažký a náročný. Katolíkov sú tu na Slovensku tisíce a nás pravoverných je iba hŕstka. Oni si myslia, že keď sú súčasťou veľkého davu, tak musia mať pravdu. Je to niečo podobné v prirovnaní ku komunizmu, ktorý v Rusku po VOSR zasiahol celé Rusko a po druhej svetovej vojne aj veľkú časť Európy. Ruskí revolucionári na čele s Leninom a jeho partajou sami seba nazvali boľševikmi, lebo ich bolo veľa a protivníkov menševíkmi, lebo ich bolo menej. A znova len hlúpy dav vyhral, ale ako to nakoniec dopadlo? Komunizmus v Európe skončil, nahradila ho demokracia, aj keď tá tiež nie je taká dobrá ako sa tvári. Dokonca aj samotné Rusko sa aspoň snaží tváriť ako demokracia. Takže poučením z histórie vedzme, že nie vždy dav, za to že ich je veľa má pravdu. Takýchto príkladov by som vedel nájsť z histórie mnoho, ale nechcem sa tu rozpisovať, ideme k veci. Pamätaj, že nie si sám ako to cítiš, ale čo je to najhlavnejšie, máš nad sebou a pri sebe samotného Pána Boha. Toto si ja vždy hovorím, keď mi je v živote ťažko a ľudia sa otočia v svojej nevedomosti a hlúposti proti mne. Prichádzaš o priateľov, kamarátov, ale na druhej strane získavaš na svoju stranu Pána Boha, Jeho ochranu a priazeň. A to je to najviac, čo môžeš pre seba získať. K tomu ešte čo sa týka ľudí, máš podporu nás ostatných pravoverných, čo Pána Boha a pani Lauru podporujeme do tejto stránky. Aj keď nás nie je veľa, ale vedz, že tá hŕstka ľudí s Tebou cíti a podporuje Ťa. Vždy môžeš napísať do tejto stránky, keď sa budeš cítiť zle a budeš psychicky na dne, ako aj ja som veľa krát bol psychicky na dne, ale nevzdávam to. Pár dní som ticho, dávam sa dokopy, ale potom znova sa otrasiem, sklepem zo svojej duše špinu tohoto sveta a idem ďalej s tým vedomím, že náš láskavý Pán Boh to odo mňa chce, vyžaduje a potrebuje. Buď na seba hrdý a nikoho sa neboj. Čo mal povedať z histórie ten, ktorého keď na hranici upaľovali, aj tak cez plamene zakričal "A PREDSA SA TOČÍ". Teba nikto upaľovať nebude. Ešte raz, buď na seba hrdý a pyšný. Viem že to nie je ľahké, ale choď po tomto svete medzi ostatnými somármi vztýčený ako hromničná svieca, horiaca, svietiaca Božími pravdami, ktorá svojou žiarou rozráža temnotu okolo seba. Myslím že všetci, čo sme na tej správnej strane Ti budú držať palce. Nemôžem hovoriť za iných, ale ja osobne Ťa vždy na tejto stránke podporím a dám klobúk z hlavy dole, tak ako si Ty dal predo mnou. Vedz, že nie som o nič lepší ani silnejší od Teba len preto, lebo častejšie píšem do tejto stránky. Drž sa a netráp sa pre hlúposť tohoto sveta. Boh Ti pomáhaj! Kto iný už môže pomôcť k náprave a záchrane tohoto sveta ak nie my, priaznivci a nasledovníci pani Laury. Alebo myslíš, že katolícka cirkev a jej pápež vo Vatikáne oddialia príchod konca tohoto sveta?! S úctou a pochopením Daniel.

 7. Milan | 10.08.2018
  Chcel som niečo napísať na Tvoju podporu Peter T, ale Daniel to všetko napísal za mňa a ako vždy perfektne. Nevzdávaj to, aj mne prídu v živote ťažké chvíle keď hovorím s katolíckymi hlupákmi. 

 8. Erika | 09.08.2018
  Krásne vyznanie a poďakovanie Pánu Bohu som ešte nečítala.Toľko lásky a odhodlania .Berme si príklad .Pani Laura -posledný Boží prorok ,ktorú si Pán Boh zvolil.Vždy ochotne pomôže,vždy .Budem úprimná aj ja som sa našla v týchto riadkoch.Aj ja som duša ,ktorá musí veľmi veľa odčiňovať.Vďaka všetkým modlidbám ,sme Pánom Bohom chránený.Naozaj je to bohatstvo ,ktoré nikde nenájdeme iba tu.Vďaka za všetko.

 9. daniela | 09.08.2018
  Nádherné vyznanie pre nášho Otecka Nebeského.. Drahá Laura, tak krásne ste to všetko napísali, s láskou, pokorou a tou najväčšou silou a odhodlaním nevzdať sa a bojovať proti najväčšiemu zlu zhnitej cirkvi a satanovi. Ste odvážna a napriek všetkým zlým luďom, čo Vám ublížili ste ochotná pomáhať. Zo srdca ďakujem za všetko , čo pre nás s manželom obetujete, vždy poradíte, vysvetlíte a neustále prijímate pre nás odkazy a varovania. Kiežby už všetci pochopili, že Božia cesta je tá jediná správna a že cirkev nás všetkých ženie do záhuby. Ďakujem, že som spoznala takých vzácnych a pre tento svet výnimočných ľudí ako ste Vy drahá Laura s manželom. Vďaka Vám som našla Božiu ochranu, nejednu pomoc a lásku. Ešte ma čaká jedna skúška a dúfam, že s Božou pomocou ju zvládnem naplniť. Bože daj mi silu a odvahu nebáť sa!! Bože, ochraňuj ma prosím na mojej ceste, lebo viem, že je tá najsprávnejšia pre moju dušu... Bože Láskavý, ochraňuj našu drahú Lauru a jej manžela od všetkých útrap a zlých ludí..Boh nám všetkým žehnaj
  ❤️

 10. Zuzana s rodinou | 09.08.2018
  Milá Laurika, prorok náš, naša mamina na tomto svete. Som vďačná, že som mohla čítať tieto riadky. Skákali mi zimomriavky po celom tele. Vo veľa riadkoch som sa našla aj ja . Musím otvorene povedať, že keď som našla tùto stránku , jediného Boha tak som bola bojovnejšia za jeho odkazy a pravdy. Bojovala som s rodičmi , snažila sa ich zachrániť zo satanovho náručia. Nepomáhalo nić. Nechceli si priznať, že ja môžem mať pravdu a Ježiš nieje bohom a že máme jedného jediného Boha , ktorý je všade , len v tých chladných chrámoch nie. Odstúpila som z cirkvi, to bol najväčší šok , ktorý moji rodičia dostali, no ja som bola šťastná a snažila sa aj im otvoriť oči. Neúspešne. Odstupom času to neriešili a ani ja som viac neriešila ich vieru. Bola som vďačná, že s manželom a našími detmi kráčame spoločne a ostatní ma už netrápili. Vybrali si svoju cestu tak , ako ja moju. Vzdala som to , lebo nechceli pochopiť to správne a to je viera v jediného Boha. Čo by bolo s nami , keby to tak pani Laura vzdá ako my všetci??? Ako sa ostatní dozvedia o Oteckovi jedinom našom Bohu keď budeme mlčať a nehovoriť o ňom ???
  Odpusti mi Otecko, že som sa stala sebcom a myslela len na svoju dušu . Som Ti vďačná Otecko za našu Lauriku a vyprosujem u Teba pre ňu a Vladka veľa síl a energie na ich poslaní pre záchranu tohto sveta.

 11. renáta | 08.08.2018
  Milá pani Laura, z Vášho článku cítiť veľkú odhodlanosť, lásku a pokoru. Nikomu nevnucujete odkazy od Pána Boha, skôr prosíte, žiadate ľudí, aby sa prebudili a otvorili oči. A žiaľ, častokrát ste si vyslúžili kritiku a hnev od tých, čo nič nepochopili a ostávajú hluchí k pravdám od Pána Boha. Zloba ľudí dokáže zničiť život, no našťastie máte tú najväčšiu a najsilnejšiu ochranu priamo z neba. Ďakujem zo srdca za to Pánu Bohu.
  Mám vo svojej rodine katolíkov, ktorí mi ubližovali, no vďaka radám od Pána Boha som s nimi prerušila kontakty, inak by som toto už asi nemohla napísať, bola by som mŕtva. Málokto tomu uveril, keď som o tom hovorila, že ochoriem a zomriem...neuverili, nepochopili a keď sa tak pozerám na ich životy, nie sú spokojní a šťastní. Tiež som chodila do kostola, ale nič mi to nedalo...bola to len príležitosť vyvetrať pekné šaty. Teraz pekné šaty už nepotrebujem, modlím sa doma, v aute...všade a cítim Božiu prítomnosť a ochranu. Ďakujem Bohu, keď sa mi niečo podarí, prosím o pomoc a ochranu, keď sa cítim zle. Pán Boh sa stal súčasťou môjho života aj keď trvalo dlho, kým som Ho našla. Vďaka pani Laure mám teraz spokojný život. Ukázala mi, kde je pravda, ponúkla možnosť zmeniť svoj život k lepšiemu a kto toto odmieta, nemôže čakať, že bude spokojný. Drahý Bože, pomáhaj pani Laure, ochraňuj ju a dávaj jej silu na boj, ktorým si ju poveril.

 12. Peter K. | 07.08.2018
  Drahá pani Laura,veľmi pekne ďakujeme za tento nesmierne dôležitý a pravdivý odkaz od Vás aj od Pána Boha.Ako sa už písalo na tejto krásnej Božej stránke a tento odkaz to len a len potvrdzuje nie je náhoda, že naša drahá pani Laura bola ako posledný Boží prorok daná práve na Slovensko, lebo toľko nenávisti a zloby so ,sektárskej, pedofilnej a hnusnej mocenskej cirkvi asi ani nikde na svete nie je a naozaj sa normálnemu a logicky rozmýšľajúcemu človeku zastavuje rozum nad sprostosťou a tuposťou všetkých oddaných katolíkov, ktorý sa okovali cirkevnou mocou.Ja sám vidím ako sú ľudia sfanatyzovaní a všade vidia len svojho Ježiška a panenku Máriu,chodia na omše a počúvajú totálne klamstvá cirkevné, ale na Boha si ani nespomenú.Satan má nad nimi moc to je jasné a zároveň aj pre nich veľmi smutné.S tohoto odkazu vyžaruje sila a nebojácnosť a to dokáže len človek, ktorý je pod Božou všemocnou silou a odovzdaný jedinému Pánu Bohu, je v ňom naozaj čistá pravda a len a len ukázať svetu že pravda je len jedna a to tá že Boh je len jeden jediný a všemocný a že cirkev je skaza tohoto sveta.Je smutné že sú chudáci cirkevný, ktorí radšej budú veriť pedofilkom v ich zlatých kostoloch a budú si dávať obrovský pozor, aby náhodou neuverili tomuto Božiemu odkazu na tejto Božej stránke a boli nekonečne verní svojim farárkom a cirkevnej falošnej a naskrz prehnitej sekte.Oni chudáci už ani nedokážu prijať tieto pravdy Božie a okamžite ich zavrhnú, lebo veď náš milí farárko vyhlásil, že keby sme uverili tak skončíme v pekle!!! Tak Boh podľa cirkvi a ich sektárskym hodnostárom klame a je nikto a Ježiško je vládca sveta.No v skutočnosti cirkev dobre vie kde je pravda, hlavne tí najväčší hajzli cirkevní vo Vatikáne aj na čele so svojim pápežom a len klamú a klamú, aby im všetci oddane slúžili a cirkev do nekonečna dotovali a podporovali ako slepí a hluchí duševní mrzáci, ktorí slepo veria že im cirkevné neživé sošky pomôžu v ich trápení.Niekde som počul, že keď príde Boží trest za toto nekonečné Bohurúhanie zostane len hŕstka Bohu naozaj verných a Boha jediného milujúcich duší a keď čítam tento krásny odkaz tak sa tomu ani nečudujem ,lebo naozaj zaslepenosť tohoto Slovenského národa je nekonečná a Boh určite nebude čakať do nekonečna, než sa konečne Vi katolíci zobudíte zo svojho zblúdenia katolíckou cirkevnou mocou. No ako sa ja pozerám na tento svet tak väčšina sa ani nespamätá a bude v okovách na svojej duši stáť oddane pri svojej cirkvi a naďalej sa nechávať opantávať satanovou mocou, ktorou je celá hnusná vraždiaca cirkev riadená každý jeden deň.Nevie čo už je zrozumiteľnejšie a logicky pochopiteľnejšie ako nekonečné pravdy Božie na tejto krásnej Božej stránke,plnej Božích nádherných modlitieb, ktoré žiadny farár a cirkevný hodnostár v kostole nikdy neodovzdá svojim oddaným ovečkám, lebo je riadení nie Pánom Bohom ale naopak satanom.A ešte budú podporovať tak otrasnú a zlom riadenú stránku akou je modlitba .sk aj s jeho satanským a okultizmu holdujúcim adminom, teda satanom posadnutým hajzlom cirkevným a budú radšej než aby si priznali svoje chyby a Bohourúhanie nekonečné haniť a urážať tú láskavú a Bohu jedinému vernú dušu, ktorá len chce dobre všetkým ľudom na celom svete, aby všetci žili v láske ku svojmu všemocnému Bohu otcovi nášmu, tak ako satanom posadnutá a so zdravého rozumu navždy vyšinutá oddanná satanovi Lucia, ktorá má radšej svojho satanského mužíčka než Boha, ktorý jej vždy pomohol v každom trápení a drahá pani Laura vždy pomoc odovzdala a nič za to nepýtala.No hovorí sa že vrana k vrane sadá a v prípade tejto osoby to platí dvojnásobne .Nuž je len želám všetko dobré týmto sráčom cirkevným a hajzlom, ako je Lucia a všetkým jej podobným, čo za pomoc Božiu sa zlom a jedom svojim duševným odvďačili človeku, ktorý im len v živote pomohol a ukázal jedinú správnu cestu k Bohu jedinému a láskavému ale aj nadovšetko spravodlivému, čo si asi čoskoro uvedomia, že asi im moc dobre za ich zlobu duševnú a cirkev prehnitú v uctievaní dlho nebude,lebo Boh stojí na strane našej drahej pani Laury a vždy bude, lebo Boh vie kde je láska pokora a oddanosť Bohu v pomoci druhým, čo asi žiaden z vás hajzlov cirkevných a duševne zlých nepozná.Nuž ako už bolo Bohom odkázané, naša drahá pani Laura bude vo svojom predurčení Bohom jediným kráčať ďalej a vy všetci cirkevní klamári sektársky a oddaný cirkvi a takýmto hnusným podlým a sektárskym stránkam aj s jej satanom posadnutými tvorcami, budete Bohom zastavený vo svojej zlobe nekonečnej a slepote duševnej.Nech sa stane Božia vôľa.

 13. Pavol | 07.08.2018
  Milá pani Laura. Ste veľmi silná osobnosť. Nie nadarmo si Vás pán Boh vybral a nadelil Vám túto ťažkú prácu božieho proroka na tejto skazenej zemi. Ďakujem pánu Bohu že ste. Som jeden z tých čo som každú nedeľu trávil na omši a prípadnej spovedi. Vy a Vaša stránka ste mi otvorili oči, som presvedčený že teraz kráčam tou správnou cestou viery v jediného Boha  a v zabudnutí na falošnú rímsko-katolícku cirkev, čo sa mi ale aj potvrdilo na zlepšení kvality môjho života a života mojej rodiny . Poviem pravdu, tiež som jedným z tých ako píšete ktorí sa začali pod tlakom okolia (rodina, kamaráti....) uzatvárať sami do seba. Nechcel som mať konflikty s okolím a bol som radšej ticho. Prestával som pomaly a isto byť obhajcom jedinečnosti pána Boha a jeho právd pred ostatnými ľuďmi, len aby som mal pokoj. Cítil som že to nie je správne, ale aj tak som to robil. Tento Váš článok ma znova naštartoval. Nechcem byť v Božom pohľade zbabelec a tak isto si chcem zaslúžiť Božiu lásku a jeho priazeň. Idem znova do boja proti zlej cirkvi a to verejne bez hanby a strachom pred priateľmi, rodinou... Bez strachu a odvážne. Chvála Bohu aspoň moja najbližšia rodina – manželka a deti sú na tej správnej strane. Môj láskavý pán Boh si to zaslúži už len za to, čo doteraz pre mňa po odchode z cirkvi urobil. Nemám sa mu ako inak odvďačiť, len tým že budem propagovať a obhajovať medzi ľuďmi pána Boha a jeho pravdy. Ďakujem Vám pani Laura, tento článok som potreboval pre svoju dušu prečítať aby som sa zobudil a neupadol navždy do Božej nemilosti a svojej bezcharakternosti!

 14. Daniel | 07.08.2018
  Pavol vďaka Bohu aspoň niekto, kto si vie priznať chybu. Nemám právo súdiť, lebo tiež nie som bez chyby a mám v svojom živote čo odčiňovať a naprávať. Preto nesúdim, ale ak dovolíš chcem ti vystrúhať poklonu, lebo takých úprimných ako ty moc nie je. Viem že píšem dosť kriticky aj v predchádzajúcich mojich článkoch do tejto stránky, ale ako som už písal predtým, vyjadrujem len to čo viem od pani Laury a jej manžela. Je podstatne viac zbabelcov ako tých, čo si vedia priznať chybu a vinu. Títo zbabelci sú ale skoro denne prisatí na tejto stránke pani Laury a iba berú a berú pre svoje šťastie a zdravie Božie rady pre seba. Bohužiaľ nájdu sa aj takí, ktorí majú celú stránku odblokovanú a nevedia sa do stránky ani poďakovať Bohu za jeho rady alebo inak podporiť túto stránku nejakým svojim príspevkom. Razia pre svoju dušu také heslo: Len brať a nič dať! Ja pani Laure fandím, držím palce v jej nekonečnom úsilí obhajovať jediného Boha a bojovať proti prehnitej katolíckej cirkvi. Budem ju na tejto stránke brániť a písať do nej svoje príspevky na jej podporu dokedy len žiť budem. To je podľa mňa čestné a správne, lebo mám za čo. Nechcem sa stať podliakom ako sú tí, ktorí len berú a sú ticho, aby ich druhí ľudia neoznačili za pomýlených alebo sektárov. Zvykne sa hovoriť ako vši pod chrastou. Nedokázal by som sa potom na seba pozrieť do zrkadla. Neviem si predstaviť ako sa na seba do zrkadla môžu pozerať tieto vši. 

 15. Jana | 07.08.2018
  Drahá Laura,ďakujem z celého srdcaza tieto riadky. Ďakujem hlavne za tých,ktorí kráčajú cestou nesprávnou a za vašu neustálu trpezlivosť vkladať do nás všetkých tú najväčšiu silu milovať Boha jediného.Len jedna cesta vedie k úspechu a tou je cesta k láske a viera v Boha jediného.Ďakujem že do nás vkladáte každým dňom Božie pravdy Božie odkazy pre nás všetkých.Že nás učíte lásky k Bohu všemohúcemu.Že za nás všetkých bojujete proti zlu,ktoré pomaly ale isto zničí túto zem keď sa celý svet včas nespamätá,že kráča do záhuby.Kiež by si aspoň jeden človek oslepený cirkvou prečítal tieto riadky a pochopil čo nám všetkým môže ešte tento svet zachrániť.Bože prosím ochraňuj nás od zla pekelného a ochraňuj našu drahú Lauru každým dňom od Satanovej moci ju ovládnuť.Hoc viem Bože že ty si ju nikdy nedáš a vždy ju budeš chrániť od všetkého zlého.Sme jej vďační za veľa.Ona nás naučila ťa Bože milovať a dôverovať len tebe jedinému.Naučila nás jedinej najväčšej láske láske k tebe Bože.A keď máme tvoju lásku máme všetko. Ďakujem ti Bože za všetko čo si pre mňa a mojich blízkych urobil.Za všetku pomoc a ochranu.Ďakujem vám drahá Laura za cestu po ktorej nás učíte kráčať. Ďakujem za všetko.S láskou Jana

Pridať komentár