Katolíci - skaza celého sveta.

23.02.2017 01:06

Katolíci - skaza celého sveta.

Kvetena|23.02.17  01:06

Už bolo dosť tých podvodov ,  klamstiev  a  vymývanie  mozgov  ľudí. !!!   dávate na prvé miesto  Ježiša,  pred   Bohom !!  Je len jeden  ,jediný Boh , Stvoriteľ , Hospodin, Kráľ  a vládca celého Vesmíru . Boh  nás všetkých  stvoril  a život  nám dal ., len Pánu  Bohu som za všetko  vdačná. Ste horší ako zver  . Pachtíte  za majetkom , peniazmi , a zotročujete ľud. Ste veľké svine !   Aj  pápež Ján Pavol sa ohrieva  v pekle , príde tam aj jeho nástupca  ,ktorý si myslí že  je svätý  a počúvať ho budú všetci  . Oblieka  tú bielu sutanu  ,ale to mu nepomôže  nezakryje  svoju čiernu dušu .  Je to hnusný  odporný pápež , má dve tváre , Kýva ľudom   z oka  alebo balkona a myslí si  - mám   Vás  v moci  !!!  Takto  zotročujete tento národ !  Falošný a zákerný  pápež . Ani špinavú topánku  by som neutrela o neho . Je to  šelma  katolícka  , ktorá slúži  Satanovi   a ni BOHU  !!!   Majú svoje  plány  , ale nepodarí  sa im to  čo plánujú   ,BOH   to nedovolí  . !!  Vy  hyeny  katolícke , je dosť filmov aké ste zvery , mučili ste ženy  , upaľovali ako bosorky  . Vy ste bosoráci  ! Koľko zla ste už napáchali na svete , koľko malých  chlapcov znásilňovali   , koľko mníšok  znásilňovali ,aby ste si svoje chúťky uspokojili a deti potom zahrabávali v kláštorných pivniciach   Ved  krv nie je voda !    Prijali  ste celibát   , tak sa tak správajte Najprv zneužiť malých chlapcov a potom idete slúžiť omšu ,ktorá je o hovne . Ste odporné hyeny , cirkevný pedofili  . na čele s pápežom . Všetci slúžite šelme  Satanskej   Schovávate sa za Boží  chrbát , lebo  všetko robíte v  Božom  mene , vy hnusáci . Už ani neviete čo dať na seba obliekate  sa do zlata a vyšívaných  sután  dávate si koruny na hlavy a nesiete sa ako hovno na lopate .Tie háby nezakryjú  Vaše čierne  duše .  No a  Tí v tých červených sutanách a čiapočkách sú ako kurvy  na námestí. Ved ste ako cirkusanti .  Ani jedna cirkev nie je dobrá  , všetci klamete a zavádzate  , národu nič nepoviete ,  Vy farizeji !      Kto  bol  Ježiš   Kristus?                                                                                               Bol  prorok  zoslaný  s poslaním  od Pána  BOHA    a doniesol    Slovo  Božie , učil  národ láske , úcte ,pokore   a modliť sa k Pánu Bohu jedinému.  Nebol , ,nie  je a nikdy nebude  Bohom .  Len  jeden jediný je Boh   a žiadny  iný .  Ježiš  bol  vyspelá  duchovná bytosť   Vy  katolícke tupé hlavy . A   že zomrel za naše hriechy  ?    áno zomrel ale za svoje hriechy , keby bol za naše hriechy zomrel ako tvrdíte že  svojou   krvou nás  vykúpil , tak dnes by bol raj na zemi   a nebolo by žiadne zlo   ! Klamstvom  a  úmyselne   vediete  tento národ  nie   k Bohu   ,ale  šelme   Satanskej .   a  ešte   Ježiš  sa tiež  modlil   k  Pánu   Bohu , to chcete povedať ,že sa modlil  sám  k sebe?     ved to je choré !!! čo  za nezmysli to dávkujete do toho  národa !!    Spovedať sa budete   BOHU ,  za všetky  hriechy  čo ste  spáchali   Vy  pedofili  cirkevný !                                               A  Mária   ?   veľmi  čistá   duchovná  bytosť  ktorá počala  tak ako každá žena na tejto zemi spojením  muža a ženy a tak bola pripravená telesná schránka pre  Ježiša.   Toto bolo jej poslaním .     Mária sa nikdy nezjavila tu  na tejto  zemi  ani v Lurdách , to Satan  zobral podobu  Márie  na seba  a  tak  dostával národ klamstvom ,podvodom  a farári pomáhali .  a do dnes klame  ludí ukazuje sa ako Ježiš  aby stále držal národ v nevedomosti , aby sa modlili nie k Bohu ale Ježišovi   a Márií  Tak  žiadny  duch   svätý  nevošiel  do Márie   , ale  človek  ,ktorý miloval  Máriu splodili dieťa !   BOH     nie je    trojjediný    !!!     nemá  syna  a duch  svätý nie je  !!!  Je len   jeden jediný   BOH   !!   Vodiť    ľudí   na púte  , ved to je taká  hlúposť , to nemá obdobu  !No držíte ich v nevedomosti a Vy potrebujete vládnuť a aby sa Vás  báli  vyvolávate v ľudoch strach  chceli by ste vládnuť celému svetu  aj s tou šelmou  Satanskou    , to sa Vám nepodarí   , Pán  BOH    to nedovolí .  Netreba tu na zemi  žiadnu  cirkev , je tu  Náš    naj  spravodlivejší  , jedinečný  a naj  láskavejší    milovaný   BOH !!Pomodliť sa môžem aj doma v kuchyni , na to mi netreba kostol ani farizeja  farára.                KRST   ?                                                                                                          Ani zviera by som nedala pokrstiť tou Vašou  akože  svätenou vodou . Môže sa v nej kúpať aj piť  . Je mi ľúto tých ktorý ju používajú , Je to ako jed !                            Sobáš ?                                                                                                    len   na úrade    a pod holým  nebom , nikdy nie farár !   lebo   už tým  zatracujete mladých ľudí   že ich sobášite   , nedovolíte sa rozvádzať  , ved je to choré , čistý nezmysel  Pán  BOH  nechce  aby ľudia trpeli  v manželskom zväzku , ked sa nenávidia  a tým trpia hlavne deti !                                             Pohreby ?                                                                                                       No to je dalšie Vaše klamstvo .  Poviete   - pokoj  prachu  jeho   ,alebo  odpočívaj v pokoji  !   ani jedno nie je pravda , keby Vás chcel niektorý nakopať do zadku   čo to trepeš ?    Pre to sa boja  ľudia  smrti  , smrti  ktorá nie je   , ale Vy ich tak vediete  sú nevedomí  myslia si že je koniec  ,no ked prejdu na drhú stranu  zistia čo je pravda  Pohreby  to je všetko  biznis  , dobrá zárobková činnosť .                                                                                                          Tak  takýto ste Vy  katolícky  farári , čistý farizeji    Drahé  autá veľké drahé vily ,čo tak dať to matkám s deťmi ,ktoré bývajú  po kanáloch ,v zrúcaninách , pod mostami  ,v kontajneroch , že  by sa Vám svedomie pohlo?   na čo sú  Vám tie obrovské  fary  pre farára a kuchárku ?   A to si hovoríte že robíte v mene BOHA?   To sa budete spovedať na Božom  súde !!Máte ťažké  smrteľné   hriechy . Ježiš nikdy nepríde na túto zem ako klamete národ   o druhom príchode   Ježiša !    Prestaňte  klamať tento národ vy tupí  pedofili   hnusíte sa mi !!         Ruženec  si môžte Vy  založiť na krky   takéto bludy vymýšľať  modliť sa ruženec , ved to je choré  a spovedať sa Vám ?  Ked niečo chcem povedať  , poviem to priamo Bohu  a nie Vám klebetným  farizejom   Ved slúžite pekelníkovi  Satanskému , nech si Vás  berie   , chodte  do horúceho pekla  !!!     s Vašimi omšami   len vrecka si naplňate od chudákov by ste zobrali poslednú korunu . Som svedkom ked   zobral farár 200  sk a rovno pod sutanu do vrecka  , za prečítanie mena . Hnusíte sa mi !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Príjemný požehnaný  večer  pani Laura    toto som napísala a idem to posielať na všetky farnosti .    e - milom                                                                                     Prajem Vám  požehnaný   večer  a  dobrú noc    Mám Vás   rada , ľúbim Vás  s láskou      kvetena