Karol Wojtyla nás preklial.

24.06.2015 09:23

Karol Wojtyla nás preklial, hovoria Slováci za hranicami s Poľskom.

Kvetena | 24.06.2015

Každému, kto príde na túto stránku, prajem krásny požehnaný deň. Viete chcem sa s Vami podeliť o článok, ktorý som našla na internete, občas si kliknem na cirkevnú stránku a tam zrovna bolo písané o Pápežovi Wojtylovi. Názov článku bol Karol Wojtyla nás preklial, hovoria Slováci za hranicami s Poľskom. Ako by nestačilo, že Slováci sa dvakrát ocitli v Poľsku a nikto sa ich na nič nepýtal, ešte ich zatratil aj pápež. Slováka len tak ľahko nepreonačíš povie František Brodovský. Bol som ešte chlapec, keď som v kostole zaťal prvý raz. Po vojne prišiel poľský farár a nútil ma, aby som sa vyspovedal po poľsky. Viac som k nemu nešiel. Nás tunajších Slovákov spájala viera, modliť sa vo svojom jazyku. Myslíte že nám to dovolili? Pýta sa a my si spomenieme na slová Kataríny Molitorisovej. Po vojne ako prvých vyhnali odtiaľto našich kňazov a poslali nám Poľských. Aj na slová Františka Harkabúza: V Harkabúze sme kostol nemali, chodili sme sa modliť do susednej dediny. My sme spievali po slovensky. Poliaci sa usilovali nás prekričať, ale my sme sa nedali. Ked to spomeniete Františkovi Kornútovi v Novej Belej ukáže kostol a tajuplne povie. Tu sme ich zastavili. Pred očami sa Vám začína odvíjať azda najsmutnejší príklad, ako ponížiť Slovákov. V tom čase bol Krakovským kardinálom Karol Wojtyla, neskorší pápež Ján Pavol II. ktorého majú budúci rok vyhlásiť za svätého. Dobre sme ho poznali, veĎ do našej dediny chodili birmovať a nie raz sme ho prosili, aby nám poslal takého kňaza, čo by nám aspoň po slovensky čítal. NEPOSLAL. A nedočkali sme sa ani toho, aby boli aspoň slová na dvoch zo štyroch oltárov a zostaveniach po slovensky. Vášne vreli a nakoniec Slováci zastavili celú procesiu Poliakov aj s ich farárom pri kostole a nedovolili im chodiť po dedine. Do kostola nech sa páči, ale po dedine nie. A potom to prišlo povie starý pán. Obyvatelia sú dodnes presvedčení, že Karol Wojtyla urobil v roku 1968 cirkevnú kliatbu na dve slovenské obce. Novú Belú a Krompachy. Za to, že chceli aj slovenskú liturgiu. Jednoducho nesúhlasil aby sme sa modlili po slovensky, tak nás všetkých exkomunikoval. Našich nespovedali, nebirmovali, nekrstili. Wojtila nemal rád Slovákov, preto som ani nešiel do Bratislavy, keď tam prišiel ako pápež, rozpráva pán Kurnát. A František Brodovský dodá, že spisovali petíciu, krd sa stal pápežom aj mu ju poslali, ale odpoveď neprišla. Tak takýto bol ten, ktorý si hovoril že je svätý Otec. Len si hovel na tom balkóne a bol šťastný ako sa mu všetci kľaňajú, že viac ako Bohu. Veď on sa mal za Boha tu na Božej Zemi. Tešil sa koľko hlúpych oviec a baranov mu pribúda v stáde. Oblboval ich prázdnymi rečami a neskutočným klamstvom. Tak viedol Satanovi daľších do jeho pekelných sfér. Tí tupí kňazi, tá vrchnosť, ktorá si len hodnosti delila, čo robia podnes. Poľský ľud ho volal ako najmilovanejšieho pápeža Ján Pavol II. má syna Adama s konkubínou Irenou Kinaszewsku. Aktivisti odmietajú zásahy do politického života a myslenia na svojich stránkach oznámili, že už o mesiac pokryjú ulice poľského mesta Lubilin bilbordami ktoré sú dôkazom nekresťanského života zosnulého pápeža Jána Pavla II. Fotografia zachytáva Karola Wojtylu, konkubínu Irenu a ich spoločného syna Adama. Aký bol Karol Wojtyla v pravom svetle? Zástupca Satana. A takýto má byť vyhlásený za svätého? Len Boh môže vyhlásiť za svätého, nik iný nemá na to právo ani kňazi. Veď Karol Wojtyla bol než vstúpil do cirkvi. No hral to výborne, ako herec sa osvedčil, len škoda, že narobil toľko zla, že viedol ľudí vedome do zatratenia. Pápež František dal cez facebook vyhlásenia, že Ján Pavol II. spravil v živote dva zázraky, tak môže byť vyhlásený za svätého. No, ale zabudol ešte k tomu oznámiť, že tie zázraky urobil nie Ján Pavol II. ale sám Satan, ktorý všetko robil aby ohlupovali národ. Zázraky robí len náš Pán Boh. Pomaly ale isto čas končí, všetci následníci Pápeža Jána Pavla II. pôjdu do pekelných diaľav. Konečne si Satan príde na svoje. Všetci budete uvrhnutí a uzamknutí v tých najtemnejších sférach, len svetlo z plameňov ich bude osvetľovať a šľahať, spaľovať ich duchovné telá. Všetci, ktorí tak robia aj robili, všetko v mene Boha, schovávali sa za Boží chrbát.. Hanba Vám Vy špinaví svätci. Nepotrebujeme Vás, robíte samé podlé svinstvá, znásiľňujete deti, robíte to medzi sebou aj s vojenskými strážami ktorí strážia Vatikán, aby sa ľud nedozvedel aké nepredstaviteľné bohatstvo tam máte. A taký istý je aj pápež František, tiež bol hercom, ale on je už neškodný. On nepotrebuje deti, nikoho, už to má za sebou. Nie je lepší o nič ako jeho predchodca. Má Satanskú tvár, zlý pohľad, je to Satanská tvár. Oči človeka veľa prezradia. My nepotrebujeme kostoly, ani kňazov, farárov. Na to keď sa chceme pomodliť, stačí aj pod holým nebom, doma v izbe a nemusím sa vytr...

plus7dni.pluska.sk/Zahranicie/Karol-Wojtyla-nas-preklial-hovoria-Slovaci-za-hranicami-s-Polskom