Jedinečnosť Boha.

04.07.2016 19:44

38.

Jedinečnosť Boha.

04.07.2016 

Kto bude jedinečnosť Boha považovať za symbol trojjedinečnosti čakať bude jeho dušu trest smrti. Amen.

 

Staň sa dušou  vernou a nie falošnou láskou svojou k Bohu. Získanosť prestíže zbadáš na Božom súde. Amen.

 

Vidím ja Tvoj Boh každý tvoj hriešny úskok a ak sa nedokážeš mojemu pohľadu cítenosťou svojej vinnosti stretnúť, tak oľutuj svoj zlý skutok. Do každého jedného dňa ľutuj, lebo nastane v tvojom pohľade temno s mrazivou skutočnosťou vidieť reál dňa jasno. Amen.

Ja váš Boh plakať nemusím, lebo váš plač bude snímať z vašich duší tiaž pekelnú alebo karmickú. Amen.