Božie požehnanie a Božie milosrdenstvo pani Laura.

19.06.2015 11:52

Božie požehnanie a Božie milosrdenstvo pani Laura.

Ivan | 12.05.2015

Božie požehnanie a Božie milosrdenstvo pani Laura.Zaujali ma vaše názory na BOHa. Sú logické a stotožňujem sa s nimi.

Akurát ma zaujalo ako ste odsúdili Ježiša( mier s ním a Božie požehnanie ). Som rovnakého názoru , že to bol človek avšak Bohom vybratý ako najlepší. Dokázal robiť zázraky,modlíl sa k Jedinemu Bohu. Myslite , že takého človeka by nechal zavraždiť? Myslite, že cirkev nepomenila za 2000 rokov znenie Biblii? Čo ak si Boh zobral Ježiša k sebe živého a na kríži zomrel s jeho podobou niekto iný? Čo potvrdzujú slova ukrižovaného:"hľa Mária tvoj syn pri kríži.( pri Márii stal muž)

Neodsudzujme Bohom vybratého Božieho proroka a posla.

A keď ho odsudzujete prečo máte v dome plno krížov ???

Máte pravdu že len Bohom nám pomôže žiadna cirkev,svätí

Nech vás Boh drží na správnej ceste aby ste nevybočili

RE: Laura | 12.05.2015

Vážený Ivan. Nemám čas Vám odpovedať na otázky, ktoré už boli viac krát na mojej stránke zodpovedané. Musíte pozornejšie čítať stránku. Ja osobu Ježiša Krista neodsudzujem ako píšete, len som toho názoru, že Kristus nie je Boh a živý v ľudskom tele nikdy nevstúpil na nebo. To je nemožné a cirkevný výmysel. Ba dokonca súhlasím s Vami, že to bola dôležitá osoba v histórii ľudstva, Boží prorok, ktorý viedol ľudí k Bohu. Až na to, že na konci svojho života zlyhal, čo si aj na kríži tu ešte na zemi odtrpel, aby po smrti jeho duša mohla ísť k Bohu a nie do pekla. Na kríži trpel len a len za svoje hriechy. Nikdy nie za hriechy celého ľudstva. Že mám doma kríže, neznamená, že uctievam Krista ako Boha. Kríž bol a aj vždy bude mocný symbol ochrany proti zlu. S prepáčením, Vás je do toho nič koľko krížov mám doma. Keby som mala doma štvorce alebo kruhy porozvešané po stenách, Vás je do toho prd. Prosím Vás už mi v tejto veci na stránku nepíšte. Nemám na Vás čas. Láskavo Vás prosím, nestarajte sa o moju dušu či vybočí alebo nie zo správneho smeru. STARAJTE SA O SVOJU DUŠU, ABY NAŠLA SPRÁVNY SMER SVOJEJ CESTY. MNE DAJTE SVÄTÝ POKOJ. JA SA O VÁS A VAŠU DUŠU TIEŽ NEZAUJÍMAM!

RE: Ivan | 12.05.2015

Kríž bol vždy proti zlu??? To máte odkiaľ ? Veď vy na kríži máte aj ukrižovanú osobu. Všetko máte len z vzduchu alebo viete svoje tvrdenie potvrdiť aj niečim konkrétnym z Biblii či Koránu. Vyjadrujete sa dosť prudko a nenávisťou

Bohu oddaný (moslim)

RE: Laura | 12.05.2015

Vyjadrila som sa slušne, neviem kde beriete z mojej odpovede nenávisť a prudkosť? Nebodaj slovo prd Vás tak veľmi rozčúlilo? Viem reagovať ešte prudšie. Vo Vašom prípade som sa vyjadrila ešte veľmi slušne. Len som sa vyjadrila priamo a otvorene. Žiadala som Vás, aby ste mi už na stránku nepísal. Nemám čas sa zaoberať s Vašimi triviálnosťami, kde len hľadáte nejakú skulinu a drobnosti ako mi oponovať a byť proti, napr. že je na kríži ukrižovaný človek alebo nie, lebo aj v jednom aj v druhom prípade takýto kríž je ochrana proti peklu. Ak s tým nesúhlasíte, to je Váš problém. Ja Vám Vašu životnú cestu a vieru neberiem a nekritizujem Vás. Ja mám svoju vieru, Vy máte svoju vieru. Ja Vás na svoju vieru nenútim. Prestaňte konečne otravovať a nevnucujte sa! Ja o Vašu osobu a ani priazeň nestojím! Takých ako Vy tu už bolo neúrekom a nikto ma o svojej pravde ešte nepresvedčil. Nemáte žiadnu šancu. Už na Vás viac nebudem reagovať. Oberáte ma o môj drahocenný čas.

RE: Daniel | 12.05.2015

príspevok od Ivana na ktorý budem reagovať:

IVAN

Kríž bol vždy proti zlu??? To máte odkiaľ ? Veď vy na kríži máte aj ukrižovanú osobu. Všetko máte len z vzduchu alebo viete svoje tvrdenie potvrdiť aj niečim konkrétnym z Biblii či Koránu. Vyjadrujete sa dosť prudko a nenávisťou

Bohu oddaný (moslim)

reakcia od Daniela:

PANI LAURA NEMÁ TIETO SVOJE TVRDENIA NA STRÁNKE ZO VZDUCHU, ALE PRIAMO OD BOHA.

Kristus keď chodil po zemi, tiež nemal nejaký dôkaz z Biblie alebo z Koránu, lebo vtedy žiadna Biblia nebola a Korán ako svätá kniha pre Mohamedánov bol napísaný až keď začala vznikať mohamedánska viera, to bolo asi 600-700 rokov po Kristovi. Takže ku Kristovi prehováral samotný Pán Boh a keďže sa nemohol oprieť o citácie a výroky z nejakých predchádzajúcich cirkevných spisov, tak mu ľudia verili aj bez dôkazov, že to všetko má priamo od Boha. Prečo je tak ťažké uveriť, že pani Laura ako ďalší a posledný Boží prorok, za ktorého sa ona sama nepasovala, tieto svoje argumenty ktoré na stránke uvádza sú tiež od Boha, tak ako boli aj tie Kristove? Tiež od samotného Boha. Pred Kristom aj po ňom, bolo ešte mnoho iných prorokov, len zopár všeobecne známych mien: Abrahám, Mojžiš, Kristus, Mohamed…..Chcete mi snáď tvrdiť, že v minulých tisícročiach Boh posielal na zem týchto prorokov a len vtedy to bolo možné? Boh ako najvyššia existencia neskončil zoslaním na zem svojho posledného proroka v dávnoveku a zosiela ich na zem ďalej. Prečo silou mocou popierať tú možnosť, že bol zoslaný na našu zem v tomto súčasnom období ďalší z Jeho vyvolených prorokov ako je pani Laura. Pokiaľ ste čo len trochu v histórii sčítaný, musíte dobre vedieť, že mnoho Božích prorokov ktorí boli na zem zoslaní Pánom Bohom boli zoslaní z toho dôvodu, aby opravovali CIRKVOU POZMENENÉ hlásania predchádzajúcich Božích prorokov. A toto presne robí pani Laura. Každé náboženstvo ako nám náš láskavý Pán Boh cez dušu Laury na túto stránku odkazuje bolo v prvopočiatku dobré a správne. Ale vždy v nasledujúcich desiatkach až stovkách rokov bolo ľuďmi (cirkvou) pozmenené mnohými nepravdami, ktoré slúžili na upevnenie moci vtedajšej cirkvi a osobných jej záujmov, tak ako jej to vyhovovalo. Zas len ako príklad uvediem. Kresťanská cirkev až 300 rokov po Kristovi stanovila svojim ľudským ale nie Božím rozhodnutím Ježiša Krista za Boha. Takýchto cirkevných výmyslov by som mohol uviesť ešte mnoho. Mohamed ako Boží prorok prišiel na zem najmä preto, aby kresťanskú cirkev opravil a doviedol ľudstvo v myslení späť do starozákonných čias, keď platilo desatoro Božích Mojžišom na Sinaji od Boha nadiktovaných a zapísaných a doviedol ľudstvo na jedinú správnu vieru v existenciu Boha jediného, všemocného a láskavého ako hlása prvé z desatoro. Pani Laura ako ďalší Boží prorok robí to isté, čo Mohamed, lebo kresťanská najmä rímsko-katolícka cirkev nabrala na našej zemi v svojej moci tak obrovské rozmery, že náš láskavý Pán Boh sa už na to nedokáže pozerať a preto zoslal na zem ďalšieho „OPRAVÁRA“ klamstiev jednej viac, druhej menej, všetkých kresťanských cirkví na svete a ich moci a skazenosti. Tak znova sa pýtam, akým právom si ľudia dovoľujú tvrdiť, že Boh svojich prorokov posielal na zem len v dávnej histórii ale v tejto dobe už nie?! Pani Laura nepotrebuje podporovať svoje hlásania a výroky na tejto stránke nejakými dôkazmi z Biblie alebo z Koránu, keď obidve tieto knihy boli za dávne minulé storočia ich cirkvami popretáčané. Pravdou je, že Nový zákon je úplne domotaný, Korán čo mu slúži ku cti, omnoho menej. Ale aj Korán Pán Boh cez proroka Lauru opravuje. Zas len jeden príklad. Nesúhlasí s mnohoženstvom! Takže náš prorok pani Laura je tu na to, aby ľudstvo doviedla do tej správnej viery v jediného Boha, aby sa ľudstvo neklaňalo modlám ako je Kristus, Mária a cirkvou vymyslený duch svätý, čo je veľká urážka jedinečnosti Božej existencie a bohorúhačstvo. Je tu aj preto, aby odhaľovala a odstraňovala mocibažnosť, zbohatlíctvo a nenažranosť svetových cirkví. Jednej viac, druhej menej. Kde samotní duchovní v týchto cirkevných inštitúciách hľadia viac na seba a na svoje blaho, ako na blaho druhých. Znova jeden príklad. V každom štáte Európy, kde je kresťanská viera nájdeme bezdomovcov, niekde viac, inde menej. Ukážte mi jedného kňaza z tejto cirkvi, ktorý je bezdomovec? Všetci musia byť dobre zaopatrení! Myslíte si, že je to podľa Boha v poriadku? Je tu jeden problém a veľký: Pani Laura je tu ešte len krátko a táto jediná a správna viera v nášho Pána Boha jediného má ešte len krátke trvanie a relatívne málo nasledovníkov. Keď vznikalo kresťanstvo, Rimania kresťanov prenasledovali, ukrižovávali, hádzali levom do jám…..Trvalo mnoho rokov, kým bola tak rozšírená po celom rímskom štáte, že ju vtedajší cisár po dohode s pápežom uzákonil ako celoštátne náboženstvo, lebo by musel vyvraždiť polovicu svojho národa. Pani Laura ako som už písal, je tu len pár rokov, dajte tomu len čas ako aj v histórii potrebný, aby sa táto jediná správna viera v jediného Boha rozšírila do celého sveta. Použijem vyjadrenie od mira: Keby sa Vám oponentom Laury teraz zjavil tu na zemi ježiš Kristus, nohy by ste mu bozkávali a plazili by ste sa pred ním. Preto lebo o ňom píše biblia. Teraz keď tu máte pred nosom ďalšieho Božieho proroka Lauru, kopete do nej len preto, lebo o nej nie je nikde nič písané a preto, lebo odvážne hlása to, čo jej duši hovorí Boh, odhaľuje a kritizuje klamstvá celosvetových cirkví najmä kresťanských, čo sa Vám všetkým fanatickým cirkevníkom protiví, lebo ste boli dlhé roky cirkvou duševne ovládaní a manipulovaní! Vy čo teraz označujete Lauru za satana, by ste pred 2000 rokmi pravdepodobne bičovali a ukrižovali samotného Krista, lebo by to bola pre Vás viera nová a žiadnymi dôkazmi v cirkevných spisoch nepodložená. Mali by ste byť hrdí na to, že na Slovensku máme Božieho proroka a nie kopať doňho a označovať za satana! Vaša dehonestácia Laury ako proroka Božieho je len Váš strach z nového a nechuť hraničiaca až s odporom pohnúť rozumom, porozmýšľať a prijať niečo nové a lepšie. ĽUDSTVO SA TISÍCROČIA VYVÍJALO, PRIJÍMALO NOVÉ LEPŠIE MYŠLIENKY A NÁZORY, LEN VY CIRKEVNÍ FANATICI STÁLE ŽIJETE V TME, V DOBÁCH METTERNICHOVEJ TEMNOTY ODMIETAJÚC VŠETKO NOVÉ, DOBRÉ A NAJMÄ PRAVDIVÉ. OTVORTE KONEČNE OČI A ZAČNITE POUŽÍVAŤ SVOJ ROZUM, POKIAĽ NEJAKÝ MÁTE.

RE: Lucia | 12.05.2015

Už ako moslim človek vie, že Pán Boh je jeden a Ježiš Nazaretský prorok nikdy Pánom Bohom nebol. Keď si človek číta Starý zákon, nikde nie je zmienka do 400 strán o proroku Ježišovi, ktorý príde na svet, vždy sa píše o jedinom jednom Pánu Bohu, čoho dôkaz je aj desatoro nám dané cez proroka Mojžiša, cez ktorého vieme, že mal prísť a prišiel na svet prorok, nie Pán Boh sám na svet zomrieť ako tvrdí cirkev naďalej dokonca. Pán Boh nezomiera, preto ja nechápem prečo je tak ťažké niekomu pochopiť tú realitu, že Pán Boh sa neskladá z troch častí, nemá iné časti ako puzzle, je všemocný a cirkev sú ľudia, omylní a koľko krát zlí jeden k druhému, bezcitní. Neurážajte láskavú pani Lauriku, zaslúži si váš rešpekt. Je to Boží prorok a kto číta odkazy od Pána Boha, najmilovanejšieho, to vníma.

RE: Elena | 12.05.2015

Ivan, Laura ti nič dokazovať nemusí!!! Ona je posledný Boží prorok na tejto zemi, aby prinavrátila zblúdilé, oklamané duše na tejto zemi na správnu cestu, CESTU K JEDINÉMU BOHU. Tu na tejto Božej stránke máš Božie odkazy od Boha pravé, pravdivé, jedinečné, nezmenené!!! Nepotrebuješ čítať Korán, Bibliu. Tu každému z nás odkazuje Boh svoje slová, cez Jeho vyvolenú dušu, Lauru.

Ivan, ty trepeš do vzduchu a hľadáš zádrapky, pochybnosti! Tu ich nehľadaj, na tejto Božej stránke ich nenájdeš, ani u Laury! Pochybnosti sú v tebe a to veľké!

Koho ty chceš presviedčať o tvojej pravde, tvojich naučených právd z kníh? Boha? Lauru? Nás? Preber sa!!! Začni od seba!! Tam je chyba!

Ja som jeden z dôkazov!!!! Som chodiaci Boží zázrak!!! Bola som na smrteľnej posteli, čakalo sa kedy skonám!! Som zdravá, plná sily, života!!! Vrúcne ďakujem a milujem Boha celou svojou dušou a nikdy, do konca mojej životnej púte sa to nezmení!!!

Ty chceš dôkazy?!?!? Od koho?!!? Od Laury?? Boha?? Poradím ti! Buď duša milujúca Jediného všemocného Boha, ži podľa Desatoro Božích prikázaní a keď bude Božia vôľa a zaslúžiš si svojou dušou, tak príde aj Božie pohladenie, Boží zázrak priamo k tebe.

RE: Kvetena | 12.05.2015

Pán Daniel, pripájam sa k Vám, krásne a pravdivo ste to napísal. To by už aj dieťa pochopilo. No ale sú ľudia, ktorí aj v tom jednoduchom hľadajú zlo. Ako tento pán Ivan. Nik neodsudzuje Ježiša, tobôž nie pani Laura, keby ste prečítal všetko, pochopil by ste. Áno, Boh si vybral Ježiša, ale Ježiš sklamal. A že robil zázraky, to mu posielal Nebeský Otec. Jasné že sa k Nemu modlil. Veď mal za čo ďakovať, Boh mu pomáhal. Sám by nič nedokázal. Pýcha ovládla Ježiša, keď videl ako ho uctievajú ľudia. Ježiš sa vydával za Boha, zachutila mu sláva. Tak zomrel za svoje hriechy a nie za hriechy ľudstva. To by musel byť raj na zemi. Každý sa bude zodpovedať, no niektorí nebudú mať ani čas, rovno poletia do horúceho pekla. Hanba všetkým, ktorí takto odsudzujú pani Lauru PROROKA. Toľkým ľuďom pomohla v chorobách, posielala modlitby, receptúry a všetko ostatné, nečítate všetko, len to čo sa Vám hodí a potom takto osočujete. Tí čo ohovárajú pani Lauru, vráti sa im všetko späť. Ale cesta už nebude viesť k PROROKOVI. Už nebudú prijatí. Hodili bumerang a ten sa majiteľovi vráti. To je spravodlivosť. To všetko má na svedomí cirkev, tá narobila veľa zla medzi ľuďmi a robí stále. Len bohatstvo zhŕňať a majetky, nezáleží im na nikom, vidia len seba a mamon. Pani Laura krásne píše, články, modlitby, ktoré posielal Nebeský Otec, nič nenechá pre seba, je to úžasná žena. Veľmi skromná a veľmi milá, aj jej manžel. Takých ľudí ani sviecou nenájdete, len náš Nebeský Otecko. Už nechajte na pokoji nášho PROROKA, je to závisť, nenávisť, zlosť, ale to Vás všetko postupne zožerie. Pani Laura sa do nikoho nestará, dajte jej pokoj, choďte svojou cestou a nekazte tieto úžasné stránky. Nedávajte sem negatívne postoje, to si nechajte pre seba. NECHCE SA Vám trocha porozmýšľať nad tým všetkým, prečo sa stalo to, čo sa stalo Ježišovi? Veď nič pre nič sa nedeje len tak, všetko má svoj dôvod aj príčinu, tak rozmýšľajte. Aj žena môže byť PROROK. Pán Boh vedel prečo si vybral práve ju Lauru. Je to veľmi skromná, jednoduchá žena, milá, úprimná, ktorá toľko toho robí pre nás všetkých, pomáha bez toho aby sa sťažovala, nie je to ľahké. Keby ste ju videli aká je krásna, žiarivá, čistá nádherná ľudská bytosť, zabudli by ste aj ústa zavrieť, svieti ako to najkrajšie Svetlo. Veď aj je Svetlo na Zemi. Už napísala jedna Božia bojovníčka o pani Laure, že je Svetlo na Zemi a mala pravdu. Jej duša je taká krásna, ako kryštálová voda v jazierku. Taký je náš PROROK. Vďační sme Bohu za tohto PROROKA, veľmi ju máme rady, sme Boží bojovníci, nedáme ju. Postavíme sa proti všetkým. Naše rady sa budú pomaly ale isto rozrastať. Boh je naša Láska, naše Svetlo, náš život a naše všetko na tomto Svete. Všetci Ťa veľmi ľúbime náš Drahý Nebeský Otecko. Si naše všetko na tejto Zemi, darom od Teba. S Láskou, Kvetena

RE: Zuzana | 13.05.2015

Pán Daniel, ako vždy presný a pravdivý komentár na obhajobu pani Laury. Ušetril ste jej drahocenný čas, ktorý zbytočne mrhá na takých ako je Ivan. Treba poriadne čítať všetky odkazy a rozmýšľať pri tom. Pani Kvetena, prekrásne zhrnutie všetkého čo je pre nás pani Laura. Je to naše Svetlo a jediná záchrana, ako sa dostať bližšie k Nebeskému Oteckovi. Veľmi ma bolí, keď v nej vidia ľudia satana a všetky tie satanské urážky. Ľudia, prosím vás, už začnite používať mozog. Veľa krát to tu bolo písané, satan nebojuje proti sebe a nemiluje Pána Boha. No pani Laura miluje Pána Boha nadovšetko a bojuje proti satanovi, takže logicky nemôže byť posadnutá satanom. Neviem prečo ste ľudia takí zaslepení a veríte cirkvi. Mne stačilo prečítať si len desatoro z biblie a všetko mi docvaklo a otvorili sa veľké dvere a všetko mi bolo jasné ako to, že 2+2=4 . Ďakujem Ti láskavý Bože, že si bol ku mne milostivý a nenechal si ma dlho blúdiť. Zobuď láskavý Otecko všetky duše sveta, nenechaj ich topiť sa v cirkevných klamstvách a priveď ich na Tvoju cestu, na cestu za Tebou. Odpusť im, že nevedia prijať Tvoju vôľu, že si pani Lauru ustanovil za posledného proroka. Odpusti im ....

RE: Tomáš | 14.05.2015

Zdravím Ivan, páči sa mi, že sa pýtaš na veci, ktoré sú ti nejasné a hľadáš pravdu, hoci je to náročné, kvôli cirkvi a ďalším oligarchiám, ktorým išlo len o moc a spravili vo svete veľa šarapaty, preto teraz je náročné pre teba pochopiť, že pani Laura je tou správnou cestou, ktorá nám odovzdáva od BOH-a odkazy. Ale u pani Laury neprotestuj, len odovzdáva odkazy, ak chceš protestuj voči BOH-u, ale polož si predtým otázku. Bude to mať význam? Pokojne sa rozčuľuj a necháp, ako si BOH dovoľuje haniť Krista??? Takýto význam má to čím oponuješ. Rozumieš už reakcií čitateľov tejto stránky a pani Laury? Laura si toho vytrpela naozaj dosť za tie roky čo túto prácu vykonáva, veľa tupákov voči nej nevystupuje prudko, ale priam vražedne a vulgárne a to nielen písomne. Určite by si ani ty potom inak nereagoval a preto nebuď zaskočený jej jasnou odpoveďou, odkazy dané na stránke sú totožné s Laurou i nami podporujúci jej poslanie ako proroka. Preto odpoviem, to čo čítaš na tejto stránke je správne, nedozvieš sa pravý opak od nikoho čo Laure fandíme, hoc si to praješ. Dostal si naozaj i pre retardovaného človeka pochopiteľný príspevok od pána Daniela. Kde to veľmi jasne vysvetlil. Ďalej musíš sa snažiť chápať a byť otvorený len ty. Nepýtaj sa viac na otázky, ktoré boli už odkázané BOH-om, tie odpovede sú nemeniteľné. Drž sa, hľadaj správnu cestu i keď je tŕnistá, tŕne sú len satanove prekážky, jeden obrovský tŕň je cirkev, táto zem nie je dovolenka a naďalej čítaj stránku, ale s pochopením !!!

RE: Peter B. | 14.05.2015

Toto sú neuveriteľne tvrdé dubové hlavy. Na každom kroku sa človek stretáva s nepochopením a s názormi priam s nevierou v Boha. Ako sa hovorí 2x meraj a raz strihaj, prečítanie si tejto Božej stránky zaberie nie málo času. Ak si už dám tú námahu, tak sa to všetko snažím najskôr prečítať, pochopiť alebo nepochopiť, ale hlavne akceptovať. Najjednoduchšie je vyrukovať hneď s akýmisi argumentami. Všetko tu je jasne a krásne napísané. Prečo v tom treba hľadať niečo v pozadí?? Chcete nájsť nejakú skulinku kde by sa dalo vyvrátiť tieto tvrdenia? Náš láskavý Boh má všetko na tejto zemi premakané, nič nie je z vlastnej hlavy našej Laury. Rozmýšľať treba logicky, cirkev je pre mňa ako príbeh sci-fi kde niekto vstane z mŕtvych a vstúpi do sveta nadprirodzeného...nepríde Vám to komické, že sa dokáže celé ľudstvo takýmto nezmyslom zaoberať v kostoloch a potom sa aj klaňať a modliť star-trek postave vymyslenej cirkvou. Týmto samozrejme nik nepopiera existenčnosť Ježiša a jeho skutky, avšak len po jeho smrť, ktorá je pre nás všetkých rovnaká!!! Takže Ivanko vybočte Vy z tej vašej sci-fi cesty na chvíľu, zastavte sa a pozrite si krásny romantický príbeh plný lásky, porozumenia a spravodlivosti od nášho najláskavejšieho Boha. Mimochodom ktorý miluje isto aj Vás a čaká či sa dokážete pozerať na to triezvym pohľadom. Ku každému z nás má Boh inú cestu - Vy ste sa dostali až sem. Je len na Vás ako zareagujete. S pozdravom Peter

RE: Valéria | 14.05.2015

Ivan!! Jeden z ďalších nepoučiteľných vrtákov. Keby si sa staral radšej o seba a prosil Boha aby si ty vôbec našiel ten správny smer v živote...! Neodsudzuj lebo nemáš ani čo, hľadaj pravdu ale neprekrúcaj tú Božiu pravdu, na to si veľmi malý červík aby si si dovolil na Boha!