26-31

23.03.2015 20:19

26.

Poznať sa nauč základný atribút prvého Božieho prikázania a dodržuj jeho silnú Bohom hlásanú pravdu, nakoľko tvojej duši ukáže tento Boží postulát ten najsprávnejší životný smer. Amen.

27.

Za každého nepriateľa zapíš do svojeho duševného vnútra toho kto nemiluje a nechce veriť v existenčnosť Boha, lebo sa takáto duša stáva v pokúšaní satana ľahko prístupná jeho nástrahám, aby navždy nepoznala lásku láskavého svojeho Boha, poznanosť ktorého svojou mocou satanská moc otvorenosti pohľadu zatieňuje do svojich pekelných cieľov získať vládu nad celým vašim svetom. Priateľstvo s nepriateľmi Boha nikdy v svojej duši neupevňuj, ale spretŕhaj tak rýchlo ako sa len dá, keď nikdy nepoznáš kedy dostaneš od neho nečakanosťou nôž do chrbta a úder pod pás, z ktorých dotyku bolestného svoju dušu môžeš vniesť do zloby na každého koho máš v svojom živote rád a budeš aj svojeho naozaj dobrého a verného priateľa po tejto duševnej zrade neodhalenej falše popierajúceho existenčnosť Boha nepravého priateľa pokladať za nepriateľa a nebudeš chcieť do svojeho duševného vnútra vpustiť už lásku nikoho z opatrnosti svojej, čo nie je dobrý krok a úprimná cítená vzájomná láska medzi všetkými ľuďmi žijúcimi na celej zemi sa nesmie popierať a znižovať do nevidenosti jej v duši dobrého človeka, lebo tento počin sa stáva podľa Boha pre tvoju dušu hriech, keď cítiaca duša tvoju a prejavovanú lásku od dobrého priateľa odopiera a do svojej duše vpustiť nechce, považujúc silu tohoto citu za zbytočnú a pre život tvojej duše nepotrebnú. Veď láska to sa stáva tá najsilnejšia zátarasa pred priblížením sa satana k vašim nohám, kráčajúcim celým životom a aj keď sa bude svojou záludnosťou o vašu dušu pokúšať v kladených nástrahách, aby váš pohľad odvrátil od Boha, dokážete vždy vyhrať ak nie je vaša duša prázdna a bez viery v jediného Boha a bez citu lásky, veľkostná sila ktorej vašu dušu vyživovať vždy bude a každá jedna iskierka citu lásky deň po dni pokladaná do vašeho duševného jadra sa pokušeniam satana stáva ako odistená atómová zbraň, žiarenie lúčov prúdiace z ktorej zapaľuje pekelné telá každého zla a zároveň odhadzuje spred vašeho nášľapu všetky nástrahy satana ako kladené životné prekážky vašim krokom do cieľa zastaviť navždy vieru vašej duše v existenciu Boha, nakoľko toto sa stáva jediný a najhlavnejší cieľ satana, ktorého vaše duše nikdy nesmú nechať vyhrať a za lásku Boha odvážne musia bojovať, lebo len v svojej výhre nad satanom získavať do duševnej záchrany budete celý váš svet. Amen.

28.

Boha dokážem rozpoznať vtedy, keď Jeho tvár uvidím. Toto ty duša nastane až po tvojej smrti a ak si túto poznanosť zaslúžiš. Nikdy nie je neskoro, ale ty sa týmto Božím krédom neriadiš, lebo pre vás zradcov Boha neskoro už nastalo. Vôľa Boha bude naplnená a tras sa od základu ty neverecký svet, nakoľko čas odpočtu nadišiel vašeho pozemského času. Nosíš bremeno hriechu na svojej duši, tak odčiňuj a neviň Boha, ale sama seba. Poznanosť Boha bola tvojej duši ukázaná, ale zaprená v Jeho existencii. Premýšľaj duša spupná. Amen.

29.

Toho dušou človeka pre ktorého existenčnosť Boha najväčšie životné bohatstvo znamená začnem odmeňovať už počas jeho celého pozemského života priehršťami cíteného životného šťastia nezakaleného nástrahami žiadnym temným zlom a zoberiem Boh ja sám duševný bolestný náklad z jeho chrbta odnesenosťou navždy do ďaleka, čo cítiť nesmiernou duševnou odľahčenosťou bude každým dňom. Amen.

30.

Začni dušou okamžite po jej zobudení obraz svojeho pohľadu smerovať ako ku prvému svojemu milostivému Bohu, od ktorého dotyku v strete s Božou blízkosťou dokáže tvoja duša kráčať po celý deň svoje životné kroky ochraňované Božou milosťou a zakopnutie v duševnom tvojom ich chode nenastane zakončené pádom na holú zem, lebo Božia bezprostredná blízkosť tvoju dušu neustále ochraňuje sprevádzanosťou svojej ochrannej Božej stráže celý deň. Amen.

31.

Tŕň hnevu a zlostných myšlienok na blížneho svojeho ak zo svojeho duševného vnútra ešte v jeho počiatočnom zárodku nárastu nevytrhneš aj s koreňom navždy, dostaneš jedovatosť jeho vpichu cítiť v svojej bolesti, z ktorej príchodu sa nemusíš tiež nikdy vymaniť, nakoľko zlo aj to najmenšie a najskrytejšie vyžaruje energetické vibrácie veľmi nebezpečné a komu v tvojej snahe spôsobia bolesť a žiaľ, nesú v sebe naviazanosť cesty spätného návratu v Božej spravodlivosti odrazom k tvojej duši aj za dlhé roky v plynulosti ktorých sa spomienka na tvoje dávno učinené zlo zabudla, ale odosielateľa vysielania ich zla si vždy nájde presne cieľom, ktorý nikdy zásahom trefnosti neminie a treba strážiť do každého okamihu tvojeho bytia, aké máš myslenie voči tým ktorých nemáš rád, lebo každá zlá myšlienka triafa svoj cieľ v tvojom zámere presne ale zároveň sa vracia taktiež presne navrátenosťou ako bumerang, ktorého cieľom dotykovosti bolestného nečakaného vpichu budeš ty sám v dobe, v ktorej nebudeš pripravený tento úder spätnej odozvy svojej zloby očakávať a nebude k tvojej duši vrátená bolesť cieľa zasiahnutého tvojou zlobou, ale aj násobená veľkostným tvojim hnevom, čo bude vzájomne naviazané do jedného obrovského karmického balvana, do ktorého zasadeného spätného úderu k tvojej duši nosnosť naviazanosti putá k jeho tiaži nikdy bez pomoci Boha neprerušíš a budeš prekvapený za čo to máš, lebo dávne tvoje vypustené zlo nikdy priestor zeme neopustilo ani sa ako neviditeľná hmlovina nevyparilo, ale v ten správny čas v Božej spravodlivosti tvoju dušu nečakane a nepripravenú navštívilo v takej expanznej sile, akou tvoje myslenie a zlé slovo nevinnej duši aj pred mnohými rokmi ublížilo a vrátilo sa k tebe späť, aby dokončené bolo to, čo si svojim počinom zlým spôsobil a to spravodlivé tvoje potrestanie. Všetko to, čo budeš v svojom živote ako zlý skutok siať dostaneš stopercentne navrátené dobrou a úrodnou žatvou, mnohonásobne späť zúročené aj s platným časovým navýšeným úrokom od Boha späť, lebo Boh je spravodlivý a všetko vidí. Amen.